24 Φεβ 2016

3o Παγκόσμιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο Σαρακατσαναίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«3o Παγκόσμιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο Σαρακατσαναίων 4,5,6 Μαρτίου 2016» 
ΘΕΜΑ: «Σαρακατσαναῖοι, πορεία & προοπτικὴ στὸ χῶρο & στὸ xρόνο» 
Ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων, διοργανώνει στήν πόλη τῆς Λαμίας ἀπὸ τὶς 4 ἕως τὶς 6 Μαρτίου 2016 τό 3ο Ἐπιστημονικό Διεθνὲς Συνέδριο μὲ θέμα: «Σαρακατσαναῖοι, πορεία & προοπτικὴ στὸ χῶρο & στὸ xρόνο». 
Τὸ Συνέδριο θὰ φιλοξενήσει ἐρευνητὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα & τὸ ἐξωτερικό μέ στόχο νὰ παρουσιαστούν καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν νεότερες ἔρευνες ποὺ ἀφοροῦν τὴν φυλὴ τῶν Σαρακατσαναίων. 
Τὸ πρόγραμμα τῆς Παρασκευής πού ἀποτελεῖ προσυνεδριακὴ ἐκδήλωση, θὰ εἶναι ἀφιερωμένο στήν Σαρακατσάνα Γυναίκα καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Κτίριο τοῦ Ο.Σ.Κ. στό πάρκο τοῦ λαοῦ στὴν Στυλίδα, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Στυλίδας, ὅπου θὰ λάβουν χώρα τόσο...
ὁμιλίες, ὅσο καὶ θεατρικὸ δρώμενο.


Ἡ ἐναρκτήρια τελετὴ τοῦ συνεδρίου θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Σάββατο 5 Μαρτίου καὶ ὥρα 10:00 π.μ. στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Λαμίας καὶ θὰ εἶναι χωρισμένη σὲ τρεῖς ἑνότητες. Στὴν πρώτη ἑνότητα πλῆθος πολιτικῶν ἔχουν κληθεῖ γιὰ νὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμό.

Στὴν δεύτερη καὶ Τρίτη ἑνότητα ἔγκριτοι ἐπιστήμονες θὰ ἀναφερθοῦν τόσο στὶς Ἀρχὲς καὶ τὶς Ἀξίες καὶ τὸν πολιτισμὸ τῶν Σαρακατσαναίων, ὅσο καὶ στὴν πορεία τους στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο.
Κατὰ τὴν τελευταία ἡμέρα τοῦ συνεδρίου τὴν Κυριακὴ  6 Μαρτίου 2016 θά πραγματοποιηθοῦν ἐπίσης ὁμιλίες ἀπὸ ἐξαίρετους ἐπιστήμονες μὲ θεματολογία σχετικὴ μὲ τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα, τὸ δίκαιο τῶν Σαρακατσαναίων,  τὰ εἰκαστικά μας ἔργα, τὴν ἐνδυμασία καὶ γενικότερα θὰ ἀναλυθοῦν οἱ πτυχὲς τῆς ἱστορίας τῶν Σαρακατσαναίων.

Ἐπίσης τὴν ἴδια ἡμέρα θὰ πραγματοποιηθεὶ «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» μὲ θέμα: «Σαρακατσαναῖοι Πορεία καὶ Προοπτικὴ στὸν Χῶρο καὶ στὸν Χρόνο»
Καθ΄ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 3ου Διεθνές Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου Σαρακατσαναίων θὰ ὑπάρχουν παραλληλες ἐκδηλώσεις τις ὁποῖες θὰ μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν ὅλοι οἱ ἐπισκέπτες τοῦ Συνεδρίου.
Στοὺς συμμετέχοντες θὰ χορηγηθούν πιστοποιητικὰ παρακολούθησης στὸ τέλος τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου.
Τὸ Σάββατο βράδυ θὰ πραγματοποιηθεῖ παραδοσιακὸ Σαρακατσάνικο γλέντι στὸ κοσμικὸ κέντρο «ΑΡΙΩΝ»  στὴν Λαμία.
Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι πληροφοριες γιὰ τό συνέδριο  θά βρεῖτε στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων: e-sarakatsanaioi.gr

καὶ γιὰ πρόγραμμα τοῦ συνεδρίου: esarakatsanaioi.gr/images/stories

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.