28 Αυγ 2014

Τζιχὰντ στὴν Σμύρνη τὸ 1922… Τί παίζει σήμερα;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Μὴν μπερδεύεστε , δὲν πρόκειται γιὰ εἰκόνες ἀπὸ τὴν Συρία τοῦ 2014. Εἶναι κεφάλια σφαγμένων Ἑλλήνων καὶ παλουκωμένα μὲ τὸ ἴδιο τελετουργικὸ τρόπο ἀπὸ τοὺς διαχρονικοὺς μακελλάρηδες ποὺ ἔδρασαν τὸ 1922 καὶ στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή. Τζιχὰντ τότε... Τζιχὰντ σήμερα... Πόσο ὅμως κοντά μας;
Σμύρνη  1922 – Τζιχὰντ τότε
Στὶς 27 Αὐγούστου γίνεται ἡ πρώτη ἐμφάνιση Τούρκων «τσετῶν» (=ἀτάκτων) ὑπὸ τὸν Κιορ (=μονόφθαλμος) Μπεχλιβᾶν στὴ Σμύρνη. Τρομοκρατία ἁπλώνεται στὴν πόλη. Τὰ πλήθη συρρέουν στὴ Μητρόπολη. Ὁ Χρυσόστομος, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν ἀδελφό του Εὐγένιο, κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ βοηθήσει. Τελεῖ τὴν τελευταία του λειτουργία στὴν Ἁγία Φωτεινή. Εἶναι κάτωχρος ἀπὸ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἀγρύπνια. Ὅταν ὅμως βγαίνει στὴν Ὡραία Πύλη γονατίζει καὶ προσεύχεται σὰν ταπεινὸς λευίτης καὶ ἐγείρεται ὡς ἅγιος. Εἶναι τὸ τελευταῖο κήρυγμά του...
Ὁ Τουρκικὸς ὄχλος, τελώντας σὲ ἔξαλλη κατάσταση, παρέλαβε τὸν Χρυσόστομο. Ἐπιτέθηκε ἐναντίον του κτυπώντας τὸν μὲ γροθιές, λοστοὺς καὶ ξύλα καὶ τὸν ὁδήγησαν σὲ ἕνα κουρεῖο, ὅπου τὸν ἀνάγκασαν νὰ φορέσει μιὰ λευκὴ μπλούζα. Στὴν συνέχεια, τοῦ ξερίζωσαν τὴ γενειάδα καὶ τὸν ἔσυραν στὴν τουρκικὴ συνοικία, προπηλακίζοντας καὶ....
πτύνοντας τὸν. Ἐκεῖ του ἐπεφύλαξαν ἕναν ἀργὸ καὶ βασανιστικὸ θάνατο: τὸν μαχαίρωσαν σὲ πολλὰ σημεῖα τοῦ σώματός του, ἐξόρυξαν τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ τοῦ ἔκοψαν τὰ αὐτιὰ καὶ τὴν μύτη.
Ὁ Χρυσόστομος αἱμόφυρτος, σιωπηρός, περήφανος, χωρὶς νὰ ἱκετεύει καὶ νὰ λυγίζει στὸν ἐχθρό, σέρνεται ἀπὸ τὸ πλῆθος καὶ ἀφοῦ σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῶν μαρτυρίων τοῦ ἔλεγε «Κύριε, ἐλέησον μέ», ἀφήνει τὴν τελευταία του πνοὴ ἀναφωνώντας: «Θεέ μου!». (averoph.wordpress.com)

Ἀθήνα 2014 – Τί παίζει σήμερα; 
Υπάρχουν στὴν Ἑλλάδα ἰσλαμιστικὲς ὁμάδες φονταμενταλιστῶν; Ὑφίσταται κίνδυνος ἐξέγερσης τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστῶν; Εἶναι ἐφικτὸ ἕνα σχέδιο ἀποσταθεροποίησης τῆς Ἑλλάδας μέσω ἀσύμμετρων ἀπειλῶν; Ὑπάρχει κίνδυνος τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων; Ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἐπικίνδυνα ζητήματα ἐθνικῆς ἀσφάλειας στὴν πατρίδα μᾶς εἶναι αὐτὸ τῆς παράνομης μετανάστευσης. Το σημαντικότερο, ἀπ’ ὅλων εἶναι πὼς οὐδεὶς γνωρίζει τὸν πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ κατοικοῦν στὴν Ἑλλάδα. Οι πιὸ μετριοπαθεῖς προβλέψεις ἀναφέρονται σὲ 1 μὲ 1,5 ἑκατομμύριο.
Οἱ ἐξεγέρσεις μὲ τὰ σοβαρὰ ἐπεισόδια ποὺ ἀκολούθησαν σὲ Γαλλία τὸ 2005, Ἡνωμένο Βασίλειο τὸ 2011 καὶ Σουηδία πρὸ μερικῶν μηνῶν ἀπέδειξαν τὸ αὐτονόητο. Πῶς ἀκόμα καὶ σὲ χῶρες μὲ ὑψηλὴ κοινωνικὴ πολιτικὴ καὶ φροντίδα οἱ Μουσουλμάνοι εἴτε λέγονται σουνίτες εἴτε σιίτες δὲν ἀφομοιώνονται. Καὶ ἀκόμα μεγαλύτερο εἶναι τὸ πρόβλημα ὅταν ἐξεγέρθηκαν καθὼς ὁ θρησκευτικός τους φανατισμὸς καὶ ἡ περιφρόνηση ἀπέναντι στὸ ἀνεκτίμητο ἀγαθό τς ἀνθρώπινης ζωῆς τῶν συμπολιτῶν τους, τοὺς ἔκαναν νὰ λεηλατοῦν καὶ νὰ πλιατσικολογοῦν δίχως τὶς ἀρχὲς ἀσφαλείας νὰ μποροῦν νὰ τοὺς σταματήσουν.
Ὅλα αὐτὰ σημαίνουν, πὼς οἱ λαθρομετανάστες εἶναι μιὰ ἱκανὴ δύναμη ἡ ὁποία μὲ τὴν κατάλληλη καθοδήγηση μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει τὴν σύσταση ἑνὸς ἐσωτερικοῦ μετώπου ποὺ θὰ ἔχει ὡς σκοπὸ τὶς δολιοφθορές, τὶς ψυχολογικὲς ἐπιχειρήσεις, τὶς οἰκονομικὲς ζημιὲς ποὺ ἐπιφέρουν καὶ τὴν ἀνάλωση δυνάμεων ἀπὸ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις προκείμενου νὰ καταστείλουν τοὺς ὅποιους θύλακες ἐπεισοδίων δημιουργοῦν. (defence-point.gr/news/28/08/2013)

Πόσο ὅμως κοντά μας…
μπορεῖ  κάποιοι  νὰ καθοδηγήσουν δυσάρεστες ἐξελίξεις στὸ ἐσωτερικὸ γιὰ νὰ πετύχουν διείσδυση ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό; Ἀπὸ τὸ ἀξιόπιστο hellasforce ἐπισυνάπτουμε τὶς παρακάτω ἐπισημάνσεις: 
Εἶναι πλέον γνωστὸ ὅτι ἡ Τουρκία, δηλαδὴ ὁ Ἐρντογᾶν καὶ οἱ τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους.
Ἡ Τουρκία διοχετεύει ἰσλαμιστὲς τρομοκράτες πρὸς τὴ Συρία ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρό. Μόλις ἐχθὲς ἡ ἰρακινὴ πολιτοφυλακὴ ἀνακοίνωσε ὅτι συνέλαβε τρεῖς Τούρκους πράκτορες τῆς MIT μεταξὺ τζιχαντιστῶν τοῦ ΙΚΙΛ, στὴν περιοχὴ Tuz Khurma, ἡ ὁποία βρίσκεται ἀνάμεσα στὸ Τικρὶτ καὶ Κιρκούκ. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποκαλύπτονται σταδιακὰ ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει στρατολογήσει τὸ ΙΚΙΛ μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν ἵδρυση ἑνὸς ἰσλαμικοῦ χαλιφάτου.
Ὅλα αὐτὰ ἐπιβεβαιώνουν τὶς πληροφορίες ποὺ μετέδιδε τὸ Μάρτιο ὁ ἰστότοπος Shobeat.com, ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἔχει συστήσει κέντρα ἐκπαίδευσης τζιχαντιστῶν μὲ προορισμὸ τὴ Συρία στὴν Οὔρφα, στὸ Γκαζιαντὲπ καὶ τὴν Ἀντιόχεια.
Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, ἡ ἐφημερίδα World Tribune ἀποκάλυψε ὅτι «ἡ κυβέρνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν προχώρησε στὴν πρόσληψη σημαντικοῦ ἀριθμοῦ Τούρκων ὑπηκόων ποὺ πολέμησαν μὲ τὸ ΙΚΙΛ καὶ ἐπέστρεψαν. Ἀξιωματοῦχοι ἀνέφεραν ἐπίσημα στὸ κοινοβούλιο τῆς Τουρκίας ὅτι τουλάχιστον 1.000 Τοῦρκοι ἔχουν πολεμήσει μὲ τοὺς ἰσλαμιστὲς στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία. Ἀνέφεραν ὅτι οἱ Τοῦρκοι, στοὺς ὁποίους προσφέρθηκαν ὑπέρογκοι μισθοί, τοποθετήθηκαν σὲ τζαμιά, σχολεῖα, ἀκόμα καὶ στὰ σώματα ἀσφαλείας».
Οἱ πληροφορίες αὐτὲς κυκλοφόρησαν τὴν ὥρα ποὺ ἡ τουρκικὴ ἀντιπολίτευση κατηγοροῦσε τὴν κυβέρνηση ὅτι ἔχει καταστήσει τὴν Τουρκία φυτώριο καὶ κέντρο ἐκπαίδευσης τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ΙΚΙΛ.
Στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ νοσταλγία γιὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία «φουντώνει» ὁλοένα καὶ περισσότερο. Ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Today’s Zaman ἀνέφερε:
«Ὡς ἐκ τούτου, δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο το ὅτι ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Ἐρντογᾶν πιστεύουν ὅτι εἶναι ἕνας Χαλίφης ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀναστήσει τὸ Ἰσλαμικὸ Χαλιφάτο καὶ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Ἐπίσης, δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Ἐρντογᾶν στοχεύει νὰ ἔχει ὑλοποιήσει τὸ ὅραμά του γιὰ τὴν “Μεγάλη Τουρκία” μέχρι τὸ 2023 … ».
Ἡ ἀνακήρυξη τοῦ «ἰσλαμικοῦ χαλιφάτου» ὄχι μόνο δὲν ἀπειλεῖ τὰ ὄνειρα τοῦ Ἐρντογᾶν, ἀλλὰ ἀντίθετά τα ἐξυπηρετεῖ. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἄλλωστε καὶ ἡ στήριξή του πρὸς τοὺς ἰσλαμιστὲς δολοφόνους…  (hellasforce.com/στὶς  26 Αὐγούστου 2014
Καὶ ἂν ὁ "Χαλίφης" σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω   ἔχει κατὰ νοῦ νὰ μᾶς φτιάξει καμιὰ "βαριοπούλα" στὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο μὲ τὰ ἰσλαμικὰ φυτώρια ποῦ μπορεῖ νὰ ἔχει φυτέψει στὴν Ἑλληνικὴ Κοινωνία, τότε τί γίνεται;
ΠΟΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ; ΠΟΙΑ ΤΡΟΙΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΛΥΨΕΙ; ΠΟΙΟΣ θὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του; Ἂν δὲν ἔχουμε προνοήσει ἤδη νὰ κλείσουμε τὰ παραθύρια καὶ τὶς πόρτες τῶν συνόρων μας στὴν καθημερινὴ  λαθροεισβολή. Τὸ 1922 τοὺς ἔλεγαν Τσέτες,  σήμερα τὸ 2014 τοὺς λένε ISIS. Ποιὰ εἶναι ἡ διαφορά; Ἀφοῦ καὶ οἱ δύο παλουκώνουν τὰ κεφάλια τῶν ἀθώων θυμάτων τοὺς , ἔνδειξη  κοινῆς αἱμοβόρικης ράτσας μὲ τὰ ἴδια χαμερπῆ ἔνστικτα.
«Όλα τα σκιάζει η φοβερα καὶ τα πλακώνει η σκλαβιά»;
Μὴν πτοεῖστε.. ἤδη ἔχουμε ὑποστεῖ  "οἰκονομικὴ Τζιχάντ".
Οἱ "φανατικοὶ τοκογλύφοι" ἀπὸ τὸ 2009 κήρυξαν "ἱερὸ πόλεμο" ἐναντίον τῆς Ἱερῆς Ἑλλάδος καὶ μᾶς στραπατσάρισαν τὰ μοῦτρα… Τί θὰ γίνει ἂν κάποιοι κακόβουλοι θελήσουν νὰ παίξουν καὶ τὸ χαρτὶ τῆς κρεατομηχανῆς τζιχάντ; Τί θὰ γίνει…ἐν μέσω αὐτῶν τῶν ἀσύλληπτων δοκιμασιῶν ποὺ ὑφιστάμεθα. 
Ἡ Θεία Πρόνοια, δοκιμάζει τὴν πίστιν μας καὶ τὸ θάρρος μας καὶ τὴν ὑπομονὴ μᾶς τὴν ὥραν αὐτήν. Ἀλλ’ ὁ Θεὸς δὲν ἐγκαταλείπει τοὺς χριστιανούς. Εἰς τὰς τρικυμίας ἀναφαίνεται ὁ καλὸς ναυτικὸς καὶ εἰς τὰς δοκιμασίας ὁ καλὸς Χριστιανός. Προσεύχεσθε καὶ θὰ παρέλθη τὸ ποτήριον τοῦτο. Θὰ ἴδωμεν πάλιν καλᾶς ἡμέρας καὶ θὰ εὐλογήσωμεν τὸν Θεόν. Θαρρεῖτε ὡς ἐμπρέπει εἰς καλοὺς χριστιανούς.
Ποιὸς τὰ λέει αὐτά;  Εἶναι  τὸ τελευταῖο κήρυγμα τοῦ  Ἁγιοφόρου Ἀρχιερέα  Χρυσοστόμου Σμύρνης ποὺ εὐλογεῖ σὰν Πρωτομάρτυρας τὰ  Μαρτύρια τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρασιατικῆς Γῆς καὶ δίνει στίγμα πορείας γιὰ τὴν δικιά μας γενιὰ ποὺ βρέθηκε σὲ δεινά.
"Η Συρία τῆς Ἑλλάδος ἐν ἔτει 1922"  εἶναι ἡ προτύπωση τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς στὸ δικό της μέγεθος. Δὲν πρόκειται νὰ ἐπαναληφθεῖ  τοῦτο τὸ κακὸ ὅσο καὶ νὰ τὸ ἀπεργάζονται ὕπουλα ¨ἐχθροὶ καὶ δῆθεν φίλοι¨. Οἱ γεωπολιτικοὶ παράμετροι εἶναι τώρα διαφορετικοὶ καὶ οἱ συμμαχίες ἐκπίπτουν ἀπὸ τὴν μία στιγμὴ στὴν ἄλλη.
Ἂν προσθέσουμε ὅλες τὶς τζιχὰντ καὶ τὶς διαχρονικὲς γενοκτονίες τῶν γειτόνων μὲ τί ἔκταση καὶ μέγεθος προτύπωσης καταστροφῆς μπορεῖ νὰ τοὺς  ἀντιστοιχηθεῖ;
Ἴσως μὲ τὴν φράση τοῦ Γέροντος Παισίου γι' αὐτούς: "οἱ Τοῦρκοι ἔχουνε τὰ κόλλυβα στὸ ζωνάρι τους¨ 
Καὶ ἡ πλάκα εἶναι ὅτι δὲν τὸ ξέρουν ἢ δὲν τὸ πιστεύουν καὶ ὀνειρεύονται χαλιφάτα…!

1 σχόλιο:

  1. Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα στην Μέση Ανατολή. Συνεργασίες και Αδιέξοδα
    http://iakovosal.blogspot.gr/2015/01/blog-post_13.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.