9 Μαΐ 2016

Ὅπλα κατὰ τῶν πολεμίων τῆς Πίστεως

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκὶς
Τὸν μήνα Μάιο, ἂν καὶ ζοῦμε τὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀναθυμόμαστε καὶ τὰ πάθη τοῦ Γένους, τὶς Γενοκτονίες καὶ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας. Χίλια χρόνια ἔχουμε δίπλα μας τὸ λυσσασμένο θηρίο τῆς Ἀνατολῆς, τὴν «μάστιγα» τῆς Ἀσίας. Αἰῶνες τώρα πίνει αἷμα ρωμαίικο, παραμένει ἀχόρταγο καὶ ἄπληστο. Καὶ ἐμεῖς, ὅσοι ἀπομείναμε Ἕλληνες σὲ τοῦτο τὸν εὐλογημένο τόπο, τὶς κρισιμότερες ὧρες τῆς νεότερης ἱστορίας μᾶς βρεθήκαμε μὲ ὅ,τι χειρότερο ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν τὰ κομματικὰ διαφθορεῖα. Ἀντὶ νὰ ὁμονοοῦμε ἐνώπιόν το φοβεροῦ κινδύνου ποὺ ὀνομάζεται Τουρκία, ἡ ὁποία ποδηγετεῖται ἀπὸ ἕναν- τύπου Χίτλερ-παράφρονα Ἐρντογάν, παρακολουθοῦμε τὶς βατραχομυομαχίες τοῦ πολιτικοῦ κηφηναριοῦ. Θυμήθηκα κάτι ἀπὸ τὴν ἐθνική μας ἱστορία. Ὅταν ἑδραιώθηκε κάπως ἡ Ἐπανάσταση τοῦ Εἰκοσιένα, ξεβράστηκε δυστυχῶς καὶ τὸ προαιώνιο σαράκι τῆς φυλῆς, ἡ «δολερὴ διχόνοια». Ἐρίζουν οἱ καπεταναῖοι τοῦ Μοριὰ γιὰ τὴν....
ἀρχηγία. Μαθαίνοντάς το ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος, τοὺς γράφει : «Σᾶς στέλνω τὸν Δράμαλη μὲ 30.000 ἀσκέρι γιὰ νὰ μονοιάσετε». Καὶ σήμερα τὰ ἀσκέρια τοῦ Δράμαλη καὶ τοῦ Ἰμπραὴμ μᾶς ἀπειλοῦν, ἀπειλῆ θανάσιμη. Χιλιάδες εἰσβολεῖς Μωαμεθανοὶ- οἱ γνωστὲς «συγκινητικὲς ἱστορίες» ποὺ πρόβαλλαν τὰ σαπιοκάναλα ἀποκοιμίζοντας τὸ ζαλισμένο τηλεοπτικὸ κοπάδι, τὸ ὁποῖο καταπίνει ἀμάσητα τὴν προπαγάνδα-κατέφθασαν στὴν χώρα μας γιὰ μόνιμη ἐγκατάσταση, ὁ «βλαμμένος» Τοῦρκος δὲν κρύβει οὔτε προσχηματικῶς τὴν ἁρπακτικότητά του καὶ ἐμεῖς ἀσχολούμαστε μὲ τὶς κοκορομαχίες τῆς Βουλῆς καὶ τὸν ἐκκλησιομάχο Φίλη.
Ἤδη σπίτια ἀνοίκιαστα, καὶ ἐδῶ στὸ Κιλκίς, γεμίζουν ἀπὸ μωαμεθανούς. Χρῆμα, ἡ ἐγκληματικὴ Νέα Τάξη ἔχει ἄφθονο. Ὅπως ἀκούγεται δίδονται 400 εὐρὼ τὸ μήνα, μὲ προκαταβολὴ δύο ἐτῶν, γιὰ ὅσους δέχονται τοὺς εἰσβολεῖς στὰ σπίτια τους. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί παρατείνεται ἡ οἰκονομικὴ φρίκη. Ἂν κάνουμε πολλαπλασιασμό, 24 ἐπὶ 400, κατανοοῦμε γιατί πολλοὶ ἐμπερίστατοι Ἕλληνες τοὺς βάζουν στὰ σπίτια τους. Τὸν Σεπτέμβριο θὰ ἔρθουν καὶ στὰ σχολεῖα μας. Ὁπότε, ἂν παραμείνει ἡ νῦν ἀπάτη ποὺ μᾶς κυβερνᾶ, ἡ πρωινὴ προσευχή, τὰ ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ σύμβολα, ἐν εὐθέτω χρόνω, θὰ καταργηθοῦν γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ… «συγκινητικὲς ἱστορίες». Κανεὶς δὲν θὰ μιλᾶ καὶ ἀντιδρᾶ, γιατί θὰ τὸν ἀναμένει ἡ ρετσινιὰ τοῦ «ρατσιστῆ». Οἱ καμπάνες θὰ σιγήσουν καὶ σὲ μερικὰ χρόνια- Κύριος οἶδε -σκαρφαλωμένος κάποιος ἰμάμης στὸν μιναρὲ τοῦ Κιλκὶς θὰ ἀναπέμπει προσευχὲς στὸν Ἀλλάχ. Κι ἐπειδὴ ὅπως προεῖπα ἡ πολεμικὴ κατὰ τῆς ἰδιοπροσωπίας τοῦ Γένους θὰ ἐνταθεῖ τὰ ἑπόμενα χρόνια, κυρίως μέσω τῆς Παιδείας, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν μετατροπὴ τῶν σχολικῶν αἰθουσῶν σὲ πολυπολιτισμικοὺς καταυλισμούς, θὰ παραπέμψω σὲ ἕνα σύντομο κείμενο τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐ.τ. κ. Βασ. Νικόπουλου μὲ τίτλο «Διατάξεις προστατευτικές των θρησκευτικῶν συμβόλων». Καλὸ εἶναι νὰ τὶς ἔχουν ὑπ’ ὄψιν γονεῖς καὶ δάσκαλοι- τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολῆς-γιὰ νὰ ὑπερασπίζονται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια ἀπὸ τοὺς ποικιλώνυμους Γραικύλους ἐθνομηδενιστές. Ὁ κὺρ Φίλης ἤδη ἔθεσε στὸ στόχαστρο του τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, συνεπικουρούμενος δυστυχῶς ἀπὸ τοὺς νεοπατερικούς… θολολόγους καὶ ὄχι θεολόγους τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ». (Λόγω ἀνικανότητας ἀνασύρεται καὶ πάλι ἡ ἀπειλὴ τῶν ἐκλογῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν γελοιοποιηθεῖ. Ὅλοι οἱ θεσμοὶ τοῦ σημερινοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ συστήματος-κόμματα , ἐκλογές, κοινοβούλιο-ἔχουν χρεοκοπήσει στὴ συνείδηση τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς καλοῦνται νὰ προσεπικυρώσουν τὴν σκηνοθεσία. Τί ρόλο παίζουν οἱ ἐκλογὲς ἐφ’ ὅσον οἱ μείζονες πολιτικὲς ἀποφάσεις λαμβάνονται ἀπὸ τὰ ἐξωεθνικὰ κέντρα-κουαρτέτα).
Ἐπειδὴ ξέρουμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἀντιδροῦμε στὰ ἄνομα σχέδια τοῦ ὑπουργοῦ, προτείνω σὲ ὅσους συναδέλφους πιστεύουν εἰς Χριστὸν καὶ ἀγαποῦν τὴν πατρίδα μας, νὰ τροποποιήσουν μόνοι τους τὸ ὡρολόγιο πρόγραμμα. Κόβουμε μιὰ ὥρα ἀπὸ τὰ «Φυσικά», γιὰ παράδειγμα, καὶ διδάσκουμε Θρησκευτικά. Θὰ ἀντιτείνει κάποιος ὅτι αὐτὸ εἶναι παράνομο ἢ πὼς «θὰ βρῶ τὸν μπελά μου»...Ὅμως «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις». Ἂν αὔριο μεθαύριο μᾶς ἀναγκάσουν νὰ ἀποκαθηλώσουμε τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν αἴθουσα διδασκαλίας, τί θὰ κάνουμε; Θὰ ὑπακούσουμε, θὰ πειθαρχήσουμε; Τοὺς μάρτυρες καὶ τοὺς νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τοὺς ἀπειλοῦσαν τὰ θηρία μὲ ἀποκεφαλισμὸ καὶ ἔχυναν μὲ χαρὰ τὸ τίμιο αἷμα τους, φωνάζοντας «χριστιανὸς εἰμί»! Ἐμεῖς χριστιανοὶ «τοῦ γλυκοῦ νεροῦ» δὲν ἔχουμε τὴν τόλμη καὶ τὴν ἀνδρεία νὰ ποῦμε «ΟΧΙ» στὰ τωρινὰ ἀπολειφάδια; Ντροπὴ νὰ ντροπιαστοῦμε! Παραπέμπω ὅμως στὰ «ἀπολογητικὰ» κείμενα.
Α) ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
1) Προστατευτικό των ἱερῶν εἰκόνων καὶ συμβόλων εἶναι πρωτίστως αὐτὸ τοῦτο τὸ προοίμιον τοῦ Συντάγματος. Τὸ Σύνταγμα, ὡς γνωστόν, εἶναι ψηφισμένο «εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Ἡ ἐπίκλησις αὐτὴ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τὸ λεγόμενο προοίμιον τοῦ Συντάγματος. Τοῦτο σημαίνει νομικῶς ὅτι ὅλες οἱ πράξεις τῶν ὀργάνων τοῦ Κράτους πρέπει νὰ εἶναι ἐναρμονισμένες πρὸς τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ θρησκευτικὸ προοίμιον, διότι διαφορετικὰ εἶναι ἀπηγορευμένες ὡς ἀντισυνταγματικές. Σημαίνει ὠσαύτως ὅτι τὸ Κράτος «θρησκεύεται» καὶ συνεπῶς ὀφείλει νὰ τιμᾶ καὶ νὰ σέβεται ἀπολύτως τὶς εἰκόνες καὶ τὰ σύμβολα τῆς θρησκείας τὴν ὁποία πρεσβεύει. Ἡ θρησκεία αὐτὴ μὲ βάση τὸ συνταγματικὸ προοίμιον εἶναι ἢ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἡ ὁποία πιστεύει εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος. Ἀπόρροια τοῦ σεβασμοῦ αὐτοῦ εἶναι καὶ ἡ ἀνάρτησις τῶν εἰκόνων καὶ συμβόλων στοὺς δημόσιους χώρους π.χ. δικαστήρια, σχολεῖα, δημόσια γραφεῖα κ.λ.π. ἀπὸ τοὺς ὁποίους οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρεῖ χωρὶς νὰ ὑποστεῖ τὶς συνταγματικὲς συνέπειες.
2) Τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος μὲ τὸ ὁποῖον καθιερώνεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τοῦ Κράτους ἥ της Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξής το Χριστοῦ Ἐκκλησίας τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ σέβονται ὅλοι, τιμῶντες τὰ ἱερὰ αὐτῆς σύμβολα.
3) Τὸ ἄρθρο 16 πάρ. 2 τοῦ Συντάγματος τὸ ὁποῖο ρητῶς ὁρίζει ὅτι σκοπὸς τῆς παιδείας εἶναι ἐκτός των ἄλλων καὶ ἡ ἀνάπτυξις τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων. Αὐτὴ πρέπει νὰ ἐπιτυγχάνεται στὰ πλαίσια τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας μὲ ὅλα τα πρόσφορα μέσα ποὺ αὐτὴ διαθέτει καὶ βεβαίως μὲ τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ τὰ σύμβολα.
4) Τὸ ἄρθρο 120 πάρ. 4 τοῦ Συντάγματος μὲ τὸ ὁποῖο καθιερώνεται τὸ δικαίωμα ἀλλὰ καὶ ἡ ὑποχρέωση κάθε Ἕλληνα νὰ ὑπερασπίζεται τὸ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ἑπομένως καὶ ὁ κάθε ἐκπαιδευτικὸς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν τήρηση τῶν ἀνωτέρω συνταγματικῶν προβλέψεων στὰ σχολεῖα, καταγγέλλοντας ἁρμοδίως κάθε παραβάτη αὐτῶν μηδὲ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας ἑξαιρουμένου.
Β) ΕΚ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΩΝ
1) Τὸ ἄρθρο 181 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα τὸ ὁποῖο προβλέπει τὰ περὶ προστασίας τῆς σημαίας μᾶς τιμωρώντας τὴν ἐπὶ σκοπῶ ἐκδηλώσεως μίσους ἢ περιφρόνησης ἀφαίρεσιν, καταστροφή, παραμόρφωση ἢ ρύπανση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, ἡ ὁποία ὅμως κατὰ νόμον φέρει ὑποχρεωτικὰ στὸ ἐπάνω δεξιὸ ἄκρο τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ.
2) Τὸ ἄρθρο 198 τοῦ Π.Κ. τὸ ὁποῖο τιμωρεῖ τὴν κακόβουλη βλασφημία, ὅποιον δηλαδὴ βρίζει κακόβουλά το Θεό. Ὡς βλασφημία ὅμως μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ καὶ ἡ πρὸς τὸν ἀνωτέρω σκοπὸν ἀφαίρεση τῶν εἰκόνων καὶ ἄλλων θρησκευτικῶν συμβόλων.
3) Ὁ Νόμος 851/1978 ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει τὸν Τίμιον Σταυρὸν ὡς τὸ κύριον περιεχόμενο τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας.

7 σχόλια:

 1. ΚΑΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΕ ΟΜΩΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΔΥΝΗΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΞΥΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΘΕΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΕΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΣΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΘΝΟΣ;ΜΗΠΩΣ ΟΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ;ΜΗΠΩΣ Η ΣΙΩΠΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΝΕΛΠΙΣΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΟΥΣ;
  ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥΔΕΟΤΕΡΟ.ΤΟ ΠΙΟ ΓΕΡΟ ΔΕΚΑΝΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΙΜΟΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΑΠΙΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΟΤΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΥΠΝΙΖΕΙ ΤΟ ΑΣΘΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ;ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΟΤΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΦΕΡΕΙΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ Η ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ;ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ;ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΕ ΟΥΔΕΙΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ.Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ.
  ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΜΕ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Η ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ 550 ΕΥΡΩ.ΚΑΙ ΟΛΑ ΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΛΩΣ.ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΣΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΝΙΑΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΣΚΕΡΙ ΜΕ 300.000 ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ 30.000 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ.
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.ΔΙΑΒΑΖΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΟΤΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΙΑΘΡΙΣΚΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ.ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ.ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΗΛΙΑ ΣΑΜΠΕΤΑΙ ΡΑΒΙΝΟΣ ΜΑΡΣΕΛ ΣΩΛΟΜΩΝ Π.Ι.Κ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ....
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ,ΑΛΩΘΗΚΑΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΜΑ. - ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ -
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ10 Μαΐου 2016 στις 2:11 π.μ.

  Αγαπητέ δάσκαλε, πολύ φοβάμαι ότι είναι θέμα χρόνου πλέον οι φυλετικές ταραχές.

  Τα ισλαμικά στίφη που εισέβαλλαν στην Ελλάδα - με τον μανδύα του "πρόσφυγα" - δεν θα μείνουν "ήσυχα" για πολύ ακόμα.

  Ήδη μαχαιρώνονται, ληστεύονται και βιάζονται μεταξύ τους...φυσικά όλα αυτά κρύβονται από τα "αντικειμενικά" ΜΜΕ του Σόρος.

  Οι Έλληνες κάτοικοι των γύρω περιοχών προμηθεύονται σωρηδόν όπλα για να προστατευτούν.

  Είναι ζήτημα χρόνου η πρώτη αιματηρή συμπλοκή ισλαμιστών με Έλληνες.

  Και όταν θα πέσει η πρώτη τουφεκιά, δεν ξέρω τι θα επακολουθήσει...

  Λυπάμαι αν ακούγομαι σκληρός, αλλά όλοι οι Άγιοι στις προρρήσεις τους ομιλούν για βίαιη κατάλυση του ψευτορωμέ'ι'κου και για πόλεμο...κανείς δεν μίλησε για ειρηνική διευθέτηση των πραγμάτων.

  Κι εσύ αγαπητέ δάσκαλε, εφόσον ζεις στο ακριτικό Κιλκίς και η φωνή σου ακούγεται - όσο ακούγεται - μέσω της τοπικής τηλεοράσεως, καλό θα ήταν να δώσεις κάποιες βασικές συμβουλές στους Έλληνες των περιοχών γύρω από το Ισλαμαμπάντ της Ειδομένης...

  Πες τους να οπλιστούν, να κυκλοφορούν σε ομάδες και να μην αφήνουν ΠΟΤΕ γυναίκες - παιδιά χωρίς ( ένοπλη ) συνοδεία.

  Καλό θα είναι επίσης να υπάρχουν και ένοπλες περιπολίες κατοίκων σε κάθε χωριό, ειδικά τις νυχτερινές ώρες.

  Οι ασιατικές φυλές των λαθροεισβολέων έχουν ως φυσικό τους γνώρισμα την θρασυδειλία και την αγελαία συμπεριφορά.

  Κατά κανόνα επιτίθενται όταν είναι πολλοί εναντίον ενός.

  Μόνο η παρουσία ενόπλων ανδρών μπορεί να τους αποτρέψει.

  Θα πρέπει οι Έλληνες κάτοικοι να καταλάβουν ότι Ελληνικό Κράτος και Ελληνική Αστυνομία απλά ΔΕΝ υπάρχουν και ΔΕΝ θα τους προστατέψουν.

  Αυτό δεν είναι κάλεσμα για βία, αλλά κάλεσμα για αμυντική επαγρύπνηση.

  Αγαπητέ δάσκαλε, είναι πολύ καλές οι αναλύσεις της πραγματικότητας, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να προτείνουμε και ΑΜΕΣΑ πρακτικά μέτρα.

  Το Ισλάμ είναι μια δαιμονική αίρεση της βίας και η ειρηνική συνύπαρξη με μουσουλμάνους είναι απλά ΑΔΥΝΑΤΗ.

  Είναι ζήτημα χρόνου δάσκαλε...απλά ζήτημα χρόνου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΛΛΗΝΟΟΡΘΟΔΟΞΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΕΙ.ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΕΝΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ.ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΤΑΞΙΤΖΗΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΒΡΑΔΥ ΠΗΡΕ ΚΟΥΡΣΑ ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΑ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΤΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΟΣΑ ΑΝΕΦΕΡΕ.ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΤΑΞΙΤΖΗΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΕΛΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ.ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΛΛΑ-ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΩΝ-.ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΠΕ"ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΟΠΕΛΛΑ ΜΟΥ.ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ.ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΩΘΕΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ.
   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΑΦΥΠΝΗΣΤΟΥΜΕ.ΟΛΟΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

   -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

   Διαγραφή
 3. Αδελφοί, Χριστός Ανέστη! Κάτι ετοιμάζεται, υπάρχουν άνθρωποι που αγωνιούν και αγωνίζονται για να φύγει η σαπίλα. Προς το παρόν δεν μπορώ να γράψω περισσότερα. Καμμία βέβαια σχέση με άταφα πτώματα τύπου Καρατζαφέρη.

  Δημήτρης Νατσιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αληθώς Ανέστη Ο Κύριος. Αδελφέ Δημήτρη, ο αγώνας σου μεγάλος, όμως είναι μεμονωμένος,τα γεγονότα τρέχουν, πρέπει να βιαστούμε, αλλιώς δε θα προλάβουμε τίποτε και θα χαθούν όλα.

   Διαγραφή
  2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ11 Μαΐου 2016 στις 11:52 π.μ.

   Αληθώς Ανέστη δάσκαλε...μακάρι να γίνει κάποια κίνηση όπως λες.

   Πάντως αυτά που γράφω παραπάνω εξακολουθούν να ισχύουν.

   Θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να προστατέψουμε τις οικογένειές μας.

   ΥΓ - Ποια η γνώμη σου για το φιλορωσικό κίνημα που εξαγγέλει ο Κυριάκος Βελόπουλος ?? ( Εάν θέλεις απαντάς )...

   Διαγραφή
  3. Ο Βελόπουλος θα μείνει με την εξαγγελία. Κύμβαλο αλαλάζον...

   Νατσιός Δημ.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.