22 Ιουν 2014

Πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ "ἐναλλακτικὸ" ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ…

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Καθημερινότητα ἐξαρτημένη ἀπὸ τὸ διαδίκτυο; Ἀκόμα τὸ ψάχνουν οἱ ψυχολόγοι καὶ ὑπολογίζουν ποσοστά. Ἐργαλεῖο χρήσιμο ἢ φονικό; Εἶναι τὸ καλύτερο ἐργαλεῖο ποὺ μπορεῖ νὰ προάγει τὸν Πολιτισμὸ ἢ νὰ τὸν καταστρέψει ὀδηγώντας τον σὲ ἐπίπεδο παρηκμασμένης διαστροφῆς. Εἶναι θέμα χρήσης;
"Το Internet, ὅμως, δὲν ἔχει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴ μορφὴ μὲ τὴν ὁποία τὸ γνωρίζουμε σήμερα. Στὰ μέσα τς δεκαετίας τοῦ 1960 καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, ποὺ διεξάγεται ἀνάμεσα στὶς ΗΠΑ καὶ στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση, τὸ ἀμερικανικὸ Πεντάγωνο ἐπιθυμεῖ τὴ δημιουργία ἑνὸς δικτύου ἐλέγχου καὶ διοίκησης ἀνθεκτικὸ σὲ περίπτωση πυρηνικοῦ πολέμου, τὴν ὁποία ἀναθέτει στὴ διεύθυνση ARPA (Advanced Research Projects Agency). Στόχος της εἶναι ἡ προώθηση τεχνολογιῶν μὲ στρατιωτικὴ χρησιμότητα. Ἡ ἔρευνα ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀποστολὴ δεδομένων ἀπὸ τὸν ἕναν ὑπολογιστὴ στὸν ἄλλο σὲ φέτες ἢ ἀλλιῶς πακέτα, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν διαφορετικὴ πορεία ἀλλὰ....
φθάνοντας στὸν προορισμὸ τους συναρμολογοῦνται ξανὰ στὴ σωστὴ σειρὰ (packetswitching, διαμεταγωγὴ πακέτων)". pacific.jour.auth.gr/seralidou/ase2d.htm#diadiktuo

Δηλ. τὸ διαδίκτυο εἶναι παιδὶ τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Πῶς θὰ ἀντιδράσει σήμερα αὐτὸ τὸ "παιδὶ" πού μεγάλωσε ἀρκετὰ σὲ περίπτωση  μιᾶς Παγκόσμιας ἐμπλοκῆς πού ὅπως φαίνεται εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν; Μήπως αὐτὴ ποὺ τὸ ἔφτιαξαν θέλουν καὶ νὰ τὸ καταστρέψουν;
"H παγκόσμια οἰκονομία ἀναπτύσσεται μόνο μὲ παγκόσμιους πολέμους" ὑποστηρίζουν σὲ ἄρθρο-σὸκ οἱ New York Times, ἡ ναυαρχίδα τῶν Δημοκρατικῶν ποὺ εἶναι καὶ τὸ κυβερνῶν κόμμα στὶς ΗΠΑ αὐτὴ τὴν ἐποχή, τὴν ἐπαύριο τοῦ ἄρθρου τοῦ πρώην ΥΠΟΙΚ ἐπὶ κυβερνήσεων Ρ.Ρήγκαν, Paul Craig Roberts ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι "Στὴν Οὐάσιγκτον ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ πιστεύουν ὅτι μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἕνα πρῶτο πυρηνικὸ πλῆγμα ἐναντίον τῆς Ρωσίας καὶ νὰ καταφέρουν νὰ γλιτώσουν ἀπὸ τὶς συνέπειες μιᾶς πιθανῆς ἀνταπόδοσης". (to-radar.gr/ 20th Ἰούνιος, 2014)
Ἂν καὶ Παγκόσμιος ἱστὸς δὲν μπορεῖ νὰ καταρρεύσει ἀπὸ τὴν μία μέρα στὴν ἄλλη, συνολικὰ καὶ ὁλοκληρωτικά, εἶναι λογικὸ ὅμως σὲ μία εὐρύτερη γεωστρατηγικὴ σύγκρουση μὲ τὴν ἐμπλοκὴ πολλῶν κρατῶν νὰ ὑποστοῦν ἀνεπανόρθωτες βλάβες  κεντρικοὶ ψηφιακοὶ κόμβοι καὶ λεωφόροι περιαγωγῆς καὶ μεταφορᾶς δεδομένων. Στὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ πρέπει νὰ συνυπολογίζονται οἱ δολιοφθορὲς, τὸ ψηφιακὸ μπλοκάρισμα κρατῶν ποὺ δὲν συμμορφώνονται μὲ κοινὲς γεωπολιτικὲς ἐπιλογὲς κ.α. Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῶν περιοχῶν αὐτῶν νὰ στερηθοῦν τῶν εὐεργετικῶν δράσεων τοῦ διαδικτύου. Καὶ τότε τί;
Ἐν μία νυκτὶ μπορεῖ ἀπὸ τὰ σύνδρομα τῆς ἐξάρτησης νὰ γευτοῦμε τὸ σὸκ τῆς ἔλλειψης τοῦ διαδικτύου. Θὰ μοῦ πεῖς, ἂν γύρω σου πέφτουν μπόμπες καὶ μετρᾶς σκοτωμένους βλ. Οὐκρανία, Συρία, Ἰρὰκ ἢ τρέχεις νὰ γλυτώσεις σὰν πρόσφυγας ἢ πεινᾶς ἢ διψᾶς θὰ σοῦ λείπει τὸ διαδίκτυο; Φυσικὰ ΟΧΙ.
Ἁπλὰ θὰ καταλάβεις ἀπότομα τὴν ματαιότητα τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας ποὺ ζοῦσες  μὲ τὴν τραγικότητα τῶν στιγμῶν ποὺ κάποιοι  δρομολόγησαν γιὰ σένα  μὲ σκοπὸ νὰ στήσουν τὴν ἀνθρωπότητα στὸ Παγκόσμιο Ἐκτελεστικὸ Ἀπόσπασμα γιὰ νὰ πετύχουν τὶς ἐπιδιώξεις τους βλ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ὅπως τὸ διαπραγματεύεται τὸ παραπάνω ἄρθρο.
Αὐτὲς τὶς σκηνὲς τοῦ πόνου καὶ τῆς τραγωδίας ποὺ ἤδη παρακολουθοῦμε διαδικτυακᾶ μποροῦν νὰ ἐπεκταθοῦν κεραυνοβόλα καὶ αὐτοστιγμῆς σὲ ὁποιαδήποτε περιοχὴ τοῦ Πλανήτη. Κανεὶς λοιπὸν δὲν ξέρει πότε σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιροὺς μπορεῖ καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ στερηθοῦμε τὸ διαδίκτυο. 
Στὸ  χέρι μας ὅμως  εἶναι νὰ φτιάξουμε μιὰ ἐναλλακτικὴ  ζωντανὴ μορφή του. Ἤδη εἴμαστε ἐξοικειωμένοι μὲ τὶς λέξεις δικτυωμένος, διασυνδεμένος κ.α, ἀπομένει λοιπὸν  νὰ συνδέσουμε τὴν ψυχοσωματική μας ὑπόσταση στὸ πυρήνα τῆς κοινωνίας ποὺ μᾶς περιβάλλει καὶ νὰ γίνουμε λειτουργικὸ κομμάτι της καὶ ὄχι ἀπαθὲς μέλος στὰ τεκταινόμενα.
Στὶς δύσκολες στιγμὲς αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἀκόμα κουράγια καὶ πιστεύω ὅτι ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἀκόμα "κρυφὸ ψυχικὸ ἀποθεματικὸ θάρρους", ἀντὶ γιὰ ψηφιακὲς λεωφόρους διασύνδεσης νὰ στρώσουν λεωφόρους κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ δικτύωσης. Θὰ μοῦ πεῖς, ἐπιστροφὴ στὰ παλιά;
Ἃς πᾶμε πάλι πίσω στὴν ἀφετηρία τῆς ἀνθρωπιᾶς καὶ ἃς ξανατρέξουμε τὸν καλὸ δρόμο μὲ δάσκαλο τὶς ἐπώδυνες ἐμπειρίες μας. Σὲ μιὰ προσωρινὴ διακοπὴ  (βραχεία ἢ μακρά) το Internet ἃς μάθουμε νὰ πληκτρολογοῦμε σωστὰ τὴν διεύθυνση www.οἰκογένεια, www.αλληλεγγύη, www.Πίστη καὶ Ἀγάπη στὸν ἀναγκεμένο διπλανό μας .
Εἶναι σίγουρο τότε ὅτι θὰ συνδεθοῦμε σωστὰ μὲ τὸ ἐναλλακτικὸ κοινωνικὸ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ποὺ θὰ ἔχει στηθεῖ ἐξ ἀνάγκης στοὺς χαλεποὺς καιρούς, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς αὐτὸ τὸ διάστημα θὰ προπονηθοῦμε πνευματικὰ ὅταν μὲ τὸ καλὸ ξανασυνδεθοῦμε μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐποχή, ὁ ΘΕΟΣ ξέρει πότε θὰ συμβεῖ ἡ ἀποσύνδεση καὶ ἡ ἐπανασύνδεση, τὸ ἐργαλεῖο ποὺ λέγεται διαδίκτυο νὰ γίνει καθαρὰ ἐργαλεῖο πολιτισμικὸ καὶ ὄχι ἐργαλεῖο πολέμου καὶ διαστροφῆς. Μὲ αὐτὸ μπορεῖ νὰ "ὀργωθεὶ" ὁ ταλαιπωρημένος πλανήτης καὶ νὰ δώσει γλυκὸ ψωμί.
Ἕνας  διακριτικός Ἁγιορείτης Γέροντας στὴν δεκαετία τοῦ 80 καὶ σὲ ἐρώτηση μὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν μού εἶπε…
"Όλα αὐτὰ τὰ παλαβὰ καὶ τραγικὰ ποὺ γίνονται δείχνουν ὅτι ὁ κόσμος βαδίζει πρὸς τὸ τέλος, ὅμως ὁ ΘΕΟΣ δὲν ἀποφάσισε ἀκόμα νὰ μᾶς τελειώσει ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἀμετανοησίας  ἀλλὰ θὰ μᾶς δοκιμάσει μὲ πολεμικὴ φωτιὰ  γιὰ νὰ κάψει τὴν ἁμαρτία  καὶ νὰ διαδοθεῖ  μὲ ταχύτητα Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ στὰ πέρατα τοῦ κόσμου μὲ αὐτὸ τὸ πράγμα ποὺ χρησιμοποιοῦν τώρα στὴν Ἀμερικὴ καὶ λέγεται κομπιούτερ. Νά πὼς παιδάκι μου τὰ πολεμικὰ τόξα θὰ γίνουν ἄροτρα γιὰ πνευματικὸ ὄργωμα".
ΥΓ. Τελευταῖες σκέψεις ἀπὸ τὴν ἐπικαιρότητα:
Κατακαημένη Ἑλλαδίτσα σὲ ξεπουλᾶν μισοτιμῆς, ἂν μποροῦσαν καὶ τὰ παιδία σου ἐδῶ καὶ τώρα θὰ τὰ ἔβαζαν σὲ γαλέρες γιὰ τὴν Μπαρμπαριά, ἀρκεῖ νὰ ἀδειάσει αὐτὸς ὁ τόπος ἀπὸ τὸ Φῶς τοῦ κόσμου. Ποῦ νὰ ξέρουν τα ξεπουλητάρια καὶ οἱ τοκογλύφοι τῶν Ἐθνῶν ὅτι τὸ ΦΩΣ μένει πάντα ἐδῶ καὶ δὲν μετακινεῖται καὶ ἑτοιμάζεται νὰ στήσει τὸ δια-ΔΙΚΤΥ(ο) το ΧΡΙΣΤΟΥ! Καί φυσικὰ παροχος θὰ εἶναι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ!

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.