13 Ιαν 2017

Ἀς σταματήσουμε τὸν Νέρωνα τῆς Κύπρου!

Ὁ νῦν Προεδρος Νίκος Ἀναστασιάδης, ἀφοῦ πρῶτα πολέμησε μὲ μένος τον Έλληνα Ἐθνάρχη τοῦ ΟΧΙ Τάσσο Παπαδόπουλο (2004), ἐκμεταλλευόμενος καὶ τὴν ρηχὴ μνήμη τοῦ λαοῦ καὶ τὴν Οἰκονομικὴ Κρίση του, κατάφερε νὰ ἑλιχθεῖ καὶ νὰ γίνει "Αὐτοκράτωρ" τῆς Κύπρου μας, τάζοντας σκληρὲς καὶ ἀνυποχώρητες διαπραγματεύσεις, ὄπου δηθεν δὲν θὰ ἀποδεχόταν "προόδους", "χρονοδιαγράμματα" καὶ "νομιμοποιήσεις" ἄνευ ρητοῦ θετικοῦ χάρτη στὸ ἐδαφικό, οὔτε πολυμερῆ Διεθνῆ Συνδιάσκεψη ἐὰν δὲν εἶχαν κλείσει ὅλα τα βασικὰ ζητήματα, ὥστε νὰ συζητηθεῖ ἐκεῖ μόνο το θέμα "ἐγγυήσεων καὶ ἀσφάλειας", δηλαδὴ τῆς ἀποχώρησης τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων καὶ τῆς κατάργησης τοῦ ρόλου τῶν Ἐγγυητριὼν Δυνάμεων, ποὺ ὁδήγησε στὴν παράνομη καὶ ἐγκληματικὴ εἰσβολὴ Τουρκικοῦ Στρατοῦ στὴν ἑλληνικὴ μεγαλόνησο (Στρατιωτικὴ Ἐπιχείρηση "Ἀττίλας" 1974).
Καὶ τώρα πιά, σὰν ἄλλος "Νέρωνας" ἑτοιμάζεται νὰ....
πυρπολήσει τὴν ἴδια τὴν Κύπρο, γιὰ νὰ γράψει "ὕμνους" στὴν διεθνῆ διπλωματικὴ καὶ πολιτικὴ δουλικότητα! Γιὰ νὰ λάβει ἴσως "Νόμπελ" καὶ "Κεμὰλ Ἀτατούρκ"... 

   12η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
   Μετὰ τὶς διδακτικὲς συναντήσεις στον Μοντ Πελεράν καὶ τὴν ἄρνηση τῶν Τούρκων νὰ δώσουν ἁπτὰ καὶ ἐλάχιστά των ὅσων παράνομα κατέχουν, ὁ δῆθεν ἀνένδοτος "Αὐτοκράτωρ" ἀναδιπλώθηκε καὶ πρὸς ἐφιαλτικὸ αἰφνιδιασμὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ  - καὶ τῆς ἴδιας τς Λευκωσίας καὶ Ἀθήνας - μετατράπεται σὲ "Νέρωνα", ἀφού αποδεχθηκε αὐτὸ ποὺ μόνιμα ζητὰ ἡ Τουρκία προκειμενου νὰ νομιμοποιήσει τὴν εἰσβολή, τὸν Ἀττίλα, τὰ ἐγκλήματα, τὶς ἁρπαγὲς καὶ τὸ Ψευδοκράτος: την Πενταμερὴ Διάσκεψη στὶς 12 Ἰανουαρίου 2017, ὅπου καλοῦνται νὰ λάβουν μέρος Ἑλλάδα, Τουρκία, Ἀγγλία, Ἑλληνοκύπριοι καὶ οἱ ψευδὸ "Τουρκοκύπριοι", με άμεσα καταργούμενη τὴν νόμιμη Κυπριακὴ Δημοκρατία!
   Ἄγκυρα θὰ νομιμοποιήσει ἐκεῖ τα πάντα, θὰ ἀθωωθεῖ γιὰ τὰ πάντα καὶ θὰ μπορεῖ νὰ διακηρύξει σὲ περίπτωση διαφωνιῶν, ὅτι Ἑλλάδα καὶ Λευκωσία εὐθύνονται γιὰ τὴν μὴ λύση, προσδίδοντας νεο "διεθνὲς πρόσωπο" στὸ Ψευδοκράτος, τὸ ὁποῖο, μὲ μαγειρεμένο "Δημοψήφισμα" καὶ χιλιάδες κουβαλητοὺς ἐποίκους, θὰ μπορεῖ να Ενώσει κατοπιν - μὲ ἀφορμὴ ἀκριβῶς τὸ Πενταμερὲς "ἀδιεξόδο Κορυφῆς" - μὲ τὴν Τουρκία...
   Πῶς εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ ἐπιτρέψουμε σὲ μιὰ χώρα Εἰσβολέα, ποὺ ἔκαιγε μὲ βόμβες ναπὰλμ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Κύπρου, ποὺ βίαζε γυναῖκες, ποὺ ἐκτελοῦσε αἰχμαλώτους, ποὺ κούρσευε Ἐκκλησιές, νὰ δικαιωθεῖ καὶ νὰ ἀθωωθεῖ γιὰ τὰ ἐγκλήματά της σὲ μιὰ Πενταμερῆ ἢ καὶ Πολυμερῆ, ἀντὶ νὰ λογοδοτήσει στὴ Διεθνῆ Κοινότητα και να ὑποχρεωθεῖ σὲ ἀποζημιώσεις καὶ ἐπανορθώσεις, ὑλικὲς καὶ ἠθικὲς ἱκανοποιήσεις καὶ ἄμεση ἀπόσυρση τῶν Κατοχικῶν Στρατευμάτων της ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ νησί;
Ἡ Τουρκία δὲν μπορεῖ νὰ ἔρθει ἐκεῖ σὰν Ἐγγυήτρια Δύναμη, ὅταν εἶναι Ἐγκληματικὴ Δύναμη! Ὄταν εχει εἰσβάλει καὶ σκοτώσει τουλάχιστον 6.000 Ἕλληνες καὶ ἔχει διώξει ἄλλες 200.000 ἀπὸ τὰ σπίτια καὶ τὶς περιουσίες τους!
 Τουρκία δὲν μπορεῖ νὰ ἔρθει ὡς Δικαστής, ἐνῶ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἔνοχος!
    Πενταμερὴς ἀποτελεῖ ἠθικὴ ντροπὴ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό! Καὶ μάλιστα τὸν ἀπόλυτο ξεπεσμὸ τῆς Κύπρου!
Σημειώνουμε δέ, ὄτι αυτη τὴν ἐποχή η συμμετέχουσα "Ἐγγυήτρια" Ἀγγλία, εἶναι ἐξαιρετικὰ εὐάλωτη σε πιέσεις, μπαξίσια καὶ ὑποσχέσεις, λόγω το Brexit, κάτι ποὺ ξέρει νὰ ἐκμεταλλεύεται ἄριστα το Ισλαμικὸ Σουλτανάτο τῆς Ἄγκυρας...

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ
Γιατί βιάζεται ὅμως τόσο ἡ Ἄγκυρα καὶ ὁ περίγυρός της; Ἐπειδὴ ἠ Τουρκία επιδιωκει νὰ βάλει πάση θυσία "χέρι" στὰ πλούσια, χρυσοφόρα Κοιτάσματα τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ καὶ νὰ μεταφέρει τὸ Κυπριακὸ Φυσικὸ Ἀέριο μέσω Τουρκίας πρὸς τὴν Εὐρώπη, ἔχοντας συμφωνήσει ἤδη τὰ σχετικὰ μὲ τὸ Ἰσραήλ... Καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει "νόμιμα" μονο μέσω τῆς Ψευτο-Ὁμοσπονδίας, ὅπου θὰ ἔχει εναλλαξ Τοῦρκο Πρόεδρο καὶ Ἀντιπρόεδρο, Βέτο καὶ ξένους Δικαστές, σὲ περιπτώσεις ἀδιεξόδου...
Διότι ἡ Τουρκία θὰ δυσκολευτεῖ πολὺ νὰ ἀποδεθχεῖ Ἀγωγὸ ποὺ νὰ μεταφέρει Φυσικὸ Ἀέριό τς νόμιμης καὶ ἑλληνικῆς, σημερινής Κυπριακης Δημοκρατίας, ἀφοῦ κάτι τέτοιο θὰ ἰσοδυναμεῖ μὲ τουλάχιστον ντὲ φάκτο ἀναγνώριση καὶ ὁμολογία δεινῆς στρατηγικῆς ἥττας...

    ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΒΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ακόμη, μέσω τς άσκησης πραγματικῆς τουρκικῆς ἐξουσίας σὲ μιὰ"Κυπριακὴ" ψευτοΟμοσπονδία, ἡ Τουρκία θὰ μπορεῖ νὰ ποδηγετεῖ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ Εὐρώ, ἀφοῦ ἡ ψευτοΟμόσπονδη "Κύπρος" θὰ ἔχει καὶ αὐτὴ το δικαίωμα Βέτο ἐντός των εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν... Κάτι ποὺ δὲν ἔχουν καν σκεφθεῖ Βερολίνο καὶ Παρίσι, ποὺ τὸ μόνο ποὺ βλέπουν εἶναι ἡ  ἀνίερη "Ἱερὴ Συμμαχία" τους γιὰ τὴν ποδηγέτηση τῆς Εὐρώπης καὶ τὸ ἁλυσοδέσιμο τῆς Ἑλλάδας...

   ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΝΗΣΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
Χώρια ὅτι συντομα η "νέα Κύπρος" θὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἕνα μεγάλο δουλεμπορικὸ "Ἰσλαμιστᾶν", τόσο μὲ παλαιοὺς καὶ νέους φανατικοὺς μουσουλμάνους ἐποίκους καὶ ἀποφυλακισμένους, ὅσο καὶ με ισλαμιστὲς "πρόσφυγες" ποὺ θὰ τὴν κατακλύζουν σταλμένοι ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν δημογραφικὸ πολλαπλασιασμὸ μέσω τῶν πολλῶν γεννήσεων... Μιὰ ματιὰ στο τι συνέβη σὲ Ἴμβρο καὶ Τένεδο, σὲ Ἀλεξανδρέττα καὶ Συρία, εἶναι ἀρκετὰ διδακτική...

   ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Τέλος, μία τυχὸν "Συμφωνία" θὰ πανηγυριστεῖ ὡς τεράστια ἐθνικὴ ἐπιτυχία τοῦ Ἐρντογάν, καταστώντας ἀκλόνητη τὴν θέση του τόσο μέσα στὴν σημερινὴ Τουρκία, ὅσο καὶ μέσα στὴν τουρκικὴ Ἱστορία, κάνοντας τὸν ἐθνικὸ "σύμβολο" καὶ ἐθνικὸ "ἥρωα"...

   ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΧΙ ΤΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
Πρὶν 12 χρόνια, ὁ ἀγωνιζόμενος καὶ μαρτυρικός Κυπριακος Ἑλληνισμός απερριψε σύσσωμός το παρεμφερὲς "Σχέδιο Ἀνάν", σώζοντας Κύπρο καὶ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν μεγάλη καὶ ὁλοκληρωτικὴ τουρκικὴ ὑποδούλωση.

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.