3 Οκτ 2014

Ἡ Αὐστρια εἶπε «nein» στοὺς Tούρκους ἰμάμηδες

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Δυσάρεστη ἔκπληξη ἐπεφύλασσε στὴν Τουρκία καὶ στοὺς Τούρκους μουσουλμάνους ποὺ ζοῦν στὴν Αὐστρία τὸ νέο νομοσχέδιο τῆς αὐστριακῆς κυβέρνησης σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀπελαθοῦν ὅσοι μουσουλμάνοι ἰμάμηδες ἔχουν ἔρθει ἀπὸ τὴν Τουρκία ἐνῶ θὰ ἀπαγορευτεῖ στὸ ἑξῆς ἡ ἀποστολὴ καὶ ἡ ἐγκατάσταση στὸ αὐστριακὸ ἔδαφος θρησκευτικῶν λειτουργῶν του Ἰσλάμ.  
Σύμφωνα μὲ τὰ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου, ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τς Αὐστρίας, Sebastian Kurz, μαζὶ μὲ τὸν ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ τῆς αὐστριακῆς κυβέρνησης, Jozef Mayer Paskalya, ἔδωσαν κοινὴ συνέντευξη τύπου στὴν ὁποία ἀνακοίνωσαν ὅτι ἀλλάζει τὸ μέχρι σήμερα στάτους κβὸ τῆς λειτουργίας τῶν μουσουλμανικῶν τζαμιῶν ποὺ βρίσκονται στὴν χώρα τους καὶ ποὺ εἶναι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς αὐστροουγγρικῆς αὐτοκρατορίας, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ 1912.  Σύμφωνα μὲ τὸ καινούργιο νομοσχέδιο μιὰ θρησκευτικὴ μειονότητα θὰ ἀναγνωρίζεται μόνο ὅταν συγκεντρώνει 17 χιλιάδες ὑπογραφὲς ποὺ θὰ αἰτοῦν τὴν ἀναγνώρισή της. Ἀλλὰ τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ στὸ νέο αὐτὸ νομοσχέδιο ποὺ ἀφορᾶ τὰ θρησκευτικὰ δικαιώματα, εἶναι ὅτι θὰ ἀπελαθοῦνε ὅσοι μουσουλμάνοι ἱερεῖς ποὺ ἐργάζονται στὴν Αὐστρία ἔχουν ἔρθει εἰδικὰ ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ἀπαγορευτεῖ ἡ εἴσοδος νέων ἰμάμηδων. Ὅπως ἀναφέρεται στὴν Αὐστρία ὑπηρετοῦν αὐτὴ τὴν περίοδο 300 ἰμάμηδες ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 65 εἶναι Τοῦρκοι καὶ αὐτοὶ θὰ....
ἀναγκαστοῦν μὲ τὴν ψήφιση τοῦ νέου νομοσχέδιου νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὸ αὐστριακὸ ἔδαφος. Παράλληλα θὰ ἐλεγχτοῦν ὅλες οἱ οἰκονομικὲς χορηγίες σὲ μουσουλμανικὰ θρησκευτικὰ ἱδρύματα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, καθὼς καὶ ὅλα τα χρηματικὰ ποσὰ καὶ διάφορες δωρεὲς ποὺ δίνονται στὰ μουσουλμανικὰ τζαμιὰ τῆς χώρας. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ τούρκικου τύπου, στὴν Αὐστρία ζοῦν καὶ ἐργάζονται περὶ τοὺς 510 χιλιάδες μουσουλμάνοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 300 χιλιάδες εἶναι Τοῦρκοι, ἐνῶ λειτουργοῦν ἑνώσεις Τούρκων μουσουλμάνων σουνιτκοῦ δόγματος, ἑνώσεις  Ἀλεβητῶν, καθὼς καὶ μία «Ἕνωση Σιϊτῶν’ μουσουλμάνων.
Ὅπως ἦταν ἑπόμενο ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς αὐστριακῆς κυβέρνησης προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση στὴν Τουρκία ἡ ὁποία τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει βάλει κυριολεχτικὰ «χέρι» στὶς μουσουλμανικὲς κοινότητες τῆς Αὐστρίας προσπαθώντας νὰ προωθήσει τὰ πανισλαμικὰ τουρκικὰ συμφέροντα. Ἡ κατάσταση αὐτὴ ὅμως ἔχε ξεσηκώσει τὶς ἀντιδράσεις τῶν Αὐστριακῶν ποὺ εἶδαν οὔτε λίγο οὔτε πολὺ νὰ δημιουργεῖται ἕνα κράτος ἐν κράτη μέσα στὴν ἴδια τοὺς τὴν χώρα, μὲ τελείως διαφορετικὴ θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ ταυτότητα ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἔχει τὴν διάθεση νὰ ἀφομοιωθεῖ στὰ ἐγχώρια πολιτιστικὰ πρότυπα, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβάλει στοὺς Αὐστριακοὺς κατοίκους τὰ δικά του θρησκευτικὰ καὶ πολιτιστικὰ πρότυπα. 
Εἶπε κανεὶς κάτι γιὰ τὴν δική μας χώρα; Περίπτωση σὰν αὐτὴ τῆς Αὐστρίας θὰ παρουσιαστοὺν καὶ σὲ ἄλλες χῶρες καθὼς τὸ πρόβλημα διογκώνεται συνεχῶς. Καλὸ θὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ νὰ μᾶς διδάξουν καὶ ἐμᾶς κάποια πράγματα γιατί ἔτσι ὅπως πάει ἡ Ἑλλάδα σὲ λίγα χρόνια θὰ γίνει Ἑλλαδιστᾶν καὶ οἱ Ἕλληνες θὰ εἶναι μιὰ θλιβερὴ μειοψηφία στὴν ἴδια τοὺς τὴν χώρα πρὸς δόξα τῶν μειοδοτικῶν μας κυβερνήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.