11 Μαΐ 2015

Ὁ «Turkish Stream» γεωπολιτικὴ παγίδα γιὰ νὰ χαλάσουν οἱ Ἀμερικάνοι τὸ κράτος τῶν Σκοπίων;

Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
Ἡ Ἑλλάδα ἤδη μπῆκε μὲ τὰ τσαρούχια στὸ μεγάλο παγκόσμιο γεωπολιτικὸ πανηγύρι ποὺ ἐξελίσσεται στὶς μέρες μας.
Οἱ Σέρβοι γνώριζαν πρὶν λίγες μέρες γιὰ αὐτὸ τὸ ¨πανηγύρι¨ ποὺ θὰ ἀνοίξει στὴν γειτονιά μας.
President Tomislav Nikolic said the construction of the gas pipeline Turkish Stream is not possible through Serbia, adding he thinks that for this reason Belgrade will not receive gas from that direction telegraf.rs 08. May 2015
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἦταν ἀποτρεπτικοὶ νὰ περάσει ἡ Ἑλληνικὴ προέκταση τοῦ «Turkish Stream» ἀπὸ τὴν χώρα τους.
Ἄραγε τί σχέση ἔχουν οἱ πρόσφατες  δηλώσεις  τοῦ  Amos Hochstein (Ἔιμος Χοκστάιν), εἰδικοῦ ἀπεσταλμένου καὶ συντονιστὴ σὲ διεθνῆ ἐνεργειακὰ θέματα κατὰ τὴν ἐπίσκεψη- ἀστραπή του στὴν Ἀθήνα μὲ τὶς Ἑλληνικὲς ἐπίσημες ἀρχὲς… καὶ τῶν γεγονότων στὸ Κουμάνοβο τῶν Σκοπίων;
 Α. ¨Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ ἀμφιβολία γιὰ τὴν ἀντίθεση τῆς Οὐάσινγκτον στὸ ρωσικὸ σχέδιο τοῦ Turkish Stream/Greek Stream, ἡ πρεσβεία τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα ἐξέδωσε...
ἀνακοίνωση ὅπου τονίζεται μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια ὅτι πιθανὴ ἑλληνικὴ συμμετοχὴ στὸ ρωσικὸ σχέδιο θὰ ἐπιφέρει ἀκόμη μεγαλύτερη ἐξάρτηση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ ρωσικὸ φυσικὸ ἀέριο καὶ προειδοποιεῖ ὅτι τὸ σχέδιο μπορεῖ νὰ ἀπασχολήσει τὶς ἀρχὲς ἀνταγωνισμοῦ τῆς ΕΕ ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἐξετάσουν τὴν μονοπωλιακὴ ἐνεργειακὴ σχέση τῆς Ρωσίας μὲ χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Αὐτὰ τὰ σχέδια θὰ αὐξήσουν τὴν ἐνεργειακὴ ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, θὰ μειώσουν τὴν ἐξάρτηση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ ἕναν μεμονωμένο πάροχο φυσικοῦ ἀερίου, θὰ αὐξήσουν τὴν ἀνταγωνιστικότητα καὶ θὰ μειώσουν τὰ κόστη γιὰ τοὺς καταναλωτὲς» προστίθεται στὴν ἀνακοίνωση τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ καὶ διευκρινίζεται ὅτι ὁ «Διαδριατικὸς Ἀγωγὸς φυσικοῦ ἀερίου (TAP) θὰ ἀποδώσει 1,5 δίσ. εὐρὼ ἀπὸ ξένες ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, θὰ δημιουργήσει 10.000 θέσεις ἐργασίας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κατασκευῆς του καὶ θὰ ὁδηγήσει σὲ ἔσοδα πολλῶν ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἐτησίως μέσα σὲ 25 χρόνια».
«Οἱ ΗΠΑ ἐκφράζουν τὴν ἀνησυχία τους ὅτι οἱ σκέψεις τῆς Ἑλλάδας γιὰ ἐπέκταση τοῦ ἀγωγοῦ Turk Stream κατὰ μῆκος τῆς Ἑλλάδας δὲν θὰ αὐξήσει τὴν διαφοροποίηση τῶν πηγῶν ἐνέργειας, μπορεῖ νὰ ἀπασχολήσει τὶς ἀρχὲς ἀνταγωνισμοῦ τῆς ΕΕ, καὶ δὲν εἶναι μακροπρόθεσμη λύση γιὰ τὶς ἐνεργειακὲς ἀνάγκες τῆς Ἑλλάδας» ἐπισημαίνει ἡ πρεσβεία τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα¨  [hellasforce.com] 8 Μαΐου 2015

 Β.  Ἕνα μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ ἀφηγήθηκε τί συνέβη τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου στό Κουμάνοβο. Ἦταν ἐκεῖ καὶ πῆρε μέρος στὶς μάχες. Ὅπως ἀποκάλυψε συνολικὰ ὑπῆρχαν 64 μέλη τοῦ UCK. Εἶχαν παγιδευτεῖ 10 μέλη σὲ ἕνα κτίριο, ὅταν ξεκίνησαν οἱ μάχες γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους. Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μαχῶν σκοτώθηκαν  δύο μέλη τοῦ UCK καὶ 5 Σκοπιανοί. Ἔχουμε ξεκινήσει ἐδῶ καὶ 2 μέρες νὰ μπαίνουμε στὴν Ἀλβανικὴ πλευρὰ τῶν Σκοπίων  καὶ ὅπως κοινοποιήσαμε πρὶν λίγες μέρες στὴν Σκοπιανὴ Ἀστυνομία καὶ ὅπως ἔχει προγραμματίσει ἡ ὀργάνωση, ἡ γενικὴ ἐπίθεση στὰ Σκόπια θὰ ξεκινήσει τὴν Τρίτη 12 Μαΐου!  tetovasot.com ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟ TETOVASOT: Corfiatiko.blogspot.com.

Γ. Σύμφωνα μὲ τὴ σερβικὴ ἐφημερίδα ‘Τέλεγκραφ’, στόχος αὐτῶν τῶν στρατιωτικῶν ἐνεργειῶν εἶναι ἡ ἐνοποίηση τῶν ἐδαφῶν στὰ ὁποία  κατοικούν Ἀλβανοὶ προκειμένου νὰ δημιουργήσουν τὴ Μεγάλη Ἀλβανία.

Τὸ πρακτορείο Fonet με τὴ σειρὰ του ἀνέφερε ὅτι οἱ ριζοσπάστες Ἀλβανοὶ κάλεσαν τὴ διεθνῆ κοινότητα νὰ σταματήσει τις στρατιωτικὲς καὶ ἀστυνομικὲς δυνάμεις τῶν Σκοπίων νὰ χρησιμοποιούν  ἐλικόπτερα ἐναντίον τοῦ UCK, διαφορετικὰ θὰ ληφθοῦν ἀνάλογα μέτρα ποὺ εἶναι ἀντίθετα μὲ τοὺς στρατιωτικοὺς κανονισμοὺς (πιθανὸν ἀσύμμετρες ἐπιθέσεις).

Ἐπίσης ἡ τηλεόραση Alsat-M, τῶν Σκοπίων,  ἀναφέρει ὅτι ἡ τρομοκρατικὴ ὁμάδα στὸ Κουμάνοβο ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ βαριὰ ποινικὰ μητρῶα στὴν ἀστυνομία.
Ἡ τηλεόραση ποὺ ἐπικαλεῖται πηγές της, τονίζει ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἐπιτιθέμενους στὸ Κουμάνοβο ἔχουν κατηγορηθεῖ γιὰ ληστεία καὶ ἀπαγωγές, ἔχουν συμμετάσχει στὸν πόλεμο τοῦ Κοσόβου, στὴ σύγκρουση στὰ Σκόπια τὸ 2001 καὶ ἀρκετοὶ ἔχουν πολεμήσει στὴ Συρία.
echedoros-a.gr The Hellenic Information Team

ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ;
Ὅταν ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται ἐνώπιον προθεσμιῶν καὶ τοκογλύφων.
¨12, Μαΐου: Ἑλλάδα πρέπει νὰ  ἐπιστρέψει € 760 τοῦ δανείου τοῦ ΔΝΤ
15η Μαΐου: Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ κυλήσει € 1,4 δὶς ἀξίας τῆς ὡρίμανσης τριῶν μηνῶν ἐντόκων γραμματίων
Τέλος Μαΐου: ἡ χώρα πρέπει νὰ βρεῖ περίπου € 2,5 δὶς γιὰ νὰ πληρώσει μισθοὺς καὶ συντάξεις
30η τοῦ Ἰούνη: Ἡ συμφωνία διάσωσης € 240bn μεταξύ της εὐρωζώνης καὶ τῆς Ἑλλάδος λήγει ἐπίσημα
Ἰούνιο καὶ τὸν Ἰούλιο: € 6,7 δὶσ πρέπει νὰ ἐξοφληθοῦν πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα.¨ bbc.com

Καὶ μάλιστα ὅταν μᾶς ἐκβιάζουν γιὰ παράλληλο νόμισμα καὶ γιὰ Grexit.

Handelsblatt ¨Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τέτοια σενάρια ἐπεξεργάζονται καὶ οἱ διεθνεῖς πιστωτὲς τῆς Ἑλλάδας. 
«Ὅλοι ἔχουμε ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτό», λέει ἕνας Γερμανὸς κυβερνητικὸς ἀξιωματοῦχος, ἐνῶ τὸ ἴδιο ἰσχύει τόσο γιὰ τὴν ΕΚΤ ὅσο καὶ γιὰ τὸ ΔΝΤ.
«Ἕνα παράλληλο νόμισμα δὲν θὰ ἀποτελοῦσε ὡραῖο σενάριο, λένε, ἀλλὰ πιθανῶς ἀπαραίτητο», συνεχίζει ὁ συντάκτης.
«Ἀντὶ μὲ εὐρώ, ἡ Ἀθήνα θὰ πλήρωνε συντάξεις καὶ μισθοὺς μὲ τὴν μορφὴ χρεογράφων. 
Ὁ Schaeuble καὶ πολλοὶ συνάδελφοί του γίνονται ὅλο καὶ πιὸ σκεπτικοὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ ἐὰν ἡ Ἀθήνα θὰ καταφέρει νὰ εἰσπράξει ἐγκαίρως τὰ ἐναπομείναντα 7,2 δίς. εὐρὼ τῆς δανειακῆς βοήθειας, συνεχίζει ὁ συντάκτης καὶ περιγράφει τρία πιθανὰ σενάρια: τὴν χρηματοδότηση-γέφυρα, τὴν «μαλακὴ» - διαχειρίσιμη - χρεοκοπία, ἡ ὁποία θὰ ἔφερνε προσωρινὰ τὸ παράλληλο νόμισμα καὶ τὴν «σκληρὴ» χρεοκοπία, ἡ ὁποία θὰ ὁδηγοῦσε σὲ Grexit. Handelsblatt 11/05/2015 - 13:10 bankingnews.gr

South Stream, τουρκικὸς ΤΑΝΑΡ μὲ τὸν «δικό μας» ΤΑΡ, Blue Stream, Nord Stream, Ναμποῦκο, ὁ ἀγωγὸς AGRI εἶναι μόνο λίγες ἐνδεικτικὲς ὀνομασίες διαδρομῶν ἐνεργειακῶν ροῶν ποὺ χαράχθηκαν καὶ ἐξακολουθοῦν σὰν τομὲς νὰ χαράσσονται στὸν κορμὸ τῆς Εὐρασίας καὶ τῆς Εὐρώπης.
Μὲ βάσει τὰ νέα δεδομένα ποὺ προέκυψαν στὴν Οὐκρανία-Κριμαία-Μαύρη Θάλασσα ἡ διεθνὴς εἰδησεογραφία ¨εὐαγγελίζεται¨ ἐπανασχεδιασμὸ νέων διαδρομῶν γιὰ νὰ σωθοῦν τὰ ὑπεσχημένα.
Καὶ ξαφνικά μᾶς προέκυψε ὁ «Turkish Stream».

¨Ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες «τὸ μέλλον» τῆς ἀνθρωπότητας σχεδιάσθηκε στὶς δεξαμενὲς σκέψης τῶν ἐπιδοτούμενων στρατηγικῶν ἱδρυμάτων ἀπὸ τὶς πλανητικὲς (πολυεθνικὲς) ἐταιρίες τοῦ ἄπληστου κεφαλαίου.
Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ σχεδιασμοῦ ἦταν ἡ χάραξη γεωπολιτικῶν καὶ ἐνεργειακῶν διαδρόμων καὶ ἡ παράλληλη διαμόρφωση κυβερνητικῶν ἐθνικῶν, πολιτικῶν ἐπιλογῶν κατὰ τὸ μῆκος τῆς χάραξης αὐτῶν.
Οἱ συνέπειες αὐτοῦ τοῦ σχεδιασμοῦ ἔφεραν τοπικὲς συρράξεις, κοινοβουλευτικὲς ἀνατροπές, κοινωνικὲς ἀνωμαλίες, οἰκονομικὲς διαταραχές, μετακινήσεις καὶ πληθυσμιακὲς ἀλλοιώσεις, ἐξαθλίωση καὶ πτώχεια ὅπως ἀρθρογραφούσαμε στὶς 27 Ἰανουαρίου τοῦ  2013 ¨Οἱ δρόμωνες τῆς Ρωμιωσύνης καὶ ἡ ΑΟΖ¨.
Τελικὰ ὁ «Turkish Stream» εἶναι παγίδα γιὰ νὰ χαλάσουν οἱ Ἀμερικάνοι τὸ κράτος τῶν Σκοπίων καὶ γιὰ νὰ πυροδοτηθεῖ ὅλη ἡ περιοχὴ ὥστε νὰ ἀνακοπεῖ μέσω Ἑλλάδος ἡ ἐνεργειακὴ προοπτική τῆς Ρωσίας πρὸς τὴν ΕΕ;
Τὸ ὅλο σκηνικὸ θυμίζει τὸ ¨ἔστησαν παγίδα μοι¨.
Δηλ. οἱ μεγάλοι τῆς γῆς στήνουν παγίδα στοὺς μικροὺς μέχρι νὰ πέσουν καὶ οἱ ἴδιοι μέσα διότι δὲν γνωρίζουν  ὅτι τελικὰ γίνεται τὸ σχέδιο τοῦ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.
Τί μᾶς θυμίζει ἄραγε αὐτό;
Τὸν ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ ποὺ προέβλεψε πρὶν τρεῖς δεκαετίες ὅτι τὸ κράτος τῶν Σκοπίων θὰ διαλυθεῖ γιατί ὁμοιάζει μὲ οἰκοδόμημα κτισμένο μὲ τοῦβλα ἀπὸ χαλβάδες Φαρσάλων.
Μαρτυρίες Προσκυνητῶν - ὁ ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ὁ Ἁγιορείτης 1924- 1994  Τόμος Α΄ (Ἁγιοτόκος Καππαδοκία).

Καὶ ἂν τὸ κράτος τῶν Σκοπίων πρόκειται νὰ φαγωθεῖ σὰν ἐπιδόρπιο τῆς Παγκοσμιοποίησης ἐμεῖς σὰν Ἕλληνες πρέπει νὰ προσέξουμε ἀπὸ κάποιους πολιτικοὺς ποὺ μοιάζουν μὲ ¨χαλβάδες¨.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.