15 Σεπ 2014

Πρὸς κ. Ρεπουση καὶ «σια»: Ἀκόμα καὶ Τοῦρκοι ἀναγνώρισαν τὴν σφαγὴ τῶν Ρωμηῶν τῆς Σμύρνης

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ ἀκούγεται ἐκπληκτικό, κυρίως γιὰ τοὺς διάφορους θλιβεροὺς τουρκολάγνους ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα καὶ ὅμως εἶναι ἀλήθεια ὅτι στὴν σημερινὴ Σμύρνη ἔγινε… τελετὴ ἀπὸ Τούρκους γιὰ τὴν μεγάλη πυρκαγιὰ καὶ τὴν σφαγὴ τῶν χριστιανῶν κατὰ τὰ γεγονότα τῆς ἄτακτης εἰσόδου τῶν κεμαλικῶν στὴν πόλη ἐκεῖνες τὶς μέρες, 13-18 Σεπτεμβρίου τοῦ 1922. Μάλιστα γὰ τὴν ἐπέτειο τῆς καταστροφῆς τῆς ἑλληνικότατης Σμύρνης τὸ 1922, ἔγινε καὶ προβολὴ αὐτῆς τῆς τελετῆς μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ ὀνομασία, «Buyuk Izmir Yangini», δηλαδή, «Ἡ Μεγάλη Πυρκαγιὰ τῆς Σμύρνης».
Ὅπως ἀναφέρεται σὲ ἕνα πραγματικὰ  ἐκπληκτικὸ δημοσίευμα τῆς μεγαλύτερης κυκλοφορίας τουρκικῆς ἐφημερίδας, Zaman, ἔγινε στὴν Σμύρνη, (ἀκοῦστε κύριοι τουρκολάγνοι), τελετὴ γιὰ τὰ θύματα τῆς μεγάλης πυρκαγιᾶς καὶ τῆς σφαγῆς τῶν χριστιανῶν τῆς ἱστορικῆς ἑλληνικῆς πόλης κατὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1922! Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ στὴν τελετὴ αὐτή, εἶναι ὅτι ἀναρτήθηκε καὶ πανὸ τὸ ὁποῖο ἔγραφε στὰ τουρκικά, «13-18 Σεπτεμβρίου 1922. Τιμοῦμε τὴν μνήμη τῶν ἀπολεσθέντων συντρόφων μaς κατὰ τὴν πυρκαγιὰ τῆς Σμύρνης». Ἡ τελετὴ μνήμης τῶν θυμάτων τῆς....
καταστροφῆς τῆς Σμύρνης καὶ τῆς ἀπώλειας τῶν χριστιανῶν κατοίκων της, ποὺ πέρασαν τὰ χίλια μύρια ἀπὸ τὴν μεγάλη σφαγὴ καὶ τὴν γενοκτονία τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, ἔγινε στὸν ἱστορικὸ σταθμὸ Basmane τῆς πόλης, ἐνῶ ἕνα γκροὺπ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τίμησαν τὴν μνήμη τῶν θυμάτων τῆς σφαγῆς, ἔκαναν καὶ μιὰ μικρὴ πορεία μὲ τὸ πανὸ ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω. Οἱ τιμῶντες τὴν μνήμη τῶν θυμάτων, ἀναφέρεται ὅτι θεώρησαν ὑποχρέωση καὶ καθῆκον τοὺς νὰ κάνουν μιὰ μικρὴ ἔστω τελετὴ γιὰ νὰ τιμήσουν τὰ θύματα τῆς μεγάλης πυρκαγιᾶς ποὺ κατέστρεψε τὴν παλιὰ Σμύρνη, ὅπου ζοῦσαν καὶ οἱ χριστιανοὶ κάτοικοι, δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες ποὺ ἐξοντωθῆκαν ἀπὸ τὴν μεγάλη σφαγὴ καὶ τὴν γενοκτονία τῶν χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς. Πρόσθεσαν δὲ τὸ ἐντυπωσιακὸ γιὰ Τούρκους, πὼς τὶς μέρες αὐτὲς δὲν πρέπει μόνο νὰ κάνουμε λαμπρὲς τελετὲς γιὰ τὴν ἐπέλαση τοῦ κεμαλικοῦ στρατοῦ πρὸς τὴν Σμύρνη, ἀλλὰ νὰ θυμόμαστε καὶ τὰ θύματα ποὺ ἐπισώρευσε αὐτὴ ἡ ἐπέλαση. Μὲ λίγα λόγια νὰ τιμήσουμε τὰ θύματα τῆς μεγάλης σφαγῆς τῆς Σμύρνης. 
Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πραγματικὰ ἐκπληκτικὸ γεγονὸς δὲν εἶναι τὸ πρῶτο τς κίνησης στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς. Στὶς 16 Νοεμβρίου τοῦ 2008, γιὰ πρώτη φορὰ Τοῦρκος καθηγητὴς τῆς ἱστορίας παραδέχτηκε δημόσια καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ἐντυπωσιακό, ὅτι στὴν διάρκεια τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς περίπου 200.000 Ρωμιοὶ ἔχασαν τὴν ζωή τους ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στρατεύματα. Συγκεκριμένα ὁ καθηγητὴς τῆς ἱστορίας, Ὀνοὺρ Γιλντιρίμ, σὲ μιὰ σημαντικότατη συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, Σαμπάχ, γιὰ πρώτη φορὰ παραδέχτηκε σὲ ἐπίσημο πλαίσιο ὅτι ἔγινε μιὰ μορφὴ γενοκτονίας σὲ βάρος τῶν Ρωμηῶν τῆς Ἀνατολίας τὴν περίοδο τοῦ 1922.  Ὁ Τοῦρκος καθηγητής, ποὺ ἔχει σπουδάσει καὶ ἔχει ζήσει ἐπὶ πολλὰ χρόνια στὶς ΗΠΑ, ἀνέφερε στὶς ἐρωτήσεις ποὺ τοῦ ἔκανε ὁ δημοσιογράφος τῆς Σαμπάχ, πὼς πράγματι τὴν περίοδο ἐκείνη οἱ Ρωμιοὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἔζησαν ἕνα μεγάλο δράμα καθὼς ξεσπιτώθηκαν καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔχασαν τὴν ζωή τους. Βέβαια ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς ὑπολόγισε τοὺς φονευθέντες σὲ 200.000, ἕνα μικρὸ νούμερο ποὺ φυσικὰ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα τῆς μεγάλης γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς Θράκης καὶ τοῦ Πόντου, ἦταν ὅμως μιὰ πρωτοφανὴς ὁμολογία Τούρκου ἐπιστήμονα τῆς ἱστορίας γιὰ πρώτη φορὰ στὰ τουρκικὰ χρονικὰ καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀποκτοῦσε μεγάλη ἱστορικὴ ἀλλὰ καὶ πολιτικὴ ἀξία. Στὴν ἴδια συνέντευξη ὁ Ὀνοὺρ Γιλντιρὶμ ὑπαινίχτηκε γιὰ ἐθνοκάθαρση ποὺ ἔγινε στὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ ποὺ φυσικὰ τὴν πλήρωσαν μὲ βαρὺ φόρο αἵματος οἱ χριστιανοί, ἐνῶ στὴν οὐσία παραδέχτηκε πὼς ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἔφερε τὸ τελειωτικὸ χτύπημα καὶ προκάλεσε τὸν θάνατο σὲ πολλὲς χιλιάδες χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καθὼς ἐγκατέλειπαν τὴν ἀπὸ αἰώνων ἑστίες τους. 
Ὅλα αὐτὰ  ἃς προβληματίσουν τοὺς διάφορους ἀνίδεους καὶ ἀνεύθυνους τουρκολάγνους ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια «κλέβουν» συχνὰ τὴν δημοσιότητα μὲ στημένες ἐκπομπὲς ὅπου προβάλουν τὶς ἀνιστόρητες  τοποθετήσεις τους, ὅτι δῆθεν δὲν ἔγινε οὐσιαστικὰ τίποτα σχετικὰ μὲ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ἑλληνορθόδοξου πληθυσμοῦ τῆς Ἀνατολῆς καὶ ὅτι δὲν ἔγινε καμία γενοκτονία. Τοῦ χαρίζουμε τὶς ἴδιες τὶς ὁμολογίες τῶν Τούρκων ἀπογόνων ἐκείνης τῆς ταραγμένης ἐποχῆς. Καὶ αὐτὸ εἶναι μόνο ἡ ἀρχή!

3 σχόλια:

  1. Ἡ ἀλήθεια πού ἀρνοῦντε θά τούς καταδιώκει πάντα......
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ἡ Ρεπούση τό ξέρει;

    Άλλοίμονο σ᾿ αὐτούς τούς κακούς καί ἀνιστόριτους Τούρκους πού λένε τέτοιες κακολογίες καί ἀνακρίβιες, δέν ἄκουσαν αὐτοί τίποτα γιά στόν συνοστισμό;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.