29 Ιαν 2017

28 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ἱεραποστόλου τοῦ Κονγκὸ π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη

Στις 27 Ἰανουαρίου συμπληρώθηκαν 28 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεραποστόλου τοῦ Κονγκὸ π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη, ποὺ σὲ ἡλικία 47 ἐτῶν σκοτώθηκε σὲ αὐτοκινητικὸ δυστύχημα στὸ Κονγκὸ τῆς Ἀφρικῆς.
Ὁ πατὴρ Κοσμᾶς, ποὺ ἔζησε καὶ μεγάλωσε στὴ Σταυρούπολη τῆς Θεσσαλονίκης, ὑπῆρξε ὁ πρῶτος Ἱεραπόστολος τοῦ Κολουέζι τοῦ Κονγκὸ καὶ ὁ ἐμπνευστὴς ἑνὸς μεγάλου πνευματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου στὴν καρδιὰ τῆς Ἀφρικανικῆς Ἠπείρου. Κατήχησε καὶ βάπτισε περισσότερους ἀπὸ 15.000 ἰθαγενεῖς. Πέραν τῆς ἀνέγερσης Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἱδρυμάτων, προχώρησε στὴν ἀνοικοδόμηση Δημοτικῶν Σχολείων. Ἐπίσης, γιὰ τὴν ἀνάβαθμιση τοῦ βιωτικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ ἐπιπέδου του λαοῦ τοῦ Κονγκὸ ἵδρυσε Τεχνικὴ Ἀγροτικὴ Σχολή, ἀναπτύσσοντας ταυτόχρονα γεωργικὰ καὶ κτηνοτροφικὰ προγράμματα στὸ....
Νότιο Κονγκό.
Ἡ ζωή, ἡ ἀκάματη ἱεραποστολικὴ διακονία καὶ ὁ αἰφνίδιος θάνατος τοῦ π. Κοσμᾶ συγκλόνισαν, ἀφύπνισαν καὶ παρεκίνησαν πλειάδα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν νὰ συμμετάσχουν ἐνεργὰ στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο ποὺ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ ἀνὰ τὸν κόσμο.
Ὁ π. Κοσμᾶς ἀποδείχθηκε θησαυρὸς ἀνεκτίμητος στὰ σπλάχνα τῆς Ἀφρικῆς. Ἁγνός, εὐαίσθητος ἀλλὰ καὶ δυναμικὸς ἔγραφε προφητικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του: «Τὸ δόσιμο νὰ εἶναι ἀληθινό, ὁλοκληρωτικό, δίχως κρατούμενα, μὲ διάθεση αὐτοθυσίας καὶ αὐταπαρνήσεως καὶ μὲ σκοπὸ ν' ἀφήσουμε τὰ κόκαλά μας μεταξύ των ἰθαγενῶν ἐπὶ τοῦ Ἱεραποστολικοῦ πεδίου».
Ἀκολουθεῖ βίντεο ἀφιέρωμα μὲ ντοκουμέντα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεραποστόλου π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.