12 Αυγ 2016

Ἐκκλησιαστικὴ ἀντιπροσωπεία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα συνάντησε τὸν Πατριάρχη καὶ Ἱεράρχες τῆς Γεωργίας γιὰ τὴν «Σύνοδο τῆς Κρήτης»!

Ἀπὸ τὴν 25η ἕως καὶ τὴν 28η Ἰουλίου 2016, ἐκκλησιαστικὴ ἀντιπροσωπεία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπισκέφτηκε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Μιτσχέτης καὶ Τιφλίδος καὶ Καθολικὸ Πατριάρχη πάσης Γεωργίας κ. Ἠλία Β΄. Ἡ ἀντιπροσωπεία ἀποτελοῦνταν ἀπό τους: πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση ὁμότιμο καθηγὴ πατρολογίας Θεολογικικῆς ΑΠΘ, κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη καθηγητὴ δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο ἐφημέριο Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, πρωτοπρεσβύτερο π. Πέτρο Heers ἐφημέριο Προφήτου Ἡλιοῦ Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, πρωτοπρεσβύτερο π. Ματθαῖο Vulcanescu τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ τὸν μοναχὸ π. Σεραφεὶμ Ζήση.
Συναντήθηκαν μὲ ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, καθὼς καὶ μὲ τὸν Πατριάρχη Γεωργίας Ἠλία Β΄, ὁ ὁποῖος εὐγενικὰ ὑποδέχτηκε τοὺς καλεσμένους του στὴν...
Δεῖτε πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό…
κατοικία του. Ἡ ἀντιπροσωπεία ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς, μέσα σὲ πνεῦμα ἀδελφικῆς ἀγάπης καὶ εἰλικρινοῦς συνεργασίας. Ὁ σκοπὸς τῆς ἐπίσκεψης ἦταν διπλός: ἀφενὸς νὰ ἐκφράσει - ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στὴν Ἑλλάδα - εἰλικρινῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πατριάρχη, τὴν Ἱεραρχία καὶ τοὺς Πιστοὺς στὴν Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας γιὰ τὴν ὁμολογία τους στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη σχετικὰ μὲ τὴν συγκρητιστικὴ καὶ οἰκουμενιστικὴ Σύνοδο, καὶ ἀφετέρου, νὰ συμβουλευθοῦν καὶ νὰ συζητήσουν προσωπικὰ μὲ τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς Ἱεράρχες, τὴ σωστὴ ἀπάντηση γιὰ τὴν ἀνορθόδοξη «Σύνοδο τῆς Κρήτης».

Εἰδικότερα, ἐγκωμιάστηκε ὡς πρότυπο ἡ πίστη τῆς Γεωργιανῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία της, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν 20ετή ἀπόφασή της νὰ ἀναχωρήσει καὶ νὰ παραμείνει ἔξω ἀπὸ τὸ συγκρητιστικὸ-οἰκουμενιστικό, προτεσταντικὸ ὄργανο, τὸ λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν». Αὐτὴ ἡ πίστη ἦταν ἄλλωστε, πιὸ ἐμφανὴς στὴν στάση ποὺ ἡ Γεωργιανὴ Ἐκκλησία ἔχει διατηρήσει μέσω τῆς ἀποχῆς ἀλλὰ καὶ τῶν κειμένων της σχετικὰ μὲ τὴν «Μεγάλη καὶ Ἁγία Σύνοδο» ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸν περασμένο Ἰούνιο στὴν Κρήτη.

Οἱ συζητήσεις ἐπικεντρώθηκαν στὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν καινοτόμο καὶ ἀνορθόδοξη «Σύνοδο τῆς Κρήτης» καὶ ἡ ἀναγκαία ἀπάντηση σὲ αὐτὴ μὲ βάση τὰ δόγματα καὶ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας. Τονίστηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία, ἡ ἀπαίτηση γιὰ μία σαφῆ ἀπόρριψη τόσο τῆς μεθοδολογίας καὶ τῆς ὀργάνωσης τῆς Συνόδου, καθὼς καὶ τῶν καινοτόμων καὶ ἀνορθόδοξων κειμένων ποὺ ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιτακτική ἀνάγκη, νὰ συγκληθεῖ μία νέα Ὀρθόδοξη Σύνοδο ὡς ἀπάντηση.

Ὁ Πατριάρχης ὑποδέχτηκε τοὺς καλεσμένους του καὶ ἐξῆρε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφοσίωσή τους πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πίστη, διαβεβαιώνοντάς τους ὅτι «δὲν ὑπάρχουν πολλὲς ἐκκλησίες, ἀλλὰ μόνο μία Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», καὶ ὅτι ὁ ἴδιος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ «ἐργαστοῦν γιὰ τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων», τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἐξασφαλιστεῖ μόνο μὲ βάση τὴν πίστη ποὺ ἔχει παραδοθεῖ. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας στὰ Πανορθόδοξα συνέδρια, Μητροπολίτες Γεράσιμος Zugdidi καὶ Θεόδωρος Akhaltsikhe, ἀπὸ τὴν πλευρά τους, τόνισαν τὴ δέσμευση τῆς Ἐκκλησίας τους γιὰ προ-συνοδικὴ ἀπόρριψη τῶν ἀνορθόδοξων κειμένων: «Τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου καὶ τὰ κολλήματα» καὶ «Σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μὲ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον». Ἐπιπλέον, ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ Μητροπολίτες δήλωσαν ὅτι τὰ ἔγγραφα τῆς Συνόδου θὰ μεταφραστοῦν στὰ γεωργιανά, θὰ ἐξεταστοῦν καὶ θὰ δοθεῖ ἀπάντηση μετὰ τὴ γενικὴ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου.

Σὲ γενικὲς γραμμές, τόσο οἱ ἐπισκέπτες ὅσο καὶ οἱ οἰκοδεσπότες βρῆκαν κοινὸ ἔδαφος καὶ ἑνότητα γιὰ ὅλα τὰ θέματα τῆς πίστης σὲ σχέση μὲ τὸ Δόγμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ ὅριά της, καθὼς καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ συνεχιστεῖ ἡ ἀκλόνητη στὴν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία Πίστεως στὸ πρόσωπο τῆς ἐξάπλωσης τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ. Δεσμεύθηκαν νὰ συνεχίσουν τὴ συνεργασία στὸν τομέα αὐτὸ στὸ ἄμεσο μέλλον.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες συναντήσεις καὶ συζητήσεις, τὴν εὐγενικὴ φιλοξενία γιὰ τὴν ὁποία ὁ γεωργιανὸς λαὸς εἶναι τόσο γνωστὸς, ἡ ἐπίσκεψή τους ἐπεκτάθηκε μὲ ἕνα πλῆρες πρόγραμμα σὲ ἱστορικὰ προσκυνήματα τῆς σεβασμίου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας.










Μετάφραση τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα: orthodoxethos

4 σχόλια:

 1. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Γεωργίας είναι ένας όσιος άνθρωπος. Πριν από κάποια χρόνια, πήρε συγκεκριμένες πληροφορίες από τον Θεό, για να κτίσει ένα συγκεκριμένο μεγάλο ιερό Ναό μέσα στη Γεωργία.

  Αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν μέσα από τα μαρτύρια του άθεου κομμουνιστικού καθεστώτος, και δεν μολύνθηκαν από τα αμαρτωλά Ευρω-αργύρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θεωρώ ότι καλές κι ευλογημένες είναι οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες,όταν δεν γίνωνται για λόγους επιδείξεως και θρησκευτικού φανατισμού, ότι αυτοί είναι Ορθόδοξοι και κανείς άλλος(εννοείται η αντιπροσωπεία).Ποιός τους έστειλε,για να είναι αντιπροσωπεία και ποίον αντιπροσωπεύουν,διότι είναι μία ανεπίσημος ομάδα,που αντιπροσωπεύει τον εαυτό της,αφού δεν εκπροσωπούν κάποιαν εκκλησιαστικήν αρχήν. Θα έπρεπεν όμως να ζητήσουν από τον Πατριάρχην και την Ιερά Σύνοδο της Γεωργίας να υλοποιήση και να ανταποκριθή θετικά στο αίτημα της Ελλάδος,που έγινε πρό ετών επισήμως από το ΥΠΕΞ Διεύθυσνιν Εκκλησιών , να επιτρέψη να γίνεται η Θεία Λειτουργία στα Ελληνικά στον Ιστορικόν Ναόν του Αγίου Νικολάου της Τιφλίδος, τον οποίον είχαν κτίσει Έλληνες Ομογενείς παλιά και ηρνήθη.Ίσως "η Αντιπροσωπεία" να μην εγνώριζεν αυτή την λεπτομέρειαν. Ο λόγος που εζητήθη αυτό ήτο να γίνηται η Θεία Λειτουργία στα Ελληνικά για τους υπαλλήλους της Ελληνικής Πρεβείας και τις οικογένειές τους , για τους Έλληνες Φοιτητές και για όσους Έλληνες ζούν εκεί.Το γράφω και η πληροφορία είναι ακριβής,για το γνωρίσουν ,ώστε σε νέαν επικοινωνίαν με τον Πατριάρχην και την ευγένειάν του να θέσουν το θέμα ,αφού ενδιαφέρονται για το καλό της Ορθοδοξίας. Νομίζω ότι έσπευσαν ολίγον βιαστικά,διότι πρώτα έπρεπε να περιμένουν την Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Οκτώβριον και μετά να ενεργήσουν ,αν δεν ελύνετο το πρόβλημα. Αλλά ο πανέξυπνος και συνετός πηδαλιούχος της Εκκλησίας της Γεωργίας δεν έδειξε σπουδήν και βίαν,αλλά τους έδωκε το μήνυμα, ότι θα περιμένη πρώτα τις αποφάσεις της Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και μετά θα αποφασίση τί θα πράξη.Αλλά το τουριστικό ταξιδάκι ήτο ωφέλιμο και απολαυστικόν,αφού η φιλοξενία ήτο αβραμιαία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1. Ή αντιπροσωπεία αντιπροσωπεύουν τους πατέρες και τους μοναχούς που συμμετέχουν ςτην σύναξη κληρικών και μοναχών, αλλά και χιλιάδες πιστούς που αγωνίζονται για την Ορθοδοξία και την καταδίκη της νέας οικουμενιστικής εκκλησιολογίας. 2. Πήγαμε στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Τυφλίδος. Είμαςταν μάλιστα, μαζί με τον εφημέριο του ναού όλη την εβδομάδα. Μας είπε ότι Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν αρκετοί έλληνες για να γίνει αυτά που λέτε. Είδαμε ότι ο ναός έχει πολύ ζωή και κόσμος και κάνουν έργο (π.χ. ψηφιδωτό, αγιογραφία, κτλ.) και είναι φυσικό να μην μπορεί να διώξει αυτούς ανθρώπους από το ναό για μία μικρότερη ομάδα Ελλήνων. 3. Ο πατριάρχης της Γεωργίας δεν περιμένει καμιά απόφαση από την Εκκλησία της Ελλάδος. Απλώς τότε θα γίνει η σύναξη των ιεραρχών τις Εκκλησίας της Γεωργίας. 4. Δεν βιαστήκαμε καθόλου, γιατί τώρα πρέπει να γίνουν ενέργειες και συναντήσεις και ν'ανοίξουμε συνεργασία με τις άλλες τοπικές εκκλησίες - πριν να παίρνουν αποφάσεις. Είμαςτε όλοι συνεπεύθυνοι για την εκκλησία και η στην διακονία της ενότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παίρνουμε τη θέση των επισκόπων.

   Διαγραφή
 3. Γράφτηκε δημόσια ότι το ΠΣΕ (Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ή ακόμα καλύτερα: Παναιρετικό Συμβούλιο "Εκκλησιών") ζήτησε να καταργηθεί το άβατο του Αγίου Όρους.
  Εάν αληθεύει αυτή η είδηση, τότε η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική ηγεσία μέσα στην Ελλάδα, η οποία συμμετέχει πολλά χρόνια στο ΠΣΕ, θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενη για τις υψηλές πνευματικές επιδόσεις του ΠΣΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.