4 Ιαν 2017

Ὄχι στὴν Διζωνικὴ Δικοινοτικὴ Ὁμοσπονδία στὴν Κύπρο – Ὄχι στὴ ρατσιστικὴ καὶ φασιστικὴ λύση

“Σε λίγα χρόνια οἱ Τοῦρκοι θὰ κάνουν τοὺς ΄Ἕλληνες νὰ σκέπτονται σὰν Τοῦρκοι.....”. Νεοκλὴς Σαρρὴς (Ἐφημερίδα “Ἔνωσις”. Λευκωσία- Σεπτέμβριος 2008)
Γράφει ὁ Θ. Μαλκίδης
Ἡ ἐπαπειλούμενη «ποινὴ» στὸν Ἑλληνισμό, ταυτοχρόνως μὲ τὰ Μνημόνια καὶ τὴν κατάλυση τῆς οἰκονομικῆς κυριαρχίας, εἶναι ἡ προτεινόμενη «λύση» στὸ Κυπριακό, ὅπου ἐκεῖ προωθεῖται ἡ κατάλυση καὶ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. Ἀπὸ τὴ Λευκωσία, μέχρι καὶ τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴ Θράκη καὶ τὴν πρώην Ἀθήνα. 
Τὸ σχέδιο Διζωνικῆς Δικοινοτικῆς Ὁμοσπονδίας ποὺ προτάσσεται μὲ τὴ συμμετοχὴ ἀπροετοίμαστων, ἀδιάβαστων καὶ ἀμόρφωτων ἐκπροσώπων τῆς πολιτικῆς τάξης στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο, εἶναι προϊὸν συνεργασίας  μεταξύ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Βρετανίας ἤδη ἀπὸ τὴ...
δεκαετία τοῦ 1950, ποὺ βρῆκαν στενὸ συνεργάτη στὴν πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ . Εἶναι τὸ προϊόν  τοῦ σχεδίου διαχωρισμοῦ τῆς Κύπρου καὶ τοῦ λαοῦ της, σὲ Τουρκικὸ καὶ Ἑλληνικὸ μέρος, μὲ στόχο τὴν ἐπανάκτηση τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ τὴν διαφύλαξη τῶν συμφερόντων τῆς Βρετανίας καὶ τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες θέλουν τὴν Τουρκία σὲ ρόλο  Πασὰ στὴν περιοχή.

Τὸ σχέδιο αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν κατάληξη τῆς πορείας μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία μεθοδικὰ καὶ ὀργανωμένα ὑλοποιεῖται ἡ «Λύση», κατάσταση στὴν ὁποία βρισκόμαστε σήμερα μὲ τὴν πρόθεση ὑπογραφῆς ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς πρόθυμους. «Λύση» ποὺ συμπυκνώνεται στὸ ρατσιστικὸ - φασιστικὸ μόρφωμα τῆς Διζωνικῆς - Δικοινοτικῆς Ὁμοσπονδίας, ἡ ὁποία δὲν προσφέρει καμία ἀσφάλεια καὶ μέλλον  γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Κύπρο.

Ἡ  Τουρκία ἀποδεδειγμένα ἐπιζητεῖ τὴν ἑδραίωση καὶ βεβαίως τὴν νομιμοποίηση τῆς στρατιωτικῆς κατοχικῆς παρουσίας της στὴν Κύπρο μέσα ἀπὸ τὴ «Λύση» αὐτή, μὲ στόχο τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων στὴν περιοχή. Αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ τὰ δυτικὰ συμφέροντα στὴν περιοχὴ καὶ γι΄ αὐτὸ  ὑποστηρίζεται στὸ Κυπριακό. Μέσα ἀπὸ τὴ «Λύση» τῆς Διζωνικῆς Δικοινοτικῆς Ὁμοσπονδίας καὶ ἀφοῦ προτάσσεται ἡ ἐκ προτέρων κατάργηση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,  ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει νὰ ἀσκεῖ συγκυριαρχία  πάνω σὲ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο, γεγονὸς ποὺ θὰ τὴ βοηθᾶ στὴν ἄσκηση τῶν συμφερόντων της. Δηλαδὴ ἀποδοχὴ  τῶν ὅρων τῆς φασιστικῆς καὶ ρατσιστικῆς Τουρκίας στὸ Κυπριακὸ οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξασφαλισθοῦν μὲ τὴ Διζωνικὴ Δικοινοτικὴ Ὁμοσπονδία, ἀφοῦ στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία προσκρούουν μέχρι τώρα οἱ Τουρκικὲς ἐπιδιώξεις.

Τέλος,  ἡ πολιτικὴ  «Φιλίας»  καὶ «Συνεργασίας»  πρὸς τὴν Τουρκία, «Συνεταιρισμοῦ» μὲ τὸν Νεοθωμανικὸ καὶ Κεμαλικὸ Ναζισμὸ  ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ Ἑλλάδα μὲ τὶς συναντήσεις μὲ τὸ φασίστα Ἐρντογᾶν, ἐξυπηρετεῖ τὴν Τουρκία καὶ τὴν πολιτικὴ τῆς Δύσης ἔναντι στὴν Τουρκία, ἐνῶ παράλληλα ἀφοπλίζει τὴ δυνατότητα τῆς Ἑλλάδας νὰ συμπαρασταθεῖ στὴν Κύπρο.

Οἱ στιγμὲς ποὺ ζοῦμε εἶναι ἱστορικὲς στὸ ἐθνικό, οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ πεδίο καὶ προφανῶς οἱ ὑπεύθυνοι τῆς καταστροφῆς σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο, δὲν μποροῦν νὰ δώσουν πρόταση ἐξόδου ἀπὸ τὶς Συμπληγάδες  καὶ ἰδιαιτέρως «Λύσης».

Ἡ Ἀνάσταση τῆς πατρίδας μας βρίσκεται στὰ χέρια μας.   

1 σχόλιο:

 1. Προσωπικώς θεωρώ ότι ο Ελληνισμός - και ειδικότερα οι Ελληνοκύπριοι - πρέπει να σταματήσουν κάθε συζήτηση με τους Τούρκους.

  Για να το πω ωμά : ας κάνουμε το "κορόιδο" και ας περιμένουμε, διότι η Τουρκία οδεύει προς την διάλυση.

  Ήδη έχουν αποσυρθεί από τα κατεχόμενα επίλεκτες μονάδες του στρατού κατοχής και έχουν σταλεί στην Συρία.

  Δεν μας συμφέρει να παραχωρήσουμε τίποτα σε μια Τουρκία που βαδίζει προς την διάλυση.

  Εφόσον οι Ελλαδίτες και οι Κύπριοι πολιτικοί είναι ανίκανοι να ωφελήσουν τον Ελληνισμό, τουλάχιστον ας μην τον βλάψουν περισσότερο στην παρούσα φάση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.