21 Σεπ 2014

Νέο ἀποκλειστικὸ βίντεο με τόν π. Ἀνδρέα Κονάνο στό Ῥωμαίϊκο: «Νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν κρίση μὲ Πίστη καὶ ἐλπίδα στὸν Θεὸ»

Ὁ πατὴρ Ἀνδρέας Κονάνος γιὰ τρίτη φορά, μιλᾶ ἀποκλειστικὰ στὸ Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό. 
Τὸ θέμα ποὺ ἀναλύει εἶναι ὁ τρόπος σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ λειτουργήσει ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ προβλήματά του καὶ νὰ ἀτενίζει τὸ μέλλον μὲ αἰσιοδοξία!
Δεῖτε τὴν πρώτη συνέντευξη τοῦ πατρὸς Ἀνδρέα στὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ τό ἔτος 2012 μὲ θέμα "Τρόπος προσέγγισης τῶν σύγχρονων νέων ἀπὸ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν Ἐκκλησία" ἐδῶ.
Καὶ ἡ δεύτερη ἀποκλειστικὴ συνέντευξη τό 2013 μὲ θέμα "Θέλω μία Ἐκκλησία ἑλκυστική!" ἐδῶ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.