23 Απρ 2016

Ἑλλάδα Δ-εύρω ἔξω;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Λάζαρε δεύρω ἔξω
Στὸν Λάζαρο τὸ λέει ὁ ΚΥΡΙΟΣ μήπως τὸ ἀκούσει καὶ ἡ πεθαμένη οἰκονομικὰ ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ ἀπὸ ἄλλα Ἑλλάδα.
Πολλοὶ ἀναρωτιοῦνται ἂν τὰ capital control τοῦ προηγούμενου καλοκαιριοῦ εἶναι «ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε» δηλ. ὅτι  μπορεῖ  νὰ μᾶς ἔβγαλαν ἀπὸ τὴν ζώνη τοῦ εὐρὼ δίχως νὰ τὸ πάρουμε χαμπάρι;
Τελικὰ οἱ τραγωδίες στὴν πατρίδα μᾶς παίζονται καλοκαιρινοὺς μῆνες.
«Χαστούκι ἀπὸ Eurogroup στὴν κυβέρνηση: Πρῶτα θὰ ψηφίσετε τὰ ἔκτακτα μέτρα» iefimerida.gr Παρασκευὴ 22 Ἀπριλίου 2016
«Τήν ἐκ τῶν προτέρων νομοθέτηση τῶν προληπτικῶν μέτρων τῆς Ἑλλάδας ἀλλὰ...
καὶ σὲ ἕνα βαθμὸ νὰ ἐνεργοποιούνται αυτοματα οὕτως ὤστε νά μήν ὑπόκεινται στὴ διακριτικὴ εὐχέρεια τῶν ἀντισυμβαλλόμενων ζητᾶ τό Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο.
Στὸ πλαίσιο τῆς συνέντευξης Τύπου ποὺ ἀκολούθησε μετὰ τὴ λήξη τῆς συνεδρίασης τῶν ΥΠΟΙΚ τῆς Εὐρωζώνης στὸ Ἄμστερνταμ, ἡ γενικὴ διευθύντρια τοῦ Ταμείου, Christine Lagarde ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή της γιὰ τὴν εὐρεία στήριξη ἐντὸς Eurogroup ὑπὲρ τῶν μέτρων ἔκτακτης ἀνάγκης καὶ τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ εἶναι ἀξιόπιστα.» capital.gr Παρασκευὴ 22 Ἀπριλίου 2016

ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ θὰ συμβοῦν ἄλλα πράγματα.
Ἂν εἶναι μὲ τὸ θέλημα καὶ μὲ τὸν ὁρισμό σας
Λαζάρου τὴν Ἀνάσταση νὰ πῶ στ’ ἀρχοντικό σας
Σήμερον ἔρχεται ὁ Χριστός,
ὁ ἐπουράνιος Θεὸς
ἐν τῇ πόλει Βιθανία
Μάρθα κλαίει καὶ ἡ Μαρία
Λάζαρο τὸν ἀδερφό του
τὸν γλυκὸ καὶ καρδιακό τους
  
Τὸν μοιρολογοῦν καὶ λέουν
τὸν μοιρολογοῦν καὶ κλαίουν
τρεῖς ἡμέρες τὸν θρηνοῦσαν
καὶ τὸν ἐμοιρολογοῦσαν
  
Τὴν ἡμέρα τὴν τετάρτη
κίνησε ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ `ρθει
καὶ ἐβγῆκεν ἡ Μαρία
ἔξω ἀπὸ τὴ Βιθανία
καὶ ἐμπρὸς το γόνυ κλεῖ
καὶ τοὺς πόδας Του φιλεῖ.
(Παραδοσιακὸ Κρήτης)
  
Ποῦ εἶναι ἡ Μαρία καὶ ἡ Μάρθα μας, οἱ ἀδελφές μας;
Ποῦ εἶναι ἡ οἰκειότητα καὶ ἡ φιλία μας μὲ τὸν Λυτρωτὴ Σωτήρα μας, τὸν Ἀρχηγὸ καὶ δωρεοδότη τῆς ΖΩΗΣ;
Τέσσερες ὁλάκερες μέρες ὁ Φίλος τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ Λάζαρος μέσα στὸ λαξευμένο μνῆμα προσμένει τὸν ΦΙΛΟ, προσμένει τὸ γεγονὸς τῆς Θείας Οἰκονομίας πού μὲ αὐτὸ θὰ σηματοδοτήσει τὴν ἀρχὴ τῶν Μεγάλων Γεγονότων τῆς ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ.
Σαράντα σχεδὸν χρόνους τὸ Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ Ἔθνος μέσα στὸ Τάφο τῆς μεταπολίτευσης πού τοῦ ἄνοιξαν οἱ δόλιοι ἐχθροί του καὶ ἀφοῦ τὸ ἔβαλαν ἐκεῖ μέσα ὁλοζώντανο καὶ σφύζοντα ἀπὸ ζωή, θέλησαν νὰ τὸ θανατώσουν μὲ τὸν ποιὸ ἀπάνθρωπο τρόπο, ρίχνοντάς του τὰ χώματα τῶν μνημονίων γιὰ νὰ τὸ ἀποτελειώσουν μὲ τὸν φρικτὸ θάνατο τῆς ἀσφυξίας.

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΝΑΠΝΟΗ γιατί φρόντισαν οἱ παγκόσμιοι κηδευτὲς τῶν λαῶν νὰ μᾶς θάψουν ζωντανούς!
Μὴν χάνεται τὰ κουράγια σας ἀδέλφια, ἔχουμε καὶ ἐμεῖς ΜΑΡΘΑ καὶ ΜΑΡΙΑ, ἔχουμε ἀδέλφια καὶ ἀδελφὲς πραγματικοὺς ἐκεῖ ψηλὰ κοντὰ στὸν Θρόνο τοῦ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ, εἶναι οἱ Ἅγιοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὁμολογητές, οἱ Νεομάρτυρες καὶ οἱ Ὅσιοι Πατέρες μας.
Εἶναι ὅλοι αὐτοὶ πού κλαίοντες γιὰ τὰ χάλια μας θὰ προστρέξουν στὸ ΚΥΡΙΟ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ νὰ προκάμει ταχέως νὰ σώσει τὴν ΦΙΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ, πού μπορεῖ νὰ ΤΟΝ στενοχώρησε μὲ τὶς κουταμάρες της, παρόλο αὐτὰ παραμένει ΦΙΛΗ ΤΟΥ γιατί ἀπὸ τὴν Ἁγιοτόκο μήτρα της ἀνέτειλαν μεγάλα Ἁγιοπνευματικὰ Παραστήματα πού τὸν ὁμολόγησαν στὴν Οἰκουμένη.

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟΣΟ ΑΓΙΟΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΑΙΜΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ;

Τὸν τάφο νὰ μοῦ δείξετε
καὶ `γῶ τὸν ἀνασταίνω
Τραπέζι νὰ `τοιμάσετε
κι ἐγὼ θὲ νὰ πηγαίνω

Καὶ παρευθὺς ἐπῆγαν
καὶ τὸν τάφο του ἐδεῖξαν.
Ἐπῆγαν καὶ τοῦ ἔδειξαν
τὸν τάφο τοῦ Λαζάρου
τοὺς εἶπε καὶ ἐκύλησαν
τὸν λίθο ποῦ `χε ἀπάνου

Τότε ὁ Χριστὸς δακρύζει
καὶ τὸν Ἅδη φοβερίζει:
Ἅδη, Τάρταρε καὶ Χάρο,
Λάζαρο θὰ σοῦ τὸν πάρω
Δεύρω ἔξω Λάζαρέ μου
φίλε καὶ ἀγαπητέ μου

Τώρα πού χάσαμε τὰ κουράγια μας, ἀσφυκτιώντας ἀπὸ τὰ χώματα τῶν μνημονίων μέσα στοὺς τάφους πού μᾶς ἄνοιξαν οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι θάβοντάς μας μὲ τὰ μπάζα τῶν ἀποφάσεών τους… ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ προσμένουμε στὰ ἀδιέξοδά μας, νὰ φοβερίσει τὸν Ἅδη τῆς ὁποιασδήποτε τρόικας καὶ νὰ μᾶς πάρει ἔξω ἀπὸ αὐτοὺς παραγγέλοντάς μας ΦΙΛΗ καὶ ΑΓΑΠΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΥΡΟ ΕΞΩ γιατί αὐτὸς ὁ Θάνατος δὲν σὲ πρέπει καὶ αὐτὸς ὁ τάφος ποῦ θέλησαν νὰ σὲ θάψουν ζωντανὴ ἀνήκει στοὺς ἐχθρούς μου…

Ο ΚΥΡΙΟΣ μας μετὰ τὴν ΒΑΙΦΟΡΟ ὁδεύει στὰ  ΑΧΡΑΝΤΑ ΠΑΘΗ καὶ αὐτὴν τὴν φορὰ στοὺς ὤμους του, ποιὸν νομίζεται ὅτι κουβαλάει; Τὸν πεθαμένο ΕΛΛΗΝΑ καὶ τὰ «πάθη» του. Καὶ τὸν κουβαλάει στοὺς ἄχραντους ὤμους του γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ καὶ «μὲ ἕνα πόνο» ὅπως εὐχόμαστε ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς γέννας.

Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση
Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

2 σχόλια:

 1. κ.Βαρδάκα,
  Το να χα'ι'δεύει κανείς αυτιά είναι εύκολο. Το να γράφεις αλήθειες δυσκολοχώνευτες είναι το δύσκολο. Και εσείς δεν κάνετε αυτό. Για να βοηθήσει ο Κύριός μας την Ελλάδα και τους έλληνες,πρέπει οι ίδιοι να γίνουμε άξιοι για να μας ΕΛΕΗΣΕΙ ο Θεός. Κι' αυτό θα γίνει με αυστηρή αυτοκριτική, πολλή μετάνεια, προσευχή και ζωή σύμφωνα με την διδασκαλία Του. Τίποτε δεν μας συμβαίνει τυχαία και χωρίς παραχώρηση από τον Θεό. Τέτοιοι που είμαστε, αυτούς επέλεξε ό Κύριός μας να μας κυβερνούν. Αν δεν αλλάξουμε μυαλά και νοοτροπία πολύ φοβούμε ότι θα μας έρθουν και χειρότερα. (Δεν το εύχομαι καθόλου). Καλή Ανάσταση.
  chraina

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω εσείς σε παλαιότερες αναρτήσεις έχετε στηρίξει με σχόλια την ΝΔ αν θυμάμαι καλά.
   Ελπίζω να το έχετε μετανιώσει...

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.