12 Ιαν 2017

Κυπριακό: «Εὐνουχισμένοι διανοούμενοι, μικροὶ ἀνίκανοι καὶ τυφλοὶ κυβερνῆτες.....»

Γράφει ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης
Οἱ συζητήσεις γιὰ τὴ «Λύση» στὸ Κυπριακὸ φανερώνουν (γιὰ ἀκόμη μία φορὰ) τὴν ἀνεπάρκεια, τὴν ἀνικανότητα, τὸ χαμηλὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο, τὴν ἀπουσία γνώσης τοῦ ἱστορικοῦ ρόλου τοῦ λεγόμενου πολιτικοῦ προσωπικοῦ καὶ τὸν εὐνουχισμὸ τῶν ἀποκαλούμενων διανοούμενων, τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὴν Κύπρο. Τόσο βεβαίως γιὰ τὸ ζήτημα εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς καὶ εἰσβολῆς τῆς φασιστικῆς - χουντικῆς Τουρκίας στὴν Κύπρο, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐθνική, οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ δημογραφικὴ ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Οἱ προτάσεις καὶ οἱ σκέψεις, οἱ θέσεις καὶ οἱ ἀπόψεις τῆς πολιτικῆς τάξης, ἀποτελοῦν μνημεῖα ἀνακολουθίας σὲ σχέση μὲ τὸν ἱστορικὸ ρόλο καὶ πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μία τάξη...
ἀπροετοίμαστη χωρὶς σχέδιο, μὲ παράκαμψη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῆς Δημοκρατικῆς νομιμότητας, μὲ  ἐκβιασμούς, ἕτοιμη νὰ ὑπουδουλωθεῖ στὴ φασιστικὴ Τουρκία.
Ἀπὸ κοντὰ καὶ  οἱ λεγόμενοι διανοούμενοι οἱ ὁποῖοι ὅταν δὲν σιωποῦν γιὰ τὸ φασισμό, γιὰ τὴν κατοχή, γιὰ τὴν Κεμαλικὴ χούντα καὶ τὸ βάρβαρο καθεστὼς Ἐρντογᾶν,  φλυαροῦν καὶ προπαγανδίζουν τὴ «Λύση» .

Γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ἐπιβεβαιώνεται ὁ Γιῶργος Σεφέρης, παρών, στὶς  διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν Κύπρο, στὴ δεκαετία τοῦ 1950: «Εὐνουχισμένοι διανοούμενοι, μικροὶ ἀνίκανοι καὶ τυφλοὶ κυβερνῆτες... Ἡ βλακεία, ἡ ἐγωπάθεια, ἡ μωρία, ἡ γενικὴ ἀναπηρία τῆς ἡγετικῆς τάξης στὴν Ἑλλάδα σὲ φέρνει στὴν ἀνάγκη νὰ ξεράσεις…. εἶμαι βέβαιος πὼς τοῦτοι οἱ ἐλεεινοὶ δὲν ἀντιπροσωπεύουν τὴ ζωντανὴ Ἑλλάδα...».
Σήμερα  στὴ γνωστὴ ὡς Διεθνῆ Διάσκεψη κρίνεται τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Κύπρο, στὸ Αἰγαῖο, στὴ Θράκη, καθὼς καὶ ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἱστορίας του. Τῆς ἀντίστασης καὶ ὄχι τῆς ὑποταγῆς, τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ ὄχι τῆς συνθηκολόγησης, τῆς ἐλευθερίας καὶ ὄχι τῆς δουλείας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.