16 Ιαν 2015

Τότε κάποιοι πῆγαν νὰ μᾶς ταΐσουν "κόλλυβα", ἀλλὰ τελικὰ θὰ τὰ φάνε οἱ Τοῦρκοι

Ὁ Ἐρντογᾶν θὰ «πάθει χειρότερα» ἀπὸ αὐτὰ πού «ἔπαθε» ὁ Καραμανλής;
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Αὐτὲς τὶς ἡμέρες οἱ ἐκπλήξεις καὶ οἱ πληροφορίες διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη.
Ὁ φίλος μου Ἠλίας ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ τηλεφώνου συγκινημένος ἀπὸ τὴν χαρὰ τῆς Ἁγιοκατάταξης τοῦ Ὁσίου Παισίου τοῦ Ἁγιορείτου μοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τὸν λογισμό του μὲ βάσει τὴν  γεωπολιτικὴ ἐπικαιρότητα ποὺ τρέχει αὐτὲς τὶς στιγμὲς στὴν γειτονία μας.
Κώστα, ἄνοιξε τὸ διαδίκτυο νὰ δεῖς ὅτι ὁ ¨πολύς¨ Ἐρντογᾶν θὰ πάθει χειρότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔπαθε ὁ Καραμανλὴς ἐξ αἰτίας τοῦ...
Μπουργκᾶς –Ἀλεξανδρούπολη.
Τότε κάποιοι πῆγαν νὰ μᾶς ταΐσουν ¨κόλλυβα¨, ἀλλὰ τελικὰ θὰ τὰ φάνε οἱ Τοῦρκοι.
Ἀναλύοντας τὴν ἐκτίμησή του αὐτὴ εἶδα ποὺ εἶχε δίκαιο.
Πάντα τὸ στρατηγικὸ μάτι τῶν Ρώσων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἰδιαίτερα τῆς Μεγ. Αἰκατερίνης καλοβλέπει τὶς θερμὲς θάλασσες τῆς Μεσογείου.
Ἔτσι μὲ ἔξυπνες κινήσεις ἡ Ἑλληνικὴ ἡγεσία τοῦ 2007 ἔφτασε στὸν Μπουργκᾶς - Ἀλεξανδρούπολης σχεδιαζόμενο ἀγωγό πετρελαίου πού δὲν ὑλοποιήθηκε, ὁ ὁποῖος προβλεπόταν νὰ μεταφέρει ἀργὸ πετρέλαιο, προέλευσης ἀπὸ τήν Κασπία Θάλασσα, ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Μπουργκάς σέ τερματικὸ σταθμὸ στὸ λιμάνι Ἀλεξανδρούπολης. Ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2010 (ἔτος ποὺ προβλεπόταν ἀρχικὰ ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου) ἡ βουλγαρικὴ πλευρὰ ἄρχισε νὰ προβάλλει ἀντιρρήσεις, γιὰ νὰ φτάσει τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2011 νὰ ἀνακοινώσει καὶ ἐπίσημα τὴν ἀποχώρησή της ἀπὸ τὸ σχέδιο. http://el.wikipedia.org/wiki
Φυσικὰ τὶς ἔξυπνες αὐτὲς κινήσεις τὶς πληρώσαμε μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἀπώλειες τοῦ πύρινου ὁλοκαυτώματος ποὺ ξέσπασε στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια βλ. Ἠλεία κα, τὶς νύκτες βανδαλισμοῦ στὴν πρωτεύουσα τῶν Ἀθηνῶν βλ. Δεκεμβριανὰ  καὶ λίγο ἀργότερα μὲ τὴν εἴσοδό μας στὰ ἀνθρωποκτόνα μνημόνια.
¨Κάποιοι μᾶς ἔστελναν μηνύματα… βάλτε μυαλό…¨

Ὅμως οἱ Ρῶσοι δὲν τὸ ἔβαλαν κάτω καὶ ἀποφάσισαν νὰ ἐπαναλάβουν καὶ ἐξ αἰτίας τῶν ἐπιβαλλομένων οἰκονομικῶν κυρώσεων καὶ γεωπολιτικῶν ἀνατροπῶν τὸ ¨πείραμα Μπουργκᾶς – Ἀλεξανδρούπολη ¨ μὲ ἄλλους συνεταίρους πιὸ τσαχπίνηδες.
Στὶς 2 Δεκεμβρίου 2014 συναντιέται ὁ Πούτιν μὲ τὸν Ἐρντογᾶν στὴν Τουρκία.
¨Σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ Ρώσου πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, κατὰ τὴν συνέντευξη Τύπου ποὺ ἔδωσε ἀμέσως μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Τοῦρκο ὁμόλογό του Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν, ἡ Μόσχα θὰ αὐξήσει τὶς προμήθειες φυσικοῦ ἀερίου στὴν τουρκικὴ ἀγορὰ κατὰ 3 δισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα στὸ πλαίσιο τοῦ ἔργου τοῦ ἀγωγοῦ Blue Stream, ποὺ εἶναι ὁ ἀγωγὸς ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου στὴ Μαύρη Θάλασσα. «Ἂν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν θέλει τὸ ἀέριο, τότε θὰ διοχετευτεῖ κάπου ἀλλοῦ» συμπλήρωσε ὁ Πούτιν καὶ ἔριξε εὐθύνες στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴ Βουλγαρία καθὼς ἡ μὲν πρώτη ἔχει ζητήσει ἀπὸ τὰ κράτη μέλη της νὰ σταματήσουν τὶς ἐργασίες κατασκευῆς τῶν ἐπίγειων τμημάτων τοῦ South Stream.
Ἡ Μόσχα, ἐπίσης, θὰ μειώσει τὴν τιμὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου κατὰ 6% γιὰ τοὺς Τούρκους ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2015 καὶ ἕπεται συνέχεια στὰ πλαίσια τῆς στρατηγικῆς συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν ἀφοῦ εἶναι διατεθειμένη νὰ κατασκευάσει ἕνα κόμβο διαμετακομιδῆς  φυσικοῦ ἀερίου στὰ ἑλληνο-τουρκικὰ σύνορα γιὰ νὰ προμηθεύσει τὴν Εὐρώπη μὲ φυσικὸ ἀέριο γιὰ νὰ ἀντισταθμίσει τὴν ἀπώλεια τοῦ South Stream. Σημειώνεται ὅτι ὂ  ἀγωγὸς θὰ ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸ Νότο τῆς Ρωσίας, ὑποθαλάσσια στὴ Μαύρη Θάλασσα, θὰ ἔφτανε στὴ Βουλγαρία, τὴ Σερβία, τὴν Οὐγγαρία, τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Αὐστρία.

Ἔτσι, φαίνεται ἡ Ρωσία πὼς ἀποκτᾶ ἕνα σύμμαχο καὶ δείχνει τὰ “δόντιά” της στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ ἡ Τουρκία ἀναβαθμίζεται ὡς διαμετακομιστικὸς κόμβος ἐνεργειακῶν πόρων καὶ λόγω τοῦ Ναμποῦκο  (Τουρκία- Βουλγαρία- Ρουμανία- Οὐγγαρία- Αὐστρία). Σύμφωνα μὲ τὸ Bloomberg, ἡ ἀπόφαση αὐτὴ σημαίνει ὅτι οἱ ἀγωγοὶ ποὺ περνᾶνε μέσα ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς Οὐκρανίας θὰ παραμείνουν ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν παράδοση ἀερίου στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης τὰ ἑπόμενα χρόνια.¨  kontranews.gr Τρίτη 02/12/14.
Οἱ Ρῶσοι μὲ τὰ ζόρια ποὺ ἔχουν πληρώνουν σήμερα τοῖς μετρητοῖς καὶ δέχονται καὶ μεταχρονολογημένες ἐπιταγές.
Μέσα σὲ λίγες μέρες ὑλοποίησαν ὅλο αὐτὸ τὸ πλάνο τῆς στρατηγικῆς συμφωνίας τους μὲ τοὺς Τούρκους καὶ τὸ ἔβαλαν σὰν ¨μπόμπα¨ στὰ πόδια τοῦ Σουλτάνου Ἐρντογᾶν.

14 Ἰανουαρίου τοῦ 2015
¨Με μία δήλωση-βόμβα ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς Gazprom Ἀλεξέι Μίλερ διαγράφει ἀπὸ τὸν ἐνεργειακὸ χάρτη τῆς Εὐρώπης τὴν Οὐκρανία ὡς κόμβο μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου καὶ δηλώνει ὅτι οἱ ἀγωγοὶ μεταφορᾶς φ/α ποὺ περνοῦν ἀπὸ αὐτὴ θὰ καταργηθοῦν καὶ θὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸν ἑλληνοτουρκικὸ ἀγωγὸ φ/α!
Στὴ δήλωση τοῦ ὁ Α. Μίλερ «ἐνημερώνει» τὴν Ε.Ε. ὅτι πλέον θὰ παραλαμβάνει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸ φυσικὸ ἀέριο ποὺ διέρχεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀπὸ τὴν Οὐκρανία καὶ τοὺς καλεῖ νὰ προχωρήσουν στὴ δημιουργία τῶν κατάλληλων ὑποδομῶν γιὰ τὴν παραλαβὴ τοῦ ἀερίου καὶ μάλιστα μὲ αὐστηρὸ χρονοδιάγραμμα ἐντὸς τῶν «ἑπόμενων ἐτῶν».
«Οἱ ὄγκοι τοῦ ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ποὺ περνοῦν μέσα ἀπὸ τὴν Οὐκρανία, θὰ στραφοῦν πρὸς τὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα καὶ ἡ Εὐρώπη πρέπει νὰ βιαστεῖ νὰ κατασκευάσει ὑποδομὲς διακίνησης τοῦ φυσικοῦ αὐτοῦ ἀερίου στὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ παραλάβει στὸ νέο «σημεῖο παράδοσης-παραλαβῆς» ἀπὸ τὰ σύνορα μὲ τὴν Τουρκία», δήλωσε πιὸ συγκεκριμένα ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Gazprom Ἀλεξέι Μίλερ
Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει ὅτι καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν κάθετη ἀναβάθμιση τῆς Τουρκίας ἡ ὁποία μεταμορφώνεται στὸ μεγαλύτερο κόσμο φ/α ὄχι μόνο τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ τοῦ κόσμου ἀφοῦ ὅλοι οἱ ἀγωγοὶ θὰ περνοῦν ἀπὸ αὐτὴ (TAP, Μπακοῦ- Τσεϊχᾶν, Turkish stream κ.α.) ἡ Ἑλλάδα ἀποκτᾶ κρίσιμη στρατηγικὴ σημασία σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸν ἐνεργειακὸ σχεδιασμὸ τῆς Ε.Ε¨. defencenet.gr, triklopodia.gr 14 Ἰανουαρίου 2015/

Μὴν χαίρεστε γιατί ἡ ¨μπόμπα¨ ποὺ μπῆκε στὰ πόδια τοῦ Σουλτάνου μπορεῖ νὰ  πάρει ¨ξώφαλτσα¨ καὶ ἐμᾶς ὅπως ἐπὶ  Μπουργκᾶς - Ἀλεξανδρούπολης .
Οἱ Ρῶσοι βιάζονται ἢ γνωρίζουν τὸ παιχνίδι καὶ ἐπιταχύνουν τὶς ἐξελίξεις.
Ἴσως νὰ γνωρίζουν ὅτι ἡ Οὐκρανία θὰ γίνει σύντομα στὴν ἐαρινὴ περίοδο πεδίο στρατιωτικῶν ἀντιπαραθέσεων καὶ δὲν μπορεῖ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ περνοῦν ἀγωγοί.
Στὶς δηλώσεις του ὁ κ. Μίλερ ἐπανέλαβε γι΄ ἄλλη μία φορὰ ὅτι ὁ ἀγωγὸς South Stream εἶναι παρελθόν, τονίζοντας ὅτι «Ὁ νέος ἀγωγὸς φυσικοῦ ἀερίου ποὺ θὰ περνᾶ ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ θὰ καταλήγει στὴν ΕΕ μέσω Ἑλλάδας εἶναι ἡ μοναδικὴ διαδρομή, μέσω τῆς ὁποίας εἶναι δυνατὴ ἡ μεταφορὰ τῶν 63 δισ. κυβικῶν μέτρων ρωσικοῦ ἀερίου, ποὺ διακινοῦνται σήμερα μέσω τῆς Οὐκρανίας. Ἄλλες ἐπιλογὲς δὲν ὑπάρχουν. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μᾶς ἔχουν ἐνημερωθεῖ γι΄ αὐτὸ καὶ τώρα εἶναι ἀποστολή τους νὰ δημιουργήσουν τὶς ἀπαραίτητες ὑποδομὲς μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου ἀπὸ τὰ σύνορά τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἑλλάδας» δήλωσε ὁ Α. Μίλερ.
Κατὰ τὸν κ. Μίλερ, ἡ ΕΕ «ἔχει χρόνο μερικῶν ἐτῶν τὸ μέγιστο», καθὼς χαρακτήρισε «πάρα πολὺ αὐστηρὸ τὸ χρονοδιάγραμμα», ἐκτιμώντας ὅτι γιὰ νὰ συμβαδίσουν οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες μὲ αὐτὸ θὰ πρέπει, ἡ κατασκευὴ νέων ἀγωγῶν «νὰ ξεκινήσει ἤδη ἀπὸ σήμερα».
Μέχρις ἐδῶ καλὰ τὰ λένε οἱ Ρῶσοι…
Τοὺς Ἀμερικανοὺς ὅμως τοὺς ρωτήσανε;
Καὶ φυσικὰ δὲν λέμε τοὺς Εὐρωπαίους γιατί οἱ ἐνεργειακὲς πολιτικὲς τους εἶναι παραρτήματα τῆς ἀντίστοιχης τῶν συμμάχων Ἀμερικάνων ἀλλὰ κάπου σκαλώνουν γιατί φοβοῦνται τώρα ποὺ τελειώνουν τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματά τους καὶ ὁ χειμώνας συνεχίζεται σκληρός.
Τί θέλουν νὰ πετύχουν οἱ Ρῶσοι μὲ τὴν εἰς νότο κάθοδο τῶν ἐνεργειακῶν ἀγωγῶν;
Βάζουν τὸ τυρὶ στὴ φάκα καὶ λένε στοὺς Εὐρωπαίους ἀφοῦ θὰ κτυπηθοῦμε ποὺ θὰ κτυπηθοῦμε στὴν Οὐκρανία γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουμε τὶς ἐκεῖ ὑποθέσεις μας, τουλάχιστον ἀφῆστε ἐλεύθερο τὸν νότιο διάδρομο γιὰ τὴν ἐνεργειακὴ τροφοδοσία σας.
Ὅμως ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα προκαλοῦν τὸ ἀντίπαλο δέος τῶν στρατηγικῶν ἐπιλογῶν τῆς Ἀμερικάνικης ἐνεργειακῆς πολιτικῆς καὶ οὐσιαστικὰ ¨φορτώνουν¨ γεωπολιτικὰ τὸν ἄξονα Ἑλλάδος –Τουρκίας μὲ ὅλα τὰ γνωστὰ προβλήματά του ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὰν αἰτίες γιὰ νὰ χαλάσει τὸ νέο πείραμά τους ¨ Μπουργκᾶς - Ἀλεξανδρούπολης ¨

Γιὰ νὰ τὸ ποῦμε πιὸ ἁπλὰ καὶ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Πνευματοκίνητο  Ἅγιο Παΐσιο…
Οἱ Ἀμερικάνοι μὲ τέτοιες ρωσο-τουρκικὲς συμφωνίες ¨βράζουν στὸ ζουμὶ τους¨ καὶ ταυτόχρονα ¨βράζουν καὶ τὰ κόλλυβα¨ τῶν φίλων καὶ συμμάχων τους Τούρκων ποὺ πλέον τοὺς θεωροῦν ἀφερέγγυους.
Ἡ συνέχεια ἔρχεται ταχύτατα στὶς ὀθόνες τῆς καθημερινότητάς μας καὶ ὁ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ γιατί  κάποιοι ἄφησαν τὴν Ἑλλάδα ¨γυμνὴ στὴν μπόρα ποὺ ἔρχεται¨.
Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔρχονται καταπάνω ἡ Ἑλλάδα μας θὰ ξαναντυθεῖ ἀπὸ μόνη της καὶ θὰ φορέσει τὰ γιορτινά της. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ. Μᾶς τὸ ¨εὐαγγελίσθηκε¨ ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης.

1 σχόλιο:

  1. Ἄνθρωποι,ἄνθρωποι,πρός τί τό μίσος καί ὁ ἀλληλοσπαραγμός...
    ὤχ Θεέ μου ποῦ ζοῦμε καί τί ἀκόμα θά δοῦμε....
    γιά λίγη δικαιοσύνη πού ἐλπίζουμε νά ἔλθει ἐπί γῆ....
    Καλλιόπ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.