30 Σεπ 2014

Τὸ «φάντασμα» τοῦ διαμελισμοῦ ἐμφανίστηκε ξανὰ στὴν Tουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὸ ἄγχος τοῦ διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας ἐπανέρχεται ὅπως φαίνεται σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο. Ἔτσι, ἄλλο ἕνα ἐπώνυμο καὶ πολὺ γνωστὸ πρόσωπο στὴν Τουρκία βγῆκε δημόσια νὰ διακηρύξει ὅτι ἡ χώρα του ἀναμένεται νὰ διασπαστεῖ τὰ ἑπόμενα χρόνια μὲ ὅλες τὶς φοβερὲς συνέπειες μιᾶς τέτοιας ἐξέλιξης. Πρόκειται γιὰ τὸν πολὺ γνωστὸ καὶ παλαίμαχο Τοῦρκο δημοσιογράφο, Fatih Altayli, τῆς ἐφημερίδας Haberturk, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀρθογραφία του στὴν ἐφημερίδα ἔχει καὶ πολιτικὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ στὸ ὁμώνυμο εἰδησεογραφικὸ τουρκικὸ τηλεοπτικὸ κανάλι. Ο Fatih Altayl? σὲ ἕνα καινούργιο ἄρθρο του «φωτιά», ὑποστηρίζει ὅτι ἔχουν ἀρχίσει οἱ διαδικασίες διάσπασης καὶ διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας, στὴν ἀρχὴ τὸ λιγότερο σὲ δυὸ κομμάτια. Ἡ ἀρχὴ αὐτῆς τῆς διαδικασίας ποὺ μπορεῖ νὰ διαρκέσει ἕως καὶ δέκα χρόνια, ὅπως ὑποστήριξε ὁ Τοῦρκος ἀρθρογράφος, ἔγινε μὲ τὴν ντεφάκτο δημιουργία ἀνεξαρτήτου κουρδικοὺ κράτους τὸ ὁποῖο εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς «παράπλευρες ἐπιπτώσεις» τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων μὲ τοὺς Τζιχαντιστές. 
Ἀλλὰ ὁ Fatih Altayli δὲν εἶναι ὁ πρῶτος ἐπώνυμος Τοῦρκος ποὺ τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα προβλέπει μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο τὴν διάσπαση τῆς Τουρκίας. Νὰ θυμίσουμε ὅτι τὸν περασμένο Μάρτιο ὁ πολὺ γνωστὸς Τοῦρκος ἱστορικός, Hal?k Inalcik, εἶχε δηλώσει ὅτι ἡ ἐπαναφορὰ τῆς....
χερσονήσου τῆς Κριμαίας στὴν Ρωσία μετὰ τὴν γνωστὴ κρίση ποὺ ξέσπασε στὴν Οὐκρανία, εἶναι τὸ πρῶτο σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἀναμενομένη κάθοδο καὶ κατάληψη ἀπὸ τοὺς Ρώσους τοῦ Βοσπόρου καὶ στὴ συνέχεια τῶν στενῶν του Ἑλλησπόντου, γεγονότα ποὺ θὰ ἔχουν σὰν συνέπεια τὴν διάλυση τῆς Τουρκίας. Ο Halik Inalcik ἐπισήμανε τὸν μεγάλο κίνδυνο ποὺ διατρέχει ἡ Τουρκία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις καὶ ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ οὐκρανικὴ κρίση ἔχει σὰν βασικὸ στόχο τὴν ἴδια τὴν Τουρκία καὶ τὴν παρουσία τῆς Τουρκίας στὴν Μαύρη Θάλασσα καὶ κυρίως στὴν τουρκικὴ κυριαρχία τῶν Στενῶν καὶ τοῦ Βοσπόρου. Ὅπως τόνισε στὶς δηλώσεις του, ὁ βασικὸς στόχος τῶν Ρώσων εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ τσαρίδα τῶν πόλεων καὶ ὁ Βόσπορος, τὸ παλιὸ ὄνειρο τῶν Ρώσων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Τσάρων Ὁ Τοῦρκος ἱστορικὸς ἔκρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν Τουρκία, καταλήγοντας πὼς ἡ οὐκρανικὴ κρίση θὰ ἔχει σὰν μεγαλύτερο θύμα ὄχι κανένα ἄλλο, ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν Τουρκία, μιὰ Τουρκία ποὺ σήμερα σπαράσσεται ἀπὸ ἔντονες ἐσωτερικὲς καὶ διασπαστικὲς διαμάχες οἱ ὁποῖες κλυδωνίζουν αὐτὸ τὸ ἴδιο το οἰκοδόμημα τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας. Οἱ ἐξελίξεις μάλιστα, ὅπως ὑποστήριξε, θὰ εἶναι ραγδαῖες μέσα στὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα καὶ θὰ ὁδηγήσουν στὴν διάσπαση τῆς χώρας. Παράλληλα ἕνας ἄλλος γνωστὸς Τοῦρκος δημοσιογράφος, ὁ Rusen Cakir, τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Vatan, εἶχε γράψει πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ἕνα ἄρθρο μὲ τὸν πολὺ χαρακτηριστικὸ τίτλο, «Korkutan Senaryo», δηλαδή, «Τρομακτικὸ Σενάριο», ποὺ ἀναδημοσιεύτηκε καὶ στὴν ἐφημερίδα MilliGazete. Στὸ ἄρθρο αὐτὸ ὁ ἀρθογράφος ὑποστήριξε ὅτι ἡ Τουρκία ὁδηγεῖται σὲ μιὰ πολὺ σκληρὴ σύγκρουση ποὺ μπορεῖ νὰ καταλήξει ἀκόμα καὶ σὲ πολυδιάσπαση, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες γιὰ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ ἐνῶ εἶναι σὲ ἐξέλιξη πολὺ σημαντικὰ ζητήματα.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐσωτερικὲς προβλέψεις γιὰ διάσπαση τῆς Τουρκίας, εἴχαμε τοὺς τελευταίους μῆνες καὶ ἀνάλογες «ἐξωτερικὲς» ἐκτιμήσεις. Σὲ μιὰ πρόσφατη ἔκθεση πρὸς τὴν ἀμερικανικὴ προεδρία γιὰ τὴν Τουρκία, ποὺ συνέταξαν οἱ πρώην πρέσβεις τῶν ΗΠΑ στὴν Τουρκία, Morton Abramowitz καὶ Eric Edelman, (οἱ ὅποιοι θεωροῦνται στὶς ΗΠΑ σὰν οἱ πιὸ ἄριστα ἐνημερωμένοι γιὰ τὰ τουρκικὰ πράγματα), προβλέπεται, σύμφωνα μὲ ἕνα σχετικὸ καὶ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Cumhurriyet, ὅτι ὁ Ἐρντογᾶν, ποὺ τὸν ἀποκάλεσαν σὰν ἕνα «Ἰσλαμιστὴ Φράνκο», (πρώην δικτάτορας τῆς Ἱσπανίας), θὰ εἶναι ὁ μοιραῖος ἡγέτης τῆς Τουρκίας ποὺ θὰ ὁδηγήσει τὴν χώρα του στὴν ὁριστικὴ διάσπαση. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος ἦταν καὶ οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ Michael Rubin, κορυφαίου στελέχους τοῦ ἀμερικανικοῦ πανίσχυρου, CFR, «Συμβούλιου Ἐξωτερικῶν Σχέσεων». Ο Michael Rubin ἔκανε τὴν ἐκτίμηση ὅτι ὁ Ταΐπ Ἐρντογᾶν θὰ εἶναι ὁ μοιραῖος ἱστορικὰ ἄνθρωπος ποὺ θὰ διαλύσει τὴν Τουρκία. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Michael Rubin ἐκτὸς ἀπὸ τοῦ ὅτι εἶναι κορυφαῖο μέλος τοῦ «Συμβουλίου Ἐξωτερικῶν Σχέσεων» τῶν ΗΠΑ, ἕνας πανίσχυρος παράγοντας διαμόρφωσης τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, διατέλεσε βασικὸς σύμβουλος τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας, ἐνῶ ἦταν μέλος τῆς πρώτης συμβουλευτικῆς κυβέρνησης τοῦ Ἰρὰκ μετὰ τὴν ἀμερικανικὴ εἰσβολή. Γιὰ ὅλα αὐτὰ οἱ ἀπόψεις του θεωροῦνται κάτι παραπάνω ἀπὸ σοβαρὲς καὶ προβληματίζουν ἔντονα τὴν τουρκικὴ ἐπικαιρότητα. 
Τὸ ἐρώτημα βέβαια εἶναι το πῶς θὰ ἐπηρεάσουν τὴν δική μας χώρα οἱ πιθανὲς διαγραφόμενες ἐξελίξεις μιᾶς ἀποσταθεροποίησης, μέχρι καὶ διάλυσης τῆς σύγχρονης Τουρκίας. Ἐκεῖνο ποὺ σίγουρα θὰ μᾶς προβληματίσει, εἶναι κυρίως ποιοὶ παράγοντες θὰ παίξουν βασικὸ ρόλο σὲ μιὰ τέτοια διαδικασία. Τὸ πρόβλημα μας ὅμως εἶναι ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουμε μιὰ ξενόδουλη κυβέρνηση ποὺ δὲν ἐκπροσωπεῖ τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα, ἀλλὰ τὰ συμφέροντα τῶν ξένων ἀφεντάδων της ἐνῶ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ παρακολουθήσει καὶ πολὺ περισσότερο νὰ ἐκτιμήσει τὶς ἐξελίξεις. Αὐτὸ εἶναι ὅτι πιὸ ἄσχημο ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα σὲ μιὰ τέτοια περίοδο πολὺ σημαντικῶν καὶ ἱστορικῶν ἐξελίξεων στὴν εὐρύτερη περιοχή μας. Τὰ γεγονότα τρέχουν καὶ ἐμεῖς ἢ παραμένουμε παθητικοὶ θεατές, ἢ τὸ πιὸ χειρότερο, συντασσόμαστε μὲ τοὺς δυνάστες μας ποὺ κατέστρεψαν τὴν Ἑλλάδα. 
Ξυπνῆστε Ρέ!

1 σχόλιο:

  1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ1 Οκτωβρίου 2014 - 12:39 π.μ.

    Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά...

    Αλλά να μην ξεχνούμε ότι το θηρίο είναι πιο επικίνδυνο όταν οσμίζεται το τέλος του.

    Απαιτείται Εθνική εγρήγορση και - ειδικά - ετοιμότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.