17 Νοε 2014

Θέλουν νά νά μπεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων στήν δημόσια ἐκπαίδευση τῶν Ἑλληνορθοδόξων!

Σᾶς δημοσιοποιοῦμε ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς πού ἐστάλη ἠλεκτρονικά στά Δημόσια Ἑλληνικά Γυμνάσια καί Λύκεια τῆς πατρίδας μας.
Σημειώνουμε ὅτι εἴμαστε πάντοτε ὑπέρ τῆς ἀλήθειας καί ὑπέρ τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καθώς συνέβησαν. 
Σημειώνουμε ὅμως ἐπίσης, πώς σέ καιρούς χαλεπούς ὅπου βάλλεται ἡ πατρίδα μας πανταχόθεν - ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ Ἱστορία, ἡ οἰκονομία, τά κοινωνικά ἤθη, ἡ ἐθνική ταυτότητα, ὁ ἐθνικός πλοῦτος, ἡ ἐθνική ἀκεραιότητα καί κυριαρχία καί γενικά ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ ὡς Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξους - δέν κατανοοῦμε τήν προσπάθεια εἰσαγωγῆς...
τῆς διδασκαλίας τοῦ ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώματος στήν δημόσια ἐκπαίδευση ὡς ἰδιαίτερο καί ξεχωριστό κεφάλαιο καί μάλιστα ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ ἑλληνικοῦ ὁλοκαυτώματος ἤ ἐν ἐλλέιψει τῆς πλήρους διάστασής του, ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ ὀγκώδους ἀνεκτίμητου ἱστορικοῦ ὑλικοῦ τῆς ἀρχαίας καί σύγχρονης ἑλληνικῆς ἱστορίας καί τῶν ἡρώων της, χωρίς παραποιήσεις καί παρερμηνεῖες καί ἐν συναρτήσει μέ τήν πρόσφατη εἰσαγωγή τῶν ἰσλαμικῶν σπουδῶν στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης! 
Γιατί ὑποβιβάζεται καί παραγκωνίζεται ὅ,τι εἶναι Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο ταῖς εὐλογίαις τῆς Πολιτείας, τοῦ Α.Π.Θ. καί τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης; Γιατί προωθεῖται καί μάλιστα στόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς Παιδείας ὅ,τι θά ἐπηρρεάσει τούς σημερινούς μαθητές κι αὐριανές γενεές τῶν Ἑλλήνων, ὅ,τι "κλέβει τόπο" ἀπό τήν ψυχή τους κι ἀπό τά μαθήματά τους, πού κάλλιστα θά "ἔπιανε τόπο" σέ βάθος ἡ ἔνδοξη Ἑλληνική Ἱστορία καί ἡ σωτηριώδης Ὀρθοδοξία;

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή: 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη,  12-11-2014
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ἀριθμ. Πρώτ. 34   
Πρὸς τοὺς Διευθυντὲς καὶ τὶς Διευθύντριες τῶν Γυμνασίων καὶ τῶν Λυκείων τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης
Θέμα: Πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος γιὰ συμμετοχὴ φιλολόγων καὶ ἄλλων ἐκπαιδευτικῶν στὸ Ἐκπαιδευτικὸ Σεμινάριο «Ἡ Διδασκαλία τοῦ Ὁλοκαυτώματος στὴν ἐκπαίδευση»
Συνημμένα: Πρόγραμμα Σεμιναρίου καὶ Δήλωση Συμμετοχῆς
Κύριε Διευθυντὰ / Κυρία Διευθύντρια,
Ὁ Τομέας Παιδαγωγικῆς το Τμήματος Φιλοσοφίας καὶ Παιδαγωγικῆς τς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καὶ ἡ Ἰσραηλιτικὴ Κοινότητα Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης καὶ μὲ τὴ χορηγία τοῦ German-Greek Funds for the Future τοῦ Γερμανικοῦ Προξενείου Θεσσαλονίκης, ἕνα πολυεπίπεδο ἐκπαιδευτικὸ σεμινάριο γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Ὁλοκαυτώματος στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται πρωτίστως σὲ φιλολόγους τῶν Γυμνασίων καὶ τῶν Λυκείων τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας (ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους ἄλλους ἐκπαιδευτικοὺς ἀπὸ τὶς ἄλλες διευθύνσεις ἀλλὰ καὶ ἄλλων εἰδικοτήτων ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ παρακολουθήσουν) καὶ θὰ διεξαχθεῖ ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 19 μέχρι τὴν Κυριακὴ 21 Δεκεμβρίου 2014 στὸ Κέντρο Διάδοσης Ἐρευνητικῶν Ἀποτελεσμάτων τοῦ Α.Π.Θ., τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὴν ὁδὸ Γ΄ Σεπτεμβρίου, μεταξύ τς Φοιτητικῆς Λέσχης καὶ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Γυμναστηρίου.
Παρακαλοῦμε θερμὰ νὰ ἐνημερώσετε σχετικά τούς φιλολόγους τοῦ σχολείου σας καί, ἐφόσον σημειωθεῖ ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν πλευρά τους, νὰ μᾶς ἀποστείλετε ἠλεκτρονικὰ ἢ μὲ fax τὴ συνημμένη δήλωση ἐνδιαφέροντος γιὰ συμμετοχὴ μέχρι τὴν Παρασκευὴ 5 Δεκεμβρίου  2014. Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν δηλώσεων ὑπερβεῖ τὶς ἑκατό, ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐπιλέξει αὐτοὺς ποὺ θὰ συμμετάσχουν μὲ τὰ ἀκόλουθα κριτήρια:
1) ἀντιπροσώπευση ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερων σχολείων καὶ
2) διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας κατὰ τὸ τρέχον σχολικὸ ἔτος. 
(Παραλείψαμε ὀνόματα καὶ τηλέφωνα) 

7 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ17 Νοεμβρίου 2014 - 3:09 μ.μ.

  Είναι γνωστό ότι στις διεθνείς σχέσεις ισχύει η αρχή της αμοιβαιότητος.

  Δηλαδή δίνεις και παίρνεις - αυτή είναι η διπλωματία.

  Εάν λοιπόν και οι....όψιμοι "φίλοι" μας Ιουδαίοι καθιερώσουν την διδασκαλία των Ολοκαυτωμάτων του Ελληνισμού ( Πόντος, Μικρά Ασία, Κατοχή 1941-44 ) στα σχολεία τους, τότε πολύ ευχαρίστως να διδάσκουμε κι εμείς το δικό τους "Ολοκαύτωμα" στα σχολεία μας.

  Όχι να τα θέλουν όλα δικά τους οι Εβραίοι....έτσι δεν είναι ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἄν δέν προσκυνήσουμε τόν Ἐβραῖο πού προσκυνάει τόν ἐξαποδῶ
  τί προκοπή θά ἔχουμε;;
  Τοῦ Χριστοῦ;;
  ΑΑΑ καθόλου σίκ !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συμφωνῶντας μὲ τοὺς προλαλήσαντες ἁπλῶς νὰ προσθέσω ὅτι τὸ λεγόμενο "Ὁλοκαύτωμα" (Δὲν προσθέτουν κἂν τὸν ἐπιθετικὸ προσδιορισμὸ "ἑβραϊκό"!!) οὐδέποτε ἐγένετο. Οἱ ἴδιοι οἱ Σιωνιστὲς, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἑβραιοναζιστὲς καὶ τοὺς ἑβραιοκομμουνιστές, ἐφόνευσαν γύρω στὶς 500.000 ἑβραίων τόσον γιὰ νὰ δημιουργήσουν τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ ὅσον καὶ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν μία προφητεία τους ποὺ ἀνέφερε ὅτι πρέπει νὰ θανατωθοῦν 6.000.000 ἑβραίων ὡς ολοκαύτωμα τῷ θεῷ. Ἐξ οὖ καὶ ὁ ψευδεπίγραφος ἀριθμὸς τῶν 6.000.000 θυμάτων. Είρήσθω ἐν παρόδω τὶς τελευταῖες γενοκτονίες ἐναντίον τῶν Ρωμαίων (Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων) ὅσων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων άλλὰ καὶ αἱρετικῶν μονοφυσιτῶν Ἀρμενίων τὶς σχεδίασαν κι ἔθεσαν σὲ ἐφαρμογὴ οἱ Ἐωσφοριστὲς ἑβραῖοι ποὺ ἄρχουν ἡμῶν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ετσι είναι! Δείτε το ντοκουμαντέρ "The truth behind the gates of Auswitz" τα αποκαλύπτει όλα!

   Διαγραφή
 4. ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΩΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θέμα: Πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος γιὰ συμμετοχὴ φιλολόγων καὶ ἄλλων ἐκπαιδευτικῶν στὸ Ἐκπαιδευτικὸ Σεμινάριο «Ἡ Διδασκαλία τοῦ Ὁλοκαυτώματος στὴν ἐκπαίδευση»

  Τώρα, που ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του δικού μας, του Ελληνικού, ολοκαυτώματος, καιρός είναι να αρχίσουν μαθήματα και για το Εβραϊκό!!!..
  Ρε, δεν ντρεπόμαστε λιγάκι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.