24 Μαΐ 2016

Ἐτυμολογία: ταξίδι στὶς φλέβες τῆς γλώσσας μας

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός,
δάσκαλος-Κιλκίς
Ὅταν θέλω νὰ διδάξω στοὺς μαθητές μου, παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ, τὴν ὡραιότητα τῆς ἐτυμολογίας τῶν λέξεων τῆς γλυκάκουστης γλώσσας μας, τοὺς ἀναφέρω ἕνα πολὺ ἁπλὸ παράδειγμα. Τοὺς ρωτῶ γιατί ὀνομάστηκε ἔτσι ὁ σκίουρος. Εὔκολα καταλήγουμε στὰ δύο συνθετικά τῆς λέξεως: σκιὰ + οὐρά. «Καὶ γιατί τὸ εἶπαν ἔτσι οἱ νουνεχεῖς καὶ εὑρηματικοὶ πρόγονοί μας; Γιατί ἡ φουντωτὴ καὶ μεγάλη οὐρά του δημιουργεῖ σκιά». Ἀμέσως τὰ παιδιὰ «ψυλλιάζονται», ὑποπτεύονται ὅτι κάτι συμβαίνει μὲ τὶς λέξεις καὶ τά… γενέθλιά τους.
Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τὴν λέξη ρινόκερος. «Ρὶν» εἶναι ἡ μύτη, τοὺς λὲς γιὰ τὸν ὠτορινολαρυγγολόγο, τὸν ὁποῖο ἔχουν ἐπισκεφτεῖ – τὸ πρῶτο συνθετικὸ «ὠτο», τὰ αὐτιά, ἐδῶ στὸ Κιλκίς, τὸ γνωρίζουν οἱ ποντιακῆς καταγωγῆς μαθητές, ἀπὸ τὰ νόστιμα «ὠτία» ποὺ φτιάχνουν οἱ μάνες ἢ κυρίως οἱ γιαγιάδες τους, τὸ δεύτερο συνθετικὸ «-κερος» (ἢ -κερως, ἐκ τοῦ κέρας, τὸ κέρατο), καὶ μᾶς προκύπτει τὸ ζῶο ποὺ ἔχει στὴν μύτη ἕνα κέρατο. Λέγαμε τὶς προάλλες γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων καὶ ἀναλύαμε τὰ συνθετικὰ γένος + κτείνω. Τὸ κτείνω (=σκοτώνω), δὲν τὸ ἀναγνωρίζουν, ὅμως ἂν τοὺς πεῖς ὅτι σημαίνει σκοτώνω (ἐκ τοῦ σκότους), φτάνουμε...
στὴν αὐτοκτονία, στὰ ἐντομοκτόνα, στὴν λιμοκτονία.


Ἂν αὐτὸ γίνεται συνεχῶς στὴν τάξη, σ’ ὅλα τὰ μαθήματα, ἡ πάντερπνη, δηλαδή, καὶ γοητευτικότατη καὶ γιὰ τὰ παιδιά, περιήγηση στὴν ἀνθοβριθῆ ἐτυμολογία μας, πραγματικά τούς ὁδηγεῖς ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων τῆς ἀείρροης γλώσσας μας. (Τὸ ἔχω ξαναγράψει. Εἶναι μέγα δυστύχημα ἡ μὴ εἰσαγωγή, τουλάχιστον στὶς τρεῖς τελευταῖες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ, τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν σὲ παιγνιώδη μορφή, μὲ ἔμφαση στὴν ἐτυμολογία. Πότε θὰ ἀναδειχθεῖ ἕνας φωτισμένος ὑπουργός, ὁ ὁποῖος θὰ τὸ πράξει, ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ βελάσματα, τὶς ὑλακὲς τὰ ρεκάσματα καὶ τὰ ὀγκανίσματα τῶν ἀσμίλευτων ψευτοπροοδευτικῶν;).

Μέσῳ τῆς ἐτυμολογίας τὰ παιδιὰ μαθαίνουν καὶ ὀρθογραφία, πληγὰ πυορρέουσα σήμερα τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης. Ἡ ὀρθογραφία, ποὺ γράφαμε κάθε πρωὶ στὸ γνωστὸ τετράδιο, εἶναι γνωστὸ ὅτι καταργήθηκε. Προφανῶς, προσωπικὴ ἄποψη, γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ, ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, ἡ φωνητικὴ γραφὴ καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο. Κάποια μέλλουσα γενεὰ -ἡ ἱστορία ἔχει μεγάλη ὑπομονὴ- θὰ δεχθεῖ ὡς «μάννα ἐξ οὐρανοῦ» τὴν κατάργηση τῶν ἐνοχλητικῶν ει, οι, αι, ω, ευ καὶ λοιπά. Τὰ ἀγγλικὰ μπῆκαν ἀπὸ τὴν α´ δημοτικοῦ, ὅλα τριγύρω μας παραπέμπουν σὲ ἀγγλοαμερικανικὴ συνοικία, ἡ… κινητὴ ἐπικοινωνία γίνεται μὲ greeklish- γραικυλικά, ἡ ὀρθογραφία καταργήθηκε, καί… λατινικὸ ἀλφάβητο, γιὰ νὰ γίνουμε ἐπιτέλους Εὐρωπαῖοι. Βεβαίως ἀρκετοὶ δάσκαλοι [κανονικὰ πρέπει νὰ βάλω καὶ τὴν κατάληξη -ες, δασκάλες, ὅπως μὲ μία ἔντυπη σαχλαμάρα – ἐγκύκλιο, κελεύει κάποια Γραμματεία Ἰσότητας γιὰ νὰ ἀποφεύγεται ὁ… σεξισμός].

«Ὁ καθεὶς τὴν μύξα του γιὰ βούτυρο τὴν ἔχει», ὅπως θυμόσοφα λέει ὁ παροιμιώδης λόγος), τὸ ἔχουν ἤδη καταλάβει, ὅσοι κυρίως φοιτήσαμε στὶς Παιδαγωγικὲς Ἀκαδημίες, ὅπως ὁ γράφων στὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Μεγάλη το Γένους Σχολή, ὅπως τὴν ὀνομάζαμε. Οἱ νεότεροι, ἂν δὲν ἔχουν ἀντισώματα ἀπὸ τὴν οἰκογένεια ἢ δὲν ἔχουν ἀναφορὰ στὴν Ἐκκλησία, ἔρχονται στὰ σχολειὰ μπουκωμένοι ἀπὸ ἐθνομηδενιστικὰ δηλητήρια. 

Ἀρκετοί, λοιπόν, δάσκαλοι προσπαθώντας νὰ περισώσουν ὅ,τι μπορεῖ νὰ περισωθεῖ, φροντίζουν νὰ συμπληρώσουν τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια γλώσσας- περιοδικὰ ποικίλης ὕλης- μὲ μία παραδοσιακότερη διδασκαλία τῆς γραμματικῆς, προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν κάποια ἰσορροπία, ἐκφωνοῦν κάθε πρωὶ τὴν ὀρθογραφία ποὺ ἔχουν δώσει τὴν προηγούμενη ἡμέρα, δὲν παύουν νὰ δίνουν κατ’ οἶκον σχολικὴ ἐργασία καὶ μελέτη, νὰ διατηροῦν τὸ μάθημα τῆς ἐκθέσεως- ποὺ καὶ αὐτὸ καταργήθηκε στὸ δημοτικὸ- καὶ νὰ διορθώνουν μὲ κόκκινο στυλὸ- τί ἔγκλημα! –τὰ ὀρθογραφικὰ λάθη, κι αὐτὸ εἶναι ποὺ κάπως σώζει ἀκόμα τὴν κατάσταση.

Καί, ἐπαναλαμβάνω, τὸ ξεκλείδωμα γιὰ τὴν προσέγγιση, τὴν ἐμβάθυνση καὶ ἐν τέλει τὴν ἀγάπη τοῦ παιδιοῦ γιὰ τὴν γλώσσα τῶν «γοναίγων του» (Μακρυγιάννης) εἶναι ἡ ἐτυμολογία, τὸ ταξίδι στὰ κεφαλόβρυσα, στὶς φλέβες τῆς ἡλιόλουστης λαλιᾶς μας. Εἰς ἐπίρρωσιν, παραπέμπω σ’ ἕνα κείμενο τοῦ ἀειθαλοῦς δασκάλου μας, Κωνσταντίνου Γανωτῆ, ἴσως τοῦ καλύτερου φιλολόγου ποὺ ἔχει αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἡ πατρίδα, γραμμένο τὸ 1985. 

«Ἕνα πολὺ μεγάλο μέρος τῆς νέας ἑλληνικῆς, ὅλες δηλαδὴ σχεδὸν οἱ σύνθετες λέξεις, εἶναι καθαρὰ ἀρχαῖες ἑλληνικές. Τὸ παιδί, χωρὶς τὴν γνώση τῶν συνθετικῶν, τὶς μαθαίνει σὰν ξένες λέξεις χωρὶς σαφήνεια. Πῶς νὰ καταλάβει σωστὰ σὰν λέξεις τῆς γλώσσας του, τὶς λέξεις λ.χ. ὑδραγωγεῖο, ἀρτοποιεῖο, ναυπηγεῖο, εὐδοκιμῶ, ἀπορρυπαντικὸ καὶ ἄπειρες ἄλλες σύνθετες, ὅταν ἀγνοεῖ τὰ συνθετικά τους; Ἂν τὰ γνώριζε, θὰ μποροῦσε ξέροντας μόνο δέκα ἁπλὲς νὰ ἀποκρυπτογραφήσει μὲ πλήρη κυριολεξία ἑκατοντάδες σύνθετες. Ἔτσι καὶ βαθειὰ γνώση τῆς μητρικῆς του γλώσσας θὰ εἶχε καὶ εὐκολότερα θὰ τὴν ἀποκτοῦσε» («Δημόσιος διάλογος γιὰ τὴν Γλώσσα», συλλογικὸς τόμος, ἔκδ. «ΔΟΜΟΣ», σελ. 157).

Ἔτσι ἀκριβῶς. Ἀποκρυπτογραφεῖται ὁ κόσμος τῶν λέξεων μέσω τῆς ἐτυμολογικῆς ἀνάλυσης. Θέλουμε δὲν θέλουμε ἡ ἀρχαία γλώσσα εἶναι τροφὸς τῆς νεοελληνικῆς καὶ προϋπόθεση γιὰ τὴν εἰς βάθος οἰκείωσή της. (Ἂν εἴχαμε σοβαρὸ ὑπουργεῖο καὶ ὑπουργὸ Παιδείας, θὰ γραφόταν ἕνα ἐτυμολογικό, θὰ τὸ ἔλεγα, ἀνθολόγιο γιὰ νὰ διδαχτοῦν οἱ μαθητὲς τί θησαυρὸς ἀτίμητος εἶναι ἡ γλώσσα τους).

Καὶ ἐνῶ αὐτὰ συμβαίνουν στὰ καθ’ ἠμᾶς, οἱ ξένοι τιμοῦν καὶ ἐκτιμοῦν τὰ ἀρχαία, συνιστοῦν γι’ αὐτοὺς ἀκένωτη δανειοληπτικὴ πηγή. Διάβασα κάτι ἐντυπωσιακό. Ὅλοι μᾶς ἔχουμε ἀκούσει γιὰ τὸ βλῆμα «exocet». Εἶναι πύραυλος ἐπιφανείας-ἐπιφανείας τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ. Οἱ Γάλλοι κατασκευαστές του ἔψαξαν γιὰ ὀνοματοδοσία στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Ἀνακάλυψαν ὅτι ὑπάρχει ἕνα ψάρι ποὺ ὀνομάζεται «ἐξώκοιτος», τὸ ὁποῖο πετᾶ πάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας, ὅπως καὶ τὸ βλῆμα. Τὸ ψάρι αὐτὸ ἐμεῖς τὸ ξέρουμε ὡς χελιδονόψαρο. 

Τὸ ἀμερικανικὸ σύστημα «Aegis» τῆς ἀντιαεροπορικῆς προστασίας ἔχει πάρει τὴν ὀνομασία του ἀπὸ τὴν αἰγίδα. Ἡ αἰγὶς ἦταν ὅπλο, ἀσπίδα τοῦ Διός, φτιαγμένη ἀπὸ δέρμα αἰγὸς (=κατσίκας). Ἀπὸ τὴν αἰγίδα παράγεται ἡ καταιγίδα καὶ ἡ γίδα, λέμε ἀκόμη “ὑπὸ τὴν αἰγίδα”, δηλαδὴ προστασία. Θυμίζω καὶ τὸ πυραυλικὸ σύστημα «Patriot» ἀπὸ τὴν ποινικοποιημένη σήμερα λέξη πατριώτης, ἢ τὸ ἅρμα μάχης «Leopard», δηλαδὴ λεοπάρδαλη, ὁ παρδαλὸς λέων καὶ πολλὰ ἄλλα. Αὐτά…ἔξω.

Ἐδῶ, οἱ ἡμέτεροι Γραικύλοι, ὀνομάζουν πληροφοριακὰ συστήματα τοῦ ὑπουργείου Παιδείας «myschool», δηλαδὴ τὸ σχολεῖο μου. Τί νὰ πεῖ κανείς;

4 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ25 Μαΐου 2016 στις 2:18 π.μ.

  Η Ελληνική Γλώσσα είναι όντως Γλώσσα Θε'ι'κή...

  Όσοι νομίζουν ότι ο Θεός επέλεξε "τυχαία" την Ελληνική Γλώσσα για την διάδοση του Ευαγγελίου, πλανώνται οικτρώς.

  Προσωπικώς είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ομίλησε και δίδαξε στην Ελληνική Γλώσσα και όχι στην Αραμα'ι'κή όπως κοινώς λέγεται.

  Κατά την εποχή που ο Κύριος περπάτησε πάνω στην Γη, η Παλαιστίνη - και η Γαλιλαία ακόμη περισσότερο - ανήκαν στον Ελληνιστικό κόσμο.

  Η Ελληνική κοινή ήταν η καθομιλουμένη γλώσσα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

  Δεκάδες Ελληνικές πόλεις είχαν ιδρυθεί και χιλιάδες Έλληνες άποικοι ζούσαν στην Παλαιστίνη.

  Η Ελληνική ήταν η "παγκόσμια γλώσσα" της εποχής εκείνης και κανείς δεν μπορούσε να συνεννοηθεί εάν δεν μιλούσε Ελληνικά.

  Μεγάλες μάζες Ιουδαίων είχαν εξελληνιστεί γλωσσικώς και αγνοούσαν την εβρα'ι'κή γλώσσα, όπως οι Εβραίοι της Αλεξάνδρειας.

  Θεωρώ επομένως βέβαιον ότι ο Ιησούς Χριστός δίδαξε στην Ελληνική Γλώσσα, ώστε να Τον καταλαβαίνουν όλοι.

  Προς επίρρωσιν των παραπάνω θα αναφέρω και το χαρακτηριστικό απόσπασμα του Ευαγγελίου, όπου ο Κύριος επάνω στον Σταυρό αναφωνεί..."Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί "??? ( = Κύριε, Κύριε, γιατί Με εγκατέλειψες " ???

  Αυτή είναι η μοναδική φράση όπου ο Ιησούς μιλάει Αραμα'ι'κά, και ο Ευαγγελιστής νιώθει την ανάγκη να την μεταφράσει στα Ελληνικά, διότι ξέρει ότι κανένας αναγνώστης του δεν θα την καταλάβει !!

  Επίσης ο Ευαγγελιστής λέει ότι ούτε οι Ιουδαίοι αρχιερείς κατάλαβαν την αραμα'ι'κή φράση και νόμιζαν ότι ο Ιησούς επικαλείται τον Προφήτη Ηλία !!!

  Άρα και οι Ιουδαίοι αρχιερείς ήταν ελληνόφωνοι και δεν γνώριζαν αραμα'ι'κά !!!

  Κατά την γνώμη μου είναι Ηλίου φαεινότερον ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δίδαξε στην Ελληνική Γλώσσα, διότι εκείνη την εποχή η Ελληνική ήταν η παγκόσμια γλώσσα και έπρεπε να Τον καταλαβαίνουν όλοι, ανεξαρτήτως εθνικότητος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. K ΝΑΤΣΙΕ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΡΑΚΚΑ.
  ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ
  1.ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΜΚΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕΧΘΗ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ ΠΧ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!
  2.ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ
  3.Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΙΚΙΕΣ,ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
  4.ΣΤΟΧΟΣ ΛΕΕΙ Ο ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ ΡΑΚΑΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ!!!!ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΣΑΡΚΟΖΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΙΞΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ
  !!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=f5L-lytqSZ4
  5.ΑΠο ΤΟΥΣ 800000 ΛΑΘΡΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 13 ΕΦΥΓΑΝ ΟΙ 700000 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΜΕΙΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΑΩΘΗΚΑΑΝ!!!
  6.ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ,ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΔΩΡΕΙ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΟ ΠΟΥ ΕΦΑΓΑΝ ΟΙ ΧΙΩΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ.
  7.ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΝΤΕΜΠΡΕ ΟΤΙ ΤΑ 2 ΔΙΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛψΗ ΜΑΣ ΕΤΣΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΚΟΤΖΙΑΣ!!!
  Ωμή ομολογία Κοτζιά: Κόβουμε τις συντάξεις και διαλύουμε την κοινωνική ασφάλιση….
  https://galanoleykoblog.wordpress.com/tag/%CF%89%CE%BC%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B5%CE%B9/
  ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ .ΕΛΕΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δάκρυα,δάκρυα πόνου ψυχῆς καί λύπης....
  Τό ΒΙΟΣ μας,εἶναι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ καί ἡ ΓΛΩΣΣΑ μας.....
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κ ΝΑΤΣΙΕ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ.ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΖΑΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ.Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ .ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ Ο ΜΑΣΩΝΟΣ ΟΛΑΝΤ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ 60% ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΙ.ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΒΡΩΜΟΛΟΓΑ?
  Στη Γαλλία απεργούν για την κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών

  https://www.greekteachers.gr/?p=27089

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.