17 Μαΐ 2015

Προσευχὴ γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ξεκινοῦν τὶς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις

Ἐπιλογὲς ἀπὸ τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα εἰς τὸν Δεσπότην Χριστὸν, Ὑπὲρ τῶν μαθητῶν τῶν ὑποκειμένων εἰς ἐξετάσεις.Τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ.κ. Ἰωὴλ 
****
Σόφισον Χριστέ, 
ἀοράτως τὰς νεάνιδας, 
καὶ τοὺς νέους ταῖς βολαῖς ἐνεργειῶν,
τῆς σοφίας Σου, Χριστέ, κατὰ τὴν ἔτασιν.
Διαβάστε τήν συνέχεια...
****
Πρόθυμον σπουδήν,
πρὸς μελέτην καὶ ἐμπέδωσιν 
τῶν ποικίλων μαθημάτων Ἰησοῦ
τοῖς παιδίοις ἀφειδῶς ἐπιχορήγησον.
****
Ὄμβροσον Χριστέ,
τὰς ρανίδας τῆς σοφίας σου,
ἐν τῆ γῆ τῆ ἀγαθὴ τῶν μαθητῶν,
ἴνα γένηται καρπὸς αὐτοῖς σωτήριος.
****
Ἡ πάσα νεολαία, 
προσδοκᾶ Χριστέ μου, 
ἐπιτυχίας κομίσαι ὠφέλειαν,
ἐκ τῶν ποικίλων ἀγώνων ,
αὐτῆς τῆ ρώμη σου.
****
Λαλῆσαι εἰς τὰ ὦτα,
μαθητῶν καὶ νέων, 
τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ ἄριστα Παναγνέ, 
κατὰ τὴν ὥραν αἰτοῦμεν,
τῶν ἐξετάσεων.
****
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐπιτυχίας καὶ ἀριστεύσεως τῶν μαθητῶν, σπουδαστῶν καὶ νέων ἐν ταῖς ἐξετάσεσιν αὐτῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐλθεῖν Κύριον τὸν Θεὸν βοηθὸν ἐν ταῖς προσπαθείαις καὶ τοῖς ἀγῶσιν αὐτῶν. 
****
Πάνσοφε Χριστέ μου Ἰησοῦ,
ἡ πηγὴ τῆς ὄντως σοφίας,
φώτισον δεόμεθα,
ταῖς ἐνεργείαις σου,
ὅπως ἔχωσιν ἅπαντες,
ἐν τὴ ἐξετάσει,
νοῦν ὀξὺν καὶ γρήγορον,
εἰς τὸ συγγράψασθε,
πάσας τὰς ὀρθᾶς ἀποκρίσεις,
ἐν ταῖς ἐρωτήσεσι Σῶτερ,
ταῖς ὑποκειμέναις αὐτοῖς πάντοτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.