29 Σεπ 2014

O ἱεράρχης Χρύσανθος, ἀγωνιστής γιὰ τὰ δίκαιά τῶν Ἑλλήνων

Γράφει ὁ Τάσος Κ. Κοντογιαννίδης, συγγραφέας-δημοσιογράφος
Τέτοια, μέρα τὸ 1949, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ ἀκαδημαϊκός, ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος Χρύσανθος, ἄφηνε τὴν τελευταία του πνοὴ σὲ ἕνα διαμερισματάκι τῆς Γλυφάδας (ἐπὶ Κατοχῆς διέμενε στὴν ὁδὸ Σουμελὰ 4 στὴν Κυψέλη). Ἡ πάνδημη κηδεία του, παρουσία τοῦ βασιλιὰ Παύλου, ἔγινε μὲ τιμὲς πρωθυπουργοῦ.
Ὁ Χρύσανθος ἦταν ἄνθρωπος καὶ ἱεράρχης ἀλύγιστος. Δὲν ἤξερε τί θὰ πεῖ ἐλαστικότης χαρακτῆρος, τί θὰ πεῖ ἀνάγκη ἠθικῆς προσαρμογῆς πρὸς τὶς περιστάσεις τῆς ὁποίας ἐλατήριο θὰ ἦταν τὸ ἀτομικὸ συμφέρον. Εὐλόγησε τὰ ὅπλα στὸ ΟΧΙ τοῦ 1940, στάθηκε δίπλα στοὺς τραυματίες τοῦ πολέμου καὶ δὲν δέχθηκε συμβιβασμὸ μὲ τὴν κατάσταση ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ μὲ τὸ στρατὸ κατοχῆς… 
Στὶς 27/4/1941 οἱ Γερμανοὶ μπῆκαν στὴν Ἀθήνα. Ὁ Ἕλληνας φρούραρχος Καβράκος τοῦ ζητοῦσε νὰ πᾶνε μαζὶ νὰ τοὺς ὑποδεχτοῦν στοὺς Ἀμπελοκήπους καὶ νὰ τοὺς παραδώσουν τὴν πόλη. Ὁ Χρύσανθος ἀρνήθηκε κατηγορηματικὰ λέγοντας «Ἔργον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι νὰ ἐλευθερώνη καὶ ὄχι νὰ ὑποδουλώνη». Δυὸ μέρες μετά, ὁ ἐπίτροπος τοῦ ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως Πλάκας, Πλάτων Χατζημιχάλης, τοῦ ἀναγγέλλει τὸ σχηματισμὸ τῆς κυβέρνησης Τσολάκογλου τῆς ὁποίας ἦταν μέλος, καὶ ζητεῖ ἀπὸ τὸν Χρύσανθο νὰ τοὺς ὁρκίσει. Τοῦ ἁπαντά: «Ἡ ἐθνικὴ κυβέρνησις τὴν ὁποία ὤρκισα, ἐξακολουθεῖ νὰ....
ὑφίσταται καὶ νὰ συνεχίζη τὸν πόλεμον. Ἄλλην κυβέρνησιν δὲν δύναμαι νὰ ὁρκίσω!», προσθέτοντας ὅτι «σὲ ὕποπτες καὶ ἀντεθνικὲς ἐνέργειες, ποὺ θὰ εἶναι ἐθνικῶς ὀλέθριες, δὲν μπορεῖ ἡ ἐκκλησία νὰ δώσει τὸν ὅρκο καὶ τὴν εὐλογία της». 
Λίγες ὧρες μετά, καθὼς ἔβγαινε ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ γιὰ νὰ κηδέψει τὸν φίλο το Κων. Σπανούδη, δημοσιογράφο στὴν Πόλη καὶ πρόεδρο τῆς ΑΕΚ, συναντᾶ τὸν ὑπασπιστὴ τοῦ Τσολάκογλου (ταγματάρχη Δ. Γαργαρόπουλο) ὁ ὁποῖος τὸν καλεῖ ἐκ μέρους τοῦ στρατηγοῦ νὰ πάει στὴν ὁρκωμοσία. «Ἐγὼ δὲν ἔρχομαι νὰ ὁρκίσω κυβέρνησιν προβληθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, τὰς Κυβερνήσεις ὁρίζει ὁ λαὸς ἢ ὁ Βασιλεύς. Ἡ κυβέρνηση ποὺ ὤρκισα ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχη καὶ νὰ δίδη τὸν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ Ἔθνους ἀγώνα στὴν Κρήτη». 
Θαρραλέα στάση τήρησε ὅταν τὸν ἐπισκέφθηκε τὴν ἑπομένη ὁ Γερμανὸς στρατηγὸς Στούμ, λέγοντάς του: «Προσέξατε στρατηγέ μου, νὰ μὴν τραυματίσητε τὴν ὑπερηφάνειαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ». Λίγες μέρες μετά, ὁ μέγας αὐτὸς ἱεράρχης θὰ παυθεῖ καὶ τὴ θέση του θὰ πάρει ὁ ἀπὸ Κορινθίας Δαμασκηνός, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Τσολάκογλου.
Ὁ Χρύσανθος (κατὰ κόσμον Χαρίλαος Φιλιππίδης) γεννήθηκε στὴ Γρατινὴ Ροδόπης τὸ 1881. Φοίτησε στὸ Γυμνάσιο Ξάνθης, σπούδασε στὴ Θεολογικὴ σχολὴ Χάλκης, χειροτονήθηκε διάκονος τὸ 1903 κι ἐστάλη στὴν Τραπεζούντα ὡς ἱεροκήρυκας καὶ καθηγητὴς στὸ ἐκεῖ Φροντιστήριο. Σπούδασε στὴ Λειψία καὶ τὴ Λοζάνη, ὁρκίστηκε Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος τὸ 1913 καὶ ἀγαπήθηκε ἀπὸ τὸν Ποντιακὸ Ἑλληνισμό. Ὅταν λίγο ἀργότερα οἱ Ρῶσοι κατέλαβαν τὴν Τραπεζούντα κι ἔφυγε ἡ τουρκικὴ διοίκηση, πῆρε ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ τὸν μουσουλμανικὸ πληθυσμό.
Κατὰ τὴν ταραχώδη περίοδο 1915-1923 μεταβάλλεται σὲ ἐθνικὸ ἡγέτη γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ τῆς «καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολῆς» καὶ ἀγωνίζεται στὸ Παρίσι γιὰ τὰ δίκαιά τς φυλῆς μας στὴ Συνδιάσκεψη τῆς Εἰρήνης τοῦ 1919, μὲ συναντήσεις καὶ συνομιλίες ποὺ εἶχε μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο Οὐίλσον καὶ τὸν Γάλλο πρωθυπουργὸ Κλεμανσό. Ἐκεῖ ἔθεσε ἐνώπιόν τους τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Πόντου, κέρδισε τὸ θαυμασμό τους καὶ βοήθησε σημαντικὰ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο στὸ χειρισμὸ τῶν θεμάτων τῆς Ἀνατολῆς.
Τὸ 1921 ὁ πρωθυπουργὸς Γούναρης καλεῖ τὸν Χρύσανθο νὰ μετάσχει τῆς ἑλληνικῆς ἀποστολῆς στὸ Λονδίνο, ἀλλὰ στὴν Τουρκία τὸ «Δικαστήριο τῆς Ἀνεξαρτησίας» τὸ πληροφορεῖται καὶ τὸν καταδικάζει ἐρήμην εἰς θάνατον! Τὸ 1938 ἐκλέγεται ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν σὲ ἐπανεκλογή, μὲ ἀντίπαλο τὸν ἀπὸ Κορινθίας Δαμασκηνό.

Ἡ διαθήκη τοῦ Χρύσανθου
Ὁ Χρύσανθος μὲ τὴν ἀπὸ 10/7/1943 διαθήκη τοῦ ζητοῦσε συγγνώμη ἀπὸ ὅσους ἐλύπησε καὶ συγχωροῦσε ὅσους τὸν ἐλύπησαν. Περιουσία δὲν εἶχε, καὶ τὰ λίγα προσωπικά του εἴδη (σταυρό, ἀρχιερατικὲς ράβδους, ἄμφια καὶ στυλογράφο) τὰ ἄφησε σὲ συνεργάτες του ἀρχιμανδρίτες καὶ διακους. Ἄφησε ὅμως κάτι ἄλλο στοὺς οἰκείους του. Μιὰ ἐντολὴ νὰ μὴν ἀγγίξουν δημόσιο χρῆμα. «Οἱ συγγενεῖς μου κατὰ σάρκα», ἔγραφε, «θὰ σεβαστοῦν τὴ μνήμη μου καὶ δὲν θὰ ζητήσουν συντάξεις καὶ ἐπιδόματα ἀπὸ τὸ κράτος. Ἂν κανεὶς ἀθετήσει τὴν τελευταίαν μου ταύτην θέλησιν, τὸν τοιοῦτον ἀποκηρύσσω ἀπὸ συγγενήν μου καὶ παρακαλῶ Ἐκκλησίαν καὶ Πολιτείαν νὰ ἀπορρίψωσι τοιαύτην ἀσεβὴν αἴτησιν».
pontos

5 σχόλια:

 1. Ο Χρύσανθος εάν μπορούσε να έβλεπε σήμερα, εν έτη του 2014 οι σύμμαχοι Άγγλoι και κομμουνιστές-σοβιετικοί, Αμερικανοί το πως συμπεριφέρθηκαν την σύμμαχο χώρα Ελλάδα, νομίζω πως άνετα θα είχε ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση του στρατηγού Τσολάκογλου. Ο μισός πλανήτης σκλαβώθηκε στους Ναζί του 3 Ράιχ, η Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία,Αύστρία,Δανία,Σουηδία,Νορβηγία, η δε Τουρκία δεν πήρε καθόλου μέρος, στο Β ΠΠ ζημιώθηκαν σε τίποτα; ενώ εμείς σε τι εποφεληθήκαμε που αντισταθήκαμε; μονάχα τα δωδεκάνησα μας παρέδωσαν και αυτά γιατί τα κατήχανε οι Ιταλοί και υποχρεωτικά μας τα έδωσαν.Την Βόρειο Ήπειρο την πήρανε και τη δώσανε στους κομμουνιστές του Χότζα στους Αλβανούς,ενώ την ελευθερώσαμε για τρίτη φορά,στην Κύπρο τα παιδιά της ΕΟΚΑ το 1955-58 τα κρεμούσανε οι σύμμαχοι οι Άγγλοι που επι κατοχής τους κρύβαμε στα σπίτια μας,μόνο οι παρτιζάνοι-κομμουνιστές του Τίτο στην Γιουγκοσλαβία αντιστεκόντουσαν στους Γερμανούς και εμείς και αυτό για τα συμφέροντα της Σοβιετικής Ενώσεως.ΤΟ ΈΠΟΣ ΤΟ 1940-41 ΤΟ ΤΙΜΏ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΗΠΕΊΡΟΥ, ΤΙΜΉ ΚΑΙ ΔΌΞΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΆΡΧΗ ΤΟΝ ΜΕΤΑΞΆ ΤΟΥ 1940,ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΎΠΕΛ 6-9 ΑΠΡΙΛΊΟΥ ΤΟΥ 1941. Όλα τα άλλα με την δήθεν εθνική αντίσταση, μία σφαίρα να ρίχνουμε στους Γερμανούς και δέκα στους Έλληνες τους μη κομμουνιστες τα θεωρώ άσκοπα και περιττά.Την όποια εθνική αντίσταση μας, την εκμεταλεύτηκαν οι Σοβιετικοί-μπολσεβίκοι, οι Άγγλοι, και οι Αμερικανό-Εβραίοι.Ήτανε λάθος του Χρύσανθου, έπρεπε να την ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση, απο τη σκύλλα του Χίτλερ-πέσαμε στη Χάρυβδη του Τσώρτσιλ-Στάλιν-Ρούσβελτ.Δηλαδή μόνο εμείς είμασταν οι πατριώτες και οι Τούρκοι υπήρξανε προδότες; απλά οι Τούρκοι έβλεπαν το τι συμφέρει την πατρίδα τους και όχι το κόμμα τους.Τα Σεπτεμβριανά του 1955, ποιος ζημιώθηκε;η Τουρκία η απόλεμη ή η Ελλάδα η μπαρουτοκαπνισμένη;είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας ή κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας; για την Ελλάδα να πολέμω και να πεθάνω κι¨όλας, αλλά όχι για τα συμφέροντα κάποιον δήθεν συμμάχων μόνο στα χαρτιά.tamystikatoubaltou.blogspot.gr.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να αγιασει το στομα κ το χερι του αρχιεπισκοπου Χρυσανθου που εφτυσε καταμουτρα κ δεν ορκισε τους εγχωριους κ μη,ναζι το 40.
   Αιωνια η μνημη κ αγιον το ονομα του εις τους ατελευτειτους αιωνας των αιωνων.

   Διαγραφή
 2. Το ιστορικό διάγγελμα του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος της φασιστικής Ιταλίας σε βάρος της πατρίδας μας:
  "“Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά

  Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο Πρόεδρος της Εθνικής ημών Κυβερνήσεως καλούν ημάς πάντας ίνα αποδυθώμεν εις Άγιον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αμυντικόν αγώνα.

  Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν ότι τα τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις το κέλευσμα Αυτής και του Θεού, θα σπεύσουν εν μία ψυχή και καρδία να αγωνισθούν υπέρ βωμών και εστιών και της Ελευθερίας και τιμής, και θα συνεχίσουν ούτω την απ’ αιώνων πολλών αδιάκοπον σειράν των τιμίων και ενδόξων αγώνων και θα προτιμήσουν τον ωραίον θάνατον από την άσχημον ζωήν της δουλείας. Και μη φοβούμεθα από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι, ας φοβούμεθα δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι.

  Επιρρίψωμεν επί Κύριον την μέριμναν ημών και Αυτός θα είναι βοηθός και αντιλήπτωρ εν τη αμύνη κατά της αδίκου επιθέσεως των εχθρών. Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού και εν τη γενναιότητι και ανδρείς ημών μεγαλυνθησόμεθα.

  Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και πατρός είη μετά πάντων ημών".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αγαπητε ανωνυμε(5.11)να σου υπενθυμισω πως οι αγωνες των ελληνων ηταν για υπερασπιση και γι αυτο κραταει τουτο το γενος εως δευτερας παρουσιας.η τουρκια θα διαλυθει γιατι ειναι ενα κρατος /ωρις να ειναι εθνος κ προεκυψε χωρις την ευλογια του θεου,εκτος κ αν ο πατροκοσμας κ ο γερων παισιος δεν μας τα λεν καλα.δε νομιζω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. Με αγαπη Χριστου μπορουμε ολοι οι Ορθοδοξοι να ενωθουμε εαν ταπεινωθουμε και κανουμε υπακοη στον Σωτηρα μας.
  Μπηκανε  μασονοι στην Εκκλησια μας την Ορθοδοξη για να την  μαγαρισουν και να μας βλεπουνε να μαλωνουμε και αυτοι να χαιρονται.

  Να μην τους κανουμε το χατηρι.
  Οτι εγινε εγινε φτανει ο χωρισμος οι διαιρεσεις ο φανατισμος και η διχονια μεταξυ Ορθοδοξων.
  Οτι σατανικο μας εφεραν εδω και πανω απο εναν αιωνα μεσα στην Εκκλησια να το ξεριζωσουμε και να το πεταξουμε εξω απο την Μια Ορθοδοξη Εκκλησια.
  Μας εφεραν την μεγαλυτερη παναιρεση ολων των εποχων  ολους τους αιρετικους τους βλασφημους κακοδοξους πλανεμενους και διεστραμενους  οικουμενιστες   του "παγκοσμιου συμβουλιου εκκλησιων"σε εκκλησιαστικη κοινωνια με τους Ορθοδοξους Χριστιανους.
  Εμεις  κοβουμε τους οικουμενιστες και ολους αυτους που τους ακολουθουν  με την Αγια Αποτειχιση των Ιερων Κανονων των Θεοφορων Πατερων ολων των Συνοδων.

  Μας εσχισαν την Μια Ορθοδοξη Εκκλησια
  οι οικουμενιστες του αρχεκακου οφεως
  αθετωντας και ποδοπατωντας  τον θεσμο της αρχαιας Αγιο-Πνευματικης εκκλησιαστικης παραδοσεως της νηστειας των Αγιων Αποστολων  φερνωντας γκακστερικα  με παπικο τροπο δυο τρεις  μασονοι επισκοποι ενα νεο εορτολογιο χωρις να εχουν συγκροτησει Συνοδο Οικουμενικη η Τοπικη Πανορθοδοξη Εν Αγιω Πνευματι συμφωνα με την κανονικη ταξη της Ανατολικης Εκκλησιας και χωρις να υπαρχει η παραμικρη ποιμαντικη αναγκη.

  Εμεις δεν κανουμε υπακοη στους καινοτομους σχιστες μασονους ιεραρχες του σατανα διοτι κανουμε υπακοη στην Πραξη της Μιας Εκκλησιας και στις Αγιο Πνευματικες εντολες των Αγιων Πατερων ολων των Ιερων Συνοδων που ισχυουν μεχρι σημερα παραμενωντας στο παλαιο.
  Μας δημιουργησανε καινουργιες πολλες ιεραρχικες επισκοπικες συνοδους εκκλησιων με το ονομα Γ.Ο.Χ.που ειναι παραλληλες διαφορετικες και με ξεχωριστη αρχη ως προς την Μια Ορθοδοξη Εκκλησια.
  Χειροτονησανε επισκοπους και τους τοποθετησαν παρανομα και  αντικανονικα στις μοναδικες επισκοπικες θεσεις των τοπικων Εκκλησιων  χωρις προηγουμενως να εχουν  καταδικαστει απο Συνοδο Αγια και Ορθοδοξη οι δυναμει αιρετικοι και σχισματικοι οικουμενιστες επισκοποι που κατεχουν τις θεσεις αυτες.

  Οι Ορθοδοξοι Χριστιανοι δεν αναγνωριζουμε δεν μνημονευουμε και δεν συγκοινωνουμε με καμια απο τις καινουργιες και πολλες  ιεραρχικες επισκοπικες  συνοδους εκκλησιων που ειναι παραλληλες διαφορετικες και ξεχωριστες ως προς την Μια Αγια Καθολικη και Αποστολικη Εκκλησια.
  Μονο με αυτον τον τροπο μπορει να γινει η ενωση ολων των Ορθοδοξων Χριστιανων κανωντας υπακοη Στον Χριστο και στους Αγιους του στην πραξη και πετωντας εκτος Εκκλησιας ολες της μασονικες πλανες του διαβολου και των συνεργατων του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.