26 Δεκ 2016

Ἀφαιροῦνται χριστιανικὲς εἰκόνες στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Πατρῶν: Οἱ ἀλλοδαποὶ ξέρουν ὅτι βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα. Ἄρα ὀφείλουν νὰ δείχνουν σεβασμὸ στό θρήσκευμα τῆς χώρα ποὺ ζοῦν

Πρὸς κ. Διοικητὴ ΠΠΝΠ ἀπὸ παιδίατρο Καραβασίλη Διαμαντούλα, 
περὶ ὁδηγιῶν σας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. 
17 Δεκεμβρίου 2016 
Ἀξιότιμε κ. Διοικητή,
Ἀρχικὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι οὐδέποτε ἄνηκα οὔτε ἀνήκω σὲ κανένα ἀπολύτως πολιτικὸ κόμμα τῆς χώρας μας. Ὡς πολίτης, σκέπτομαι ἐλεύθερα καὶ ἔχω κάθε δικαίωμα νὰ λέω τὴν ἄποψή μου, καθὼς ἔχουμε Δημοκρατικὸ Πολίτευμα.
Σπούδασα στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Πατρῶν καὶ ἔλαβα τίτλο Εἰδικότητας Παιδιατρικῆς ἀπὸ τὸ ΠΠΝΠ. Γνωρίζω τὸ ΠΠΝΠ ἀπὸ τὴν ἔναρξη λειτουργίας του. Ἐργάστηκα σὲ αὐτό. Νοσηλεύτηκα σὲ αὐτό. Σήμερα, διαβάζοντας τὴ τοπικὴ ἐφημερίδα "Πελοπόννησος" τυχαία, ἐνημερώθηκα γιὰ τὶς ὁδηγίες σας πρὸς τὸ προσωπικό τοῦ ΠΠΝΠ σχετικὰ μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. Ἀρχικὰ ξανακοίταξα τὸ ἡμερολόγιο μήπως εἶναι Πρωταπριλιά. Δὲν εἶναι. Ὀρθὰ λοιπὸν ἔχω...
στολίσει τὸ σπίτι μου χριστουγεννιάτικα, δέντρο, φωτάκια κλπ.

Ἀσχέτως τῆς ἀθεΐας ἢ θρησκεύματός σας, τὸ ὁποῖο σέβομαι ἀπόλυτα ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο τοῦ πλανήτη μας, τὸ ἐπίσημο θρήσκευμα τῆς Ἑλλάδας εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός. Αὐτὸ δὲν σᾶς ἐπιτρέπει νὰ βάζετε ὅρους στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἰδιοκτησία σας καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο φορολογοῦμαι. Ὅπως καὶ κάθε πολίτης.

Στὸ σπίτι σας, ἔχετε κάθε δικαίωμα νὰ μὴν ἔχετε εἰκόνες, σταυρούς. Νὰ ἔχετε κοράνιο ἢ κάθε σύμβολο ποὺ σᾶς ἐκφράζει. Ὄχι ὅμως στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο νὰ ἐπιβάλλετε κανόνες ὅπως "νὰ ἀφαιροῦνται χριστιανικὲς εἰκόνες, σταυροί, σὲ δωμάτια ποὺ νοσηλεύονται μουσουλμάνοι", δῆθεν σεβόμενος τὴ θρησκεία τους. Νά σας θυμήσω ὅτι ὅλοι οἱ ἀλλοδαποὶ ξέρουν ὅτι βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα. Ἄρα ὀφείλουν νὰ δείχνουν σεβασμὸ πρὸς τὴ χώρα ποὺ ζοῦν. Ἄρα καὶ γιὰ τὸ θρήσκευμά μας.

Ἔχω ταξιδέψει σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ διαφορετικὰ θρησκεύματα. Τὰ σεβάστηκα ἀπόλυτα. Δὲν εἶχα τὴν ἀξίωση νὰ κάνουν ἀλλαγὴ τῶν συνηθειῶν τους, οὔτε στὰ δωμάτια τῶν ξενοδοχείων ποὺ πλήρωνα γιὰ νὰ διαμένω καὶ ἦταν ὁ προσωπικός μου χῶρος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς μου. Οὔτε ὅταν νοσηλεύτηκα ἀπαίτησα νὰ βγάλουν ἀπὸ τὸ δωμάτιο νοσηλείας μου Βοῦδες, Μωάμεθ, Κοράνια. Γιατί ἐγὼ ἤμουν στὸ δικό τους κράτος καὶ σεβόμουν πραγματικά τά πιστεύω τους.

Τί καταπληκτικὲς ἰδέες εἶναι αὐτὲς πού σκεφθήκατε; Ρωτήσατε τὸ προσωπικὸ τοῦ Νοσοκομείου καὶ τοὺς ἀσθενεῖς πρίν; Τί δικτατορικὲς τακτικὲς ἀκολουθεῖτε κύριε; Μὲ τί δικαίωμα; Ἤδη ὑπάρχει δραματικὴ ἔλλειψη προσωπικοῦ. Καὶ πρακτικὰ νὰ τὸ δοῦμε, οἱ νοσηλεύτριες π.χ θὰ ἔχουν ἐπιπλέον νὰ ρωτοῦν "παρακαλῶ ποιὸ Θεὸ πιστεύετε;” καὶ ἀνάλογα νὰ ἀνεβοκατεβάζουν εἰκόνες;;!!

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὴν ἄσκηση τῆς Ἰατρικῆς, τί νὰ πεῖ κανένας. Κύριε, ἂν δὲν βγάλεις τὰ ἐνδύματα τοῦ ἀσθενῆ, νὰ ψηλαφίσεις, νὰ ἀκροαστεῖς καρδία - κοιλία - πνεύμονα καὶ ἐπὶ γυναικολογικοῦ ἢ οὐρολογικοῦ περιστατικοῦ τὰ γεννητικὰ ὄργανα, πῶς θὰ διαγνώσεις ἄρα καὶ θὰ χορηγήσεις τὴ κατάλληλη ἀγωγή;;;;;;;!!!!!!!!!!!! Ρίχνοντας χαρτιά, βλέποντας τὸν καφέ, πῶς;;; Ἡ Ἰατρικὴ εἶναι Ἐπιστήμη. Ἡ Ἐπιστήμη δὲν εἶναι μαγεία. Ἄρα ἡ Ἰατρικὴ δὲν εἶναι μαγεία. Ἔλεος! Καὶ ὅταν σε ἕνα ἀκραία ἐπεῖγον γυναικολογικὸ περιστατικὸ ποὺ κινδυνεύει ἄμεσα ἡ ζωή τῆς γυναίκας, ἐφημερεύει ἄρρεν γυναικολόγος; Θὰ ὑπάρχει "on call" γυναίκα γυναικολόγος νὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸ σπίτι της εἰδικὰ γιὰ μουσουλμάνα ἀσθενῆ; Ἂν ἐνοχλοῦνται κάποιοι ἄλλων θρησκευμάτων, ἂς ἐπιλέξουν ὡς χώρα διαμονῆς τους κάποια ποὺ νὰ τοὺς ἐκφράζει. Ὅπως πολλοὶ Ἕλληνες ἐνοχλοῦνται ἀπὸ κάποια θέματα τῶν Νοσοκομείων μας, ὑπογράφουν καὶ ἀποχωροῦν μὲ δίκη τους εὐθύνη, ἔτσι καὶ οἱ ἀλλοδαποὶ φίλοι μας ἔχουν τὴν ἴδια ἐπιλογή.

Ξέρετε τί δύναμη καὶ κουράγιο παίρνουν οἱ χριστιανοὶ ἀσθενεῖς ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τοῦ Χριστοῦ, τὸ Σταυρό, τὸ Εὐαγγέλιο; Τεράστια. Τὸ ἔχω ζήσει τόσα χρόνια αὐτό. Μὲ τί δικαίωμα κύριε δίνετε τέτοιου εἴδους ὁδηγίες στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο στὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖτε; Τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ, παρεπιπτοντως. Ὄχι ὅτι θὰ ὑπῆρχε διαφορὰ ἐὰν ὀνομάζονταν ΠΠΝΠ μόνον. Ὡς πολίτης ντρέπομαι. Ὡς γιατρὸς μόνον ἐκπλήξη καὶ θλίψη νιώθω. Ἐσεῖς, νιώθετε σωστός;

Μετὰ τιμῆς,
Καραβασίλη Διαμαντούλα,
Παιδίατρος.

13 σχόλια:

 1. Αφού δεν κουνήθηκε κανένας από το ανδρικό φύλο, βγήκε μπροστά η γυναίκα και τα είπε. Λόγος με πληρότητα επιχειρημάτων και χωρίς εμπάθεια. Με μια λέξη: Λεβέντικος! Να ζήσεις, γιατρίνα μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. μακαρι να απαντησου ολη η Ελλαδα με τον ιδιο τροπο...ευγε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ὁ Θεός νά σᾶς ἔχη καλά κυρἰα Διαμαντούλα.
  Κάθε μέρα ὅλο καί πιό τρελλά πράγματα ἀκοῦμε....
  Ἀκόμη καί ἐάν ἦτο σωστό (πού δέν εἶναι) νά αφαιροῦν τά ὀρθόδοξα σύμβολα ἀπό τόν θάλαμον....
  Ὁπως γνωρίζετε, τά δωμάτια ἀσθενῶν (θάλαμοι) ἔχουν συνήθως περισσότερα ἀπό ἕνα κρεββάτια.
  Τί θά γίνη ἑάν εἶναι σέ μερικά κρεββάτια Ὀρθόδοξοι (πού εἴμαστε οἱ περισσότεροι ἐδῶ)
  καί σέ λίγο ἔλθη σέ ἕνα ἄλλο κρεββάτι (τοῦ ἰδίου δωματίου) ἕνας μουσουλμάνος ἀσθενής;
  Θά μείνουν οἱ είκόνες (πού τίς θέλει ἡ πλειοψηφόια ἐκεῖ) ἤ θά ἀφαιρεθοῦν χάριν τοῦ ΕΝΟΣ μουσουλμάνου;
  Κύριε Διευθυντά εἴμαστε στά καλά μας;
  Ὁ Κολοκοτρώνης, ὅπως εἶπε, ἐπολέμησε ΠΡΩΤΟΝ ὑπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ καί κατόπιν ὑπέρ Πατρίδος
  καί ἐρχόσαστε ἐσεῖς σήμερα νά βάλετε πρῶτα τόν Μουσουλμανισμό καί κατόπιν ὅλα τά ἄλλα;
  Συγνώμην, θά σᾶς στεναχωρήσω, ἀλλά, ΜΗΠΩΣ θά προτιμούσατε νά μή εἴχαμε ἀπελευθερωθεῖ τό 1821
  καί νά εἴμαστε σήμερα ἐδῶ ὅλοι Μουσουλμάνοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συγχαίρω τη γιατρό.
  Ας μου επιτραπεί μια υπόδειξη (μάλλον συνήθης πρακτική σε τέτοιες περιπτώσεις από πνευματικούς ανθρώπους)
  Όταν προκύψει νοσηλεία με μουσουλμάνο-α ασθενή καλέστε τον Διοικητή να κατεβάσει αυτός την εικόνα. Η αισχύνη θα είναι όλη δική του.
  Στείλτε του από τώρα επιστολή άρνησης συμμόρφωσης με κοινοποίηση στην ΥΠΕ, Υπουργείο Υγείας, ιατρικό Σύλλογο Πατρών, βουλευτές νομού, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ευγε. Ο αγωνας ξεκιναει απο τη Χριστουπολη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΗΡΩΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΘΕΝΟΣ.
  ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΥΡΗΤΕΙ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.
  ΟΣΟ ΣΙΩΠΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΑΥΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΟΛΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.ΝΩΧΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΥΚΡΙΣΜΑ.
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λογω οικονομιας δεν μιλανε βρε αδελφε να μην θιξουν κανεναν,φοβουνται να μην τους πουνε πως δεν ειναι προχωρημενοι. Παντως ειχα ακουσει πως ο Βατατζης θα σφαξει ακομη και αρχιερεις οταν ελθει.

   Διαγραφή
  2. Αφού ο αυτοκαλούμενος "εγγυητής" της Ορθοδοξίας Βαρθολομαιος
   μοιράζει δώρο τό "Αγιο Κορανιο"
   καί κρατάει σούζο τήν περισσότερη Ελλαδική Ιεραρχία,
   τότε πώς,αγαπητέ μου, θα κάνει κάτι η "Επισημη" Εκλησία.
   Ομως η πραγματική ΕΠΙΣΗΜΗ Εκκλησια είμαστε όλοι μας μαζί
   κληρικοί ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ !

   Διαγραφή
  3. ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ.Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ--ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ--ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.
   ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΟΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΟΠΟΥ Η ΔΙΠΠΛΩΜΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΟΠΟΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ....ΤΟ ΤΙΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΕΝΟ ΡΑΣΟ ΟΠΟΥ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΣΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΓΛΗ ΤΟΥ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ.....
   -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

   Διαγραφή
 7. Ευγε και παλι ευγε. Ο Θεος να σας δινει δυναμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συγχαρητήρια στην συνάδελφο για την παρρησία και το θάρρος της.

  ( Εκεί καταντήσαμε, να χρειάζεται θάρρος για να λέμε τα...αυτονόητα ) !!!

  Ως ιατρός θα σχολιάσω και εγώ...

  Πράγματι, η Ιατρική είναι Επιστήμη και ως Επιστήμη δεν είναι δυνατόν να υποβάλλεται σε "έξωθεν" καταναγκασμούς.

  Στο Κέντρο Υγείας όπου εργάζομαι έχουμε κι εμείς - πλέον - μουσουλμάνους ασθενείς.

  ΟΥΔΕΠΟΤΕ διανοηθήκαμε - ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος από το προσωπικό μας - να αφαιρέσουμε τις Εικόνες του Χριστού και των Αγίων που κοσμούν τον εργασιακό μας χώρο για να μην...θιγούν οι αλλόθρησκοι ασθενείς.

  Εάν ποτέ λάβουμε τέτοια εντολή, πολύ απλά θα ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ την εκτέλεσή της και θα κινηθούμε νομικά μέσω του συλλόγου μας.

  Όποιος ασθενής δεν επιθυμεί την νοσηλεία που του προσφέρεται, απλώς υπογράφει και φεύγει με δική του ευθύνη.... Αυτό ισχύει για όλους τους ασθενείς, Έλληνες και μη.

  Απλά είναι τα πράγματα.

  Η Ιατρική ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "δημοκρατική" Επιστήμη : στην Ιατρική υπακούς τις εντολές του ιατρού. Εάν δεν σου αρέσει, υπογράφεις και φεύγεις.

  Στην Ιατρική ΔΕΝ ψηφίζουμε "δημοκρατικά" τι αρέσει στον καθένα και τι όχι...στην Ιατρική υπακούμε τον ιατρό και του εμπιστευόμαστε την υγεία μας. Έτσι είναι τα πράγματα.

  Το ίδιο συμβαίνει και με τις Άγιες Εικόνες : η Ελλάς είναι Ορθόδοξη χώρα. Αυτό αποτελεί ΕΘΝΙΚΟ και ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ χαρακτηριστικό της χώρας και ΟΧΙ ζήτημα "προσωπικού γούστου" του καθενός.

  Όποιος λοιπόν δεν συμφωνεί ή δεν του αρέσει, είναι ελεύθερος να φύγει.

  Όχι να έρθουν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα !

  Η ισοπέδωση και ο εξευτελισμός των πάντων πρέπει να σταματήσουν σε αυτή τη χώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Σιγά μήν καταίβουν οἱ ἅγιες είκόνες μας !!
  Ἄν θέλουν οἱ ἀλλόθρησκοι ἀσθενεῖς,ἄς τό ζητήσουν,ἄν τολμᾶνε !!
  Ὄχι τό κράτος ''μας''γιά λογαριασμό τους !!

  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.