9 Νοε 2016

Ἐκδηλώση γιὰ τὴν ἡμὲρα τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 87 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ . ΒΡΑΒΕΥΣΗ 700 ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.
Ὁ ἑορτασμὸς γιὰ τὴν “ Ἡμέρα τῆς Πολύτεκνης Οἰκογένειας” πραγματοποιήθηκε στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Α.Π.Θ. μὲ ὥρα ἔναρξης 11.30 ἀκριβῶς μὲ πολλὴ μεγάλη ἐπιτυχία, στὴν κατάμεστη αἴθουσα ἀπὸ ἀριστούχους καὶ πολύτεκνους γονεῖς. Στὴν ἐκδήλωση βραβεύθηκαν σχεδὸν 700 ἀριστοῦχοι μαθητὲς Γυμνασίου-Λυκείου, μὲ 31 ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ἔχουν «Ἄριστα 20». Τὸ κάθε βραβεῖο, συνοδεύεται ἀπὸ τὸ ποσὸ τῶν 50€. Γιὰ τὸ ποσὸ φρόντισαν ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. κ. Ἄνθιμος, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου, π. Ἐφραίμ, ἡ Ἀδελφότητα «Ὁσία Ξένη» καὶ ὁ πατὴρ Γερβάσιος, ἡ ἑταιρεία FIBRAN ΑΕ καὶ ὁ Ἀναστασιάδης Δημήτριος, ἡ ἑταιρεία ENERGIER’S ΑΕ καὶ ὁ Κνὴς Ἀθανάσιος καὶ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου.
Ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου, π. Εὐδόκιμος στὸ χαιρετισμό του ἀναφέρθηκε στὴν ὑπογεννητικότητα καὶ τὴ συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Πρόσθεσε ἀκόμη, ὅτι: «Ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια, ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμηση καὶ ἔχει ὑποχρέωση ἡ Πολιτεία νὰ ἀναγνωρίσει τὴν προσφορά της καὶ νὰ λάβει ἰδιαίτερη μέριμνα γι’ αὐτήν, ὅπως ἐπιτάσσει τὸ σύνταγμα. Ὅλοι ἐμεῖς πρέπει νὰ στεκόμαστε μὲ....
σεβασμὸ ἀπέναντί της καὶ νὰ τῆς δείχνουμε τὴν εὐαισθησία πού τς ἀναλογεῖ.»
 Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου, ὅπως καὶ ἡ Ἐκκλησία, θὰ συνεχίσει νὰ στηρίζει τὴν πολύτεκνη οἰκογένεια ὄχι μόνο στὸ Νομὸ Θεσσαλονίκης ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα, ὅπως τὸ κάνει ἤδη. Στὸ χαιρετισμὸ του ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Ἐρωτόκριτος Θεοτοκάτος δήλωσε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:
«Ἡ πατρίδα μας ἀντιμετωπίζει τὴν τρίτη (3η) δημογραφικὴ κρίση στὴν ἱστορία της. Γιὰ τὶς δύο προηγούμενες ἔχουμε πεῖ πολλὲς φορὲς πὼς ἐπιβίωσε τὸ Ἑλληνικὸ γένος ταξιδεύοντας μὲ ἀσφάλεια πάνω στὸ σκάφος τῆς Ὀρθοδοξίας. Σήμερα ποὺ ἔχουμε τὸ μεγαλύτερο δημογραφικὸ πρόβλημα ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες το κόσμου καὶ ἀρκεῖ νὰ ποῦμε, γιὰ νὰ καταλάβουμε ὅλοι, ὅτι τὸ 2015 εἴχαμε 28801
θανάτους περισσότερους ἀπὸ τὶς γεννήσεις. Τί κάνει ἡ πολιτεία γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς πατρίδας μας καὶ νὰ ἐπιβιώσει ὁ Ἑλληνισμός;
Ὄχι μόνο δὲν κάνουν ἀπολύτως τίποτα, ἀλλὰ ἀντίθετα φροντίζουν νὰ κάνουν ὅτι εἶναι δυνατὸν ὥστε νὰ μὴν γεννιοῦνται Ἑλληνόπουλα. Φαίνεται ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη πολύτεκνη παραδοσιακὴ οἰκογένεια εἶναι ὑπὸ διωγμόν.
Γιατί, τί ἄλλο σημαίνει, ὅταν ἡ πολιτεία βάζει στὸ στόχαστρο τὸ παιδὶ καὶ τὴν πολύτεκνη οἰκογένεια μὲ τὴν ὑπερφορολόγηση, τὴν κατάργηση τῆς πολυτεκνικῆς σύνταξης, τὴν κατάργηση τοῦ πολυτεκνικοῦ ἐπιδόματος καὶ ὅλα ὅσα ἴσχυαν, ἀκόμα καὶ τὶς μετεγγραφὲς ποὺ δὲν ἔχουν οἰκονομικὸ κόστος κατήργησαν. Ἀκόμα καὶ τὰ τρόφιμα τῆς Ε.Ε., τὰ κατήργησαν.
Καὶ μάλιστα ὅλα αὐτὰ ἀντίθετα, στὴν ἐπιταγὴ τοῦ Συντάγματος ποὺ προβλέπει τὴν προστασία τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας γιὰ λόγους δημοσιονομικοῦ συμφέροντος, ἄρθρο 21 πάρ. 2. Ἔτσι τὰ νέα ζευγάρια ἀποφεύγουν νὰ κάνουν παιδιὰ καὶ ἔχουμέ τα ἀποτελέσματα ποὺ ἀναφέρθηκαν παραπάνω.
Ἐνῶ ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου ἐνδιαφέρονται, ἀγωνιοῦν καὶ παίρνουν μέτρα γιὰ τὴ λύση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματός τους μόλις ἐμφανιστεῖ. Τελευταῖο παράδειγμα ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς ἐφημερίδες στὶς 29.8.2016 ἡ εἴδηση:
«Ἀρχίστε νὰ κάνετε παιδιά! Ἔχουμε πρόβλημα». Αὐτὴ τὴν ἐπείγουσα ἔκκληση ἀπηύθυνε ἡ κυβέρνηση τῆς Νοτίου Κορέας πρός τους πολίτες τῆς χώρας, καθὼς ἡ ὑπογεννητικότητα παρουσιάσθηκε ἐμφαντικὰ στὴ χώρα αὐτή. Τὸ πρῶτο πεντάμηνο ἐφέτος, οἱ γεννήσεις ἔπεσαν κατὰ 5,5% σὲ σχέση μὲ πέρυσι στὴ Νότια Κορέα. Ἡ κυβέρνηση ταυτόχρονα μὲ τὴν ἔκκληση ἀνακοίνωσε καὶ ἔκτακτα μέτρα ὕψους 50 ἑκατ. εὐρώ. Καὶ νὰ λάβουμε ὑπόψη μας ὅτι ἡ Νότια Κορέα εἶναι σὲ ἔκταση τὰ τῆς χώρας μας καὶ ἔχει πληθυσμὸ 49.039.986 κατοίκους, δηλαδὴ πενταπλάσιους κατοίκους ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Νὰ ποῦμε λοιπὸν ὅτι τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας μας δὲν λύνεται μέ τους λαθρομετανάστες καὶ τοὺς μουσουλμάνους, ὅπως πιστεύουν κάποιοι ἀπαράδεκτοι ὑπουργοὶ τῆς πολιτείας. Καὶ γιὰ νὰ μὴν τολμήσει κανεὶς νὰ μιλήσει γιὰ ρατσισμὸ ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο λαθρομεταναστῶν στὴ χώρα μας, θὰ σᾶς θυμίσουμε τί ἔγραφαν καὶ ψήφισαν ὁμόφωνα ὁ Σύριζα (Συνασπισμός), ἡ Ν.Δ., τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὸ ΚΚΕ (τότε ἦταν 4κομματική ἡ βουλή), στὸ Πόρισμα τῆς Διακομματικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τὸ 1993.
Σᾶς διαβάζω ἀκριβῶς: «Μὲ τὴν ἀθρόα εἴσοδο λαθρομεταναστῶν-ἀλλοδαπῶν κυρίως μουσουλμάνων ἀπὸ Ἀφρικανοασιατικὲς χῶρες, ἡ Ἑλλὰς μεταβάλλεται σὲ τόπο ὑποδοχῆς μεταναστῶν ποὺ δημιουργοῦν σοβαρὰ κοινωνικοοικονομικὰ προβλήματα (προστριβὲς στὴν ἀγορὰ ἐργασίας, αὔξηση τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς μὲ μεγάλες συνέπειες στοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμούς, αὔξηση ἐγκληματικότητος, διακίνηση ναρκωτικῶν κτλ) καὶ δὲν μποροῦν νὰ προσαρμοστοῦν πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία λόγο τοῦ τελείως διαφορετικοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Ἰσλάμ, ποὺ δὲν εἶναι μόνο θρησκεία ἀλλὰ καὶ τρόπος ζωῆς». Αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν λοιπόν, ἀφοῦ ἔδωσαν τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν ἄφιξη ἄνω το ἑνὸς ἑκατομμυρίου λαθρομεταναστῶν ἀπὸ τὴ ἄνοιξη τοῦ 2015 καὶ μετά, τώρα προσπαθοῦν νὰ τοὺς "ἐνσωματώσουν" κατ' ἀρχὰς μὲ τὴν ἐπίκληση ἀνθρωπιστικῶν καὶ οἰκουμενιστικῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδεῶν ἑνὸς δογματικοῦ ὅσο καὶ "τυφλοῦ" δικαιωματισμού.
Ὅταν αὐτὰ δὲν πιάνουν, ἐπιστρατεύουν ἕναν ἰδιότυπο καταναγκασμό, ὅπως εἶναι ἡ συνεχὴς παρουσία "ἀλληλέγγυων", ἀλλὰ καὶ “πανὸ” ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Οἱ ἀριστεριστὲς ἀλληλέγγυοι ὅμως ποὺ πηγαίνουν στὰ σχολεῖα δὲν ἔχουν καμία ἀπολύτως σχέση μὲ αὐτά. Ὅταν μάλιστα σημειώνονται ἐντάσεις μὲ γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ἄλλωστε διὰ νόμου διοικοῦν τὰ σχολεῖα μέσω τῶν Συλλόγων, ἡ ΕΛΛΑΣ ἀποφεύγει, μὲ ἐντολὲς ἄνωθεν, νὰ ἐμφανιστεῖ καὶ νὰ ἐφαρμόσει ὅτι προβλέπεται σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις.
Τὸ διακύβευμα τῶν παραπάνω εἶναι ἕνα: ἡ ταυτότητά μας, ἡ ὁποία ἀπειλεῖται. Τί θέλουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ φορτικοὶ - καὶ ἐπαγγελματίες σὲ πολλὲς περιπτώσεις - "ἀλληλέγγυοι", ποὺ φυσικὰ δὲν δίνουν δεκάρα γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴ γενικότερη ὑποβάθμιση ποὺ φέρνει σὲ ἕναν τόπο ἡ ἀνεξέλεγκτη εἰσροὴ ἀνθρώπων μὲ ἄλλη κουλτούρα;
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ "ἀλληλέγγυοί" του ἐθνομηδενισμοῦ καὶ τῆς ἀρνησιπατρίας, ὅλοι αὐτοὶ οἱ πολέμιοι τῆς "ἰσλαμοφοβίας" θεωροῦν πὼς τὸ ἀποτέλεσμα τῶν τελευταίων ἐκλογῶν τοὺς δίνει τὸ δικαίωμα γιὰ ἕνα ρεσάλτο στὴν ψυχὴ τοῦ Ἕλληνα, μιὰ μετωπικὴ ἐπίθεση στὶς παραδόσεις, στὰ ἤθη καὶ στὰ ἔθιμά μας.
Στόχος τοὺς εἶναι ἡ μὲ κάθε κόστος ἐπιβολὴ τῆς πολυπολιτισμικότητας καί τς ἐλευθεριότητας, ὁ Θρησκευτικὸς καὶ Ἐθνικὸς ἀποχρωματισμὸς τῆς Ἑλλάδας μας. Τὸ μίσος τους γιὰ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Γαλανόλευκη δὲν κρύβεται… Τὸ διακύβευμα εἶναι πολὺ μεγάλο καὶ εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἐλευθερία μας. Δὲν ὑπάρχει χειρότερος ζυγὸς ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα καὶ τὴν ἐλευθεριότητα. Περιορίζουν τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ τὸν καθιστοῦν στερεότυπο, "εὐνουχίζουν" τὴν ἔκφραση καὶ "σκοτώνουν" τὸν ἄνθρωπο, δημιουργώντας ὀρθολογιστικὰ ὄντα, χωρὶς συναισθήματα καὶ ὑπερβατικὲς ἀξίες. Ἐπίσης ἀποϊεροποιοῦν τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ δημιουργοῦν ὄντα χωρὶς ἀξίες γενικότερα καὶ μὲ μόνη τους μέριμνα καὶ ἐνδιαφέρον τὴν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τους.
Οἱ "ἀλληλέγγυοι" καὶ αὐτοὶ ποὺ τοὺς "σιγοντάρουν" ἐκπροσωποῦν τὴν ἀθεΐα, τὸ ἀπόλυτο κενό, τὴν ἀπόλυτη παρακμή, τὸν ἀπόλυτο ἠθικὸ ξεπεσμό. Εἶναι πλέον σαφὲς σὲ ὅλους μας ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ μᾶς κυβερνοῦν τὰ ἔχουν βάλει μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ταυτότητα. Ἐπιθυμοῦν νὰ δημιουργήσουν ἕνα νέο εἶδος πολίτη ἐλευθεριακοὺ καὶ ἡδονιστῆ, ἐθνομηδενιστὴ καὶ ἀπάτριδος, ἕνα εἶδος ψευτοκοσμοπολίτη δικῆς τους σύλληψης. Θέλουν ἕνα νέο εἶδος πολίτη χωρὶς Θρησκευτική, Ἐθνικὴ καὶ Ἱστορικὴ συνείδηση ποὺ θὰ ἐλέγχεται ἀπόλυτα ἀπό τούς Ἐφιάλτες καὶ Ἠρόστρατους.
Τί σημαίνει καὶ τί ἐπιδιώκει ὁ κ. Φίλης λέγοντας ὅτι θέλει νὰ ἀναστοχαστεῖ ἐπάνω στὸ μάθημα τῶν ὀρθοδόξων Ἑλληνοπαίδων. Ὅταν τὴν ἴδια στιγμὴ μάλιστα ἀναγνωρίζει το δικαίωμα στὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο, στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἱεραρχία τς Ἑλλάδος καὶ στὶς Μουσουλμανικὲς Μουφτεῖες, ὄχι μόνο νὰ ἐπιλέγουν τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος, ἀλλὰ καὶ νὰ διορίζουν τοὺς καθηγητές τους!
Ἐδῶ γεννᾶται τεράστιο θέμα Δημοκρατίας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θεωρεῖται «δουλοπάροικος» τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος καὶ τίθεται σὲ πολὺ χειρότερη μοίρα ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ, τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ εἴμεθα ὑποκείμενα τοῦ κάθε ἀνεκδιήγητου κ. Φίλη. Δὲν ἐπιτρέπεται καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἄλλα μέτρα καὶ ἄλλα σταθμὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες Μουσουλμάνους καὶ τοὺς Ἕλληνες Ἑβραίους. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι δὲ θὰ τὸ δεχτοῦμε. Γιατί δὲν τολμᾶ νὰ ἀναστοχαστεῖ ὁ ἀπερίγραπτος κ. Φίλης καὶ γιὰ τὸ μάθημά τν Μουσουλμάνων Ἑλληνοπαίδων ὥστε νὰ διδάσκονται καὶ αὐτοὶ τὸ Κοράνιο καί το Εὐαγγέλιο;
Γιατί δὲν τολμᾶ νὰ ἀναστοχαστεῖ ὁ ἀπερίγραπτος κ. Φίλης γιὰ τὸ μάθημα τῶν Ἑβραίων Ἑλληνοπαίδων, ὥστε νὰ διδάσκονται μαζὶ μὲ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη; Γιατί δὲν τολμᾶ νὰ ἀναστοχαστεῖ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν παίδων, ὥστε νὰ διδάσκονται μαζὶ μὲ τὸ πρώτιο Δόγμα καὶ τὴν Ὀρθόδοξη θέση ποὺ λέει ὅτι ὅλο αὐτὸ στηρίζεται σὲ πλαστογραφημένα κείμενα; Μόνο οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουν ἀνάγκη ἀναστοχασμοῦ; Εἶναι θέμα Δημοκρατίας καὶ Ἰσονομίας.
Τὸ θέμα ἔχει λυθεῖ μὲ δύο (2) ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ μὲ μία (1) ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων. Ἔχει ὑποχρέωση ἡ Ἑλληνικὴ πολιτεία βάσει τοῦ Συντάγματος νὰ διδάσκει το ὁμολογιακὸ μάθημα στὰ ὀρθόδοξα παιδιά μας, ὅπως διδάσκει τὸ ὁμολογιακὸ μάθημα στὰ μουσουλμανάκια, στὰ Ἐβραιόπαιδα καὶ στὰ παιδιὰ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κοινότητας. Δὲν μπορεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ παραδίδεται βορὰ στὴν ἰδεοληψία τοῦ κάθε κυρίου Φίλη. Δὲν εἶναι ἡ πατρίδα μας ἰδιοκτησία τοῦ κ. Φίλη, οὔτε τοῦ Πρωθυπουργοῦ, οὔτε κανενός. Εἶναι ψευδὲς αὐτὸ ποὺ ἀκούγεται ὅτι δῆθεν ἡ Ἐκκλησία ἔχει συμπράξει. Ἀκούσαμε ὅλοι τα ὅσα εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιὰ τὸν ἀνεκδιήγητο κ. Φίλη, σὲ τηλεοπτικὴ συνέντευξή του ὅτι ἄλλα λέει τὸ πρωὶ καὶ ἄλλα τὸ βράδυ. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὴν ὥρα ποὺ τὸ Ἰσλὰμ ἐπελαύνει…
Νὰ προσθέσουμε στὰ παραπάνω αὐτὸ ποὺ δήλωσε ὁ Μουσουλμάνος πρόεδρός τς Αἰγύπτου Ἒλ Σίσι, πέρυσι, καὶ κατέπληξε τοὺς πάντες ὅταν μιλώντας δημόσια σὲ ὅλους τοὺς θρησκευτικοὺς ἐκπρόσωπους τῶν μουσουλμάνων στὸ Ἵδρυμα Ἀζχαρ, ποὺ εἶναι το μεγαλύτερο Θρησκευτικὸ κέντρο Ἑρμηνείας τοῦ Κορανίου στὸν Ἰσλαμικὸ κόσμο (Σιϊτες) καὶ εἶπε ἀκριβῶς ὅτι:
«Εἶναι ἐγκληματικὸ 1,6 δὶς Μουσουλμάνοι σὲ ὅλο τὸν κόσμο, νὰ θέλουν νὰ δολοφονήσουν 5,8 δὶς πιστοὺς ἄλλων θρησκειῶν».
Μὲ πρώτους ἀπὸ ὅλους τους Χριστιανούς. Γιὰ νὰ γνωρίζουμε τί μᾶς περιμένει. Ποῦ εἶναι οἱ δύο ἀπαχθέντες Ὀρθόδοξοι Μητροπολίτες; Ἐνδιαφέρεται ὁ κ. Φίλης; Ὅλες οἱ Χριστιανικὲς κοινότητες στὴ Συρία ξεκληρίστηκαν εἴτε ἀπὸ τὴν μετριοπαθῆ ἀντιπολίτευση εἴτε ἀπὸ τοὺς ἐξτρεμιστὲς Ἰσλαμιστές. Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ γίνεται στὸ Ἰρὰκ καὶ σὲ ὅλο το Μουσουλμανικὸ κόσμο ὅπου ὑπάρχουν
πολεμικὲς δραστηριότητες. Καταλαβαίνει κανείς;
Θέλουμε νὰ γνωρίζουν οἱ κυβερνῶντες ὅτι μπορεῖ νὰ ἀνεχθήκαμε τὰ πάρα πολλὰ ψέματα καὶ τὶς μεγάλες πολιτικὲς ἀπάτες τους, ἀλλὰ ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ τὴν Πατρίδα μας, δὲν θὰ καθίσουμε μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα. Καὶ νὰ μὴν ξεχνοῦν αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ Ἅγιος τς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης “Φωτιὰ καὶ Τσεκούρι” στοὺς προσκυνημένους. Καὶ ἐπιπλέον νὰ μὴν ξεχνοῦν αὐτὸ ποὺ λέει ὁ λαὸς “Φωνὴ λαοῦ, Ὀργὴ Θεού”. Ἐμεῖς οἱ πολύτεκνοι θὰ συνεχίσουμε νὰ κάνουμε τὸ καθῆκον μας ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ τὴν πατρίδα. Καὶ εὐχόμαστε ὁ καλὸς Θεὸς νὰ φωτίσει τὴν πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ ἡγεσία το τόπου νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ πρέπει γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Τέλος νὰ εὐχαριστήσουμε τοὺς ἀριστούχους ποὺ μᾶς δίνουν τὴν εὐκαιρία νὰ γιορτάζουμε μὲ πολὺ χαρὰ καὶ ὑπερηφάνεια τὴν “Ἡμέρα τῆς Πολύτεκνης Οἰκογένειας”. Καὶ σᾶς εὐχόμαστε, ἀγαπημένα μας παιδιά, νὰ συνεχίσετε νὰ προσπαθεῖτε καὶ νὰ ἀριστεύετε εἰς πεῖσμα ὅλων αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ καταργήσουν τὴν Ἀριστεῖα. Ἐμεῖς θὰ περιμένουμε περισσότερους ἀριστούχους τὴν ἑπόμενη χρονιά. Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους.»

Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους:
Ὁ Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστας Ἀπόστολος.
Ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Πατουλίδου Βούλα
Οἱ Βουλευτὲς Θεσσαλονίκης κκ. Γκιουλέκας Κώστας, Ἀναστασιάδης Σάββας,
Καλαφάτης Σταυρὸς
Ὁ πρ. Ὑπουργὸς κ. Ὀρφανὸς Γεώργιος, ὁ πρ. Γέν. Γράμ. Ὑποδομῶν κ. Σιμόπουλος
Στράτος
Ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Φάνης Παπὰς (πολύτεκνος καὶ μέλος τοῦ Συλλόγου μας)
Ὁ Ἀντιδήμαρχος Ἀμπελοκήπων κ. Κουσενίδης Ἀλέξανδρος.
Ἡ Πολιτευτὴς τῆς Θεσσαλονίκης κᾶ Εὐθυμίου Ἄννα
Ὁ Πρόεδρος Κρεπωλῶν Θεσσαλονίκης κ. Καρβούνης Δημήτριος
Οἱ Πρόεδροι τῶν Συλλόγων Πολυτέκνων: Χαλκιδικῆς κα. Ἰφιγένεια Κυριάκου,
Καβάλας κ. Βοϊδης Ἰωάννης, Μαγνησίας κα. Σουλτάνα Πράππα, Γιαννιτσῶν κ.
Κώστας Μπεκρής, Καρδίτσας κα. Οὐρανία Σούφλα, Βεροίας κ. Μπούρτζιλας
Στέργιος, Ἀλεξανδρουπόλεως κα. Ἀγάπη Πετροπούλου καὶ ὁ Γέν. Γραμματέας του
Συλλόγου Ἐδέσσης κ. Γεώργιος Καρυπίδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.