15 Φεβ 2015

Ὠκοδόμησαν στιλπνᾶς περὶ τὸ Μόναχον ἐπαύλεις

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Ὁ μεγάλος ἀγωνιστὴς καὶ ἀνεπανάληπτος γνώμονας τοῦ Γένους μας, ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης, γράφει στὰ ἀπομνημονεύματά του:
’’Τοὺς κατάτρεξαν οἱ Εὐρωπαῖοι τοὺς δυστυχεῖς Ἕλληνες. Εἰς τὶς πρῶτες χρονιὲς ἐφοδίαζαν τὰ κάστρα τῶν Τούρκων, τοὺς κατάτρεχαν καὶ τοὺς κατατρέχουν ὁλοένα, διὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν. Ἡ Ἀγγλία τοὺς θέλει νὰ τοὺς κάμει Ἄγγλους μὲ τὴν δικαιοσύνη τὴν ἀγγλική, καθὼς οἱ Μαλτέζοι ξυπόλυτους καὶ νηστικούς, οἱ Γάλλοι Γάλλους, οἱ Ροῦσοι Ρούσους, κι ὁ Μέτερνικ τῆς Ἀούστριας Ἀουστριακοὺς –κι ὅποιος τοὺς φάγει ἀπὸ τοὺς τέσσερους’’.
Πόσο διαχρονικὸς καὶ πόσο ἀληθινὸς ἀναδεικνύεται ὁ λόγος τοῦ Μακρυγιάννη!
Ἡ γενοκτονία, ποὺ βιώνουμε σὲ καιρὸ εἰρήνης ἐπὶ πέντε ὁλόκληρα χρόνια τώρα, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ σημερινὰ γεγονότα μὲ τὴν μισάνθρωπη δυσκαμψία τῶν γερμανῶν καὶ τὴν λυκοφιλία ὅλων τῶν ἄλλων ἑταίρων μας, βεβαιώνουν γιὰ μία φορὰ ἀκόμη τοῦ Μακρυγιάννειου λόγου τὸ ἀληθές: ’’Τούς κατάτρεχαν καὶ τοὺς κατατρέχουν ὁλοένα, διὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν … κι ὅποιος τοὺς φάγει ἀπὸ τοὺς τέσσερους’’.
Καὶ συνεχίζει ὁ μεγάλος μας διδάχος Μακρυγιάννης: ’’…ὁ Ντώκινς, μᾶς θέλει Ἄγγλους, ὁ Ρουγᾶν Γάλλους, ὁ Κατακάζης Ρούσους καὶ δὲν ἀφήσετε κανένα Ἕλληνα. Πῆρε ὁ καθεὶς σας τὸ μερίδιό του καὶ μᾶς καταντήσετε μπαλαρίνες σας… Τέτοια ἠθικὴ ἔχετε ἐσεῖς καὶ...
προκοπή, τέτοιους καταντήσετε καὶ μᾶς τοὺς δυστυχεῖς’’.
’’Τὰ δάνεια ἐμεῖς δώσαμε ὑποσκεση ὅτι τὰ δανειστήκαμεν καὶ ἡ Μπαυαρία τὰ ρούφηξε μὲ τὸν Ἀρμασπέρη καὶ συντροφιά’’.

Ἀνήθικοι καὶ ἀπατεῶνες εἶστε, τοὺς λέει ὁ Μακρυγιάννης. Γιὰ νὰ μᾶς κάνετε τοῦ χεριοῦ σας, σκορπίζετε ἀνάμεσά μας μίση καὶ διαιρέσεις. Μὲ τὰ δαιμονικά σας μυαλὰ δηλητηριάσατε  τόσο πολὺ καὶ τὶς δικές μας ψυχές, ποὺ καταντήσατε κι ἐμᾶς σὰν καὶ τὰ μοῦτρα σας.
Γιὰ τὰ δάνεια ἐμεῖς δώσαμε ὑπόσχεση, ἀλλὰ τὰ ρούφηξε ὅλα ἡ Μπαυαρία. Ἐμεῖς βάλαμε τὴν ὑπογραφή μας ὅτι τὰ χρεωθήκαμε, ἀλλὰ ἀντὶ νὰ τὰ καρπωθοῦν οἱ ἀγωνιστές μας, οἱ χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά, τὰ ἔβαλε χέρι ὁ Ἄρμανσμπεργκ μαζὶ μὲ τοὺς ἑλληνόγλωσσους συντρόφους του καὶ τὰ ἔκαναν καταθέσεις στὸ Μόναχο!

’’Οἱ Βαυαροὶ πρῶτοι μᾶς ἔδωκαν τὸ παράδειγμα τῆς καταχρήσεως, τοῦ σφετερισμοῦ καὶ τῆς σπατάλης τῶν δημοσίων’’, βεβαιώνει ὁ Π. Χαλκιόπουλος.(1)

’’Ὠκοδόμησαν στιλπνᾶς περὶ τὸ Μόναχον ἐπαύλεις, ἐνῶ οἱ ἀγωνισταὶ ἀπέθνησκον ἐπὶ τῆς ψάθης’’, γράφει ὁ Ἀν. Γούδας.(2)

Καὶ ὁ Γ. Κρέμος συμπληρώνει: ’’Οἱ πλεῖστοι ἐκ πτωχῶν πλούσιοι ἐγένοντο. Τὸ πάγαιναν γαϊτάνι οἱ Βαβαρέζοι, τρώγανε, πίνανε καὶ πλερώναμε ἐμεῖς οἱ φτωχοί, μὰ χουβαρντάδες’’.(3)

Διευκρίνιση:
Κάθε ὁμοιότητα μὲ γεγονότα, ποὺ ζοῦμε στὶς μέρες μας, δέον νὰ θεωρηθεῖ ἐντελῶς …τυχαία.

Συμπέρασμα:
Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀπέναντί μας, ἐδῶ καὶ διακόσια χρόνια -γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Καρλομάγνου-  παραμένουν ἴδιοι καὶ ἀπαράλλακτοι. ’’Μᾶς κατατρέχουν ὁλοένα, διὰ νὰ μὴν ὑπάρξουμε’’ , κατὰ τὸ ρῆμα τοῦ Μακρυγιάννη.
Ἡ εὐθύνη, ὅμως, γιὰ τὴν σημερινή μας κατάντια, εἶναι κατὰ κύριο λόγο δική μας, διότι κάνουμε τοῦ κεφαλιοῦ μας καὶ οὔτε τὴν Ἱστορία μας διδασκόμαστε, οὔτε τοὺς Ἥρωές μας ἀφουγκραζόμαστε, ἀλλὰ οὔτε καὶ τοὺς Ἁγίους μας προσπαθοῦμε νὰ μοιάσουμε.
Ἐὰν γνωρίζαμε καλὰ τὴν ἱστορία μας, δὲν θὰ ξανακάναμε τὰ ἴδια λάθη. Ἐὰν μελετούσαμε μὲ προσοχὴ τὶς παρακαταθῆκες τοῦ Μακρυγιάννη, δὲν θὰ ξαναπέφταμε στὶς ἴδιες παγίδες, ποὺ ὁλοένα μᾶς στήνουν οἱ ’’φίλοι’’ μας οἱ φραγκολεβαντίνοι. Καὶ ἐάν, ἐπίσης, νοιαζόμασταν γιὰ τὴν Φιλοκαλία καὶ τὴν Ἀσκητικὴ τῶν Πατέρων μας καὶ βάζαμε μπροστάρηδες στὴν ζωή μας τὸν Μέγα Φώτιο καὶ τὸν πατρο-Κοσμᾶ, ποτὲ δὲν θὰ φτάναμε στὸ χάλι, ποὺ βρισκόμαστε σήμερα.  
Ἂς ἔχουμε, τουλάχιστον, τὸν νοῦ μας ἀπὸ ‘δῶ καὶ πέρα.
____________________________________________________
(*) Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δημήτρη Φωτιάδη ‘’ΟΘΩΝΑΣ, Η ΜΟΝΑΡΧΙΑ’’.

Ὁ Παναγιώτης Χαλκιόπουλος  Χαλικοπουλος ἦταν διανοούμενος, δημοσιογράφος, ἐκδότης, νομικὸς καὶ πολιτικός. Σπούδασε νομικὰ στὴν Ἰόνιο ἀκαδημία ἀπὸ τὸ 1825 ἕως τὸ 1828.
Ὁ Ἀναστάσιος Γούδας (1816-1882) ἦταν συγγραφέας τοῦ 19ου αἰώνα.
Ὁ Γεώργιος Π. Κρέμος (1839-1926) ἦταν συγγραφέας, ἐρευνητής, ἱστορικὸς καὶ ὑφηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν.
14/2/2015

2 σχόλια:

  1. Τα λεφτά που πήρε η Ελλάδα δεν προέρχονται μόνο από πλούσιες χώρες, αλλά αναλογικά και από αυτές που έχουν οικονομικά προβλήματα. Οι όροι είναι ευνοϊκοί, αφού η αποπληρωμή δεν θα αρχίσει πριν το 2020 και το επιτόκιο είναι χαμηλό.Η νέα κυβέρνηση λέει ότι θα χαλαρώσει τη λιτότητα βάζοντας τους πλούσιους και αυτούς που φοροδιαφεύγουν να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν. Το ερώτημα που δημιουργείται στο μέσο άνθρωπο που το ακούει αυτό είναι: "καλά, γιατί δεν έγινε αυτό μέχρι τώρα για να μην υποφέρουν τόσο οι πιο ευάλωτοι Έλληνες και αν δεν έγινε μέχρι τώρα ποια η εγγύηση ότι θα το καταφέρει η Ελλάδα στο μέλλον".Ερώτηση: αυτός που φοροδιαφεύγει διαπράττει αμαρτία; Ένας χριστιανός δυτικοευρωπαίος θα έλεγε ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι θα συμφωνούσαν. Μήπως τελικά δεν φταίνε για όλα οι Φράγκοι;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ντοτόρε μου, παγκόσμιο φαινόμενο, μοναδικό είναι η απόδοση τιμών σ' έναν άνθρωπο με βάση όσα ο άνθρωπος έγραψε για τον εαυτό του. Ξεκινάς εκφωνώντας αυτό που ουδέποτε αποδείχτηκε. Ελαφρυντικό; Έχεις. Απόλυτο σκοτάδι στην περίοδο των εμφυλίων και στο πού αυτοί οφείλονται.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.