14 Νοε 2014

«Καὶ κλάμα» … αὐτοὶ ποὺ θέλησαν νὰ ἀποτεφρώσουν τὴν Μακεδονίτισσα Ἑλλάδα

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὁ Μεγάλος νεκρὸς φωνάζει μέσα ἀπὸ τὸν τάφο ἡ Ἑλλάδα δὲν πουλιέται καὶ δὲν ἀποτεφρώνεται…
-Ἀκοῦτε ἐσεῖς ὠρὲ Νεοέλληνες…
-Φέτος τὰ κάλαντα θὰ σᾶς τὰ πῶ ἐγὼ μὲ τὸ ¨μυστικό τς ἰδιότητάς¨ μου.
-Τὰ ξερὰ ὀστᾶ μου θὰ μιλήσουν… καὶ ἀλλοίμονο σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλησαν νὰ ¨ἀποτεφρώσουν¨ τὴν Μακεδονίτισσα Ἑλληνικὴ Γῆ.
«Τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά», λέει, «ἀκούσατε λόγον Κυρίου…» (Ἰεζ. 37,4). 
Καὶ νά, γίνεται σεισμός, τὰ ἀναρίθμητα ἐκεῖνα σκορπισμένα ὀστᾶ τρίζουν, τρέχουν τὸ ἕνα πρὸς τό αλλο, συναρμολογοῦνται σὲ σκελετούς, φυτρώνουν πάνω τους σάρκες καὶ νεῦρα καί καλύπτονται μὲ δέρμα. 
Τώρα ὅλη ἡ πεδιάδα γέμισε ἀπὸ σώματα, ἀλλὰ πτώματα, δίχως πνεῦμα. 
Κατ΄ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ὁ προφήτης κηρύττει πάλι, καὶ τότε ἔρχεται πνεῦμα, τὰ πτώματα ζωντανεύουν, κινοῦνται, σηκώνονται καὶ παρατάσσονται ὄρθια, σχηματίζουν στρατιές.
Τὸ θαυμάσιο αὐτὸ ὅραμα μᾶς δίνει μιὰ εἰκόνα τῆς μελλοντικῆς ἀναστάσεως τῶν...
νεκρών. armenisths
Νὰ γιατί θέλουν νὰ ἀποτεφρώνουν τοὺς Ἕλληνες… γιατί φοβοῦνται τὴν ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
¨Η αποτέφρωση αποτελεί τὴ διαδικασία καυσής τς σοροῦ τῶν νεκρῶν.
¨Στὴν Ἑλλάδα τὸ θέμα τέθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τό 1987, ὅταν  ἀπεστάλει σχετικὴ ἐπιστολὴ στήν Ιερὰ Συνοδο τς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μετὰ ἀπὸ σχεδὸν 20 χρόνια, τό 2006, ἐπιτράπηκε καὶ στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ψήφιση σχετικοῦ νόμου (3448/2006, ἄρθρο 35) ἡ ἀποτέφρωση σὲ ὅσους τὸ ἐπιτρέπουν οἰ θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Ἐντούτοις δὲν ἔχει προχωρήσει ἡ ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς νομικῆς πρόβλεψης καθὼς παραμένει σὲ ἐκκρεμότητα τὸ ζήτημα τῆς χωροθέτησης.¨ el.wikipedia.org
Καὶ ἡ ¨λύση¨  τῆς χωροθέτησης¨ τῆς καύσης τῶν νεκρῶν  βρέθηκε  στὸν λόφο τῆς Καστὰ ποὺ βοᾶ…
¨Κάτω τὰ ξερά σας π΄ τὴν Μακεδονίτισσα Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες¨.
Ἡ  Ἑλληνικὴ ἱστορία δὲν ¨ἀποτεφρώνεται¨, ἀκριβῶς γιατί τὸ DNA τοῦ Ἕλληνα εἶναι ἀναμεμιγμένο μὲ τὸ αἱματοποτισμένο χῶμα αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς γς.

¨Σύμφωνα μὲ τὴν  ἐπικαιρότητα σὲ βάθος 1,60 μ. ἀπὸ τοὺς σωζόμενους λίθους τοῦ δαπέδου, ἀποκαλύφθηκε μεγάλος κιβωτιόσχημος τάφος μὲ διάσπαρτα, σιδερένια καὶ χάλκινα καρφιά, καθὼς καὶ ὀστέινα καὶ γυάλινα διακοσμητικὰ στοιχεῖα φερέτρου, μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐντοπίσθηκαν ὀστᾶ.
Ἐντός το τάφου δημιουργήθηκε μία ἐπιμήκης βάθυνση πλάτους 0,54 μ.καὶ μήκους 2,35 μ.
Πρόκειται γιὰ τὴ θέση στὴν ὁποία τοποθετήθηκε ξύλινο φέρετρο. Βρέθηκαν, διάσπαρτα, σιδερένια καὶ χάλκινα καρφιά, καθὼς καὶ ὀστέινα καὶ γυάλινα διακοσμητικὰ στοιχεῖα τοῦ φερέτρου. Ἐπισημαίνεται ὅτι τὸ συνολικὸ ὕψος τοῦ τρίτου θαλάμου ἀπὸ τὴν κορυφὴ τῆς θόλου ἕως τὸν πυθμένα τοῦ τάφου εἶναι 8,90 μ.
Ἐντὸς καὶ ἐκτός το τάφου, βρέθηκε ὁ σκελετὸς τοῦ νεκροῦ. Εἶναι προφανὲς ὅτι τὸ ἀνθρωπολογικὸ ὑλικὸ θὰ ἐξεταστεῖ ἀπὸ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες. Εἶναι, ἐξίσου, προφανὲς ὅτι θὰ γίνουν ὅλες οἱ ἔρευνες τὶς ὁποῖες ἀπαιτεῖ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη.¨
Ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὴν ἐπικεφαλῆς τῆς ἀνασκαφῆς, Κατερίνα Περιστέρη, ὁ τάφος ἀνήκει σὲ ἐπιφανῆ Μακεδόνα στρατιωτικό.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες ἔχουν δικαίωμα στὴν ἀλήθεια…
Καὶ βέβαια ὅπως μᾶς λέτε ὁ ¨νεκρός¨ εἶναι οἰκουμενικὸς γιατί ἀπετέλεσε ὄργανο τῆς Οἰκονομίας τοῦ ΘΕΟΥ (βλ. ὅραμα προφήτη Δανιὴλ περὶ τοῦ Βασιλιᾶ τῶν Ἑλλήνων) καὶ χάραξε τὰ σύνορα μέσα στὰ ὁποῖα ἦλθε τὸ ΦΩΣ τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ).
Καὶ τώρα σκοταδόψυχοι τῆς ἀντίχριστης παγκοσμιοποίησης, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτεφρώσετε μὲ ¨μνημόνια καὶ δυσβάστακτα βάρη¨ τὴν Ἑλληνικὴ Ψυχή;
¨ὅσο θὰ ὑπάρχουν τὰ ξερὰ ὀστᾶ τῶν Ἡρώων καὶ Μαρτύρων  προγόνων μας ἀνάμεσα στὶς ξερολιθιὲς αὐτοῦ το Μεσογειακοῦ Περιβολιοῦ δὲν θὰ μπορέσετε νὰ κάνετε τίποτε¨
¨Δὲν βλέπεται τόσα στρατηγικὰ πυρηνικὰ βγῆκαν στὸ σεργιάνι¨.
¨Μόνο ἕνα θὰ κατορθώσετε, νὰ ἀποτεφρωθεῖτε μὲ τὸ μελλοντικὸ  πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα ποὺ ἔρχεται  πάνω στοὺς ἐργάτες τῆς ἁμαρτίας¨.

3 σχόλια:

 1. Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ.
  ΦΥΛΑΕΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΜΑΓΙΑ.
  ΠΑΝΤΑ.
  ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ....
  Καλλόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ14 Νοεμβρίου 2014 - 9:58 μ.μ.

  Για τους υλιστές και τους μηδενιστές όλα αυτά είναι απλά "συμπτώσεις".

  Όμως για τους συνειδητούς Έλληνες Ορθοδόξους, οι συμπτώσεις που επαναλαμβάνονται παύουν να είναι συμπτώσεις.

  Εμείς πρεσβεύουμε μια Θρησκεία Ζωντανή, όχι τυπολατρική, και διαισθανόμαστε την Παρουσία του Θεού μέσα στον Κόσμο και στην Ιστορία.

  Την ώρα ακριβώς που φαίνεται ότι ο Ελληνισμός είναι στα τελευταία του, την ώρα ακριβώς που φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο έσχατο στάδιο παρακμής και δεν έχουμε καμιά ελπίδα, ΑΥΤΗΝ ακριβώς την ώρα έρχονται κάποια "σημάδια" να μας δείξουν ότι δεν τελείωσαν όλα.

  Μορφές Αγγέλων αποκαλύπτονται μέσα στην ΑγιαΣοφιά, Μακεδονικοί Τάφοι έρχονται στην επιφάνεια, Ελληνιστικά ψηφιδωτά ανακαλύπτονται στα βάθη της Μικράς Ασίας....

  Κομμάτια - ψηφίδες - στο παζλ της επικείμενης Αναστάσεως του Ελληνισμού.

  "Συμπτώσεις", θα πουν οι υλιστές και οι μηδενιστές...

  Σημάδια, θα πούμε εμείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.