10 Οκτ 2016

Δελτίο Τύπου Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Πιερίας

Κατερίνη 10-10-2016
Τὴν Πέμπτη 6 Ὀκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση τῶν μελῶν τῆς ἕνωσής μας καὶ ὕστερα ἀπὸ πολύωρη συζήτηση καὶ μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία ἀποφασίσαμε ὁμόφωνά τα ἑξῆς:
Ἀρνούμαστε νὰ διδάξουμε τὰ νέα προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ λόγους συνείδησης. Εἶναι πολὺ ἐπιεικὴς ὁ χαρακτηρισμὸς «ἐπικίνδυνα καὶ ἀπαράδεκτα» ποὺ ἀπέδωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σὲ αὐτά. Ἀντλοῦμε αὐτὸ τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ ἄρθρο 103, παράγραφο 1 τοῦ Συντάγματος καὶ ἄρθρο 24 τοῦ ν. 3528/2007 τοῦ δημοσιοϋπαλληλικοῦ κώδικα καὶ  σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο νόμο ἄρθρο 25, παράγραφο 3.
Ἀποφασίσαμε νὰ διδάξουμε τὸ μάθημα, σύμφωνα μὲ τὰ βιβλία τῶν μαθητῶν, τὰ ὁποῖα διανεμήθηκαν κανονικὰ καὶ βρίσκονται στὴν διάθεση τῶν καθηγητῶν ἀλλὰ καὶ τῶν μαθητῶν ὅπως ἀκριβῶς τόνισαν στὶς δηλώσεις τοὺς τόσο ὁ ὑπουργὸς ὅσο καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.
Ἀρνούμαστε μιὰ μικρὴ μειοψηφία τοῦ παράνομου Θεολογικοῦ Συνδέσμου «Καιρὸς» ἐντελῶς ἀντιδημοκρατικὰ καὶ αὐθαίρετα νὰ καθορίζει ἀποκλειστικά το περιεχόμενο καὶ....
τὶς μεθόδους διδασκαλίας τοῦ μαθήματός μας. Εἶναι ἐντελῶς ἀνέντιμο νὰ μὴν συμμετέχει στὸ σχεδιασμὸ τῶν νέων προγραμμάτων τὸ Πανελλήνιο ὄργανο ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὸν κλάδο μας καὶ εἶναι ἡ ΠΕΘ  (Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων) ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία.
Ἦταν  σκόπιμη καὶ ἐντελῶς προσχεδιασμένη ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς τῶν νέων προγραμμάτων ξαφνικὰ τὸν Σεπτέμβριο γιὰ  νὰ προκαλέσει ἀναστάτωση στοὺς καθηγητές, στοὺς μαθητὲς καὶ στὰ σχολεῖα ὥστε νὰ φανεῖ σὰν αἴτημα «δικό μας» δηλαδὴ τῶν Θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν ἡ συγγραφὴ νέων βιβλίων. Σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ μετατραπεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σὲ «θρησκειολογικὴ σούπα».  Ἀποτελεῖ πάγιο αἴτημά μας ἡ ἀναμόρφωση τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων γιατί πάντα ἐχθρός το καλοῦ εἶναι τὸ καλύτερο. Ἄλλο πράγμα ὅμως νέα βιβλία καὶ ἄλλο πράγμα αὐτὴ ἡ ἀνιστόρητη καὶ παράνομη ἐπιβολὴ ἐνάντια στὸ Σύνταγμα τοὺς Νόμους καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης νέων προγραμμάτων ποὺ ὠθοῦν καὶ προσηλυτίζουν τοὺς ὀρθόδοξους μαθητὲς στὴν ἀθεΐα καὶ τὴν πολυθρησκεία. 
Ἀπαιτοῦμε ὅπως ἀκριβῶς ἡ κυβέρνηση μὲ τὸ νόμο ποὺ ψήφισε τὸν Μάιο καὶ ὁρίζει πὼς οἱ Ἕλληνες Μουσουλμάνοι, οἱ Ἕλληνες Ἑβραῖοι καὶ οἱ Ἕλληνες Ρωμαιοκαθολικοὶ  μποροῦν καὶ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν τὸ δικό τους ξεχωριστὸ ὁμολογιακὸ μάθημα νὰ ἰσχύσει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες Ὀρθόδοξους μαθητὲς ποὺ εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν μαθητῶν μας. Μὲ ποιὸ δικαίωμα ἡ κυβέρνηση συντηρεῖ καὶ προωθεῖ μιὰ τέτοια καταφορη ἀνισότητα εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν;
Καλοῦμε τὶς ἑνώσεις τῶν Γονέων, τοὺς συλλόγους γονέων καὶ ὅλους τους πολίτες νὰ ἀντιδράσουν σὲ αὐτὴ τὴν καταφορη ἀδικία εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας. Εἶναι ἀπαραβίαστο δικαίωμα ἀπὸ τὶς διεθνεῖς συνθῆκες νὰ διδαχθοῦν τὰ παιδιὰ μᾶς τὴν πίστη τῶν γονέων τους.
Δὲν ἔχουμε ἐπιμορφωθεῖ καὶ εἴμαστε οὐσιαστικὰ ἔξω ἀπὸ τὴν διαδικασία διδασκαλίας τοῦ νέου προγράμματος. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ προηγηθεῖ ἐνημέρωση καὶ πρότυπη διδασκαλία ἀπὸ τοὺς συμβούλους ὥστε νὰ κατανοήσουμε τὸ νέο τρόπο καὶ τὴν οὐσία τῶν ἀλλαγῶν ποὺ προτείνει τὸ ὑπουργεῖο παιδείας καὶ αὐτὸ διότι ἡ πράξη πολλὲς φορὲς δίνει ἄλλη ὀπτική, σὲ σχέση μὲ αὐτὴν τὴν πρώτη ματιὰ ποὺ δίνει ἡ προφορικὴ καὶ πρόχειρη, βιαστικὰ δοσμένη ἐνημέρωση.
Τέλος εἶναι σημαντικὸ νὰ ἔχουμε οἱ  καθηγητὲς καὶ  οἱ μαθητὲς τὰ νέα βιβλία, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι καρπὸς τῆς συνεργασίας ὅλων ὅσων ἐμπλέκονται σὲ αὐτὴ τὴν διαδικασία Ἐκκλησίας, ΠΕΘ καὶ Πολιτείας. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ μποροῦμε νὰ ὁρίζουμε τὸ περιεχόμενο, τὴν οὐσία καὶ τοὺς στόχους τοῦ μαθήματος «οἱ καθηγητὲς τῆς τάξης» καὶ ὄχι οἱ «θεωρητικοί» το ΙΕΠ καὶ τοῦ Ὑπουργείου.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ὁ Πρόεδρος                                                           Ἡ Γραμματέας
Μπεϊνᾶς Ἰωάννης                                                Τολιοπούλου Ἄννα

4 σχόλια:

 1. Για τους συνειδητούς Ορθόδοξους Χριστιανούς, ισχύει ο επόμενος λόγος του Αποστόλου στην Καινή Διαθήκη:
  Πρέπει να πειθαρχούμε περισσότερο στον Θεό, παρά στους ανθρώπους.

  Εάν οι Θεολόγοι κρίνουν ότι οι Ορθόδοξοι μαθητές βλάπτονται Χριστιανικά από τα νέα προγράμματα των Θρησκευτικών, τότε σαφώς δεν πρέπει να εφαρμόσουν αυτά τα νέα προγράμματα.

  Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη διεθνή (Σιωνιστική) Μασονία, να καταστρέψει ό,τι καλό υπάρχει μέσα στην Ελλάδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κύριοι της κυβέρνησης, κυβερνάτε με μόνο το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) του συνολικού Ελληνικού εκλογικού σώματος, εάν υπολογίσουμε και τις αποχές στις εκλογές και τα λευκά και τα άκυρα.

  Ρωτήσατε κύριοι της κυβέρνησης τον Ελληνικό λαό, εάν δέχεται όσα κάνετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΙΠΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (1929-1995):

  "Ο Αντίχριστος είναι γεννημένος".


  Πηγή: http://www.imdleo.gr/diaf/2015/08/gGabriel.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.