11 Φεβ 2015

Ἡ Bella Dodd ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κομμουνισμὸς εἶναι ἐργαλεῖο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων

Ἡ Bella Dodd (1904 - 1969), ἦταν ἕνα ἡγετικὸ μέλος τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Ἀμερικῆς στὴ δεκαετία τοῦ 1930 καὶ τοῦ 1940, ποὺ ἀργότερα ἔγινε μία ἔνθερμη ἀντι-κομμουνίστρια.
Ἡ Bella Dodd ήταν ἡγετικὸ στέλεχος τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Ἀμερικῆς (CPUSA) στὶς δεκαετίες τοῦ 1930 καὶ τοῦ 1940. Τὸ βιβλίο της, «Σχολὴ τοῦ Σκότους»  ("School ofDarkness"), τοῦ 1954, ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κομμουνισμὸς ἦταν μία ἀπάτη ποὺ στήθηκε ἀπὸ τοὺς χρηματοδότες «γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου» καὶ τὴν προώθηση τῆς παγκόσμιας τυραννίας. Μπορεῖτε νὰ τὸ διαβάσετε online ἐδῶ.
Ἡ Bella Dodd γεννήθηκε ὡς Maria Asunta Isabella Visono στήν Ἰταλία τὸ 1904. Μία λαμπρὴ καὶ ἀφοσιωμένη γυναίκα, ἀποφοίτησε ἀπὸ τό Hunter College καὶ τὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης. Ἔγινε ἐπικεφαλῆς τῆς ἕνωσης ἐκπαιδευτικῶν τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ ἦταν μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Ἀμερικῆς μέχρι τὸ 1949.
Ἡ Dodd περιγράφει τὸν κομμουνισμὸ ὡς μία «παράξενη μυστικὴ λατρεία» στόχος τῆς ὁποίας εἶναι ἡ καταστροφὴ τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. Ἑκατομμύρια ἀφελεῖς ἰδεαλιστὲς («ἀθῶοι») ἐξαπατήθηκαν ἀπὸ τοὺς λόγους του περὶ βοήθειας στοὺς φτωχούς, ἐνῶ στὴν οὐσία ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὴν ἐξουσία. Γιὰ παράδειγμα, ἠ Dodd βρῆκε ὅτι δὲν ὑπῆρχε καμία κοινωνικὴ ἔρευνα στὰ κεντρικὰ γραφεῖα τοῦ κόμματος. "Εἴμαστε ἕνα...
ἐπαναστατικὸ κόμμα, ὄχι ἕνα μεταρρυθμιστικὸ κόμμα", τῆς εἶπαν.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ "ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ"
Τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα λειτουργεῖ μὲ τὴ διείσδυση καὶ τὴν ὑπονόμευση τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν, ὅπως οἱ ἐκκλησίες, τὰ σχολεῖα, τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης καὶ ἡ κυβέρνηση. Στόχος του εἶναι "νὰ δημιουργήσει ἕνα νέο τύπο ἀνθρώπων ποὺ θὰ εἶναι σύμφωνος μὲ τὸ σχέδιο τοῦ κόσμου ποὺ ἀναμένουν μὲ βεβαιότητα ὅτι θὰ ἐλέγχουν".
Γιὰ παράδειγμα, ἠ Dodd αποκαλύπτει ὅτι τό CPUSA εῖχε 1100 μέλη ποὺ ἔγιναν καθολικοί ἱερεις στή δεκαετία τοῦ 1930. Ὑπονόμευσαν ἐπίσης τὸ ἀμερικανικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα κερδίζοντας τὰ συνδικάτα τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ τῶν ἐπιστημονικῶν συλλόγων. Μόνο οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀποδέχθηκαν τὴν «ὑλιστική, κολεκτιβιστικὴ προσέγγιση τῆς διεθνοῦς ταξικῆς πάλης» προχώρησαν.
Ἡ συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν ἐπίσης ἦταν ἐξαιρετικὰ σημαντική, ἐνῶ ἡ «ἀστικὴ οἰκογένεια ὡς κοινωνικὴ μονάδα ἔπρεπε νὰ γίνει κάτι ξεπερασμένο».
Δὲν ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει καμία οἰκογένεια, ἀλλὰ μόνο τὸ κόμμα καὶ τὸ κράτος. Ἡ Dodd βοήθησε νὰ ὀργανώσει τὸ συνέδριο τῶν Ἀμερικανίδων Γυναικών, ἕνα πρόδρομο τοῦ φεμινιστικοῦ κινήματος.
"Δεδομένου ὅτι δῆθεν ἦταν ἕνα κίνημα γιὰ τὴν εἰρήνη, προσέλκυσε πολλὲς γυναῖκες. Ἀλλὰ ἦταν πραγματικὰ μόνο μία σφοδρὴ ἐπίθεση γιὰ τὸν ἔλεγχο αὐτῶν τῶν ἀμερικανίδων γυναικών... Ὅπως ἡ νεολαία καὶ οἱ μειονοτικὲς ὁμάδες, οἱ γυναῖκες θεωροῦνταν ὡς ἡ «ἐφεδρικὴ δύναμη τῆς ἐπανάστασης», ἐπειδὴ κινοῦνται περισσότερο εὔκολα ἀπὸ συναισθηματικὲς ἐκκλήσεις".

Ὅταν ὁ Ροῦσβελτ ἀναγνώρισε τὴ Ρωσία τὸ 1933, ἔκανε ἐπίτηδες τὰ στραβὰ μάτια στὸ πρόγραμμα μαζικῆς κατασκοπείας καὶ ἀνατροπῆς του CPUSA. Οἱ φιλελεύθεροι ἀρνήθηκαν ὅτι ἔγινε αὐτὸ καὶ παραπονέθηκαν γιὰ «κυνήγι μαγισσῶν». Ἦταν ἔτσι, ἢ μήπως ἡ «τρελὴ Δεξιὰ» εἶχε δίκιο;
Ἕνα νέο βιβλίο, «Ὁ μυστικὸς κόσμος τῶν Ἀμερικάνων κομμουνιστῶν» (The Secret World of American Communism), ποὺ βασίζεται στὸ πρόσφατο ἄνοιγμα τῶν ἀρχείων τοῦ Κρεμλίνου, ἐπιβεβαιώνει ὅτι το CPU ήταν μία μαριονέτα τῆς Μόσχας καὶ ὅτι τὶς κυβερνήσεις τῶν Ροῦσβελτ καὶ Τρούμαν σχεδὸν τὶς καθοδηγοῦσαν Σοβιετικοὶ πράκτορες. Alger Hiss, Harry Hopkins και Harry Dexter White εἶναι μερικά ὀνόματα.

Στὰ χρόνια τοῦ πολέμου (ΒΠ.Π.) εἴδαμε τό CPUSA νά ἀποκηρύττει οὐσιαστικὰ τὴν ταξικὴ πάλη καὶ νὰ ἐντάσσεται στὸ λεγόμενο «στρατόπεδο τῆς προόδου τοῦ Ροῦσβελτ» ποὺ περιλάμβανε «προοδευτικοὺς καπιταλιστές».
«Τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα πλέον ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη τῆς δημιουργίας μίας αὐστηρῆς πειθαρχίας στὴν ἐργατικὴ τάξη. Κανένας ἐργοδότης δὲν ἦταν πιὸ ἀποτελεσματικὸς ἢ πιὸ ἀμείλικτος στὸν ἔλεγχο τῶν ἀπεργιῶν τῶν ἐργατῶν ἢ τῆς ἐλαχιστοποίησης τῶν καταγγελιῶν... ἐνῶ οἱ μισθοὶ αὐξήθηκαν λίγο κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῶν τῶν ἐτῶν, δὲν συγκρίνονταν μὲ τὴν αὔξηση τῶν κερδῶν καὶ τὸ μονοπωλιακὸ ἔλεγχο τῶν βασικῶν ἀναγκῶν... ἡ πολεμικὴ παραγωγὴ ἦταν κυρίως στὰ χέρια τῶν μεγάλων ἐταιριῶν... οἱ κομμουνιστὲς προσεκτικὰ ἔθαβαν τέτοιες πληροφορίες».

Στὰ χρόνια τοῦ πολέμου ὑπῆρχε ἐκπληκτικὸς συντονισμὸς μεταξύ τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἐλὶτ τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ ἐλὶτ ποὺ χρηματοδοτοῦσε ἕνα ἐξελιγμένο πρακτορεῖο προπαγάνδας ποὺ λεγόταν Ρωσικὸ Ἰνστιτοῦτο καὶ βρισκόταν στην Park Ave, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν 68η ὁδὸ ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Rockefeller. Ἐδῶ «διάσημα ὀνόματα ὄπως Vanderbilt, Lamont, Whitney καί Morgan ἀνακατεύτηκαν μὲ κομμουνιστὲς ἡγέτες».
Κατόπιν ἐπιμονῆς τοῦ Ροῦσβελτ, ὁ Στάλιν «διέλυσε» τὴν Κομιντέρν, προκειμένου νὰ μοιάζει τό CPUSA με ἕνα ἀμερικανικὸ κόμμα. Ὁ ἡγέτης του CPUSA, Earl Browder (φωτό) πέτυχε προβολὴ καὶ διαβούλευση μὲ ἀνώτερους ὑπουργοὺς τοῦ Ροῦσβελτ.
Ἡ κοινὴ πολεμικὴ προσπάθεια ΗΠΑ-Ρωσίας ἦταν ἡ βάση τῆς νέας παγκόσμιας τάξης. Ὅμως, ἀνεξήγητα, ἡ πολιτικὴ ἄλλαξε καὶ ὁ Μπράουντερ ἔχασε ἀμέσως κάθε ἐπαφή. Προφανῶς ἡ οἰκονομικὴ ἐλὶτ εἶχε ἀποφασίσει ὅτι ὁ χρόνος δὲν ἦταν σωστὸς γιὰ τὴν παγκόσμια κυβέρνηση. Ἒνας ψυχρός πόλεμος θα ήταν πολύ πιό προσοδοφόρος.

«Ἔβλεπα τώρα ὅτι μὲ κίνητρο καὶ ἐπιθυμία νὰ ὑπηρετήσουμε στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐργατικῆς τάξης... ἐγὼ καὶ χιλιάδες σὰν κι ἐμένα, εἴχαμε ὁδηγηθεῖ σὲ μία προδοσία ἀπέναντί τους.... βρισκόμουν στὴν πλευρὰ ὅσων ἔβλεπαν τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας μου».
Σὰν φοβισμένα ποντίκια, τὰ μέλη τοῦ CPUSA ὑιοθέτησαν τὴ νέα γραμμὴ τοῦ κόμματος. Ἡ Dodd προσπάθησε νὰ τὰ παρατήσει, ἀλλὰ τῆς εἶπαν: «…Κανεὶς δὲν φεύγει ἀπὸ τὸ κόμμα Ἢ θὰ πεθάνεις ἢ θὰ σὲ πετάξουν ἔξω».
Τελικά, ἠ Dodd εκδιώχθηκε καὶ τὴν κατηγόρησαν ὅτι ἦταν «κατὰ τῶν νέγρων, κατὰ τῶν Πορτορικάνων», ὅτι ἦταν «ἀντισημίτρια», «κατὰ τῶν ἐργατῶν» καὶ «ὑπὲρ τῶν ἀφεντικῶν». Μετὰ ἀπὸ περισσότερα ἀπὸ 20 χρόνια ἀκούραστης θυσίας, ἦταν χωρὶς οἰκογένεια ἢ φίλους. Τὸ κόμμα ἦταν ἡ οἰκογένειά της. Τοῦ «μίση τοῦ εἶχαν γίνει μίση μου».

"Αὐτὸ εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας. Τὸ ἄτομο μετατρέπεται σὲ ἕνα τίποτα... δὲν ἔχει ἐπίγνωση τῶν σχεδίων ποὺ ἔχει ἡ ἀνώτερη ὁμάδα γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσει".
Ἡ Bella Dodd ήταν ἐνήμερη γιὰ τοὺς ἀνθρώπους πίσω ἀπὸ τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα. Τῆς εἶπαν κάποτε νὰ τηλεφωνήσει σὲ δύο πολυεκατομμυριούχους ποὺ ζοῦσαν στό The Waldorf Towers ἀν χάσει τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴ Μόσχα. Ἀλλοῦ, ἀναφέρεται σὲ «μία μυστικὴ καλὰ ὀργανωμένη παγκόσμια δύναμη». Προφανῶς φοβᾶται νὰ μιλήσει ἀνοιχτά. Ὑποψιαζόταν ὅτι ἡ "αὐτοκτονία" ἑνὸς ἡγέτη τοῦ CPUSA ἦταν στὴν πραγματικότητα δολοφονία.

Ἀλλὰ ἀναφέρει μία πιθανὴ ἔνδειξη. Λέει ὅτι κάθε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐννέα ὀρόφους τῶν κεντρικῶν ἰδιόκτητων γραφείων τοῦ κόμματος ἦταν ἀφιερωμένος στὶς δουλειὲς τοῦ CPUSA. Στὸν ἕκτο ὄροφο ἦταν "τὰ γραφεῖα ἔκδοσης τῆς γίντις (ἑβραϊκῆς) ἐφημερίδα ‘Freiheit’ (τὴν ἵδρυσε ὁ Moissaye Olgin το 1922) καὶ τῆς" Ἑβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς".
"Αὐτὸ ποὺ τώρα ἔγινε σαφὲς γιὰ μένα ἦταν ἡ σύμπραξη τῶν δύο αὐτῶν δυνάμεων: Οἱ κομμουνιστὲς μὲ τὸ χρονοδιάγραμμά τους γιὰ τὸν παγκόσμιο ἔλεγχο, καθὼς καὶ ὁρισμένα μισθοφορικὰ στρατεύματα στὸν ἐλεύθερο κόσμο ποὺ ζητοῦσαν κέρδη ἀπὸ τὸ αἷμα".
Σὰν ἕνα "κομμάτι πὰζλ ποὺ ἔγινε τελικὰ μία εἰκόνα", ἠ Dodd ἀφηγεῖται τὴν ἱστορία τοῦ πλοίου "Eric Reed", μία ἱστορία τυπικὴ «ἑκατοντάδων ἄλλων ἱστοριῶν». Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἱσπανικοῦ ἐμφυλίου πολέμου, οἱ Ἀμερικανοὶ δώρισαν χρήματα γιὰ νὰ φορτωθεῖ τὸ πλοῖο μὲ ἰατρικὰ ἐφόδια καὶ τρόφιμα γιὰ τὴν Ἱσπανία. Οἱ κομμουνιστὲς ὅμως ὁδήγησαν τὸ πλοῖο πρὸς τὴ Ρωσία.
Ἡ λογοκρισία εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ τοὺς κομμουνιστές, λέει ἠ Dodd. "Ἔχω δεῖ ἡγέτες συχνὰ νὰ ἀφαιροῦν βιβλία ἀπὸ τὰ ράφια στὰ σπίτια καὶ νὰ προειδοποιοῦν τὰ μέλη νὰ τὰ καταστρέψουν».
Ὁ κομμουνισμὸς εἶναι οὐσιαστικὰ ἕνα παραπλανητικὸ σύστημα ἐλέγχου τῆς διεθνοῦς ἐλίτ. Δὲν κατεστάλη κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐποχής McCarthy. Μᾶλλον πῆρε τὴ μορφὴ τῆς Νέας Ἀριστερᾶς, τοῦ Counter Culture, τῶν Πολιτικῶν Δικαιωμάτων, τῶν ἀντιπολεμικῶν καὶ ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων τῶν γυναικών, καὶ ἀργότερα μίας πληθώρας ΜΚΟ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ἐλὶτ καὶ τῶν media, σιωνιστικῶν ὁμάδων, καὶ ὁμάδων γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ὅπως καὶ τό CPUSA, οἱ ὁμάδες αὐτὲς ἐλέγχονται ἀπὸ τὴν κορυφή, ὥστε τὰ μέλη τους ἀγνοοῦν ὅτι χρησιμοποιοῦνται.

Στὴν ἔνσταση ὅτι κάποιες ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες ὁμάδες ἀντιτίθενται στὴν παγκοσμιοποίηση, ἡ Dodd αναφέρει παραδείγματα ὅπου τό CPUSA υποστήριζε σκοποὺς ποὺ φαινομενικὰ ἤθελε νὰ σαμποτάρει.
Ἡ Bella Dodd ἦταν στην παπική “ἐκκλησία”, ἀπέρριψε μετὰ τὴν πίστη της καὶ τελικὰ ἐπέστρεψε στόν παπισμό τὸ 1952. Πέθανε τὸ 1969. Ἄρχισε νὰ ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ κομμουνισμὸς ἦταν μία ψεύτικη θρησκεία. Νοιώθοντας γνήσια ἀγάπη γιὰ τοὺς φτωχούς, θεώρησε ὅτι ἦταν «τὸ κόμμα τοῦ φτωχοῦ ἀνθρώπου». Ὅταν ἄνοιξε τὰ μάτια της εἶδε ὅτι εἶχε «ὁδηγηθεῖ σὲ μία προδοσία ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς ἀνθρώπους».
Ὡς πρόδρομος γιὰ τὴ νέα παγκόσμια τάξη, ὁ κομμουνισμὸς ἐνστερνίζεται τὴν «ἀδελφοσύνη, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἰσότητα», προκειμένου νὰ ἐξαπατήσει. Ἔχει καταλάβει τὰ μάτια, τὰ αὐτιά, τὸ μυαλὸ καὶ τὸ πνεῦμα τῆς κοινωνίας. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ περνᾶνε μέσα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ τὰ σχολεῖα εἶναι μέρος αὐτῆς τῆς τερατώδους ἐξαπάτησης. Ἡ ἔκφραση «πολιτικὰ ὀρθὸ» ποὺ εἶναι σὲ εὐρεία χρήση στὴν Δύση εἶναι ἕνας παλιὸς ὅρος τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Οἱ πολιτικοί τῆς Δύσης εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον προδότες.

Σχόλιο «Ρωμαίικου»: Δυστυχῶς ἡ Bella Dodd ἂν καὶ κατάλαβε τὴν μεγάλη ἀπάτη τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ εἶχε τὸ θάρρος πρὶν 50 χρόνια νὰ ὁμολογήσει ἀλήθειες (ὅτι δηλαδὴ ὁ κομμουνισμὸς ἀνήκει στὴν νέα τάξη πραγμάτων), δὲν ἀντιλήφθηκε τὴν ἄλλη μεγάλη ἀπάτη, τὸν παπισμὸ τὸν ὁποῖο ἀσπάσθηκε. Οὐσιαστικὰ πρόκειται ὄχι γιὰ ἐκκλησία ἀλλὰ γιὰ ἕνα κράτος μὲ ὑπουργούς, πρέσβεις, στρατό, οἰκονομικὲς διασυνδέσεις καὶ μία ὁλόκληρη σειρὰ ἐνεργειῶν ποὺ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονός.
Νὰ συμπληρώσουμε ἀκόμη ὅτι οἱ παπικοὶ δὲν ἀπέκλιναν ἁπλῶς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση καὶ εὐταξία, ἀλλὰ ἀσπάστηκαν μία σειρὰ ἀπὸ αἱρετικὰ δόγματα τὰ ὁποῖα οὐδέποτε ἀποκήρυξαν οὔτε στὸ ἱστορικὸ παρελθὸν οὔτε καὶ στὰ πλαίσια τοῦ διαλόγου ποὺ διεξάγεται.
Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς Ἐπίσκοπος Ἐφέσου τόνιζε ὅτι: «Ἠμεῖς δὶ' οὐδὲν ἄλλο ἀπεσχίσθημεν τῶν Λατίνων, ἀλλ' ἡ ὅτι εἰσίν, οὐ μόνον σχισματικοί, ἀλλὰ καὶ αἱρετικοί. Δι' ὁ οὐδὲ πρέπει ὅλως ἐνωθῆναι αὐτοῖς».

1 σχόλιο:

 1. Παλιά δουλειά!!
  Ὁ κομουνισμός εἶναι ἡ συντομοτέρα ὁδός τοῦ καπιταλισμοῦ.
  Χωρίς κομουνιστικές ἰδέες (πού κατά σύμπτωση καί στήν θεωρία καί στήν πράξη,πρωτοστατοῦσαν Ἐβραίοι)
  δέν θά χειραγωγεῖτο τό ἐργατικό κίνημα,δέν θά ὑπῆρχε μίσος ταξικό καί δέν θά ὑπῆρχαν ἐμφύλιοι !!
  Χωρίς κουμουνιστές,θά σκεπτόμασταν καί θά ἀντιδρούσαμε σάν ἄνθρωποι λογικοί
  καί ὄχι σάν στρατός γεμάτος μίσος γιά ὅτι δέν τοῦ μοιάζει.
  Ἄν δέν ὑπῆρχαν κομουνιστιφάγοι,δέν θά γινόντουσαν ἥρωες κἀποιοι φανατικοί δυσπροσάρμοστοι κομουνιστές.

  Καλλιόπη


  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.