30 Ιουλ 2016

Ἀνισόρροπο νεοταξικὸ ρεπορτὰζ τοῦ NBC: Στὰ παιδιὰ μας μία μέρα θὰ ἐμφυτευθεῖ τσιπάκι...!

Τὸ NBC News συνεχίζει τὴν προσπάθειά του νὰ μᾶς ἐξοικειώσει μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἐμφύτευσης microchip σὲ ἀνθρώπους, προβάλλοντας ἕνα ρεπορτὰζ τὸ ὁποῖο ἰσχυρίζεται ὅτι στὰ παιδιὰ θὰ ἐμφυτευθεῖ microchip μία μέρα «μᾶλλον γρήγορα παρὰ ἀργὰ» (‘sooner rather than later’) καὶ ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ (καὶ κατ' ἐπέκταση ὅλοι μας) θὰ τὸ ἀποδεχθοῦν γιατί ἔτσι θὰ εἶναι τὰ παιδιὰ πιὸ «ἀσφαλῆ». 
Πάντα πρέπει νὰ ἔχουμε στὸ μυαλὸ μας αὐτὸ που εῖχε πεῖ ὁ Βενιαμὶν Φραγκλίνος: «Ὅσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ἐλευθερίες γιὰ λίγη ἀσφάλεια, δὲν ἀξίζουν οὔτε ἐλευθερία οὔτε ἀσφάλεια.» ('Those who give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.’ Benjamin Franklin.)
Δεῖτε τὸ ἀπαράδεκτο ρεπορτάζ…

Γιατί δὲν προβληματίζεται ἡ δημοσιογράφος (Melanie Michael): Μήπως αὐτὰ τὰ τσιπάκια τελικὰ φανοῦν περισσότερο «χρήσιμα» σὲ αὐτοὺς πού θέλουν νὰ κάνουν κακὸ στὰ παιδιὰ (predators) παρὰ σὲ αὐτοὺς πού θέλουν νὰ τὰ προστατεύσουν; Τὰ στοιχεῖα τῆς θέσης τοῦ παιδιοῦ, κάθε στιγμὴ καὶ κάθε μέρα, συλλέγονται σὲ βάσεις δεδομένων, διαρροὴ τῶν ὁποίων δυνητικὰ μπορεῖ νὰ εἶναι καταστροφικὴ γιὰ τὴν οἰκογένεια, γιατί ἀποκαλύπτουν τόπο διαμονῆς, σχολεῖο φοίτησης, συνήθειες μετακίνησης, διαδρομὲς κ.ο.κ.

Ἐπίσης δὲν γνωρίζουμε ποιὸς θὰ ἔχει πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, ποιοὶ θὰ εἶναι οἱ διαχειριστὲς αὐτῶν τῶν βάσεων δεδομένων. Ἡ ἱστορία δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται καὶ μᾶς διδάσκει πὼς ἐὰν τὰ τσιπάκια ἀρχικὰ υἱοθετηθοῦν γιὰ «ἀσφάλεια καὶ ἐξυπηρέτηση», τότε θὰ ἔρθει μία μέρα ποὺ θὰ γίνουν ὑποχρεωτικὰ γιὰ ὅλους. 

Τέλος, διαλάθει τῆς προσοχῆς τῆς δημοσιογράφου, ἡ ἀνατριχιαστικὰ τρομακτικὴ ἰδέα ὅτι τὰ παιδιά μας θὰ μοιάζουν σὰν προϊόντα μὲ barcode καὶ ὡς τέτοια θὰ τὰ διαχειρίζεται τὸ σύστημα.

Ἡ μητέρα (Steffany Rodroguez-Neely) ποὺ μιλάει στὸ ρεπορτάζ, ἔνθερμη ὑποστηρίκτρια τῶν ἐμφυτεύσιμων microchips, προσέγγισε τὸ NBC καὶ τοῦ ζήτησε νὰ προβάλλει τὴν ἰδέα τῶν ἐμφυτευμένων microchips ὡς ἕναν τρόπο εὕρεσης χαμένων παιδιῶν, ἢ τὸ NBC βρῆκε αὐτὴ τὴ μητέρα μὲ σκοπὸ νὰ δημιουργήσει ἕνα ρεπορτάζ, καθαρὴ προπαγάνδα, γιὰ νὰ ἐξοικειωθοῦν οἱ τηλεθεατὲς μὲ τὴν ἰδέα τοῦ ἐμφυτεύσιμου microchip; 

Εἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς, τὸ ρεπορτὰζ δὲν εἶναι ἰσορροπημένο, προβάλλοντας μὲ ἔμφαση τὴν ὑποτιθέμενη ἀσφάλεια ποὺ προσφέρει ἡ ἐμφύτεση, ὑποβαθμίζοντας χαρακτηριστικα κάθε ὑγιῆ ἀνησυχία ποὺ ἐγείρεται ἀπὸ ὅσους βλέπουν σὲ μία τέτοια προοπτικὴ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν πιὸ σκοτεινῶν Ὀργουελικῶν σεναρίων.

Πηγὴ ἀρχικοῦ ρεπορτάζ: http://wfla.com/2016/05/13/tracking-kids-via-microchip/
Πηγὲς τῶν σχολίων πάνω στὸ ἀνωτέρω ρεπορτάζ: α) http://yournewswire.com/nbc-your-children-will-definitely-be-microchipped/ καὶ β) http://www.infowars.com/293622-2/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.