19 Σεπ 2014

Σεβασμιώτατε Σύρου ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση!

Ἀκούστηκαν τὸν προηγούμενο καιρὸ πολλὰ (δές δδδ) σχετικὰ μὲ τὴν ἀπαράδεκτη καὶ ἀντικανονικὴ κίνηση τοῦ Μητροπολίτου Σύρου, νὰ παρερευθεῖ στὴν χειροτονία τοῦ νέου αἱρετικοῦ παπικοῦ ἐπισκόπου τῆς Σύρου Πέτρου. Ἐπειδὴ τὸ ἐπίμαχο βίντεο «ἀνέβηκε» προσφάτως στὸ youtube μπορεῖτε νὰ βεβαιωθεῖτε γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τῶν πληροφοριῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παρουσία του λοιπόν, ὁ Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος προσέφερε στὸν παπικὸ ἐπίσκοπο μία ἀρχιερατικὴ Μίτρα ὡς δῶρο καὶ τὸν προσφώνησε ἐπίσημα, ὡσὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο, πλέκοντάς του μάλιστα στεφάνια μὲ πολλὰ ἐγκώμια καὶ ἐπαίνους. Τὸ ἀποκορύφωμα πραγματοποιήθηκε στὸ τέλος ὅταν φώναξε… «Ἄξιος» στὸν νεοχειροτονηθέντα!!!
Ἐπειδὴ ὅμως ὅλοι αὐτοὶ οἱ νεροκουβαλητὲς τοῦ οἰκουμενισμοῦ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἕνα καὶ ὅτι ἡ ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» εἶναι ἐφικτή, τοὺς λέμε τὸ ὅτι δὲν ἀσπαζόμαστε τὶς αἱρετικές τους δογματικὲς ἀπόψεις, ἀλλὰ μόνο τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων. Δεῖτε σχετικά…
γίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, Καθηγητὴς Δογματικῆς (1979): «Εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Πάπα… Ὁ παπισμὸς μὲ τὴν ἠθική του εἶναι κατὰ πολὺ ἀρειανισμὸς… τὸ δόγμα περὶ ἀλαθήτου τοῦ Πᾶπα εἶναι ὄχι μόνο αἵρεσις ἀλλὰ παναίρεσις. Διότι καμία αἵρεσις δὲν ἐξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικῶς καὶ τόσον ὁλοκληρωτικῶς κατὰ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καὶ  τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς ἔπραξε τοῦτο ὁ παπισμὸς διὰ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα-ἀνθρώπου. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία. Τὸ δόγμα αὐτο εἶναι αἵρεσις τῶν αἱρέσεων, μία ἄνευ προηγουμένου ἀνταρσία κατὰ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ».
Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος, Ἀθήνα, 19705, σ. 141-162.


Σύνοδος 1838 ἐν Κωνσταντινουπόλει: 
«Νὰ προφυλάξωμεν τὰ γνήσια τέκνα τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὰς βλασφημίας τοῦ Παπισμοῦ… τὰ βάραθρα τῶν αἱρέσεων καὶ τοὺς ψυχοφθόρους κρημνοὺς τῆς παπικῆς πλάνης των… ἴνα γνωρίσητε ὅσον τὸ διάφορον ἠμῶν τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ τῶν Κατόλικων, ἴνα μὴ ἀπατάσθε ἀπὸ τοῦ λοιποῦ ἀπὸ τὰ σοφίσματα καὶ καινοφωνίας τῶν ψυχοφθόρων τούτων αἱρετικῶν… τῆς ματαιόφρονος καὶ σατανικῆς τούτων αἱρέσεως»  
Ἰω. Καρμίρη, ἔνθ. ἀνωτ. σ. 900.


Σύνοδος 879, ἐν Κωνσταντινουπόλει (χαρακτηρίζεται ὠς Η΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος): 
Αἱρετικὴ πλάνη ἡ προσθήκη του filioque στο Σύμβολο τῆς Πίστεως.

Σύνοδος 1450, ἐν Κωνσταντινουπόλει (τελευταία Σύνοδος στὸν Ι. Ν. Ἄγ. Σοφίας): 
Καταδίκη τς ἑνωτικῆς Συνόδου Φεράρας-Φλωρεντίας καὶ τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν τῶν Λατίνων.
Δημητρακοπούλου Ἀνδρ., Ἡ Ἱστορία τοῦ Σχίσματος, ἔκδ. Τῆνος, 1996, σ. 194.

Σύνοδος 1722, ἐν Κωνσταντινουπόλει: 
«Νὰ ἀποδιώχνετε τὸ ψεῦδος… νὰ ἀπέχετε μακριὰ ἀπὸ τὶς καινοτομίες καὶ τοὺς νεωτερισμοὺς τῶν Λατίνων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἄφησαν κανένα δόγμα καὶ μυστήριο καὶ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ποὺ νὰ μὴν τὸ φθείρουν καὶ τὸ νοθεύσουν».

Ἰω. Καρμίρη, ἔνθ. ἀνωτ. σ. 822-859.

Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ μεγαλύτερη αἵρεση τῆς ἐποχῆς μας!
Κατὰ τὸν ἀείμνηστον Ἀρχιμ. Σπυρίδωνα Μπιλάλη: Ὁ Οἰκουμενισμός, ἡ μεγαλυτέρα αἵρεσις τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, κηρύττουσα τὸν δογματικὸν καὶ θρησκευτικὸν συγκρητισμὸν καὶ τείνουσα εἰς ἐν εἶδος πανθρησκείας διὰ τῆς ἐξισώσεως τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καὶ θρησκειῶν, ἀποτελεῖ τὴν πλέον θανάσιμον ἀπειλὴν διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν... 
“Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Μπιλάλη, «Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός», Τoμ. A' σελὶς 377, Ἀθῆναι 1969. Οἰκουμενισμός, Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός.”

3 σχόλια:

 1. Στου κουφου την πορτα οσο θελεις βροντα........................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαχααχα! Σωστός!!! Πραγματικά δεν υπάρχει περεταίρω σχόλιο παρά μόνο αυτή η φράση!

   ΔΣ

   Διαγραφή
 2. ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ!Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.