12 Νοε 2014

Ἀναμένοντας Τούρκους καὶ Τοκογλύφους

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τὸν Σεπτέμβριο ἀρθρογραφήσαμε μὲ τὸν τίτλο ¨Τοῦρκοι καὶ Τοκογλύφοι προθερμαίνονται¨. Σήμερα ὁ Νοέμβριος βρίσκει τὸν Ἕλληνα μέσα στὰ ¨χαρακώματα¨ τῆς ζωῆς ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ τοῦ τὴν στερήσουν.
Τί  ἀφουγκράζονται λοιπὸν οἱ  Ἕλληνες  μέσα στὰ χαρακώματα;
Α. ¨Τὰ πράγματα ἔχουν πάρει τὸν δρόμο τους. Ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀποφασίσει νὰ μὴν ἀφήσει ἄλλα περιθώρια ὑπεκφυγῶν στὴν Ἀθήνα καὶ ἀπαιτεῖ νὰ ἐκπληρώσει ἡ χώρα τὶς ὑποχρεώσεις της. Τὸ ὡραῖο παραμύθι τῆς σωτηρίας λαμβάνει τέλος. Οἱ ὀπαδοὶ τοῦ κρατισμοῦ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ παίξουν τὸ τελευταῖο τους χαρτί, ἀκόμη κι ἂν αὐτὸ σημαίνει τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ...
τὴν Ε.Ε. Θὰ ποῦν ὄχι σὲ ὅλα! Κακὰ τὰ ψέματα, τὸ grexit εἶναι κάθε μέρα ὅλο καὶ πιὸ κοντά...¨.
¨Ἡ χώρα βρίσκεται μὲ τὸ ἕνα πόδι ἔξω ἀπὸ τὴν Ε.Ε. Ἔτσι ἢ ἀλλιῶς! Ἐκτὸς κι ἂν βρεθεῖ κάποιος ποὺ θὰ ἀποφασίσει νὰ γυρίσει ἐντελῶς τὸ τιμόνι τοῦ καραβιοῦ γιὰ νὰ ἀποφύγει αὐτὸ τὴν σύγκρουση μὲ τὸ παγόβουνο. Κάποιος ποὺ θὰ κερδίσει τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ πληρώματος, ἐπενδύοντας στὴν μόνη συνταγὴ ποὺ δὲν ἔχουμε μέχρι τώρα δοκιμάσει: Λιγότερο κράτος, λιγότερους φόρους, ἐμπιστοσύνη στὴν δημιουργικὴ δύναμη τοῦ Ἕλληνα.¨ Θανάσης Μαυρίδης, kourdistoportocali.com
Β. ¨Έντονο προβληματισμὸ γιὰ τὸν πολιτικὸ κίνδυνο ποὺ ἐλλοχεύει στὴν Ἑλλάδα ἐκφράζει ἡ διεθνοῦς κύρους ἐπενδυτικὴ ἑταιρεία Calamos Investments, μὲ ἕδρα τὸ Naperville στὸ Illiinois τῶν ΗΠΑ καὶ συνολικὰ ὑπὸ διαχείριση assets ὕψους 27,8 δίσ. δολαρίων.
"Οἱ συνεχιζόμενες πολιτικὲς στὴν Ἑλλάδα συνιστοῦν μία πραγματικὰ ἀρνητικὴ σκιὰ στὴν Εὐρωζώνη", ὑποστηρίζουν οἱ ἀναλυτές της Calamos.
bankingnews.gr 07/11/2014 

Τί ἄλλο ἀκοῦνε οἱ κατατρεγμένοι τῶν Βαλκανίων καὶ  ἀναρωτιοῦνται  πῶς βρέθηκαν ¨ἐπιστρατευμένοι¨ στῆς ζωῆς τὰ χαρακώματα;
Ἡ συνάντηση Αντωνη Σαμαρὰ καὶ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου στο Ἀνώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας  μὲ τὴν Τουρκία στὴν Ἀθήνα, 5-6 Δεκεμβρίου, ἐλήφθη ἔπειτα ἀπὸ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν Τοῦρκο ὁμόλογό του, ἀφοῦ ὅμως προηγήθηκε συνεννόηση μεταξὺ Ἀθήνας καὶ Λευκωσίας.
Αὐτὸ δήλωσε ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Εὐάγγελος Βενιζέλος, μετὰ τὴ σημερινὴ συνεδρίαση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς,
Στόχος τῆς ἀπόφασης τῆς Ἀθήνας νὰ ἔλθει καὶ νὰ συμμετάσχει στὸ Συμβούλιο Συνεργασίας στὴν Ἀθήνα ὁ κ. Νταβούτογλου, εἶπε ὁ κ. Βενιζέλος, εἶναι νὰ μὴν "διαταραχθεῖ" τὸ χρονοδιάγραμμα τῶν θεσμοθετημένων ἐπαφῶν μὲ τὴν Ἄγκυρα, καθὼς ἡ διατήρηση τῶν διαύλων ἐπικοινωνίας ποὺ εἶναι, ὅπως τόνισε, «πρὸς τὸ συμφέρον καὶ τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου». Εἶναι μία ἀπόφαση, συμπλήρωσε, ποὺ πάρθηκε «ἔπειτα ἀπὸ πολλὴ σκέψη». sigmalive.com
Ἄντε λοιπὸν καὶ συναντιοῦνται οἱ πρωθυπουργοὶ στὶς ἀρχὲς Δεκεμβρίου.
Ἂν ὅμως νωρίτερα ὁ Τοῦρκος κατὰ τὴν προσφιλῆ τακτική του βλ Κύπρο  στείλει  κάποιο ἀπὸ τὰ ἐρευνητικὰ  σκάφη τοῦ  συνοδεία πολεμικῶν πλοίων στὸ Νότιο Αἰγαῖο (Καστελόριζο)  ἢ ταυτόχρονα καὶ στὸ Βόρειο Αἰγαῖο γιὰ ¨σεισμὶκ ἔρευνες¨. Τότε τί γίνεται;
Θὰ διακόψουμε τὶς προγραμματισμένες συνομιλίες στὸ ἀνώτατο ἐπίπεδο;
Ποιὸς μπορεῖ νὰ  ἔχει ἐμπιστοσύνη  τοῦ Τοῦρκο μέσα στὶς ἑπόμενες ἡμέρες τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ ὑλοποιεῖται ἄτυπα ¨ἑνιαῖο ἀμυντικὸ δόγμα Ἑλλάδος –Κύπρου-Ἰσραήλ¨ καὶ δρομολογεῖται μάλιστα μὲ συνάντηση λίγες μέρες πρὶν τὸ ραντεβοὺ μὲ τὸν Ἀχμέτ.
Φυσικὰ ὁ Τοῦρκος θὰ τὸ ¨παίξει τρελός¨ καὶ θὰ ἐπικαλεσθεῖ τὰ δῆθεν κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο:
Ὁ τοῦρκος γνωρίζει ὅτι ἡ στρατηγικὴ συγκυρία εἶναι μὲ τὸ ¨μέρός¨ του.
Καὶ τὸ ἔχει τονίσει ἐπανειλημμένως  ὅτι  ἡ συγκυρία αὐτὴ εἶναι ἡ οἰκονομικὴ καχεξία τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἕλληνα ποὺ τὸν ἔχουν ¨γονατίσει¨ ἀπὸ τὰ δυσβάστακτα βάρη.
 Εἶναι ἄραγε ὁ Ἕλληνας μέσα στὰ χαρακώματα τῆς ζωῆς ἢ τὸν βάλανε ἐξ ἐπίτηδες μέσα σὲ Συμπληγάδες –Μυλόπετρες  Τοῦρκοι καὶ Τοκογλύφοι;
Καὶ τώρα ἐδῶ ποὺ φτάσαμε  μία κρίσιμη ἐρώτηση πρὸς τὸ ἐγχώριο πολιτικὸ δυναμικό.
Γιὰ νὰ ἱκανοποιηθεῖ ὁ Τοῦρκος πρέπει ¨νόμιμα¨ νὰ σουλατσάρει μέχρι τὸν 25ο  μεσημβρινὸ. Αὐτὸ τὸ δείχνει καθημερινὰ ὅταν τὸν ὑπερβαίνει  καὶ στέλνει φρεγάτες μέχρι τὰ Στενὰ τοῦ Καφηρέα.
 Φυσικὰ μὲ αὐτὸ τὸ πλευρὸ νὰ κοιμᾶται ὁ τοῦρκος πασάς. Τέτοια σενάρια εἶναι ἀποδυναμωμένα  στὸ νὰ πραγματοποιηθοῦν .
Ἀλλὰ καὶ κάποιοι ποὺ ὀνειρευόταν τὴν Φιλανδοποίηση τῆς χώρας στὴν ἰδιοφυία τῶν ¨μηδενικῶν προβλημάτων¨ τοῦ στρατηγικοῦ βάθους τοῦ στὺλ Ἀχμὲτ καὶ Ἐρντογᾶν ἡ σημερινὴ  πραγματικότητα τοὺς προσγειώνει  στὰ ἀγκάθια τῆς τούρκικης πονηριᾶς.
Ἂν ἡ Ἑλληνικὴ Διπλωματία ἐξαντλήσει ὅλα τὰ ὄπλα της καὶ δὲν ἱκανοποιηθεῖ ὡς ἀνωτέρω ὁ Τοῦρκος,  τότε τὸ σενάριο ¨θερμοῦ ἐπεισοδίου¨, ¨ἐμπλοκῆς δυνάμεων¨ ἴσως καὶ σύγκρουσης ἰσχυροποιεῖται καὶ μάλιστα  βάσει τῶν καθημερινῶν προκλήσεων ποὺ δεχόμαστε σὰν χώρα.
Ὁ Τοῦρκος παζαρεύει μὲ δυνατοὺς, ὅταν κάποιον τὸν θεωρεῖ ἀδύνατο τὸν τσαλαπατάει βλ. Συρία.
 Στὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα μέχρι τὸν Δεκέμβριο τί πληροφόρηση ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους θὰ ἔχει ὁ Τοῦρκος γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐξέλιξη τῆς χώρας;
Λοιπὸν κ. πολιτικοὶ σκεφτεῖτε νὰ χρειαστεῖ νὰ καλέσετε τὸν Ἕλληνα μάχιμο – Ἔφεδρο στὰ ὄπλα γιὰ τὴν προάσπιση τῆς φιλτάτης Πατρίδας καὶ αὐτὸς νὰ ἀφήσει πίσω του οἰκογένεια ποῦ πεινάει ἀπὸ τὶς δίχως  σπλάγχνα οἰκτιρμῶν  μνημονιακὲς πολιτικὲς ποῦ  ἐφαρμόσατε;
Τί θὰ κάνει κ . Πολιτικοὶ ὁ Ἕλληνας Ἐπίστρατος;
Στὸ  ἕνα χέρι θὰ κρατάει τὸ ὅπλο καὶ στὸ ἄλλο τὶς δόσεις ἀπὸ τὰ δυσβάστακτα χρέη  τῶν κλεμμένων  τῆς μεταπολίτευσης;
Αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ἀντιληφτεῖτε ὅταν ψηφίζατε ΝΑΙ σὲ ὅλα,  τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἔπρεπε νὰ γνωρίζεται ποῖον γείτονα ἔχετε δίπλα σας.
Τώρα ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ.
Ὁρίστε τί θὰ ἔχουμε ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα στὸ Αἰγαῖο μέχρι τὴν συνάντηση τοῦ Δεκεμβρίου
¨Σε πλήρη ἐξέλιξη βρίσκεται ἐδῶ καὶ λίγες ὧρες ἡ ἄσκηση «Mavi Balina», δηλαδή, «Γαλάζια Φάλαινα», μὲ 3 φρεγάτες, 2 κορβέτες, 4 ὑποβρύχια, 3 καινούργια ὑπερσύχρονα πλοῖα καταδίωξης, 2 ἀνθυποβρυχιακὰ ἑλικόπτερα τοῦ Ναυτικοῦ, 1 πλοῖο λογιστικῆς ὑποστήριξης, 2 πλοῖα τοῦ ἀρχηγείου τῆς Τουρκικῆς Ἀκτοφυλακῆς καὶ 3 ΑΦΝΣ τα ὁποία κινοῦνται αὐτὴ τὴν στιγμὴ μεταξὺ Καστελόριζου καὶ Κύπρου κι ἔχουν "περισφίξει" τὸ σύμπλεγμα τῆς Μεγίστης.¨ 22:41
10/11/2014 defencenet.gr

Ἂν ἡ Πατρίδα  ὅμως καλέσει  τὸν  Ἕλληνα θὰ παρουσιαστεῖ ἔστω καὶ ἂν πεινάει. Αὐτὸ θὰ εἶναι καὶ ἡ ἔκπληξη γιὰ τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Τοκογλύφους ἀνθρωποκτόνους τῶν λαῶν.

1 σχόλιο:

  1. "Ουτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημεις, δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθησομεθα, αυτοί συνεποδισθησαν και έπεσαν, ημείς δε ανεστημεν και ανωρθωθημεν" .Με την βοήθεια του ΘΕΟΥ η Ελλάδα ώς ΦΟΊΝΙΞ ανθίσει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.