3 Ιουλ 2015

Μετὰ τὸ δημοψήφισμα χρειαζόμαστε ἐπειγόντως «ἁγίους πολιτικοὺς καὶ ἁγίους ψηφοφόρους»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἂν τὸ καταλάβατε καὶ ἐσεῖς ἔχουν ¨ξεπατώσει¨ ὅλες τὶς πολιτικὲς καὶ πολιτιστικὲς φίρμες νὰ βγαίνουν στὸ τηλεοπτικὸ κρύσταλλο καὶ νὰ ἀνακοινώνουν ὅτι θὰ ψηφίσουν ΝΑΙ.
ΚΑΛΗ τους ΩΡΑ ἀλλὰ ξεχνοῦν ἱστορικὰ ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ὅταν ὑποτιμᾶτε καὶ ποδοπατεῖτε μὲ βάναυση ἀδικία βλ. πέντε χρόνια σκλαβιᾶς μνημονίων ψηφίζει ΟΧΙ.
Τώρα ποὺ ἔφτασε τὸ αὐγὸ …θυμήθηκαν οἱ ἄρχοντες τῶν δακτυλιδιῶν τῆς ἐξουσίας τὸ Δημοψήφισμα.
Ἔπρεπε νὰ μάθουν πρῶτα ἀπὸ τὸ ΔΝΤ ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Χρέος εἶναι μὴ βιώσιμο… λὲς καὶ  δὲν τὸ ἤξεραν;
¨Ὁ μισθὸς νὰ πέφτει… ὁ δικός μας νὰ βολεύεται καὶ ἂς γιὰ τὴν πατρίδα νὰ μιλοῦν καὶ νὰ νοιάζονται ἄλλοι ποὺ εὔκολα μποροῦμε νὰ τοὺς κατατάξουμε στὴν χορεία τῶν γραφικῶν χριστιανῶν¨.
Ζούσαμε σὲ μία χώρα μὲ πολιτικοὺς στρουθοκαμήλους… καὶ σὲ λίγο θὰ ζοῦμε σὲ μία χώρα δίχως πολιτικοὺς ἀκριβῶς γιατί ὅπως τὸ πῆγαν δὲν θὰ ὑπάρχει Ἐθνικὴ πολιτική.. ΘΕΟΣ φυλάξει.
Καὶ ἂν τὸ δημοψήφισμα αὐτὴ τὴν στιγμὴ εἶναι κομμάτι εὐρύτερου γεωπολιτικοῦ...
σχεδιασμοῦ θὰ ἦταν αἱρετικὴ ἄποψη;

Γιατί τὸ δημοψήφισμα δὲν ἔγινε πιὸ νωρίς;
Γιατί ὅλο αὐτὸ τὸ μακρὸ χρονικὸ διάστημα στέρεψαν ὅτι ἐθνικὰ λειτουργικὸ ἀποθεματικὸ ὑπῆρχε γιὰ νὰ πληρωθοῦν οἱ δόσεις τῶν τοκογλύφων ἀφοῦ ἔτσι καὶ ἀλλιῶς πάλι θὰ μᾶς ἔλεγαν ¨μπαταχτσήδες¨ ὅπως σήμερα;
Γιατί πολλοὶ οἰκονομικοὶ ἀναλυτὲς ὑποστηρίζουν ὅτι εἴτε μὲ τὸ ΝΑΙ, εἴτε μὲ τὸ ΟΧΙ οἱ τράπεζες θὰ ἀργήσουν νὰ ἀνοίξουν μὲ τὸ ὅποιο ἀρνητικὸ οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ ἀντίκτυπο καὶ δυσμενεῖς συνέπειες θὰ ἔχει αὐτὸ στὸν ἐξαντλημένο Ἑλληνικὸ Λαὸ;
Ἄραγε οἱ παθόντες ἀπὸ τὰ πανωτόκια τῶν Τραπεζῶν τί θὰ ψηφίσουν ΝΑΙ ἢ ΟΧΙ;  Ἀπὸ τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς ἀδικίας γνωρίζουμε ἐκ τῶν προτέρων τί θὰ ψηφίσουν;
Ποιὰ κέντρα θέλουν νὰ στήσουν παγίδα διχασμοῦ στὸ ἀνημέρωτο κοσμάκη;
Νὰ γιατί μετὰ τὸ δημοψήφισμα ὅπως ἀρθρογραφήσαμε στὶς 5 Ἰουνίου
¨Χρειαζόμαστε ἐπειγόντως ἁγίους πολιτικοὺς καὶ ἁγίους ψηφοφόρους¨.
¨Τελικά κατάφεραν καὶ μᾶς τὴν ἔδωσαν στὰ νεῦρα… διότι ὅλο πλέον αὐτὸ δὲν ἀντέχεται. 
Καὶ μᾶς τὴν ἔδωσαν στὰ νεῦρα ἀκριβῶς γιατί στὶς μέρες μᾶς ἀποκορυφώνεται ἡ δαιμονικὴ μπόρα.
Φυσικὰ δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἐχέφρονες συνομιλητὲς ἀλλὰ μὲ ἀπολειφάδια τοκογλύφων ποὺ θέλουν νὰ πουλήσει ἡ Ἑλλάδα τὴν Ψυχή της στὸ μαῦρο ἀφεντικό τους.
Ἡ κρίσιμη στιγμὴ ἔφτασε καὶ ὅλα πλέον εἶναι ἀνοικτὰ εἴτε στὰ γεωπολιτικὰ, εἴτε στὰ οἰκονομικά.
Χρόνια πασχίζουν νὰ μᾶς φοβίσουν οἱ δαίμονες ἀλλὰ δὲν καταφέρνουν πὰρ ὅλη τὴν μαεστρία τοὺς πολλὰ πράγματα.¨
Ἡ Πατρίδα διέρχεται κρίσιμες στιγμὲς. Οἱ συγκυρίες ὁδηγοῦν σὲ ἀνατρεπτικὰ γεγονότα.
¨Παλιά, ὅταν γινόταν ἕνας πόλεμος, ἦταν ἐν ἀμύνη κανεὶς καὶ πήγαινε νὰ ἀγωνισθῆ, νὰ πολεμήση, γιὰ νὰ ὑπερασπίση τὴν Πατρίδα του, τὸ ἔθνος του. Τώρα δὲν πᾶμε νὰ ὑπερασπίσουμε τὴν Πατρίδα μας ἢ νὰ ἀγωνισθοῦμε, γιὰ νὰ μὴ μᾶς κάψουν οἱ βάρβαροι τὰ σπίτια μας ἢ νὰ μὴ μᾶς πάρουν τὴν ἀδελφή μας καὶ μᾶς ἀτιμάσουν, οὔτε πᾶμε γιὰ ἕνα ἔθνος ἢ γιὰ μία ἰδεολογία. Τώρα πᾶμε ἢ γιὰ τὸ Χριστὸ ἢ γιὰ τὸ διάβολο. Εἶναι καθαρὸ μέτωπο. Στὴν κατοχὴ γινόσουν ἥρωας, γιατί δὲ χαιρετοῦσες ἕνα Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ἥρωας, γιατί δὲ χαιρετᾶς τὸ διάβολο. Πάντως θὰ δοῦμε φοβερὰ γεγονότα. Θὰ δοθοῦν πνευματικὲς μάχες. Οἱ Ἅγιοι θὰ ἁγιασθοῦν περισσότερο καὶ οἱ ρυπαροὶ θὰ γίνουν ρυπαρώτεροι.
Νιώθω μέσα μου μία παρηγοριά. Μία μπόρα εἶναι καὶ ὁ ἀγώνας ἔχει ἀξία, γιατί τώρα δὲν ἔχουμε ἐχθρὸ τὸν Ἀλὴ Πασὰ ἢ τὸ Χίτλερ ἢ τὸ Μουσολίνι, ἀλλὰ τὸ διάβολο. Γι’αὐτὸ καὶ θὰ ἔχουμε οὐράνιο μισθό.
Ὁ Θεὸς ἂς ἀξιοποιήση τὸ κακὸ σὲ καλὸ σὰν Καλὸς Θεός.
Ἀμήν.
Γέροντος Παϊσίου Λόγοι Α” Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο
Ἔκδοση Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης pentapostagma.gr

Μὲ ποιοὺς λοιπὸν πολεμᾶμε;
Ἂν ἡ Ἑλλάδα αὐτὴ τὴν στιγμὴ δέχεται κατ΄ ἐξοχὴ πνευματικὸ πόλεμο χρειάζεται ἐπειγόντως ¨ἁγίους πολιτικοὺς καὶ ἁγίους ψηφοφόρους¨.
Ὁ ἔξω ἀπὸ ἐδῶ καὶ τὰ ὄργανα τοῦ πολεμιοῦνται μόνο μὲ ΑΓΙΟΤΗΤΑ, αὐτὸ μάλιστα καὶ φοβοῦνται γιατί τόσα χρόνια τὸ σύστημα ποὺ τοὺς ἐξυπηρετεῖ μᾶς κύλισε στὸν βορβορώδη βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας διότι πρόσμενε αὐτὴ τὴν στιγμὴ γιὰ νὰ μᾶς καταπιεῖ.
Ἀγαπητοί μου φίλοι καὶ φίλες ,ἀδέλφια, σᾶς χαιρετῶ καὶ σᾶς φιλῶ ἐν ΧΡΙΣΤΩ.
Μετὰ τὸ δημοψήφισμα τῆς 5ης Ἰουλίου τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος μέσα ἀπὸ ἀνατρεπτικὲς γεωπολιτικὲς καὶ ἱστορικὲς συγκυρίες μπαίνει στὴν ¨στράτα τοῦ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ¨  καὶ πορεύεται ὁλοταχῶς γιὰ τὸ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ τῆς Ρωμιοσύνης.

¨Τη ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς
ἐκεῖ ποὺ πάει νὰ σκύψει
μὲ τὸ σουγιὰ στὸ κόκκαλο
μὲ τὸ λουρὶ στὸ σβέρκο

Νάτη πετιέται ἀπὸ ξαρχὴς
κι ἀντριεύει καὶ θεριεύει
καὶ καμακώνει τὸ θεριὸ
μὲ τὸ καμάκι τοῦ ἥλιου¨

1 σχόλιο:

  1. Τόσα χρόνια μᾶς ξέρουν τί ἀνάποδοι εἶμαστε καί πάλι μαζί μας τά βάζουν !
    Νικῶνται οἱ Ἕλληνες ;;;;
    Ὁ Χριστός νικᾶ πού λατρεύουμε !
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.