13 Σεπ 2014

Τὸ 74% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ρωσίας διακηρύσσει ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀπαραίτητη στή ζωή του

Ἀπαραίτητον στοιχεῖον εἰς τὴν ζωὴν καὶ εἰς τὴν ταυτότητα (πολιτιστικῶς) εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν τῶν Ρώσων πολιτῶν, συμφώνως πρὸς δημοσκόπησιν, ἡ ὁποία διενεργήθη διά λογαριασμὸν κοινωνιολογικῆς ὑπηρεσίας. Ἡ ἔρευνα οὐσιαστικῶς ἐπεβεβαίωσεν ἐρεύνας τῶν δύο προηγουμένων ἐτῶν αἱ ὁποῖαι εἶχον καταδείξει ὅτι τὸ ποσοστὸν τῶν Ὀρθοδόξων ἀνέρχεται εἰς τὸ 74% τοῦ πληθυσμοῦ. Τὴν ἔρευναν μετέδωσε τὴν 29ην Ἰουλίου τὸ Ρωσικὸν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων. Συμφώνως πρὸς αὐτήν:
«Τὰ τρία τέταρτα τῶν Ρώσων πολιτῶν πιστεύουν ὅτι ἡ Ρωσία χρειάζεται τὴν Ὀρθοδοξία, σύμφωνα μὲ δημοσκόπηση τῆς κοινωνιολογικῆς ὑπηρεσίας Sreda, τὰ ἀποτελέσματα τῆς ὁποίας παρουσιάστηκαν ἀπὸ τὸ....
ἐκκλησιαστικὸ πρακτορεῖο Interfax στὶς 28 Ἰουλίου, τὴν Ἡμέρα ἑορτασμοῦ τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Ρώς.
"Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἔρευνας τὸ 74% τῶν πολιτῶν τῆς Ρωσίας συμφώνησαν μὲ τὴ δήλωση ὅτι ἡ Ρωσία χρειάζεται τήν Ὀρθοδοξία (31% συμφωνεῖ ἀπόλυτα καὶ τὸ 43% μᾶλλον συμφωνεῖ). Ἑπτὰ τοῖς ἑκατὸ διαφωνοῦν μὲ τὴ δήλωση αὐτὴ (4% διαφωνοῦν πλήρως καὶ 3% μᾶλλον διαφωνεῖ), ἐνῶ 19 % συμφωνοῦν σὲ ὁρισμένες πτυχὲς καὶ διαφωνοῦν σὲ ἄλλες", δήλωσαν οἱ ἐρευνητές. Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπάρχει κανεὶς ποὺ νὰ ἀρνήθηκε τελείως νὰ ἀπαντήσει στὸ ἐρώτημα εἶναι ἀξιοσημείωτο, κοινωνιολόγοι, δήλωσαν ἐπίσης. Τὸ ποσοστὸ τῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐντελῶς διαφωνοῦν μὲ τὴ
δήλωση ἢ μᾶλλον διαφωνοῦν (10% συνολικὰ) ἢ ἔχουν ἀμφιβο- λίες (23%), εἶναι ἄνω τοῦ μέσου ὅρου, ἐνῶ στὶς γυναῖκες ἡ στήριξη τῆς δήλωσης εἶναι πολὺ ὑψηλὴ (80% συνολικά) .  Ἡ ἡλικία καὶ ἡ ἐκπαίδευση δὲν ἐπηρεάζουν τὶς ἀπαντήσεις τῶν ἐρωτηθέντων καὶ μόλις μία μικρὴ ὁμάδα τῶν Ρώσων πολιτῶν μὲ σπουδὲς στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση ἔχει περισσότερους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δὲν θεωροῦν ἀναγκαία τὴν Ὀρθοδοξία (9%).
Οἱ πολίτες μὲ χαμηλότερο εἰσόδημα σὲ ὅλη τὴ χώρα - κάτω ἀπὸ τὰ 4.000 ρούβλια - ἔχουν ἄνω τοῦ μέσου ὅρου ἀμφιβολίες λέγοντας ὅτι συμφωνοῦν σὲ ὁρισμένες πτυχὲς καὶ διαφωνοῦν σὲ ἄλλες (24%) ὅτι ἡ Ρωσία χρειάζεται τὴν Ὀρθοδοξία. Οἱ πολίτες μὲ εἰσόδημα 4.000 ἕως 20.000 ρούβλια πιὸ συχνὰ ὑποστηρίζουν τὴ συγκεκριμένη δήλωση (περίπου 80%), ἐνῶ οἱ Ρῶσοι πολίτες μὲ εἰσόδημα πάνω ἀπὸ 20.000 ρούβλια, δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο.
«Εἶναι περίεργο τὸ γεγονὸς ὅτι μεταξὺ τῶν πιστῶν τοῦ Ἰσλὰμ μόνο τὸ 1% διαφωνεῖ μὲ τὴ δήλωση ὅτι ἡ Ρωσία χρειάζεται τὴν Ὀρθοδοξία, τὸ 33% συμφωνοῦν σὲ ὁρισμένες πτυχὲς καὶ διαφωνοῦν σὲ ἄλλα, καὶ τὸ ὑπόλοιπο 65% συμφωνοῦν", δήλωσαν κοινωνιολόγοι.
Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες τῶν κοινωνιολόγων, τὸ μερίδιο τῶν Ρώσων πολιτῶν ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ Ρωσία χρειάζεται Ὀρθοδοξία σχεδὸν δὲν ἄλλαξε τὰ τελευταῖα δύο χρόνια. Τὸ 2012 τὸ ποσοστὸ τῶν ἀτόμων ποὺ ὑποστηρίζουν τὴ δήλωση αὐτὴ ἦταν 73% καὶ 74% τὸ 2013».
Ο.Τ

2 σχόλια:

  1. KAI ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ.ΑΜΗΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 26%
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΠΟΣΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ?Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.