6 Ιουν 2017

"Ὅταν ἔχει τὴν προσευχὴ κανεὶς ἔχει εὐκινησία στὴ δουλειά του"

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Λόγια καρδιᾶς, Γερόντισσα Μακρίνα, 1921-1995
Νὰ προσέξουμε τὴν "εὐχή". Νὰ λέμε ὅλο καὶ περισσότερο τὴν "εὐχή", διότι ὅσο πλησιάζουν τὰ χρόνια πρὸς τὸ τέλος τοῦ κόσμου τόσο θὰ ἀπομακρύνεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Θεό.
Ὁ ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος ἔλεγε πὼς ὅσο πλησιάζουμε στὰ χρόνια το ἀντιχρίστου τόσο χειρότεροι θὰ γινόμαστε μοναχοὶ καὶ κοσμικοί.
Σήμερα δὲν ὑπάρχει οἰκογένεια ποὺ δὲν ἔχει προβλήματα κυρίως ἀπὸ τὰ παιδιά της. Φοβερὰ προβλήματα. Φθάσαμε στὴν κατάσταση ποὺ ὁ ἕνας νὰ μὴν θέλει νὰ δεῖ τὸν ἄλλον. Ὁ διάβολος περιλαβαίνει καὶ τὰ Μοναστήρια.Ἔχει μιὰ οὐρά, ποὺ εἶναι ἀπεριόριστη καὶ τυλίγεται στὸν καθέναν καὶ τοῦ λέει: «Μὴν κάνεις ἐκεῖνο, κᾶνε τὸ ἄλλο, μὴν κάνεις προσευχή, μὴν κάνεις αὐτὸ τὸ κάνεις μεθαύριο, κοιμήσου» καὶ φέρνει τὴ χαύνωση.
Ἐμεῖς λοιπὸν νὰ κάνουμε ὑπακοή… Ἂν ἐμεῖς δὲν κάνουμε ὑπακοὴ δὲν θὰ μᾶς σκεπάζει ἡ Χάρις Του. Τίποτα δὲν γίνεται ἔτσι. Καὶ νὰ προσεύχεται ἕνας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ γιὰ ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο, ἂν δὲν ἔχει ἐκεῖνος προαίρεση δὲν τὸν βοηθάει ἡ προσευχή.
Γι΄αὐτὸ θέλει λοιπὸν νὰ ἔχουμε καλὴ προαίρεση, νὰ θέλουμε τὴ σωτηρία μας καὶ νὰ θέλουμε νὰ ἀγωνιστοῦμε.Ἀγώνας! Πῶς εἶναι σὲ ἕνα γήπεδο σὲ ἕνα στάδιο ποὺ ἀγωνίζονται νὰ κερδίσουν τὸ κύπελλο, ἔτσι κι ἐμεῖς πρέπει νὰ τρέχουμε νὰ λέμε τὴν εὐχὴ συνέχεια. Εἶναι κόπος. Γιὰ νὰ ποῦν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι » Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» γιὰ νὰ....
πεῖ ὁ Χριστὸς ‘ «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἴνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμὸν» δὲν τὸ εἶπε τυχαία, ἕνας Θεὸς τὸ εἶπε.
Γιατί τὸ εἶπε; Γιὰ νὰ ἀγωνιστοῦμε. Ὅταν ἔχει τὴν προσευχὴ κανεὶς ἔχει εὐκινησία στὴ δουλειά του, ἔχει χάρη καὶ ζητᾶ νὰ ἐργαστεῖ τὸν Θεὸν καὶ δὲν ὑπολογίζει τὸν ἑαυτὸ του καθόλου. Δὲν ὑπολογίζει κόπο, θέλει τὸν Θεὸ νὰ εὐχαριστήσει. ‘Ετσι δείχνει τὴν ἀγάπη του στὸν Θεό. Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε. Τὸν λόγο αὐτὸ νὰ τὸν ἔχουμε ἀνὰ πάσα στιγμὴ στὴ διάνοιά μας, νὰ μὴ μᾶς φεύγει.
Οἱ μέρες εἶναι λίγες, οἱ ὧρες εἶναι λίγες καὶ πρέπει αὐτὰ τὰ πράγματα νὰ τὰ ἐμεταλλευόμαστε καὶ νὰ μὴ γυρίζουμε ἀπὸ τὸ ἄλλο πλευρό. ‘Οταν ὁ διάβολος μᾶς λέει ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ τοῦ λέμε’ Ὄχι μπορῶ, θὰ σηκωθῶ.
Σήκω σήκω γιατί ἦρθε ἡ Δευτέρα Παρουσία. Ὅταν ἔχουμε αὐτὸν τὸν λογισμό, ὅτι ἦρθε ἡ Δευτέρα Παρουσία θὰ πεταγόμαστε μέχρι ἐκεῖ πάνω στὸ ντιβάνι….».
πατέρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.