3 Φεβ 2017

Αὐτὰ συμβαίνουν ὅταν δὲν μιλᾶμε ὡς Ἐκκλησία

«Ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα εἶναι ὑποχρεωτική», ξεκαθαρίζει ὁ Καθηγητὴς Κων/νος Γιαβρόγλου, Ὑπουργὸς Παιδείας, προσθέτοντας: «Ἡ Ἱεραρχία ἔχει τὴ σοφία νὰ καταλάβει τὶς ἐγκυκλίους».
Νέες δηλώσεις ἔκανε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γιαβρόγλου γιὰ τὸ ἐπίμαχο θέμα τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας καὶ τῶν ἀντιδράσεων ποὺ ἔχουν προκληθεῖ.
«Προφανῶς καὶ θὰ γίνει ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα. Εἶναι ὑποχρεωτική. Θὰ γίνει σὲ ὅλα τὰ γυμνάσια καὶ ἐλπίζω νὰ εἶναι καὶ μία ἐξαιρετικὰ παραγωγικὴ ἑβδομάδα σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Σαφέστατα θὰ γίνει καὶ γιὰ τοὺς γονεῖς. Νομίζω ὅτι εἶναι μία ἑβδομάδα πού, πραγματικά, θὰ μᾶς πάει ὅλους ἕνα βῆμα πιὸ μπροστὰ» τόνισε ὁ ὑπουργός, προσερχόμενος στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ὠνασείου...
Ἱδρύματος γιὰ τὴν τελετὴ βράβευσης μαθητῶν.

Καὶ ὑπογράμμισε: «Ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα εἶναι μία ἑβδομάδα ποὺ ἔχει σχέση καὶ μὲ ζητήματα διατροφῆς, μὲ ζητήματα ἐθισμοῦ, μὲ τὸ θέμα τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὰ φύλα, πότε ἡ δική μας ἔμφαση εἶναι νὰ συζητηθοῦν στὰ σχολεῖα ὅλα αὐτὰ τὰ ζητήματα».
«Τώρα» ἐξήγησε, «τὸ ζήτημα τὸ ὁποῖο ἔχει κατὰ κάποιον τρόπο παρεξηγηθεῖ, δὲν ἰσχύει. Στὰ σχολεῖα θέλουμε νὰ συζητηθοῦν οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια, στοὺς ἄντρες καὶ τὶς γυναῖκες, ἡ ἰσότητα τῶν φύλων».

Ὁ ὑπουργὸς εἶπε: «Νομίζω ὅτι ἡ Ἱεραρχία ἔχει τὴ σοφία νὰ καταλάβει καὶ τὶς ἐγκυκλίους καὶ τὶς διευκρινίσεις καὶ κυρίως νὰ ὑποστηρίξει τὴ θεματικὴ ἑβδομάδα, ποὺ εἶναι αὐτὸ τὸ πολύμορφο πλαίσιο στὸ ὁποῖο θὰ συζητηθοῦν τὰ ὑπόλοιπα ζητήματα».

Ὁρίστε “ἐκεῖ ποὺ μᾶς χρωστοῦσαν, θὰ μᾶς πάρουν καὶ τὸ βόδι”. Αὐτὰ συμβαίνουν ὅμως ὅταν ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία ἐρχόμαστε καθυστερημένοι καὶ καταϊδρωμένοι πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα. Εἴμαστε οἱ τελευταῖοι τῆς ἐνημέρωσης καὶ οἱ τοποθετήσεις μας ἔρχονται κατόπιν ἑορτῆς. Τοῦτο συμβαίνει διότι ἔχουμε χαμηλὴ ἐκτίμηση καὶ ἄποψη γιὰ τὴν ἀλήθεια. Πάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι ἡ φανέρωση καὶ ἡ μαρτυρία τῆς ἀλήθειας στὸ Λαό. Τὰ παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νάχουν γνώση ἀπὸ πρίν, ὅπως προέλεγε καὶ ὁ Κύριος στοὺς μαθητὲς Του «Βλέπετε μὴ τὶς ὑμᾶς πλανήση». Τὸ περιεχόμενο τοῦ Εὐαγγελίου ἂν δὲν μεταφράζεται καθημερινὰ στὴ ζωὴ καὶ δὲν φωτίζει ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ κοινωνικοῦ βίου, ἂν δὲν ἀγκαλιάζει παιδιὰ καὶ μεγάλους μὲ τὰ προβλήματά τους, παραμένει ἕνα ἄγνωστο Βιβλίο, ἕνα ἑπτασφράγιστο μυστικό.

Κρίμα δὲν εἶναι νάχουμε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ μὴ μποροῦμε σήμερα, μὲ τὰ σύγχρονα τεχνικὰ μέσα, νὰ τὴν στείλουμε στὰ πέρατα τῆς γῆς, στὰ ἄδυτα τῶν οἰκογενειακῶν ἑστιῶν καὶ στὰ βάθη τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν; Θάχε αὐτὴ τὴ δυνατότητα ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος καὶ δὲν θὰ τὴν ἐκμεταλλευόταν; Κι ὅμως χανόμαστε στὰ δεύτερα καὶ ἀφήνουμε τὰ πρῶτα.

Πόσοι γνωρίζουν ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος δὲν τελοῦσε μυστήρια ποὺ θὰ μποροῦσαν καὶ ἁπλοὶ ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι νὰ τελέσουν… Γιὰ ποιὸ λόγο; Τὸ λέγει ὁ ἴδιος: “Δὲν μὲ ἀπέστειλε ὁ Χριστὸς νὰ βαπτίζω, ἀλλὰ νὰ εὐαγγελίζομαι, δηλ. νὰ κηρύττω τὸ Εὐαγγέλιο”. Κάπου – κάπου βάπτιζε ἀπὸ κανέναν… Ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ Χριστὸς δὲν βάπτισε κανέναν. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος καὶ οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ναί, βάπτιζαν, ὁ Χριστὸς ὅμως ὄχι. Ὁ Χριστὸς ἦρθε “νὰ μαρτυρήσει γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ φανερώσει τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο”. Ἐπίσης καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος τί ἔλεγε στὸ ξεκίνημα μάλιστα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅταν διάλεξαν καὶ χειροτόνησαν τοὺς 7 διακόνους τῆς πρώτης Ἐκκλησίας: “δὲν εἶναι σωστὸ νὰ ἐγκαταλείψουμε ἐμεῖς οἱ ἀπόστολοι τὴν προσευχὴ καὶ τὸ θεῖο λόγο καὶ νὰ κάνουμε συσσίτια”.

Καταλαβαίνουμε λοιπὸν πόση προτεραιότητα εἶχε ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας στὶς ἐπιλογὲς καὶ δραστηριότητες τῆς ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας!
Ἔχουμε μάλιστα καὶ τὴν ἑξῆς παραδοξότητα: οἱ 7 διάκονοι ἐνῶ ἀσχολοῦνταν μὲ τραπέζια, κήρυτταν κιόλας…

Τώρα τί νὰ ποῦμε γιὰ μᾶς τοὺς ἐν Ἑλλάδι Χριστιανοὺς τοῦ 21ου αἰώνα; Ἐκκλησιαστικοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ἔχουμε, ἔντυπα ἐκδίδουμε… Χτίζουμε ναοὺς καὶ μοναστήρια, διατρέφουμε πρόσφυγες καὶ μετανάστες, ἐπιδόματα δίνουμε, χορηγίες κάνουμε, βιβλιάρια ἀπόρων κορασίδων ἀνοίγουμε, στὰ πέρατα τοῦ κόσμου ἀποστέλλουμε μὲ τὴν Ἀποστολή, καλὰ καὶ ἅγια ὅλα αὐτά… ἕνα κανάλι τηλεοράσεως δὲν ἀξιωθήκαμε νὰ στεριώσουμε. Ἡ κάθε μία μονοφυσίτικη, προτεσταντικὴ καὶ παπικὴ κοινότητα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἐκπέμπουν στὴ μικρὴ ὀθόνη, κι ἐμεῖς περίπου 85 Ἱερὲς Μητροπόλεις δὲν μποροῦμε νὰ μαζέψουμε μὲ κοινὴ λογία ἕνα ποσό, νὰ στήσουμε μία κεραία, νὰ βλέπει καὶ νὰ ἀκούει ὁ κόσμος τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τέλος τόσα χρόνια λέμε καὶ λέμε γιὰ νὰ φτιάξουμε τὸ τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖο τὸ χρωστᾶμε στὸ Θεὸ καὶ στὸ λαό μας καὶ ἐπειδὴ τὸ καθυστεροῦμε, τίποτε δὲν μᾶς πάει καλά, βαραίνουν μάλιστα καὶ οἱ ψυχὲς τῶν ἀγωνιστῶν πατέρων μας τοῦ 1821 καὶ δυστυχῶς μένουμε ἄπραγοι. Ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία πού ξέρουμε τὴν ἔννοια τοῦ τάματος δὲ θὰ μπορούσαμε νὰ ὀργανώσουμε σὲ κάθε ναὸ νὰ δίνουμε ἀπὸ ἕνα συμβολικότατο ποσὸ νὰ ἀναστηλώσουμε τὴν ἀποσταμένη ἐλπίδα μας; Ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴ διασπορὰ τοῦ Ἐξωτερικοῦ θὰ ἔδιναν τὰ πάντα οἱ ὁμογενεῖς.

Λογαριασμοὶ ἀνοίγονται καθημερινὰ γιὰ ἀναστηλώσεις, χτίζουμε ἐκκλησίες στὰ μαῦρα βάθη τῆς Ἀφρικῆς, ὅλοι οἱ βαλκάνιοι ἀδελφοί μας μέσα στὴ φτώχια τους ἔκαναν τὸ τάμα τους, κι ἐμεῖς ἀφήσαμε καὶ πέρασαν τὰ χρόνια, μένουν μόλις πέντε χρόνια μέχρι τὴ 200η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία καὶ δὲν ἔχει μπεῖ οὔτε ἕνα λιθαράκι. Εἴμαστε ἄξιοι τῆς τύχης μας !!!

3 σχόλια:

  1. Η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να μεταδίδει στον λαό, τον Λόγο της Αγίας Γραφής και των Αγίων της Εκκλησίας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Να κάνη πρώτα σεμινάρια στους νέους ιερείς να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρωντα στην Εκκλησία και κυρίως ,όταν κρατούν στα χέρια τους το Άγιο Ποτήριο με τη Θεία Κοινωνία ,και να μην κάνουν παρατηρήσεις στους προσερχομένους να κοινωνήσουν .Το "μετά φόβου Πίστεως και Αγάπης..."ισχύει και για αυτούς. Η εγκύκλιος είναι αντισυνταγματική, διότι απαγορεύει στους γονείς να έχουν λόγο για τα παιδιά τους και απαγορεύει την δήλωση απαλλαγής. Πού ακούστηκε αυτό.Μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα εγίνοντο αυτά και στις δικτατορίες. Εκτός και αν ζούμε στην κόκκινη δικτατορία του προλεταριάτου. Τί να ειπή ο γιαβρούμ ,γιαβρίμ ,θα μας στείλη όλους για νινανάϊ κουζούμ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Είναι φυσικό να αποθρασύνονται οι εθνομηδενιστές και αντίχριστοι κυβερνώντες όταν έχουν απέναντί τους ψοφοδεείς, άφωνους και δειλούς Ιεράρχες (πλην εξαιρέσεων).......

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.