25 Νοε 2014

Ἡ γιόγκα καὶ οἱ γκουρού

Ἡ γιόγκα στὴν ἐποχή μας, προβάλλεται περιέργως ὡς μόδα καὶ λύση προβλημάτων, χαρίζοντας δῆθεν ὑγεία, ὀμορφιὰ κ.ο.κ. Ὄντως, στὴν ἀρχὴ αἰσθάνεται κανεὶς εὐεξία ὅπως ὅταν ἀθλεῖται, κόψει κάπνισμα, πολυφαγία, πιοτό. Ὅμως, ὁ κύριος στόχος τῆς γιογκικῆς γυμναστικῆς καὶ τῶν γιογκικῶν στάσεων δὲν εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ μυϊκοῦ συστήματος καὶ ἡ εὐλυγισία, ἀλλὰ ἡ ἀλλαγὴ τῆς βιοχημικῆς ἰσορροπίας τοῦ ὀργανισμοῦ μὲ ἀσάνες, δηλαδὴ περίεργες γιογκικὲς στάσεις, ἀφύσικες γιὰ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ἐμπνευσμένες ἀπὸ στάσεις ζώων: Σαλαμπασάνα= στάση ἀκρίδας, Μπουντζαυγκασάνα= στάση κόμπρας, Κουκοντασάνα= στάση κόκορα, Οὔχταν Πριστασάνα= στάση σαύρας κ.α. Γιὰ νὰ κατορθώσει κανεὶς νὰ «κάτσει» σωστὰ σ’ αὐτὲς τὶς γιογκικὲς στάσεις, ἐξασκεῖται πολὺ καιρὸ γιὰ νὰ στρίψουν οἱ κλειδώσεις τοῦ σώματος ἀφύσικα. Ἀρκετοὶ τραυματίζονται (ρήξη συνδέσμων, μηνίσκος, τραυματισμὸς τενόντων), χαλᾶν γόνατα, μέση κ.α.! Τὰ σωματικὰ προβλήματα ὡς συνέπεια τῆς γιόγκα βεβαιώνουν τὰ «ἱερὰ» μυστικιστικὰ Ἰνδουιστικὰ κείμενα ποὺ λένε ὅτι ὅποιος παραπονεθεῖ ἢ βαρυγκωμήσει γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ προκαλοῦνται εἶναι ἀνάξιος γιὰ τὴ γιόγκα...
Τό «οὐσιῶδες» εἶναι ὅτι ὁ καθήμενος σ’ αὐτὲς τὶς στάσεις, ἀσκεῖ πίεση σὲ ὄργανα...
τοῦ σώματος ὅπως καρδιά, ἔντερα, συκώτι, πνεύμονες κ.α. Ἰδιαίτερα πιέζει καὶ ἐπιδρᾶ στοὺς ἐνδοκρινεῖς ἀδένες (τὰ Τσάκρας ὅπως λέγονται στὴν ὁρολογία τους). Ἡ πίεση αὐτὴ διεγείρει ἀδένες ποὺ ὑπερλειτουργοῦν καὶ ἐκχύνουν μεγάλη ποσότητα ὁρμόνης. Κάθε ὁμάδα στάσεων (ἀσάνες) ἀσκεῖ πίεση σὲ διαφορετικοὺς ἀδένες, διεγείροντας π.χ. τὸ θυρεοειδῆ ἀδένα, πότε ἔχουμε μεγαλύτερη παραγωγὴ θυροξίνης ποὺ χύνεται στὸ αἷμα καὶ ἀλλάζει ὁλόκληρο τὸ βασικὸ μεταβολισμὸ τοῦ σώματος. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ παραμικρὴ ὁρμονικὴ διαταραχὴ προξενεῖ προβλήματα, στείρωση, πίεση, βρογχοκήλη, ζάχαρο, διαβήτη, καρκίνο... Ἡ γιόγκα εἶναι ἐπικίνδυνη ἐπέμβαση πάνω στὸ σῶμα. Μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε νὰ ἀρρωστήσει βαριά, νὰ πάθει καλπάζουσα μορφὴ καρκίνου, μπορεῖ νὰ τρελαθεῖ!

Αὐτὰ τὰ ἀρρωστημένα φαινόμενα μέσω τῶν γιογκικῶν τεχνικῶν θὰ ἑρμηνευτοῦν ὡς… πνευματικὲς ἐμπειρίες. Αὐτὴ τὴν κατάσταση ποὺ οἱ γιατροὶ τὴ θεωροῦν ἀρρώστια, κάποιοι θὰ τὴν θεωρήσουν ὡς «ἄντληση ἐνέργειας ἀπὸ ἀνώτερα κέντρα». Θὰ τοὺς κολακεύουν τὸν ἐγωισμὸ ὅτι εἶναι προχωρημένοι μὲ σκοπὸ νὰ προσκολληθοῦν πάνω στὰ γκουρού (πνευματικοὶ διδάσκαλοι τοῦ Ἰνδουισμοῦ) γιὰ νὰ τοὺς ἀποκαλύψουν βαθύτερα μυστικά, ἀνώτερες τεχνικές, ποὺ θὰ τοὺς κάνουν «θεοὺς» ἢ ὅ,τι ἄλλο ἐπιθυμοῦν. Ἔτσι πλέκεται τὸ γαϊτανάκι τῆς πλάνης. Συνήθως, ὅταν κάποιος ἐκτελεῖ αὐτὲς τὶς ἀσκήσεις, τοῦ λένε νὰ συγκεντρώνει τὸ νοῦ του σὲ κάποιο συγκεκριμένο σημεῖο τοῦ σώματος, διαφορετικὸ γιὰ κάθε ἄσκηση. Ταυτόχρονα νὰ σκέπτεται ἢ νὰ λέει μία φράση, ἕναν εἰδικὸ ἦχο, κάποιο μάντρα, νὰ ἀναφέρεται σὲ μία ἀπ’ τὶς πολλὲς θεότητες τοῦ Ἰνδουισμοῦ: «θεὸς» Σίβα, Κρίσνα, Βισνού, «θεὰ» Κάλι, στὴν ἱερὴ συλλαβὴ «ΟΜ» κ.λ.π.

Πολλοί ὀπαδοὶ τῶν γκουρού δουλεύουν σκληρὰ στὰ ἀνὰ τὸν κόσμο ἄσραμ. Τοὺς κάνουν νὰ νιώθουν ὅτι ὁ γκουρού τοὺς κάνει πνευματικὴ χάρη ποὺ δέχεται νὰ ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ αὐτούς. Συνήθως αὐτοὶ οἱ «κάρμα-γιόγκι» εἶναι νέα ἄτομα ποὺ πηγαίνουν σὲ κάποιο ἄσραμ ἐκτός τς πατρίδας τους, γιὰ νὰ ξεκόψουν ἀπὸ φίλους καὶ συγγενεῖς. Ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ἡλικιωμένοι κάρμα-γιόγκι ποὺ ἔχουν δωρίσει τὴν περιουσία τους στοὺς γκουρού καὶ τὰ ἄσραμ, εἴτε διαμέρισμα ἦταν αὐτό, εἴτε δισεκατομμύρια καὶ ἔγιναν πλήρη μέλη ὥστε νὰ πετύχουν γρήγορη πνευματικὴ πρόοδο. Ἔτσι, καταντοῦν ἄμισθοι ἐργάτες σὲ ξένη συνήθως χώρα, χωρὶς φίλους, συγγενεῖς, χρήματα καὶ πληροφόρηση, ἄμεσα ἐξαρτημένοι γιὰ τροφή, ὕπνο καὶ ροῦχα ἀπὸ τὸ ἄσραμ. Αὐτοὶ συνήθως μετὰ ἀπὸ ἕνα διάστημα ποὺ τοὺς ἔχουν «στὰ ὑψηλὰ» περιθωριοποιοῦνται σὲ ἀσήμαντους ρόλους. Λίγοι ἔχουν τὴ ψυχικὴ δύναμη νὰ ἔρθουν σὲ ρήξη μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς καὶ νὰ φύγουν. Τὶς περισσότερες φορὲς συνηθίζουν τὸ ρόλο τοῦ ὀπαδοῦ καὶ ἀποδέχονται δουλικὰ τὴν «ἀσφάλεια» ποὺ τοὺς παρέχει ἡ ὀργάνωση. Κάποιοι ἄλλοι, ἀφοῦ συνειδητοποιήσουν τὸ παιχνίδι τῆς ἐξαπάτησης, διεκδικοῦν γιὰ τὸν ἑαυτὸ τους ἕνα ρόλο στελέχους τῆς ὀργάνωσης. Φεύγουν ἀπ’ τὴν κατηγορία τῶν θυμάτων καὶ συντάσσονται μὲ τοὺς θύτες καὶ κάνουν καριέρα μέσα στὴν ἴδια τὴν ὀργάνωση ἢ πᾶνε κάπου ἀλλοῦ καὶ «στήνουν» δικιά τους ὀργάνωση, πλασάρονται ὡς «δάσκαλοι γιόγκα», γκουρού, «μεσσίες», ἢ ἀνώτεροι πνευματικοὶ «δάσκαλοι». Πάντως δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο νὰ ξεφύγει ἕνα ἄτομο ἀπὸ ἐκεῖ, ἰδιαίτερα ἂν ἔχει πάρει μύηση.

Ὀπαδοὶ μίας τέτοιας ὀργάνωσης εἶναι συνήθως νεαρὰ μορφωμένα ἄτομα. Διαθέτουν χρήματα γιὰ ταξίδια καὶ ἄνετη διαβίωση. Αὐτὸ ποὺ τοὺς σπρώχνει νὰ ἀνταλλάξουν ὅλες τὶς ἀνέσεις μὲ τὴ θέση τοῦ «κάρμα-γιόγκι» εἶναι ἡ ἔλλειψη πνευματικῆς διάστασης στὴ ζωή τους. Καὶ ὅταν λέμε «πνευματικὸ» δὲν ἐννοοῦμε μουσική, θέατρο, λογοτεχνία, ὅπως κατάντησε νὰ σημαίνει ἡ λέξη. Ἐννοοῦμε κάτι ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸ βαθύτερο πυρήνα τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς, σχέση δηλαδὴ μὲ τὸ Θεό. Ἑκατομμύρια ἄτομα μὲ ὑπαρξιακὰ προβλήματα, ψάχνουν νὰ ἑνώσουν τὴ ζωή τους μὲ οὐσιώδη νοήματα. Νιώθουν ἀνικανοποίητοι γιὰ τὸν τρόπο ζωῆς τους (σάρκα – ὕλη).

Οἱ ἀξίες τῆς σημερινῆς κοινωνίας εἶναι τελείως ὑλιστικές. Πόσα βγάζει κανείς; Τί αὐτοκίνητο ἔχει; Σὲ τί σπίτι ζεῖ; Πόσο ἀκριβὲς διακοπὲς πάει; Πόσο γνωστὸς εἶναι; Τί κοινωνικὴ ἐπιρροὴ ἔχει; Τί ἀξίωμα κατέχει; Οὔτε λόγος γιὰ τιμιότητα, καλοσύνη, δικαιοσύνη, ἁγνότητα, ἀρετή, φιλία, γνώση Θεοῦ. Ἡ διαφήμιση, τὸ marketing, τὰ ΜΜΕ, ὁ κίτρινος τύπος, μᾶς θέλουν χωρὶς σκέψη. Διαμορφώνουν ἕναν τύπο ἀνθρώπου ποὺ θὰ παράγει καὶ θὰ καταναλώνει. Μᾶς θέλουν κατευθυνόμενους!       

Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὰ προβλήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Τοῦ παρουσιάζουν δωρεὰν διαλέξεις μὲ θέματα τὶς κρυμμένες δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου: Γιόγκα, μυστήρια τοῦ σύμπαντος, ὑπνωτισμό, μυστικὴ γνώση, μυστήρια ἀρχαίων Αἰγυπτίων, μαγεία, βουδισμό, μετεμψύχωση, ἀστρικὰ ταξίδια κλπ. Οἱ ὀργανώσεις αὐτὲς κινοῦνται πάνω σὲ ἀνατολικῆς προέλευσης μεταφυσικὰ «δόγματα». Ἀνήκουν στὸ ρεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (βλ. παγκοσμιοποίηση). Δίνονται ὑποσχέσεις ὅτι ἀναπτύσσοντας τὶς ἔσω «κρυμμένες δυνάμεις» τοῦ ἀνθρώπου, θὰ λυθοῦν εὔκολα τὰ καθημερινὰ προβλήματα τῆς ζωῆς μὲ τὴν ἀπόκτηση ὄμορφου σπιτιοῦ, ὄμορφης γυναίκας, προαγωγή, καλλίτερη δουλειά, ταξίδια, πλοῦτος… Προτείνουν περίεργες «ἐξωσωματικὲς ἐμπειρίες», ἄμεση ἐπαφὴ μὲ πνευματικὰ ὄντα πρὸς ὄφελος το καθενὸς ποὺ «ψάχνεται», γιὰ νὰ γίνει «δυνατός», «μπασμένος», «ξύπνιος», «ἀνεπτυγμένος». Ὑπόσχονται τὰ πάντα… Ὅπου τσιμπήσει ὁ καθένας, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση…

4 σχόλια:

 1. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΡΑΤΕ,TAE KWO DO,ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ,ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΓΚΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΗ,ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΣ?ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ?ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ,ΠΟΥ Η ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ,Η ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ,ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ!ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ?ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΕ?ΜΑ ΕΜΕΙΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ!ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΗΘΕΝ "ΑΘΛΗΜΑΤΑ" ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην μπερδεύεις όσα δεν ξέρεις.
   Το TakeVoDo και το Karate είναι καθαρά πολεμικές τέχνες. Δεν έχουν καμία σχέση με διαλογισμό και θρησκεία.

   Διαγραφή
  2. ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ "ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ,ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ!Η ΑΓΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ!ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ!ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΑΞΕ!ΜΙΛΑΕΙ ΕΝΑΣ ΠΡΩΗΝ "ΑΘΛΗΤΗΣ".......

   Διαγραφή
 2. Και βέβαια έχουν σχέση με τις πολεμικές τέχνες και κυρίως το Σαολίν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.