11 Μαρ 2016

Ἀπέναντι εἰς τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς νόμους

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου
 πατρός ∆ιονυσίου Τάτση
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ στή Χώρα µας νοµοθετοῦν χωρίς νά σέβονται τούς θείους νόµους. Ἐπηρεασµένοι ἀπό τό τί γίνεται στό ἐξωτερικό, παίρνουν ἀντιχριστιανικές ἀποφάσεις καί ἀποµακρύνουν τό λαό ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τίς παραδόσεις της.
Θέλουν νά µᾶς κάνουν µέ τό ζόρι Εὐρωπαίους, δηλαδή ἀνθρώπους πού θά περιφρονοῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ στό ὄνοµα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δηµοκρατίας. Τά ἀποτελέσµατα αὐτῆς τῆς προσπάθειας θά ἦταν περιορισµένα, ἐάν οἱ χριστιανοί τηροῦσαν στή ζωή τους τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί εἶχαν πνευµατικά βιώµατα. ∆υστυχῶς, οἱ χριστιανοί τῆς ἐποχῆς µας εἶναι πολύ χαλαροί ἀπέναντι στό θέληµα τοῦ Θεοῦ καί δέν ἀνησυχοῦν στό βαθµό πού θά ἔπρεπε, ὅταν αὐτό καταπατεῖται ἀπό τούς κοσµικούς ἄρχοντες.
Κάτι παρόµοιο παρατηρεῖται καί σέ πολλούς κληρικούς. Μένουν ἀδιάφοροι καί ἀπαθεῖς στά ὅσα µεθοδεύουν οἱ πολιτικοί. ∆έν γίνονται τό δυναµικό ἐµπόδιο στά ἀντιχριστιανικά σχέδια τῶν ἀντίχριστων πολιτικῶν. Θά συµπλήρωνα καί ἀνάξιων. Ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς ὅτι οἱ πολιτικοί εἶναι ὑποβαθµισµένοι πνευµατικά, χωρίς γνώση καί ἦθος, χωρίς ἰδανικά καί ὁράµατα, ἀπελπίζεται καί βλέπει ὅτι ἡ πατρίδα θά βρεθεῖ στό χεῖλος τοῦ γκρεµοῦ χωρίς ἐλπίδα ἐπιστροφῆς καί σωτηρίας.
Στίς δύσκολες ὅµως ὧρες παρεµβαίνει ὁ Θεός, ἀρκεῖ νά ὑπάρχουν, ἔστω καί λίγοι, ἄνθρωποι...
πού ἐπικαλοῦνται τό ἔλεός του. Εὐτυχῶς πού ὑπάρχουν αὐτοί οἱ ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι σταθερά προσηλωµένοι στό θέληµά του. Ἡ πίστη ὑπάρχει καί αὐτό εἶναι παρήγορο σηµάδι. Τό ρόδο τῆς ἀληθινῆς πίστης δέν πνίγηκε στά ἀγκάθια, ὅπως ἔλεγε ἕνας πατριάρχης τοῦ 15ου αἰῶνος.

Οἱ χριστιανοί δέν πρέπει νά βλέπουµε τούς πολιτικούς µέ φόβο, οὔτε νά ὑποκλινόµαστε µπροστά τους, γιατί τυχαίνει νά ἔχουν τήν ἐφήµερη ἐξουσία νά νοµοθετοῦν µέ εὐκολία. ∆έν πρέπει ἀκόµα νά ξεχνοῦµε ὅτι πολλές φορές οἱ νόµοι τους µένουν ἀνεφάρµοστοι. Πάντως ἀπέναντι στούς ἀντιχριστιανικούς νόµους πρέπει νά µένουµε ψύχραιµοι καί ἄκαµπτοι στίς ἀρχές µας. Καί νά διαφωτίζουµε τό λαό νά εἶναι ἀδιάφορος. Νά µή δίνουµε στούς νόµους αὐτούς περισσότερη ἀξία ἀπό ὅση ἔχουν.

Οἱ πολιτικοί συχνά ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ χριστιανοί δέν ἔχουν δικαίωµα νά ἀντιδροῦν δυναµικά στά ὅσα ἀντιχριστιανικά οἱ ἴδιοι νοµοθετοῦν. Τούς θεωροῦν συντηρητικούς καί ἐκτός ἐποχῆς. Οἱ ἴδιοι ὅµως ἔχουν δικαίωµα νά κάνουν ὅ,τι θέλουν, προκειµένου νά περιορίσουν τήν Ἐκκλησία καί νά τή θέσουν στό περιθώριο. Ξεχνοῦν οἱ δυστυχεῖς ὅτι ὅλοι ἔχουµε τά ἴδια δικαιώµατα καί κανένας δέν ὑπερέχει τοῦ ἄλλου. Πρέπει λοιπόν οἱ χριστιανοί νά ἀντιστέκονται στά ὅσα οἱ πολιτικοί σχεδιάζουν καί µερικῶς ὑλοποιοῦν εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας µας.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 4/3/2016

1 σχόλιο:

  1. Πάτερ Διονύσιε, την ευχή σας! Καλή Σαρακοστή! Επιτρέψτε μου να καταθέσω τον προβληματισμό μου επί των σκέψεών σας: Η πολιτική είναι η καθημερινή μας ζωή. Δυστυχώς επιτρέψαμε τις τελευταίες δεκαετίες να ταυτιστεί η πολιτική με ανθρώπους αδίστακτους, αμοραλιστές, κατευθυνόμενους από ξένα κέντρα, λέσχες και στοές, άθεους, θεομπαίχτες ή – στην καλύτερη περίπτωση - αδιάφορους για την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών, ώστε να ικανοποιούνται και οι πνευματικές ανάγκες των πολιτών, εκτός από τις υλικές. Πολιτικοί είναι αυτοί που μεθοδικά απομάκρυναν τον λαό μας από τις πνευματικές του ρίζες και τις παραδόσεις του, αλλοίωσαν την ορθόδοξη πίστη του, διέλυσαν την παιδεία και την μοναδική Ελληνική Γλώσσα του και τον έκαναν να σκέφτεται μόνο το πορτοφόλι του. Οι συνειδητοί χριστιανοί δεν πρέπει να ψηφίζουν, σύμφωνα με τις αρχές τους, ανθρώπους με αληθινή πίστη; Η πολιτική, άραγε, πρέπει να είναι πεδίο ελεύθερο μόνο για τους ψεύτες, τους λαοπλάνους, τα μέλη λεσχών και στοών, τους δεδηλωμένους αθέους, τους θεομπαίχτες, τους κάθε λογής τυχοδιώκτες; Τι άλλο πρέπει να γίνει στην πατρίδα μας, για να αποφασίσουμε να στηρίξουμε ανθρώπους, οι οποίοι δεν ντρέπονται να δηλώνουν την ορθόδοξη πίστη τους, είναι ανιδιοτελείς και έχουν θυσιαστικό φρόνημα; Σε λίγο καιρό η πνευματική ζωή στην πατρίδα μας θα είναι σχεδόν αδύνατη για την πλειοψηφία των Ελλήνων, με ευθύνη του σάπιου πολιτικού συστήματος. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό; Οι Βασιλείς της Ρωμανίας (Βυζαντινής Αυτοκρατορίας), πολλοί από τους οποίους κατατάχτηκαν στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ασκούσαν πολιτική. Ο Ιωάννης Μεταξάς, που είπε το μέγα ΟΧΙ, ασκούσε πολιτική. Ο πρώτος και μοναδικός κυβερνήτης μας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος πολιτεύθηκε με γνώμονα την πίστη του, το ήθος και τις αρχές του, ασκούσε πολιτική. Αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και πολιτικό, τον Ιωάννη Καποδίστρια, έχει ως πρότυπο και η «Κοινωνία, πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια». Διαβάστε με προσοχή και υπομονή το πολιτικό πρόγραμμα κι όχι μόνο της «Κοινωνία» στην ωραία ιστοσελίδα της, αγαπητοί φίλοι.
    Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία και τον φόβο των επισκόπων, των κληρικών μας, των χριστιανικών αδελφοτήτων, ενώσεων και φορέων που προωθούν την Ρωμηοσύνη, μήπως κατηγορηθούν ότι κομματίζονται. Επιτρέψτε μου, όμως, να υπογραμμίσω πως ο καιρός της ουδετερότητος έχει παρέλθει. Η Ρωμηοσύνη δέχεται ολομέτωπη επίθεση από πολιτικούς και από ΜΜΕ, τα οποία ελέγχονται απ’ αυτούς. Δεν είναι δυνατόν, από τη μια πλευρά, να παραπονούμαστε για το πνευματικό κατάντημα της Ελλάδος, το οποίο οφείλεται κυρίως στο σάπιο πολιτικό κατεστημένο αλλά και σε παραλείψεις σοβαρές της επίσημης Εκκλησίας μας, και από την άλλη να λέμε ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με τα κόμματα ή ότι οι χριστιανοί δεν ασχολούνται με την πολιτική και τα κόμματα. Εξάλλου, η «Κοινωνία» δεν είναι κόμμα. Είναι η παράταξη της Ρωμηοσύνης, «η Παράταξη όλων των Ελλήνων, που αγωνίζονται για την Πίστη και την Πατρίδα», όπως σαφέστατα αναφέρεται στο πολιτικό της πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα αυτό, επίσης, τονίζεται πως «η Εκκλησία είναι η ψυχή του Γένους μας και του κράτους μας.» Η «Κοινωνία» είναι η μοναδική παράταξη που έχει επισήμως αποκηρύξει την μασωνία. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική παράταξη με τέτοιες προδιαγραφές.
    Χρειάζεται συστράτευση. Στην πόλη της Λαρίσης η «Κοινωνία» στις τελευταίες εκλογές έλαβε 1,20 %, αμέσως μετά την Λαϊκή Ενότητα του Λαφαζάνη. Στο Μέτσοβο ήρθε τέταρτη(!!) [εκεί βοήθησε πολύ ένα μοναστήρι], πέρασε και το ΠΑΣΟΚ και έλαβε 6,46 %! Στην Άμφισσα Φωκίδος ήταν μετά το ΠΑΣΟΚ και έλαβε 4,98 % ! Να βάλουμε την Κοινωνία στην Βουλή. Θα πέσει στην φωτιά, χωρίς να φοβηθεί αν θα καεί!
    Σας διαβεβαιώνω πως ο λόγος που καταθέτω – με πόνο κι αγάπη - αυτές τις σκέψεις, είναι η θλίψη μου για το έσχατο κατάντημα της Ελλάδος μας! Ο Θεός θα σώσει την Ελλάδα! Χρειάζεται, όμως, και η δική μας συνδρομή! Μετάνοια και στην ψήφο, πατέρες και αδελφοί!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.