4 Δεκ 2016

Κύπρια Ἐπίτροπος Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ: Νὰ τερματισθοῦν οἱ ἐπισκέψεις μαθητῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὰ Φυλακισμένα μνήματα γιατί ἐνισχύουν τὸν "ἐθνικισμό"!

Τοῦ Κωστάκη Ἀντωνίου
Μαχητὲς νέοι στὸν Βορρᾶ, ἄψυχοι νεανίες στὸν Νότο...
Ἐπὶ δύο συνεχεῖς ἡμέρες, οἱ Τουρκοκύπριοι μαθητὲς κατέρχονται σὲ διαδηλώσεις καὶ ζητοῦν τὴν παραὶτηση τῆς ψευδοκυβέρνησης, ὡς ὑπεύθυνης γιὰ τὸ τραγικὸ δυστύχημα τῆς ἀπώλειας συμμαθητῶν τους σὲ τροχαῖο. Ἄν, ὅ μὴ γένoιτο, εἴχαμε παρόμοια τραγωδία στὴν ἐλεύθερη περιοχή, εἶναι πολὺ μφίβολο ἐὰν οἱ καλοἀναθρεμμένοι νέοι μας ἀποφάσιζαν νὰ κατεβοῦν στοὺς δρὸμους καὶ νὰ ζητῆσουν παραίτηση τῶν ὑπευθύνων. Θὰ προτιμοῦσαν νὰ περάσουν τὶς ὧρες του σὲ κάποια καφετερία, παρέα μὲ τὸ φραπεδάκι τους... 
Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, συνομιλώντας μὲ κάποιον ἑστιάτορα ἐμπορικοῦ δρόμου τῆς Λευκωσίας, καὶ σὲ ἐρώτησή μου γιὰ τὶς ἐπισκέψεις Τουρκοκυπρίων στὶς ἐλεύθερες περιοχές, ἔλαβα μίαν ἀπάντηση, ἐνδεικτική τοῦ ἐπιπέδου ποὺ χωρίζει τοὺς νέους στὶς δύο πλευρές. «Θὰ σᾶς πῶ κάτι ποὺ θὰ σᾶς ἐκπλήξει», μοῦ ἀνέφερε. «Ἔρχονται στὸ ἑστιατόριό μου καὶ Τουρκοκύπριοι φοιτητὲς καὶ δικοί μας. Ἀκούω συζητήσεις ποὺ γίνονται καὶ μὲ ἐντυπωσιάζει τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδό τν Τουρκοκυπρίων. Οἱ συζητήσεις τους στρέφονται σὲ ἀκαδημαϊκὰ θέματα ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καὶ διεξάγονται μέσα σὲ πραγματικὸ κλίμα διαλόγου καὶ ἀντιπαράθεσης ἐπιχειρημάτων. Ξέρετε ποιὸ εἶναι τὸ κυρίαρχο θέμα πού δεσπόζει στὶς....
συζητήσεις τῶν δικῶν μας νέων; Τὸ ποδόσφαιρο...».
Φαίνεται ὅτι μέσα σὲ ἕνα περιβάλλον φίμωσης, στρατιωτικῆς κατοχῆς, ὑπὸ τὴ βαριὰ σκιὰ τῶν ἀνελεύθερων καὶ καταπιεστικῶν μέτρων τοῦ Ἐρντογάν, οἱ Τουρκοκὺπριοι νέοι ἀνδρώνονται καὶ ὡριμάζουν πολιτικὰ καὶ πνευματικά. Ἀλλὰ καὶ ἀγωνιστικά. Συγκρίνετε μὲ τοὺς δικούς μας νέους. Σὲ ποιὸ χάος σύγχυσης βρίσκονται, πόση ἀντίληψη τῶν πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν πραγμάτων ἔχουν, καὶ πόσες φορὲς κατέβηκαν στοὺς δρόμους γιὰ νὰ ἀπαιτήσουν παραίτηση κυβερνήσεων καὶ ὑπευθύνων γιὰ τραγωδίες ποὺ ἔπληξαν τὸν τόπο, καὶ γιὰ τὶς ὁποῖες κυβερνήσεις ἦταν ὑπεύθυνες. 
Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά: Ἡ Ἐπίτροπος Προστασίας τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Παιδιοῦ εἶχε ἀπαιτήσει νὰ τερματισθοῦν οἱ ἐπισκέψεις μαθητῶν στὴν Ἑλλάδα, ἐπειδή, ὅπως διατείνεται, ἐνισχύουν τὸν ἐθνικισμὸ τῶν νέων. Πόσοι μαθητὲς ἔχουν γνώση αὐτῆς τῆς ἀπόφασης; Πόσοι μαθητὲς μας κατὲβηκαν στὸν δρόμο, ἢ διαμαρτυρήθηκαν, ὅτι παραβιάζεται τὸ δικαίωμά τους νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Ἀκρόπολη καὶ νὰ γίνουν ἐπὶ τόπου γνῶστες τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς δημοκρατίας; Οὐδείς. Ἡ ἴδια Ἐπίτροπος εἶχε ἀπαιτήσει νὰ τερματισθοῦν οἱ ἐπισκέψεις μαθητῶν στὰ Φυλακισμένα Μνήματα, ἐπειδὴ ἡ θέα τῆς γχόνης, ἐπὶ τῆς ὁποίας μαρτύρησαν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς Κύπρου 18χρονοι φωτισμένοι νέοι, προκαλεῖ, λέει ἡ κ. Κουρσουμπά, ψυχολογικὰ τραύματα στὰ παιδιά! Ἀκούσατε ἔστω καὶ ἕναν νέο νὰ διαμαρτυρηθεῖ καὶ νὰ καλέσει τοὺς συνομήλικούς του σὲ ἀντίδραση; 
Ἐπέτειος ἀνακήρυξης ψευδοκράτους: Κατεβαίνουν οἱ μαθητὲς καὶ οἱ φοιτητὲς σὲ διαδηλώσεις. Καὶ δὲν γνωρίζουν γιατί κατεβαίνουν. Ἀκούεις ὁμιλίες νέων καὶ συνθήματα καὶ διερωτᾶσαι ποῦ «κολλᾶ» τὸ «ἕνας εἶναι ὁ ἐχθρός, ὁ ἰμπεριαλισμὸς» καὶ «οἱ Τουρκοκύπριοι εἶναι ἀδελφοί μας». Δὲν κατανοοῦν ὅτι τὸ ψευδοκράτος εἶναι γὲννημα καὶ θρέμμα τῶν ἐπεκτατικῶν σχεδίων τῆς Τουρκίας καὶ πὼς οἱ συνομιλίες ποὺ διεξάγονται ἔχουν ὡς στόχο νὰ νομιμοποιήσουν τὸ ψευδοκράτος καὶ νὰ τὸ καταστήσουν ἰσότιμο ἑταῖρο τοῦ νόμιμου κράτους. Ἐδῶ καὶ χρόνια τερματίσθηκαν οἱ ἀντικατοχικὲς πορεῖες νέων, τερματίστηκαν οἱ διαμαρτυρίες γιὰ τὴ σφαγιαστικὴ γιὰ τοὺς νέους οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς κυβέρνησης. Ἔχουμε πλέον νὰ κάμουμε μὲ μίαν ἄψυχη, ἀπολίτικη, ἀδιάβαστη καὶ νωχελικὴ νεολαία, πλήρως κομματικοποιημένη καὶ μεταλλαγμένη σὲ ὅσα διδάσκεται στὰ κομματικὰ φροντιστήρια ἀπὸ τοὺς ἰνστρούχτορες τοῦ ΔΗΣΥ καὶ τοῦ ΑΚΕΛ. Μία νεολαία, ἡ ὁποία παρακολουθεῖ ἀπαθέστατα νὰ συντελοῦνται ἐνώπιόν της πάσης φύσεως ἐγκλήματα τοῦ πολιτικοοἰκονομικοῦ συστήματος, νὰ νοθεύεται ἡ δημοκρατία, νὰ ἁλωνίζει ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ διαφθορά, νὰ θυσιάζονται ζωὲς στὸν βωμὸ τῆς ἀνικανότητας τῶν πολιτικῶν καὶ πολιτειακῶν ἀξιωματούχων, καὶ νὰ σιωπᾶ. 
Στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γίνονται πράματα καὶ θάματα. Παιδεία συμφιλίωσης μὲ τὴν κατοχή, ρουσφέτια, ἀναξιοκρατία, ξενόφερτη ἐκπαίδευση, ἡ ὁποία ἀντὶ νὰ δημιουργεῖ ἀνθρώπους δημοκρατικοὺς μὲ δική τους κρίση, κατασκευάζει μηχανὲς καὶ ρομπότ. Κάθε φωνὴ καὶ κάθε προσπάθεια ορθοφρονούντων νέων νὰ σπρώξουν πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἀντίστασης, καταπνὶγεται ἀπὸ τὶς κομματικὲς νεολαῖες καὶ τὰ ὑποκατάστατα τῶν δύο μεγάλων κομμάτων. Ἔχει ἀλωθεῖ τὸ φοιτητικὸ κίνημα, ἔχει λωθεῖ τὸ μαθητικὸ κίνημα, ἐπιχειρεῖται παῖ- δομάζωμα. Ἀντίδραση καμία. Συνηθίζουμε ὅλοι νὰ ἐπιρρίπτουμε ευθύνες γιὰ τὸ κατάντημα τῶν νέων, στὴν οἱκογένεια καὶ γενικότερα στὴν κοινωνία. λλὰ ἔχουν καὶ οἱ νέοι τεράστιες εὐθύνες. Ἔχουν ἐθιστεῖ στὸν τρόπο ζωῆς ποὺ τοὺς ἐπιβάλλουν. Δὲν ἀντιδροῦν, δὲν ἐπαναστατοῦν. Οἱ μεγαλύτερες ἐπαναστάσεις ἔγιναν ἀπὸ νέους, ἢ εἶχαν ἐμπροσθοφυλακὴ τοὺς νέους. Σήμερα στὴν Κύπρο, οἱ νέοι συμπεριφέρονται ὡς μεσήλικες...
"Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.