11 Μαρ 2015

Οἱ τοῦρκοι ¨ζεσταίνονται¨ γιὰ τὰ ΕΞΑΜΙΛΙΑ;

Χάρτης ἀπὸ ποντίκι onalert.gr
Συντάκτης Χρῆστος Μηνάγιας.
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἡ παρακάτω εἴδηση μέσα σὲ μερικὲς ὧρες ἔγινε εὐρέως γνωστή.
Τί κρύβεται ὅμως πίσω ἀπὸ τὴν ἐνέργεια αὐτὴ τῶν Τούρκων πού συμπίπτει μὲ τὴν παραμονὴ τῆς ἔλευσης τῶν τεχνικῶν κλιμακίων – Θεσμῶν τῶν μνημονιακῶν ἑταίρων μας ἀπὸ τὴν Ἑσπερία;
¨Την ὥρα ποὺ ἡ νέα ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶναι προσηλωμένη στὶς διαπραγματεύσεις τοῦ Eurogroup, ἡ Ἄγκυρα ἀνακοινώνει δεσμεύσεις περιοχῶν τόσο στὸ Αἰγαῖο ὅσο καὶ στὸ Ἰόνιο Πέλαγος, ἀμφισβητώντας εὐθέως τὰ ἑλληνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα.
Ὁ ἀριθμὸς τῶν περιοχῶν, τὰ ὅρια τους, καθὼς καὶ οἱ χρόνοι δέσμευσής τους, ποὺ παρουσιάζονται στοὺς ἑπόμενους χάρτες, θὰ μποροῦσαν νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς «πρωτόγνωρη τουρκικὴ ἐπιθετικότητα», ἡ ὁποία φέρνει στὴ μνήμη μας τὴν κρίση τῶν Ἰμίων ἀναφορικὰ μὲ τρία χαρακτηριστικά της: τὸ ΧΡΟΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ, τὴν ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΙΛΗ καὶ τὸν ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟ. 
Σύμφωνα μὲ ἀνακοινώσεις της Γεωγραφικὴς-Ὑδρογραφικῆς-Ὠκεανογραφικῆς Διεύθυνσης τῶν Τουρκικῶν Ναυτικῶν Δυνάμεων που δημοσιεύθηκαν στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα της, στὶς 31-12-2014, στὶς 24-01-2015 τὴν παραμονὴ τῶν ἐκλογῶν, στὶς 14-02-2015, στὶς 21-02-2015, στὶς 27-02-2015 καὶ στὶς 28-02-2015, δεσμεύονται γιὰ ἐκτέλεση πυρῶν οἱ περιοχὲς...
ποὺ φαίνονται στὸ παραπάνω  Χάρτη 1.¨ Του Χρήστου Μηνάγια Δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα Ποντίκι onalert.gr 
Καὶ ἐνῶ στὶς 3 Μαρτίου οἱ Τοῦρκοι πῆραν πίσω τὴν κατάπτυστη ΝΟΤΑΜ τῆς 27 Φεβρουαρίου μὲ τὴν ὁποία χώριζαν τὸ ΑΙΓΑΙΟ στὴν μέση καὶ μάλιστα μὲ ἀνακοίνωση, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Τανζοῦ Μπιλγκὶτς ἀνέφερε «Τὸ ζήτημα τῶν μακροχρόνιων δεσμεύσεων περιοχῶν στὸ Αἰγαῖο ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς χώρας μας εἶναι ἐπίκαιρο ἐδῶ καὶ μεγάλο διάστημα. Τὸν περασμένο χρόνο εἴχαμε προτείνει στὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ τὴν ἀμοιβαία κατάργηση τῶν περιοχῶν αὐτῶν. Ὡστόσο, μέχρι σήμερα ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ δὲν μᾶς ἔχει ἀπαντήσει θετικά. Ἐπιθυμοῦμε τὸ πρόβλημα αὐτὸ νὰ ἐπιλυθεῖ στὸ πλαίσιο τῶν συνομιλιῶν γιὰ τὰ Μέτρα Οἰκοδόμησης Ἐμπιστοσύνης μεταξύ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἑλλάδας». Στὴν ἀνακοίνωση ὑπογραμμίζεται ἐπίσης: «Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν ἀκυρώνεται ἡ πρόσφατη διακοίνωσή μας γιὰ δέσμευση περιοχῶν, ἡ ὁποία ἀνακοινώθηκε κατὰ λάθος μὲ λανθασμένες συντεταγμένες. Στὴ φάση αὐτὴν καὶ γιὰ ἕνα διάστημα δὲν θὰ προχωρήσουμε σὲ νέα δέσμευση. Βεβαίως, διατηροῦμε τὴ στηριζόμενη στὴν ἀρχὴ τῆς ἀμοιβαιότητας στάση μας στὸ ζήτημα αὐτό». 03/03/2015
Τὸ ¨στρατηγικὸ βάθος¨ τοῦ ψεύδους καὶ τῆς τουρκικῆς πλάνης σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο.
Σήμερα οἱ μπαμπέσηδες τουρκαλάδες  ¨πρὶν ἀλέκτωρ λαλήσει¨ ἐκτὸς καὶ ἂν ¨λάλησε¨ ἀπὸ  ἀλλοῦ προχωροῦν πέρα ἀπὸ τὴν ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ τοῦ Αἰγαίου.
Ἂν παρατηρήσει κάποιος τὸν παραπάνω χάρτη ἀμέσως στὸ μυαλὸ του ἔρχονται τὰ παρακάτω λόγια.
¨Ο Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶχε δίκιο ποὺ εἶπε γιὰ τὰ «Ἑξαμίλια», διότι τὰ «Ἑξαμίλια» δὲν εἶναι οὔτε χωριά, οὔτε πόλεις, ἀλλὰ εἶναι τὰ ἔξι ναυτικὰ μίλια, ἡ ζώνη τῶν ἔξι μιλίων ποὺ περιβάλλει τὰ παράλια τῆς Ἑλλάδας καὶ κάθε νησί μας. «Ἑξαμίλι» εἶναι κάθε σημεῖο ποὺ ἀπέχει ἔξι μίλια ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς Ἑλλάδας, χερσαῖες ἢ νησιωτικές. Ἐκεῖ, λοιπόν, θὰ γίνει ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός¨ σελ. 417

¨ Ὅταν ὁ τουρκικὸς στόλος ξεκινήσει νὰ κατευθύνεται κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ φθάσει στὰ ἔξι μίλια, πράγματι θὰ καταστραφεῖ. Θὰ εἶναι ἡ ὥρα ποὺ θὰ ἔχουν τὰ κόλλυβα στὸ ζωνάρι τους. Ἀλλά, αὐτὸ δὲ θὰ γίνει ἀπὸ ἐμᾶς. Αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τὸ «Ἑξαμίλι» θὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους… Μετὰ θὰ ἀρχίσουν ὅλα τὰ γεγονότα, ποὺ θὰ καταλήξουν στὸ νὰ πάρουμε τὴν Πόλη…. Τὴν Πόλη θὰ μᾶς τὴ δώσουν….. Θὰ γίνει πόλεμος μεταξὺ Ρωσίας καὶ Τουρκίας¨. 
Ἀποκαλύψεις καὶ προφητεῖες ποὺ προεῖπε ὁ Γέροντας σήμερα ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ. Ἐπισμηναγοῦ ἐ.α. Νικολάου Ζουρνατζόγλου «Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, 1924 – 1994 newsbomb.gr
Μπορεῖ οἱ τουρκαλάδες θαλασσόλυκοι νὰ ¨ζεσταίνονται¨ γιὰ τὰ ΕΞΑΜΙΛΙΑ ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμὴ κάποιοι ἄλλοι κάνουν ἡλιοθεραπεία πάνω στὰ καταστρώματα τοὺς  διαπλέοντας ὅλες τὶς ἀπίθανες γωνιὲς τῆς Μεσογείου.

¨Τὸ μεγάλο ἀποβατικὸ πλοῖο τοῦ Ρωσικοῦ Στόλου τῆς Βαλτικής «Ἀλεξάντρ Σαμπάλιν», τὸ πυρηνοκίνητο «Γιαμὰλ» καὶ ἡ κορβέτα «Λάντνι» πέρασαν τὰ Στενὰ τῆς Μαύρης θάλασσας καὶ κατέπλευσαν πρὸς τὴ Μεσόγειο, ὅπως ἀνακοίνωσε τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο τοῦ ρωσικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τοῦ εἰδησεογραφικοῦ πρακτορείου Interfax, τὸ περασμένο Σάββατο, ἡ κορβέτα «Λάντνι» καὶ τὸ ἀποβατικὸ «Γιαμὰλ» τοῦ Στόλου τῆς Μαύρης Θάλασσας, καθὼς καὶ τὸ  ἀποβατικὸ «Ἀλεξάντρ Σαμπάλιν» τοῦ Στόλου τῆς Βαλτικῆς πέρασαν τα Στενᾶ τοῦ Βοσπόρουκαι ἦρθαν στὴ Μεσόγειο.
Ἐξάλλου, στὰ τέλη Ἰανουαρίου ἀναφέρθηκε ὅτι ὁμάδα ρωσικῶν πλοίων μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν ναυαρχίδα τοῦ στόλου τῆς Μαύρης Θάλασσας «Μοσκβᾶ» ἦρθε μέσω τῆς διώρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο.¨ 11 Φεβρουαρίου 2015
[gr.rbth.com] triklopodia.gr
Ὅσοι γνωρίζεται ἀπὸ κόλλυβα … ξέρετε ὅτι ὑπάρχουν καὶ ¨τὰ χρυσὰ κόλλυβα¨.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.