20 Δεκ 2016

Βομβαρδίζεται τὸ κάστρο τῆς οἰκογενείας

Ἕνας θεσμὸς ποὺ χτυπήθηκε ἀνελέητά τα τελευταῖα χρόνια εἶναι ἡ Οἰκογένεια. Παλιὰ λέγαμε : Πατρίδα – Θρησκεία – Οἰκογένεια. Ἦταν (καὶ εἶναι) τὰ ἰδανικά μας. Αὐτὸ ὅμως τὸ τρίπτυχο ποὺ κράταγε σὰ κάστρο τὴ φυλὴ μᾶς σήμερα βάλλεται!
A] Ἀπὸ ποιοὺς χτυπήθηκε καὶ ἀπὸ ποιοὺς βάλλεται;
Ἀπὸ την πλουτοκρατία καὶ τὴν ἐξουσία με τὸ κακὸ δικό τους παράδειγμα. Δηλαδή οι πλούσιοι καὶ οἱ ἐξουσιαστές εκαναν ὅ,τι ἤθελαν, ζοῦσαν ὅπως ἤθελαν… Παραβίασαν θεσμοὺς καὶ ἱεροὺς κανόνες. Δημιούργησαν τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς ποὺ ἦταν «κὰτ΄εἰκόνα καὶ ὁμοίωσίν» τους. Προέβαλαν μὲ ταινίες, ἐκπομπές, θέατρο, τραγούδια καὶ τέχνη το μοντέλο μιᾶς «ἄλλης» οἰκογένειας, ἀμερικανικοῦ – δυτικοῦ τύπου, ὑποταγμένης στὴ σαρκολατρεία καὶ ὄχι στὸ θεῖο θέλημα. Τραγουδιστές, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, βουλευτές, ἠθοποιοί, ντόπιοι καὶ ξένοι, προβάλλουν ἀνερυθρίαστα τὴν προσωπική τους δραματικὴ οἰκογενειακὴ κατάσταση καὶ ἀπὸ κάτω ἔχασκε ὁ ἐπιπόλαιος νεανικὸς κόσμος καὶ δυστυχῶς συνεχίζει νὰ....
τοὺς μιμεῖται.
Μετὰ ἦρθαν οἱ σύγχρονες ἰδέες τῆς χειραφέτησης καὶ τοῦ φεμινισμού κατεστρεψαν κυριολεκτικά το πρόσωπο ἐκεῖνο ποὺ λέγεται καὶ εἶναι «βασίλισσα τοῦ σπιτιοῦ», δηλ. τὴ γυναίκα, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ὁ συνεκτικὸς δεσμὸς τῆς οἰκογένειας ὡς τῆς συζύγου καὶ τῆς μάνας μέσα στὸ σπίτι.
Ἡ μικτοποίηση τῶν σχολείων δημιούργησε τὶς συνθῆκες τῆς καταστροφῆς.
Ἡ τηλεόραση ἀποτέλειωσε τὴ δουλειά.
Τὸ διαδίκτυο καὶ τὸ κινητὸ ἔβαλαν τὴν ταφόπλακα.
Τὸν τελευταῖο καιρὸ ὄμως νομοι καὶ νομοσχέδια (αὐτόματο διαζύγιο, ἐλεύθερες συμβιώσεις, ἴσως καὶ γάμοι τῶν διεστραμμένων στὸ κοντινὸ μέλλον…) προχώρησαν λίγο πιὸ κάτω στὸν κατήφορο τῆς ντροπῆς καὶ τίναξαν στὸν ἀέρα τὴν οἰκογένεια.
«Eπ΄ ἐσχάτων των ἡμερῶν» τῆς Τρόϊκα ἔρχεται το ἐπίσημο ἑλληνορθόδοξο κράτος καὶ ἀπαξιώνει τελείως τὸ ἑλληνικὸ σπίτι μὲ: τὴ φτώχεια, τὴ φορολογία, τὴ φορολόγηση τῶν πολυτέκνων, τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς…
Τώρα δυστυχώς οδευουμέ σε μιὰ μουσουλμανοποίηση τῆς κοινωνίας. Οἱ λαθροέποικοι θὰ ἐπιβάλλουν νέους κορανικοὺς νόμους καὶ θὰ ζητοῦν φορτικὰ τὴν γενικὴ ἀποδοχή τους, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται σήμερα στὴν Εὐρώπη.
Β] Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ ἐλπιδοφόρα ἄνοιξη: στὴν τελευταία δημοσκόπηση ο ἑλληνικὸς λαὸς παρὰ τὸν ὅποιο βομβαρδισμὸ ποὺ ὑφίσταται, ἐμπιστεύεται μὲ ποσοστὸ 98% τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ τὴν βάζει στὴν πρώτη θέση τῆς κλίμακας τῶν ἀξιῶν.
Αὐτὸ εἶναι μιὰ νίκη τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ.
Τὸ Μυστήριο τῆς Οἰκογένειας εἶναι θεοϊδρυτο καὶ ἀκατάλυτο. Αλλοίμονο σὲ κεῖνον ποὺ θὰ βάλει δυναμίτη στὰ θεμέλια του ἑλληνορθόδοξου σπιτικοῦ.
Θάχει νὰ κάνει μὲ τὸ Θεό.
Καὶ τοῦτο διότι η οἰκογένεια εἴναι «κὰτ΄ οἶκον Ἐκκλησία», κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, καὶ «ἐκκλησία μικρά», κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν θεολόγο!
Γ] Ὁπωσδήποτε πρέπει να κρατήσουμε ἄμυνες καὶ νὰ συγκρατήσουμε τους Ἕλληνες στὸν κατήφορο τῆς ἀπαξίωσης τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς μνημονιακῆς ἐπίθεσης σὲ βάρος της.
Οἱ ἐχθροί της Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδας δεν θέλουν νὰ ὑπάρχει Παραδοσιακὴ Ἑλληνικὴ Οἰκογένεια, γιατί γνωρίζουν ὅτι αὐτὸ τὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας, καὶ μάλιστα τῆς ἑλληνορθόδοξης, εἶναι πρὶν ἀπὸ τὸ Σχολεῖο, σχολεῖο, πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἐκκλησία, καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν Πατρίδα, πατρίδα μικρή.
Μέσα σ΄ αὐτὴ τὴν οἰκογένεια ομιλουν πρωτα – πρῶτα τα παιδιὰ τὴν μητρική τους ἀθάνατη ἑλληνικὴ γλώσσα, διδάσκονται απο γονεῖς καὶ παπποῦδες γιὰ τὸν ἀληθινὸ Θεὸ και μαθαίνουν για τὴν ἔνδοξη ἑλληνικὴ Πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα. Βιώνουν μάλιστα τὴν οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα μὲ ὅλες ἀσφαλῶς τὶς ἀνθρώπινες δυσκολίες καὶ ἀδυναμίες της.
Οἱ ἐχθροὶ θέλουν νὰ σπάσουν τὶς ρίζες. Θέλουν νὰ γκρεμίσουν τὰ θεμέλια της ψυχῆς τῶν Ἑλλήνων. Νὰ μᾶς κάνουν ξένους καὶ ἀπόμακρους, κοσμοπολίτες καὶ ἐρημοσπίτες, ἀνέστιους, ἄθεους καὶ ἄστοργους. Φύλλα στὸν ἄνεμο τῆς παγκοσμιοποίησης.
Προχωροῦν μὲ σχέδιο: εἰσάγοντας ἰδέες ἀνατρεπτικές, φυγόκεντρες γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ μπήγοντας τὸ στιλέτο τοῦ ἀπρόσωπου μαρξισμοῦ, τῆς φτώχειας τοῦ μνημονίου καὶ τῆς διάλυσης τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ στὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια.
Δ] Ἀπάντησή μας σὲ ὅλους αὐτοὺς καὶ σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ σχῬδια ειναι ἡ Ὀδύσσεια καὶ ὁ Ὀδυσσέας. Είναι η ἐπιστροφὴ στὴν Ἰθάκη. Ἡ ἐπιστροφὴ αὐτὴ δὲν εἶναι μόνο ἡ ἐπιστροφὴ στὴν χαμένη πατρίδα, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁ γυρισμὸς στὴ γλυκιὰ οἰκογένεια καὶ στὸ ζεστὸ πατρικὸ σπίτι.
Ὄχι λοιπὸν ἄλλες ὑποχωρήσεις! Ὅσοι ἀγαπᾶμε Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, θὰ γυρίσουμε πίσω στὶς ρίζες μας.
Μπορεί οι παγκοσμιοποιητὲς καὶ οἱ ἐγχώριοι ἐκπρόσωποι τους να θέλουν νὰ γονατίσουν τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια μὲ τὰ ὀλέθρια νομοσχέδια καὶ τὴν καταραμένη φτωχοποίηση.
Μπορεί τα ὑπουργεία να ἑτοιμάζουν τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ νὰ κόβουν τὰ ἐπιδόματα τῆς πονεμένης καὶ πολύτεκνης οἰκογένειας
Μπορεί ο διάβολος καὶ τὰ θλιβερὰ ὄργανα του να θέλουν νὰ διαλύσουν τὴν ἑλληνορθόδοξη Ἑστία τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας καὶ νὰ βγάλουν τὰ μέλη της στὸ δρόμο καὶ στὸ πεζοδρόμιο.
Μπορεί οι καναλάρχες να θέλουν νὰ μπολιάσουν τὴν εὐλογημένη ἑλληνικὴ οἰκογένεια μὲ δυτικὰ πρότυπα ἐλευθεριάζουσας νοοτροπίας ἢ νὰ προβάλουν νωχελικὰ παραδείγματα πολυγαμίας μὲ τὰ χαρέμια τῆς ἀνατολίας.
Μπορεί οι δημοι να θέλουν νὰ ὀργανώνουν ἐν μέσω κρίσης καρναβάλια καὶ νὰ ἐπιδοτοῦν φιέστες, ἀντὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ ἐξοικονομήσουν βοηθήματα γιὰ τὶς πολύτεκνες φαμελιές.
Μπορεί οι «κολοβὲς ἀλεποῦδες» τοῦ καλλιτεχνικοῦ ἢ δημοσιογραφικοῦ κόσμου νὰ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν σὰν μόδα τὴ ντροπή τους.
Ε] Ἐμεῖς ὄμως «εἰς πεῖσμα ὅλων των δαιμόνων» θὰ μείνουμε πιστοὶ σ΄ αὐτὰ ποὺ παραλάβαμε, δίπλα στὸ Χριστό, στὸ Γάμο τῆς Κανά, μαζὶ μὲ τὴν Παναγία Μητέρα Του καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Του καὶ βεβαίως μαζὶ μὲ τοὺς Μάρτυρες καὶ τοὺς Ἥρωες τῆς φυλῆς μας, γύρω ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι καὶ τὸ τζάκι τοῦ σπιτιοῦ μας, στὴν ἀγκαλιὰ τῶν γονέων μας, τῶν παππούδων καὶ γιαγιάδων μας, ποὺ ὑπῆρξαν τὰ ἀγκωνάρια καὶ οἱ κολόνες τοῦ ἑλληνικοῦ σπιτιοῦ.

2 σχόλια:

 1. Πολύ σωστά,σοφά κι ελπιδοφόρα τα μηνύματα του άρθρου. "Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις"και "Ὠ Τιμόθεε, την παρακαταθήκην φύλαξον".Εγρήγορσις και προσευχή μαζί με εμπιστοσύνη στο Θεό.Καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΥΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.
  ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ.ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ.
  ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ....Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΣΤΙΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ.
  ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΚΑΤ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΩΡΑ Ο ΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΠΑΞΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ.
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.