11 Νοε 2016

Εἰσάγουν τὴν γιόγκα στὶς παιδικές ἀκαδημίες τοῦ Ὀλυμπιακοῦ

Διαβάζουμε σε αθλητικό siteΜαθήματα γιόγκα ἔχουν ξεκινήσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς χρονιᾶς τὰ τμήματα τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ὀλυμπιακοῦ! Συγκεκριμένα, ἀφορᾶ τὶς ὁμάδες Κ15, Κ16, Κ17 και Κ20. (Τὸ Κ15, Κ16 κλπ σημαίνει ἡλικίες κάτω τν 15 κλπ). Τὰ μαθήματα πραγματοποιοῦνται στὸ γυμναστήριο τῆς Ἀκαδημίας στὸ Προπονητικὸ Κέντρο Ρέντη καὶ ἔχουν πολλαπλά οφελη για τους νεαροὺς παῖκτες. Ἡ γιόγκα εἶναι ἄκρως διαδεδομένη στὸ χῶρο τοῦ ποδοσφαίρου καὶ πολλὲς μεγάλες ὁμάδες ἀλλὰ και πρωτοκλασάτοι ποδοσφαιριστες τὴν ἐπιλέγουν γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσει στην αύξηση τῆς φυσικῆς ἀντοχῆς, στὴν καλύτερη λειτουργίας τῆς καρδιᾶς και στην ἀντιμετώπιση τοῦ στρές. Ἡ γιόγκα ἔχει ἐπίσης ὡς στόχο την πνευματικὴ διαύγεια καὶ την αυτοπειθαρχία.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ γιόγκα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι ἁπλὰ κάποιο εἶδος «γυμναστικῆς». Οὔτε κάποια ἁπλὴ μέθοδος «χαλάρωσης». Ἡ γιόγκα περιέχει ὅλη τὴν ἰνδουιστικὴ φιλοσοφία, τὸ κάρμα καὶ τὴ μετενσάρκωση καὶ εἶναι μιὰ πλήρης καὶ ὀργανωμένη θρησκεία, ἡ δὲ Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διδασκαλία βρισκεταί σε ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴ γιόγκα, καθὼς ἡ γιόγκα «δὲν λυτρώνει καὶ δὲν διαφωτίζει, ἀλλὰ....
σκλαβώνει καὶ συσκοτίζει».
Ὑπάρχει ἀρκετὴ βιβλιογραφία γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ἀρκετὰ ἄρθρα, ἀρκετές ανακοινωσεις καὶ ἀρκετές ομιλιες. Παραθέτω μία κατατοπιστικὴ στὸ τέλος.
Νὰ θυμηθοῦμε τὴν πιὸ προσφατη ανακοίνωση, αὐτὴ τοῦ 2015, τὴν ὁποία εξεδωσε η Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ ἀφορμὴ τὴν λεγόμενη «Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς γιόγκα», ποὺ γιορτάζεται (!) στὶς 21 Ἰουνίου, ποὺ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:
«Στὸ πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία στὴν Ἑλλάδα εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καὶ σεβαστῆ, ἀλλὰ καὶ τῆς ποιμαντικῆς της εὐθύνης γιὰ τὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας κλίματος θρησκευτικου συγκρητισμοῦ, μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη καθιέρωση ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τῆς 21ης Ἰουνίου ὡς «Παγκόσμιας Ἡμέρας Γιόγκα», ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπενθυμίζει στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ὅτι: ἡ «Γιόγκα» ἀποτελεί θεμελιωδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ τάσεων και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «εἶδος γυμναστικῆς».
«Ὡς ἐκ τούτου ἡ ‘’Γιόγκα’’ τυγχάνει απολυτως ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμία θέση στὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν», σημειώνει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος.
Ο Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ ειχε ἐκδώσει ειδικη ἐγκύκλιο για νὰ ἀναγνωσθεῖ τὴν Κυριακὴ 21 Ἰουνίου στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Πειραιῶς, ὅπου ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων:
«Ἡ γιόγκα ἐτυμολογικὰ προέρχεται ἀπὸ τὸ σανσκριτικὸ “yuj” ποὺ σημαίνει “σύζευξη” καὶ “ἔνωση” τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ἀπρόσωπο ἀπόλυτο ἕνα το ἰνδουισμοῦ καὶ τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν. Ἑπομένως, ἡ γιόγκα δὲν εἶναι ἁπλὴ καὶ ἀθώα μέθοδος χαλάρωσης, δὲν εἶναι τρόπος ἀποβολῆς τοῦ ἄγχους, δὲν εἶναι μέθοδος σωματικῆς εὐεξίας, ὅπως διαφημίζεται, ἀλλὰ στάδιο τοῦ ἰνδουιστικοῦ διαλογισμοῦ ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ἀντιχριστιανικὴ θεωρία τῆς μετεμψύχωσης» ἀναφέρει ἡ ἐγκύκλιος καὶ συνεχίζει:
«Στὶς διάφορες σχολὲς γιόγκα διαπιστώνουμε τὴν ἄμεση ἐξάρτηση τῶν ἀσκουμένων ἀπὸ ἰνδουιστὴ δάσκαλο (γκουροὺ) ποὺ τοὺς καθοδηγεῖ καὶ τοὺς ἀλλάζει τὸ ὀρθόδοξο χριστιανικό τους ὄνομα. Οἱ διάφορες τεχνικές τς γιόγκα δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐπιστήμη, ἀντίθετα ἔχουν τὰ χαρακτηριστικὰ τς μαγείας».
Παράλληλα, ὁ μητροπολίτης Σεραφεὶμ προειδοποιεῖ: «Ἡ ἐνασχόληση μὲ τὴ γιόγκα κρύβει ψυχικοὺς καὶ σωματικοὺς κινδύνους. Η “Νέα Ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου”, ποὺ πολεμᾶ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Ὀρθοδοξία μας, κατακλύζει τὴ χώρα μας μὲ τὴν προβολὴ τῆς γιόγκα γιὰ νὰ παραπλανήσει μὲ τὸ δαιμονικὸ δόγμα πὼς οἱ θρησκεῖες εἶναι ἴδιοι δρόμοι ποὺ ὁδηγοῦν στὸν ἴδιο σκοπό».

Ὁ κ. Σεραφεὶμ ἔκανε ἔκκληση στοὺς ὀρθόδοξους χριστιανούς καὶ κυρίως τοὺς νεους να ἀντισταθοῦν στὰ ἰδεολογικὰ προστάγματα τῆς νέας τάξης πραγμάτων, νὰ συνδεθοῦν μὲ τὴν ἐνορία τους καὶ τοὺς ἱερεῖς τους, γιὰ νὰ γνωρίσουν τὴν ὀρθόδοξη ἄσκηση καὶ πνευματικότητα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θὰ ὑπάρχει τώρα κάποια ἀνακοίνωση; Κάποια ἀντίδραση; Καὶ βέβαια, οἱ γονεῖς (ὅσοι τουλάχιστον δηλώνουν χριστιανοὶ ὀρθόδοξοί) τν παιδιῶν δὲν εἶναι ἄμοιροι εὐθυνῶν. Σὲ λίγο θὰ βάλουν τὴν γιόγκα στὰ σχολεῖα. Ἀκοῦστε τὸ βίντεο: 

1 σχόλιο:

  1. ...ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΙΟΓΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
    ΜΑ ΑΥΤΟ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Η ΓΙΟΓΚΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΟΙΤΟΥΝ ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΕΚΕΙΝΗ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙ ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ.ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑ ΤΑ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ "ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ" ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ.
    ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ Ο ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΘΕΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΣΟΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.
    -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.