23 Απρ 2014

Ἡ συριακὴ "Τζιχὰντ" καὶ τὰ Βαλκάνια

Τοῦ Ἰωάννη Μιχαλέτου
Ἡ προώθηση "Τζιχαντιστῶν" στὸ πεδίο μάχης τῆς Συρίας, ἐὰν καὶ μειωμένη τοὺς τελευταίους τρεῖς μῆνες, ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται, λόγω ἑνὸς καλὸ δομημένο μηχανισμοῦ στρατολόγησης, προπαγάνδας καὶ ἐν συνεχεία προώθησης μέσω τῆς Τουρκίας στὴ Συρία. Καταρχᾶς, στὴ Σερβία ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐνεργοποιημένων Ἰσλαμιστῶν ἀνέρχεται σὲ 500 περίπου ἄτομα τὰ ὁποῖα λαμβάνουν ἐνεργὰ μέρος στὶς παραπάνω δραστηριότητες ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 200 δραστηριοποιοῦνται στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Βελιγραδίου καὶ τὰ ὑπόλοιπα στὸ Σαντζάκ, μιὰ περιοχὴ ὅπου ἡ παρουσία τόσο τῶν Σαουδαραβικῶν κύκλων ὅσο καὶ τῆς Τουρκίας εἶναι ἔντονη τὴ τελευταία δεκαετία. Ἐπιπλέον ὑφίστανται πυρῆνες στὸ Νόβι Σάντ, τὴν Λοζνίτσα, Σενίτσα, Τούτιν καὶ Σουμαντίγια.
Ἡ ὄσμωση καὶ ἡ συνεργασία τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴ Σερβία μὲ αὐτοὺς στὴ Βοσνία, εἶναι ἔντονη καὶ διαπλεκόμενη ὄχι μόνο στὸ θρησκευτικὸ-πολιτικὸ πεδίο ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτὸ τῶν δραστηριοτήτων ποὺ....
ἅπτονται τῆς ὀργανωμένης διακίνησης ναρκωτικῶν καὶ ὅπλων μὲ τὶς ὁποῖες τροφοδοτοῦν τὶς ὑπόλοιπες ἐνέργειές τους.
Ὁ Νουσρὲτ Ἰμάνοβιτς τῆς Βοσνίας, κεντρικὴ φιγούρα σκληροπυρηνικοῦ ἡγέτη τῆς Βοσνίας διαπλέκεται μὲ τὸν ἐπίσης Βόσνιο Σαφὲτ Κουντούζιοβιτς ποὺ κατοικοεδρεύει στὴ Βιέννη, μιὰ πόλη ποὺ εἶναι κατ'οὐσία τὸ ἐπίκεντρο ὅλων των διοργανωτῶν τῶν Ἰσλαμιστικῶν δικτύων στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια.
Πρόσφατα ἡ Σερβικὴ Ἀστυνομία συνέλαβε μέλη τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργάνωσης Φουρκὰν ἡ ὁποία ἀπέστειλε δεκάδες μαχητὲς στὴ Συρία καὶ ταυτοχρόνως ἐρευνᾶται ἡ σχέση της μὲ τὸ λαθρεμπόριο ἡρωίνης πρὸς τὶς χῶρες τῆς Ε.Ε. μέσω Δυτικῶν Βαλκανίων καὶ Αὐστρίας. Προσέτι, ἔχει ἐνταθεῖ ἡ διαδικτυακὴ προπαγάνδα τῶν Βαλκανικῶν ἐξτρεμιστικῶν ἰστοσελίδων ὅπως τὸ “Put vjernika”, “Balkanski emirat”, “Essune”, “Vijesti ummeta”, “Poziv u raj”τα ὁποία ἔχουν μιὰ πολυποίκιλη ἐξάπλωση μέσω τῶν μελῶν καὶ ὑποστηρικτῶν τους σὲ ἀρκετὲς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες μεταξύ των ὁποίων τὴν Αὐστρία ἀλλὰ καὶ τὴ Γερμανία.
Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι διαχειριστὲς τῶν ἰστοσελίδων αὐτῶν ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν ἐπίσημη Ἰσλαμικὴ κοινότητα τῆς Βοσνίας,ἡ ὁποία εἶναι ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς "Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητας" καὶ παρ'ὅλες τὶς σφοδρὲς ἀντιμαχίες μεταξὺ Κατᾶρ-Σαουδικὴς Ἀραβίας (Γουαχαμπιστῶν-Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων) στὴ Βοσνία ἐπικρατεῖ πρὸς τὸ παρὸν ἀγαστὴ συνεργασία, ἐὰν καὶ αὐτὸ δὲν ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ διαρκέσει ἐπὶ μακρόν.
Πρόσφατα ἀποκαλύφθηκε ὅτι στέλνονται Βαλκάνιοι Ἰσλαμιστὲς (νεαρὲς γυναῖκες) γιὰ τὴ λεγόμενη - καὶ παντελῶς ἐκτὸς πνεύματος τοῦ Ἰσλὰμ- "σεξουαλικὴ Τζιχὰντ" στὴ Συρία. Οἱ 15χρονές Σαμρὲ Κεσίνοβιτς καὶ Σαμπινὲ Σελίμοβιτς, Βοσνιακῆς καταγωγῆς ἀλλὰ διαμένοντες στὴ Βιέννη ἔφυγαν πρὸς τὴ Συρία ἀφότου στρατολογήθηκαν γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο. Ἐξ' αὐτοῦ ἀποκαλύφθηκε καὶ ὁ "διάδρομος" μαχητῶν ἀπὸ τὴ Συρία Βαλκανικῆς καταγωγῆς ποὺ εἶναι Βιέννη-Κωνσταντινούπολη-Ἄδανα-Συρία.
Παρ'ὅλη τὴν οὐσιαστικὴ ἥττα τῶν ἀντάρτικων δυνάμεων στὴ Συρία, ἡ γενικότερη ἐκτίμηση μὲ βάση τὰ σημερινὰ δεδομένα, εἶναι ὅτι ἡ στρατολόγηση τῶν Βαλκάνιων Ἰσλαμιστῶν θὰ συνεχιστεῖ καθόσον ὑπάρχει οὐσιαστικὴ δέσμευση τῆς Τουρκίας γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ πολέμου καὶ προβολὴ στὴν πρώτη σελίδα τῆς ἀτζέντας τῆς Τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ, μὲ ταυτόχρονη στέρεη ὑποστήριξη ἀπὸ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία ἡ ὁποία στὴν οὐσία χρηματοδοτεῖ ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ ἀντάρτικου μὲ περισσότερα ἀπὸ 120 Ἑκατομμύρια Δολάρια ἡμερησίως γιὰ τὶς πληρωμὲς τῶν ἀνταρτῶν, τὴν ἐνδιαίτηση, τὸν ἐξοπλισμό, τὶς μεταφορές, τὴν περίθαλψη, δωροδοκίες ἀξιωματούχων σὲ δεκάδες κράτη, ἔξοδα προπαγάνδας καὶ στρατολόγησης καὶ ἄλλα. Περίπου ἄλλα 60 Ἑκατομμύρια Δολάρια ἡμερησίως γιὰ τοὺς ἴδιους σκοποὺς πληρώνονται ἀπὸ τὰ κράτη τοῦ Κόλπου καὶ μεγάλο ἀριθμὸ ἀνὰ τὸν πλανήτη Ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων καὶ δικτύων. Τὰ παραπάνω ποσὰ εἶναι ἐνδεικτικὰ καὶ λίαν μετριοπαθῆ.
Εἶναι πλέον τοῦ βέβαιου, ὅτι ἡ διαιώνιση αὐτῆς τῆς κατάστασης θὰ ἔχει σαφέστατες ἐπιδράσεις σὲ θέματα ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας γιὰ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ὄχι μόνο, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν Ὑπουργείων δημόσιας τάξης καὶ ναυτιλίας ἔχουν ἤδη ἐκφράσει φόβους γιὰ ἔλευση τρομοκρατῶν στὴν Ἑλλάδα μεταξύ των ἄλλων, ἐν εἴδη λαθρομεταναστῶν. Ὁ Ἑλλαδικὸς χῶρος ἤδη ἔχει γίνει ἄξονας γιὰ μεταφορὲς τράνσιτ Τζιχαντιστῶν μὲ πρόσφατες ἀστυνομικὲς ἐπιτυχίες γιὰ τὴν σύλληψη ἢ τὴν ταυτοποίησή τους.
Ἐπιπροσθέτως ἡ διαρκῶς ἐντεινόμενη κλιμάκωση τῶν Τζιχαντιστῶν εἰς βάρος τοῦ Ἰράκ, ἀλλὰ καὶ ἡ εὔθραυστη κατάσταση στὸ Λίβανο δὲν προμηνύουν καλὲς ἐξελίξεις γιὰ ὁλόκληρη τὴ Μέση Ἀνατολὴ μὲ σαφέστατη ἀντανάκλαση καὶ στὸ εὐρύτερο γεωγραφικὸ περιβάλλον,ἐνῶ ἡ Τουρκία βαδίζει μετὰ πάσης βεβαιότητας σὲ μιὰ ζώνη ὑψηλοῦ κινδύνου γὰ τὴν ἐκδήλωση τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στὸ ἔδαφός της ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστὲς οἱ ὁποῖοι θὰ πλήξουν τὴ χώρα αὐτὴ ἅπαξ καὶ διαφανεῖ ἡ ἀμετάκλητη ἥττα τους στὸ πεδίο τῶν μαχῶν.
Ἄλλωστε ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς λόγους ποὺ στέλνονται ἀφειδῶς φανατικοὶ Ἰσλαμιστὲς στὴ Συρία καὶ τὸ Ἰρὰκ εἶναι γιὰ νὰ "ξεφορτωθεῖ" ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία τὰ πλέον ριζοσπαστικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπειλοῦν τὸν Οἶκο τῶν Σαοὺντ καὶ ταυτοχρόνως νὰ ἱκανοποιήσει τοὺς πάγιους γεωπολιτικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς σκοπούς της. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὴ ἡ σταθερὰ δὲν θὰ ὑφίσταται καὶ τουλάχιστον 30.000 Τζιχαντιστὲς θὰ εἶναι "ἐν κινήσει" καὶ ἐκτὸς Συρίας, ἡ Τουρκία θὰ ἐπωμιστεῖ τὸ βάρος καὶ τὶς συνέπειες, ἐνῶ εἶναι ἀπαραίτητο ἡ Ἑλλάδα νὰ προετοιμαστεῖ καταλλήλως γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ὁποιασδήποτε δυσάρεστης ἐξέλιξης.
 RIMSE &kostasxan

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.