16 Μαρ 2015

Ἔφτασε ἡ ὥρα: «Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ πάρει μία θέση σωστὴ»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Μὲ φόντο τὶς ¨μεταρρυθμίσεις¨ ποὺ θὰ ¨διευκολύνουν¨ τὴν ζωή μας ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα ποὺ δημιούργησαν στὴν πατρίδα οἱ τοκογλυφικὲς ἀγορὲς ὁδεύουμε μὲ ἀπίστευτη ταχύτητα ἀπὸ τὴν ¨καρτοκινητὴ τηλεφωνία¨ στὴν ¨καρτοκινητὴ πολιτεία¨.
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;
¨Με τὸ πρόσχημα τῆς "ἐξυπηρέτησης" τῶν συναλλασσόμενων πολιτῶν, τῆς "συντόμευσης τῶν διαδικασιῶν", τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ "ἀνθρωπιστικοῦ σχεδίου" ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας τοῦ πολίτη ἀνακοινώθηκε ὡς τετελεσμένο γεγονὸς καί, μάλιστα, μὲ τὴν προσωπικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ.
Μὲ τυμπανοκρουσίες ἀνακοινώθηκε ὡς ἡ «ψηφιακὴ ταυτότητα» τῶν πολιτῶν στὸ διαδίκτυο.
Τὸ «βασικὸ μέσο γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ διεκπεραίωση ὑποθέσεων καὶ συναλλαγῶν τῶν πολιτῶν μὲ τὸν δημόσιο τομέα».
Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θὰ ἀντικαταστήσει δεκάδες προσωπικὰ ἔγγραφα καὶ πιστοποιητικὰ στὶς συναλλαγές του μὲ τὸ Δημόσιο.
Πολλοὶ ἀναρωτιοῦνται γιατί μία ἀριστερὴ κυβέρνηση ποὺ προβάλλει ὡς πρῶτο της μέλημα τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ποὺ διακηρύττει ὅτι πρέπει νὰ προστατεύονται ἡ ἑτερότητα τοῦ ἄλλου (σύμφωνο συμβίωσης κλπ) καὶ τὰ δικαιώματα τῶν μεταναστῶν, δὲν δείχνει τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
Ἕνα μέτρο ποὺ χρόνια τώρα προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν καὶ ἔχει καταπέσει καὶ...
ποὺ στερεῖ τὴν πραγματικὴ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου ἀφοῦ ὅλες του οἱ κινήσεις, ἐνέργειες, αἰτήσεις θὰ περιλαμβάνονται σὲ ἕναν ἠλεκτρονικὸ φάκελο.
Καὶ ποιὸς διασφαλίζει ὅτι αὐτὰ τὰ ἠλεκτρονικὰ στοιχεῖα τοῦ ἑκάστου πολίτη δὲν θὰ πέσουν στὰ χέρια ἐπιτήδειων ποῦ θὰ θελήσουν νὰ τὰ ἐκμεταλλευτοῦν; ¨Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015
 romfea.gr

ΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ;
¨Ὁ κόσμος ἔχει ξεσηκωθεῖ, καὶ ἐμεῖς πρέπει νὰ ξεσηκωθοῦμε μὲ πολλὴ προσευχή. Ἄλλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων, ἄλλοι τὸ ἐκμεταλλεύονται καὶ δημιουργοῦν προβλήματα.¨

Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ πάρει μία θέση σωστή.
¨Να μιλήσει, νὰ ἐξηγήσει στοὺς πιστούς, γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι, ἂν πάρουν τὴν ταυτότητα, αὐτὸ θὰ εἶναι πτώση.¨

Γέροντα τί σχέση ἔχει αὐτὴ ἡ ταυτότητα μὲ τὸ σφράγισμα;
- Ἡ ταυτότητα δὲν εἶναι σφράγισμα, εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ σφραγίσματος.
Ὁ κόσμος Γέροντα, ρωτάει τί νὰ κάνει σχετικὰ μὲ τὶς νέες ταυτότητες.
- Ἐσεῖς καλύτερα, ὅταν σᾶς ρωτοῦν, νὰ τοὺς λέτε νὰ συμβουλεύονται τοὺς πνευματικούς τους καὶ νὰ κάνουν ὑπομονὴ νὰ δοῦν πὼς θὰ ἐνεργήσει ἡ Ἐκκλησία, γιατί πολλοὶ κάνουν ἐρωτήσεις, ἀλλὰ λίγοι καταλαβαίνουν τὶς ἀπαντήσεις. 
Ἀφοῦ ξεκάθαρα τὸ γράφω στὸ φυλλάδιο "Σημεῖα τῶν καιρῶν", ἂς ἐνεργήσει ὁ καθένας ἀνάλογα μὲ τὴν συνείδησή του. Βέβαια μερικοὶ εἶπαν: "Ε, αὐτὰ εἶναι μία γνώμη ἑνὸς καλογέρου, δὲν εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας".
Ἐγὼ ὅμως δὲν εἶπα δική μου γνώμη, ἀλλὰ διατύπωσα ἁπλὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Εὐαγγελίου, γιατί τὴν δική μας γνώμη πρέπει νὰ τὴν ὑποτάσσουμε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκφράζεται μέσα στὸ Εὐαγγέλιο.
Ταυτότητα σημαίνει ὅτι καὶ ἡ λέξη, ταυτίζεται δηλαδὴ κανεὶς μὲ αὐτὰ ποὺ δηλώνει.
Βάζουν τὸ διάβολο καὶ ὑπογράφω ὅτι τὸν ἀποδέχομαι. Πῶς νὰ τὸ κάνω αὐτό;
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο “Πνευματικὴ Ἀφύπνιση”, Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, ἔκδοση Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος- Σουρώτη Θεσσαλονίκης) orthodox-watch.blogspot.gr

ΑΥΤΑ ΜΑΣ  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ πάρει μία θέση σωστή.
Καὶ νὰ ἐπικαιροποιήσει τὶς ἀποφάσεις ποὺ ἔλαβε παλαιότερα ¨ἐνώπιον ΘΕΟΥ καὶ Ἀνθρώπων¨.

Ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
Ἡ θέσις τῆς Ἐκκλησίας
¨Θεωροῦμε κατ’ ἀρχὰς ἀναγκαῖον νὰ ὑπενθυμίσωμε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὁμοφώνως, διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2641/1998 βαρυσημάντου Ἐγκυκλίου τῆς ἔλαβε σαφῆ, τελεσίδικον καὶ ὀρθοτομοῦσαν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ἀπόφασιν ἐπὶ τῶν συναφῶν θεμάτων. Τὴν ἀπόφασιν ἐδημοσίευσεν στὸ ἐπίσημον δελτίον τῆς (περιοδικὸν Ἐκκλησία) καὶ ἀπέστειλε πρὸς ἀνάγνωσιν πρὸς ὅλους τούς Ἱεροὺς Ναούς. 
Ἐδῶ παραθέτομεν μόνον τὸ κυρίως ἠμᾶς ἐνδιαφέρον ἐν προκειμένω σημεῖον τῆς Ἐγκυκλίου, τὸ ἀναφερόμενον, δηλαδή, στὶς ταυτότητες μὲ 666: 

...Β. 2.  Ἐὰν ἑπομένως καὶ ἐφ’ ὅσον οἱ νέες ταυτότητες μέλλουν νὰ χρησιμοποιήσουν σὰν κωδικὸ ἀριθμὸ ἀναγνώσεώς τους ἀπὸ ἠλεκτρονικὰ μηχανήματα τὸ δυσώνυμο καὶ ἀπαράδεκτο ἀριθμὸ 666, τότε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωροῦσα ὅτι παραβιάζεται ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, συνιστᾶ στοὺς πιστοὺς νὰ μὴ δεχθοῦν τὶς νέες ταυτότητες¨
Πηγή: Περιοδικὸ «Ἐρῶ», ΑΠΡ-ΙΟΥΝ/2011
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» anavaseis.blogspot.gr, Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου καταθέσεως στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ νομοσχεδίου «Γιὰ τὴν Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση» καὶ τὴν ἀπορρέουσα ἐκ τούτου μελλοντικὴ ἔκδοσι τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπισημάνη τὰ ἀκόλουθα:
Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ταυτοποιεῖ τὴν προσωπικότητα τοῦ πολίτη καὶ τὸν μετατρέπει σὲ ἕνα ἀριθμὸ τοῦ συστήματος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως. Ὅλοι οἱ πολίτες ἐντάσσονται πλέον σὲ ἕνα ἠλεκτρονικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ἐλέγχει καὶ ἐπεξεργάζεται τὰ στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς (οἰκονομικὴ δραστηριότης, θέματα ὑγείας, ἐργασίας, κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς κ.λπ.), καταργώντας οὐσιαστικὰ τὶς προσωπικές τους ἐλευθερίες.
Ἐπειδὴ τὸ σύστημα αὐτὸ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ μετεξελίσσεται εὔκολα θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὁρατὸς ὁ κίνδυνος γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς νὰ παραβιάζεται ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους συνειδήσεως, στερώντας τοὺς τὴν δυνατότητα νὰ ὁμολογοῦν ἐλεύθερα τὴν πίστι τους καὶ νὰ κηρύσσουν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδὴ μάλιστα ἡ ἐξουσία χρήσεως τοῦ συστήματος αὐτοῦ παραδίδεται σὲ φορεῖς ἀκαθόριστους ὡς πρὸς τὸν δημόσιο ἢ ἰδιωτικό τους χαρακτήρα καὶ τοὺς δίδεται ἡ εὐχέρεια νὰ προσθαφαιροῦν στὴν Κάρτα δεδομένα, ὑπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο ἀκόμη καὶ τῆς ἀνεπίγνωστης ἐκ μέρους τῶν πιστῶν χρήσεως ἀντιχριστιανικῶν συμβόλων.
Γιὰ ὅλους τούς παραπάνω λόγους ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐκφράζει τὴν ἔντονη ἀνησυχία της καὶ ὑποβάλλει θερμὴ παράκλησι πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνησι νὰ μὴ προχωρήση στὴν ἔκδοσι τῆς ἠλεκτρονικῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», συνιστᾶ δὲ στοὺς χριστιανοὺς νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ συμβατικὰ μέσα ταυτοποιήσεώς τους. Η ὑποχρεωτικὴ ἐπιβολὴ τοιούτου εἴδους Κάρτας μᾶς εὑρίσκει ἀντιθέτους.
Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν λησμονοῦμε ὅτι «μείζων ὁ ἐν ἠμὶν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμω», καὶ ὅτι ὁ Χριστὸς «νενίκηκε τὸν κόσμον»· τοῦτο ὅμως δὲν συνεπάγεται καὶ τὴν συμφωνία μας σὲ ὑποχρεωτικὲς καὶ ἀνελεύθερες πρακτικές. Εὐχόμεθα ὁλοψύχως ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Προστάτις καὶ Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὅρους, νὰ δίδη στὸν εὐλαβῆ λαὸ τῆς πατρίδος μας τὴν δύναμι νὰ ἀνταπεξέρχεται σὲ ὅλες τὶς δυσκολίες τοῦ βίου, μάλιστα μέσα στὴ δυσχερῆ αὐτὴ συγκυρία ποῦ διερχόμεθα.
Ἅπαντες οἱ ἐν τὴ κοινὴ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἄθω. ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ   22.4/5.5.2011, aktines.blogspot.gr.¨

¨Πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτής¨
Ἂς κάνουμε ἀνθρωπίνως αὐτὸ ποὺ περνᾶ ἀπὸ τὸ χέρι μας καὶ τοὺς ὑπόλοιπους γεωπολιτικοὺς λογαριασμοὺς θὰ τοὺς ἀναλάβει ὁ ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ.
Ἡ Ἑλλάδα δὲν σφραγίζεται  καὶ δὲν φακελώνεται. Ἀντίθετα χρειάζεται ἕνα καλὸ σκούπισμα καὶ ἕνα προσεγμένο νοικοκύρεμα.

5 σχόλια:

 1. Προσωπικα στη συνειδηση μου πιστευω πως η εκκλησια δεν θα παρει καμια ΞΕΚΑΘΑΡΗ θεση εαν γινει υποχρεωτικη η ηλεκτρονικη ταυτοτητα.
  Αλλα και εαν ακομη παρει θεση ας πουμε,δεν θα κανει τιποτα για να σταματησει την εκδοση της οποτε γυρναμε σχεδον στον ιδιο παρανομαστη.
  Τωρα θα μου πειτε πονηρε περιμενεις εσυ απο τους ιεραρχες να βγαλουν τα καστανα απ την φωτια επειδη εσυ εισαι δειλος για να αρνηθεις να την παραλαβεις ;;;;;;
  O Θεος βοηθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αδερφοί, πρέπει να κάνουμε υπακοή στους επισκόπους μας

  όπως δήλωσε και ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.Άνθιμος:
  "Οποιος πράττει ενάντια στη γνώμη του Επισκόπου λατρεύει το διάβολο (ΒΙΝΤΕΟ) "
  http://www.agioritikovima.gr/eipan/item/55949-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%84%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF

  Εξ άλλου, το ίδιο είχε πει και ο μητροπολίτης Λεμεσού:
  "Σε ομιλία του στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, μεταξύ άλλων ανέφερε «Οι Χριστιανοί πρέπει να κάνουν υπακοή στην Εκκλησία και να μην αντιδρούν. Η αντίδραση οδηγεί στο σχίσμα και την καταστροφή»."
  http://aktines.blogspot.gr/2014/08/blog-post_42.html

  Με αυτόν τον "χριστιανισμό" καλλιεργηθήκαμε τόσα χρόνια, οπότε ... θα "κάνουμε υπακοή".
  Γράψατε τα αρθράκια σας.Φτάνει. Υπακοή στην "εκκλησία" (δηλαδή στους μητροπολίτες).
  Όταν καλλιεργείς το Παπικό αλάθητο για ορισμένους "γέροντες" και ανεβάζεις τον πήχη των προσδοκιών για μερικούς μητροπολίτες, αυτές είναι οι συνέπειες. Καλή σας νύχτα λοιπόν..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οταν ο χριστοδουλος τα ελεγε.... και εβγαλε φυρμανι να μην την παρουμε ημασταν πιθανον στο 50-50 (καποιοι υπογραψαν την μη παραλαβη της ) καποιοι αλλλοι θα την περνανε .... τοτε!!!!!!!!!!!!!!!! στο σημερα αυτο ειναι το τελος .............. ή ταν ή επι τας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΑΛΛΟΥΣ!!!
  ΑΝ ΓΙΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΙΣ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ,ΚΑΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πιστεύω, αδελφοί μου ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε εξετάσεις, ποιοί αγαπάμε αληθινά τον Χριστό μας και συντασσόμαστε μαζί Του, γι΄αυτό νομίζω ότι ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του, θ'αποφασίσει μόνος του με βάση την συνείδησή του και αυτό είναι και το σωστό, η Εκκλησία, δηλ. η διοιίκηση, δεν μπορεί να επιβάλει κάτι τέτοιο, θα αποφασίσει ο καθένας μόνος του, έτσι θα φανεί η αγάπη μας στον Χριστό έως θανάτου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.