19 Αυγ 2016

Οἱ δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτου Χίου δὲν συνιστοῦν ρατσισμό, τό ἀνθελληνικό καὶ ἀντορθόδοξο σύστημα φοβᾶται τοὺς Μητροπολίτες!

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τοῦ Χαράλαμπου Μηνάογλου
Μία μέρα μετὰ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Μητροπολίτη Χίου Μάρκου σὲ λαθρομετανάστες καὶ ὄχι πρόσφυγες καὶ σὲ πολιτικοὺς ποὺ ἔχουν κατεβάσει τὰ παντελόνια καὶ προδίδουν τὴν Ἑλλάδα κινητοποιήθηκε ἄμεσα ὁ ἀνθελληνικὸς μηχανισμὸς ἐναντίον του, ἴσως καὶ χωρὶς ἐντολὴ Σόρος. Βλέπετε μετὰ τὴν δημοσιοποίηση ἐγγράφων τῶν ἱδρυμάτων τοῦ Σόρος τὶς προηγούμενες μέρες στὰ ὁποῖα φαίνεται νὰ δίνει ἀπευθείας ἐντολὲς ἀκόμη καὶ στὴν τότε Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, ἔχει ἀποδειχθεῖ περίτρανα ποιὸς κατευθύνει καὶ χρηματοδοτεῖ τὴν μουσουλμανοποίηση τῆς Εὐρώπης καλύπτοντάς την μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ δήθεν ἀντιρατσισμοῦ. 
Ὁ γ.γ. ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησε ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία νὰ διερευνηθοῦν οἱ δηλώσεις τοῦ Χίου ὡς πρὸς τὸ ἂν ἐμπίπτουν σὲ ὅσα διώκονται ἀπὸ τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο. Δὲν εἴδαμε, ὅμως, ὁ κ. Γενικὸς νὰ ἔπραξε τὸ ἴδιο, ὅταν ὑπουργὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ συγκεκριμένα ὁ ὑπουργὸς παιδείας ἀρνήθηκε ἀνοικτὰ καὶ ξεκάθαρα τὴν Γενοκτονία τῶν Ποντίων, τὴν ὁποία ρητὰ κολάζει...
ὁ ἰσχύων ἀντιρατσιστικός.

Δὲν θὰ ἐξηγήσουμε ἐδὼ τὸ γιατὶ οἱ δηλώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου δὲν συνιστοῦν ρατσισμό, καθὼς αὐτὸ τὸ ἔχουμε κάνει ἀλλοῦ καὶ ἐκτενῶς. Αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία ὅμως εἶναι ὁ πανικὸς τοῦ ἀνθελληνικοῦ καὶ ἀντορθοδόξου συστήματος, τὸ ὁποῖο δείχνει πόσο φοβᾶται τοὺς Μητροπολίτες ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐλέγξει. Τὰ ἴδια εἶχαν συμβεῖ παλαιότερα καὶ μὲ ἀνάλογες δηλώσεις τοῦ Πειραιῶς Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶχε πάει τὸ πρᾶγμα βαθύτερα ἐντάσσοντάς το στὸν εὐρύτερο σιωνιστικὸ σχεδιασμό.

Ἄρα λοιπόν φοβοῦνται τοὺς ἀνυπάκουους στὰ σιωνιστικὰ σχέδια τῆς παγκοσμιοποίησης Μητροπολίτες· καὶ γιατὶ τοὺς φοβοῦνται; Γιατὶ γνωρίζουν καλὰ ὅτι μποροῦν νὰ ξυπνήσουν τὸν κόσμο. Καὶ ἂν αὐτὸ γίνει, τότε ὅλα ἀλλάζουν καὶ τὰ σχέδιά τους πάνε στὸν «κουβά». 
Τὸ συμπέρασμα, λοιπόν, εἶναι ὅτι κάθε Μητροπολίτης νὰ ἀκολουθήσει τὸ παράδειγμα τοῦ Χίου καὶ τότε θὰ δοῦμε μία ἄλλη Ἑλλάδα, μία Ἑλλάδα ποὺ δὲν θὰ συναινεῖ τουλάχιστον στὰ δεινά της. Καὶ μία Ἐκκλησία ποὺ δὲν θὰ τὴν βεβηλώνουν καθημερινὰ οἱ μπαχαλάκηδες καὶ οὔτε θὰ ὑφίσταται τὴν ἀπαξίωση τῶν ἀλλόθρησκων κυβερνώντων. Ἐπειδὴ μερικοὶ «γνωστικοί» θὰ μᾶς ποῦν ὅτι οἱ Μητροπολίτες πρέπει νὰ ἀσχολοῦνται ἀποκλειστικὰ μὲ τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα καὶ τὰ «πνευματικά» ζητήματα, παραθέτουμε ὅσα ἔλεγε σχετικὰ ἕνας σύγχρονος Ἅγιος, ὁ γέροντας Παΐσιος:

«Ἂν οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ μὲ τὴν λογική τους ζοῦσαν στὸν καιρὸ τῶν διωγμῶν, δὲν θἄχαμε κανέναν μάρτυρα. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ δὲν ἔβαζαν καθόλου τὴν λογική, ἀλλὰ ἀκράδαντα ὡμολογοῦσαν τὸν Χριστὸ καὶ φλέγονταν γιὰ τὸ μαρτύριο. Τοὺς ἔδιναν ἀξιώματα, τοὺς ἔλεγαν: “Πὲς μόνο ὅτι δὲν εἶσαι Χριστιανὸς καὶ μέσα σου πίστευε στὸν Θεό σου, βάλε λίγο λιβάνι, κάνε ὅτι θυσιάζεις καὶ ὕστερα μὴν θυσιάζης, κάνε ὅτι τρῶς εἰδωλόθυτα καὶ σὺ φάε καθαρὸ κρέας, μὴν κηρύττης σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, πήγαινε ἀλλοῦ”· καὶ ὅμως μὲ τίποτε δὲν ἀρνοῦνταν τὸν Χριστό. Μὲ χαρὰ ἔτρεχαν νὰ μαρτυρήσουν γιὰ τὸν Χριστό. Φλέγονταν ἀπὸ θεῖο ἔρωτα»[1].   

«Στὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας δέκα Χριστιανοὶ ὑπερασπίστηκαν δυναμικὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὴν Χρυσὴ Πύλη καὶ μαρτύρησαν γι’ αὐτήν. Τώρα ποὺ βλασφημεῖται τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε. Ἂν ζούσαμε τότε ἐμεῖς οἱ “διακριτικοί” καὶ “γνωστικοί” θὰ λέγαμε στοὺς δέκα μάρτυρες: “Ἔτσι δὲν ἐνεργεῖτε πνευματικά· περιφρονεῖστε τὸν Σπαθάριο ποὺ ἀνεβαίνει νὰ γκρεμίση τὴν εἰκόνα, καὶ ὅταν ἀλλάξη ἡ κατάσταση, θὰ βάλουμε στὴν θέση της ἄλλη εἰκόνα, καὶ μάλιστα πιὸ βυζαντινή”. Αὐτὸ εἶναι τὸ φοβερό!  Τὴν πτώση μας, τὴν δειλία, τὸ βόλεμά μας τὸ παρουσιάζουμε σὰν κάτι ἀνώτερο»[2].

Σεβασμιώτατε, μὴν πάρετε τίποτε πίσω, ὅσα εἴπατε εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καὶ μὴν σταματήσετε. Συνεχίστε μὲ καθημερινὲς ἀναφορὲς σὲ αὐτὰ τὰ ζητήματα. Δὲν μποροῦν νὰ μᾶς κάνουν τίποτε, ἁπλῶς προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐκφοβίσουν. «Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν».

[1] Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος 2004, 300. 
[2] Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος 2004, 304-305.

15 σχόλια:

 1. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου οφείλει να εμμείνει στις θέσεις του και να ΜΗΝ πάρει πίσω τίποτε από αυτά που είπε.

  Δεν θα ποινικοποιήσουμε και την Ελληνική Γλώσσα τώρα !!

  Δηλαδή εάν πούμε τους παρανόμους κυνηγούς..."λαθροθήρες" θα πάμε κατηγορούμενοι για ...ρατσισμό ;;

  Ας πάνε τον Μητροπολίτη σε δίκη εάν τολμούν !!

  ΥΓ - Αυτός ο διαβόητος "αντιρατσιστικός" νόμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εναντίον των εμπνευστών του.

  Δίνω δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα :

  Ο μαρξισμός και ο κομμουνισμός υποστηρίζουν την ταξική πάλη και την εγκαθίδρυση της αταξικής κοινωνίας, ακόμα και με την βία.

  Επομένως υποστηρίζουν την εξαφάνιση - ή εξολόθρευση - μιας ολόκληρης τάξεως ανθρώπων, δηλαδή των αστών.

  Άρα κάθε κόμμα - ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά αναρχοκομμουνιστικά μορφώματα - που επικαλείται τον μαρξισμό θα πρέπει να παραπεμφθεί στον εισαγγελέα διότι πρεσβεύει τον ρατσισμό εναντίον μιας ολόκληρης τάξεως ανθρώπων.

  Δεύτερο παράδειγμα : οι παρανόμως εισελθόντες στην Ελλάδα "πρόσφυγες" έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φιλοξενούνται δωρεάν σε ξενοδοχεία και άλλες υποδομές του Ελληνικού κράτους.

  Αντιθέτως, οι γηγενείς Έλληνες άποροι και άστεγοι - οι οποίοι αυξήθηκαν δραματικά λόγω μνημονίων - δεν φιλοξενήθηκαν ποτέ σε ξενοδοχεία , ενώ και οι δικαιούχοι της Πρόνοιας υποχρεούνται πλέον να πληρώνουν συμμετοχή 25% στα φάρμακά τους.

  Είναι ή δεν είναι αυτό ρατσισμός κατά των γηγενών κατοίκων της χώρας ;;

  Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μπορεί άνετα να παραπεμφθεί στον εισαγγελέα με βάση τον "αντιρατσιστικό" νόμο.

  Εάν μας διαβάζει κάποιος δικηγόρος, ας το σκεφτεί ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ,ΑΛΛΑ ΣΚΟΡΠΙΟΙ !!
  ΘΑ ΔΩΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ...ΣΥΝΘΗΜΑ,ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ !!Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ!!!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πραγματικοί ρατσιστές είναι αυτοί που φοβούνται την αλήθεια και επιβάλλουν στους άλλους τις δικές τους θεωρίες.. όχι, δεν θα πιστέψουμε το παραμύθι τους, είναι όντως λαθρομετανάστες και οι πολιτικοί μας αδιαφορούν, παίζοντας τα παιχνίδια των ξένων, αυτό το γνωρίζουν όλοι, αλλά λίγοι έχουν το θάρρος για να το πουν δημόσια, οι Χιώτες θα πρέπει να είναι υπερήφανοι που έχουν για ποιμένα τους έναν τόσο άξιο Μητροπολίτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι “ανθρωπιστές” αδιαφορούν με ακραία επιμονή, μπροστά στους (αφανείς στους πολλούς) ποταμούς αιμάτων που ρέουν από τις εκτρώσεις-σφαγές των αγέννητων βρεφών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Να δούμε πόσοι από τους Ιεράρχες και όχι μόνο, πόσες ιστοσελίδες κλπ θα σταθούν δίπλα στον φλογερό Μητροπολίτη Χίου, ο οποίος τόλμησε να πει αλήθειες, οι οποίες είναι απαγορευμένες με "άνωθεν εντολές" μυστικών και σκοτεινών κέντρων εξουσίας, ήτοι μασσωνικών στοών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι περισσότεροι Ιεράρχες δυστυχώς δεν μιλάνε, το λένε " διπλωματία" κτλ, ωραίες λέξεις που κρύβουν το βόλεμα....

   Διαγραφή
 6. Οι σημερινοί "αντιρατσιστές" που κυβερνούν την Ελλάδα, κυβερνούν με μόνο το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) του συνολικού Ελληνικού εκλογικού σώματος (συνυπολογίζοντας και τις αποχές στις εκλογές και τα άκυρα και τα λευκά).
  Αυτό είναι ο πραγματικός ρατσισμός: η μειονότητα να κυβερνά την πλειονότητα του Ελληνικού λαού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ,Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΙΣΒΟΛΗ ΛΑΘΡΟΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΛΟΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΥΡΔΕΣ.Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΕΡΓΗ
  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ COUDENHOVE-KALERGI: Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ .
  https://olympia.gr/2015/08/08/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-coudenhove-kalergi-%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%B1%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%83/
  ΑΞΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ
  ΟΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ,ΤΑ ΠΕΡΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ.ΕΥΤΥΧΩΣ 94% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΕΧΑΨΕ ΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ Ο ΜΟΠΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΑ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΫΦΑΝΤΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΔΙΟΠΥΞΙΔΑ

  https://www.youtube.com/watch?v=DNbZ3Yxck1A

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ?????

  Ο τραπεζίτης, ο επιτήδειος και τα γαϊδούρια των χωριανών.

  http://ellinikosanemos.blogspot.gr/2016/08/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΙΟΥ.
  "ΕΣΤΩ ΔΕ Ο ΛΟΓΟΣ ΥΜΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥ ΟΥ"ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.ΣΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΦΥΛΑΣΟΝΤΑΣ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΣΙΑ ΜΑΣ.
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΕΑ ΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ.ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ.ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΙ ΘΕΟΟΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΙ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑΠΕΙΝΟΤΙΚΗ ΗΤΤΑ.
  ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΙΟΥ.
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. 34 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΕΙΠΑΝ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
  Επιστολή-κραυγή αγωνίας 34 ακαδημαϊκών σε Α.Σαμαρά για αντιρατσιστικό και λαθροεισβολή
  12:17
  23/08/2014


  .... Η ανεξέλεγκτη εισροή αλλοεθνών στο έδαφος μιας χώρας είναι παράνομος εποικισμός, συνιστά έγκλημα εθνοκτονίας συντελούμενο κατά κανόνα υπό ανώμαλες συνθήκες πολέμου, και απαγορευόμενο από το διεθνές δίκαιο (Άρθρο 8.2.β.viii του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου). Παράνομος μουσουλμανικός εποικισμός είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα: και οι έποικοι, αντί να απελαθούν, όπως διατάσσουν οι νόμοι, εδραιώνονται και α π α ι τ ο ύ ν....
  http://www.pronews.gr/portal/item/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-34-%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΝΑ ΗΣΑΝ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ-ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΚΑΙ Η ΣΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ.ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΠΑΘΕ Ο ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΗΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ.
  ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ?ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ!!!!!
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ
  ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΣΠΑΡΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Το έγκλημα να είσαι Χριστιανός στο Λίβανο
  https://www.youtube.com/watch?v=jBvXb2NekYc

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. O ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΛΥΠΤΙΚΗ ΛΟΓΟΚΡΗΣΙΑ.ΤΟ ΖΗΣΑΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣΗ ΕΙΣΒΟΛΝ ΑΎΤΗ

  Πρόκειται για εφαρμογή στην πράξη του δόγματος Οζάλ, ότι «δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αφού αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια από εδώ μεριά και να τελειώνουμε μ’ αυτούς».

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.