18 Νοε 2015

Λάμπρος Σκόντζος: «Τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Χρίσματος»

Ὁμιλία τοῦ Θεολόγου Καθηγητοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ Ἁγίας Φωτεινῆς Ὑμηττοῦ ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὴν Δευτέρα 16/11/2015 στὰ πλαίσια τῆς Λειτουργίας τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Σεμιναρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ. Ὁ ὁμιλητῆς μεταξὺ ἄλλων τόνισε ὅτι στὸ μυστήριο τοῦ Χρίσματος σφραγίζεται ὁ πιστὸς μὲ τὸ Ἅγιο Μύρο γιὰ νὰ λάβει τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἀναγέννηση τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος εἶναι πλήρης. Ἀλλά, ὁ νεοφώτιστος εἶναι...
«νήπιος ἐν Χριστῷ» καὶ ἔχει ἀνάγκη βοηθείας, ποὺ δίδεται σ' αὐτὸν μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατὰ τὴν τέλεση τοῦ Χρίσματος. Τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ νεοφώτιστο εἶναι ἡ εἰδικὴ καὶ ποικίλη χάρη, ποὺ ἀρχίζει σὰν «Σφραγίδα δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου». Τὸ Χρίσμα εἶναι τὸ Μυστήριο ποὺ ἀκολουθεῖ μετὰ τὸ Βάπτισμα, μὲ τὸ ὅποιο «γεμίζει ὁ νεοφώτιστος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὅποιο τὸν ἐνισχύει καὶ τὸν κατευθύνει στὴν πνευματικὴ ζωή». Τὸ Μυστήριο τοῦ Χρίσματος βασίζεται στὰ ἑξῆς θεόπνευστα λόγια τοῦ Κυρίου: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὐ ἔμελλαν λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτὸν» (Ἴωαν. ζ' 38-39). Εἶπε δηλαδὴ ὁ Κύριος ὅτι, ὅσοι θὰ πίστευαν σ΄ Αὐτόν, θὰ ἔπαιρναν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτὸ δὲ ἀκριβῶς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα χορηγεῖται μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ Χρίσματος. Τὸ Βάπτισμα μᾶς ἐξαγνίζει καὶ μᾶς παρέχει τὴν δυνατότητα νὰ δεχθοῦμε τὸ Χρίσμα καὶ δι' αὐτοῦ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.