24 Μαρ 2014

Ἡ Κριμαία (Ταυρίδα), ἀρχή τῆς παγκόσμιας ἀνατροπῆς

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Δεκαπέντε χρόνια ἀπὸ τὴν ἐγκληματικὴ ἐπίθεση τοῦ ΝΑΤΟ κατὰ τῆς Γιουγκοσλαβίας, φαίνεται πὼς κάτι σημαντικὸ ἀλλάζει στὶς παγκόσμιες γεωπολιτικὲς ἰσορροπίες, μιὰ ἐξέλιξη ποὺ δὲν τὴν εἶχαν ὑπολογίσει οἱ σχεδιαστὲς τῆς Νέας Τάξης καὶ τῆς ὑποδούλωσης τῶν λαῶν στὰ ψυχοκτόνα σχέδια τους. 
Μετὰ τὴν κατάνευση τῆς ΕΣΣΔ, ὁ διπολισμὸς κατέρρευσε καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες πρόβαλαν σὰν ὁ παγκόσμιος πλανητάρχης ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν ἀφομοίωση καὶ δορυφοροποίηση τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὴν Γερμανία. Εἰκοσιπέντε σχεδὸν χρόνια μετὰ καὶ ἐνῶ φάνηκε πὼς θὰ κυριαρχοῦσαν ἀπόλυτα οἱ ταγοὶ τῆς Νέας Τάξης καθὼς «ἔπαιζαν μονότερμα», τὰ πράγματα ἔχουν ἀνατραπεῖ δραματικὰ σὲ σημεῖο ποὺ κανεὶς δὲν θὰ τὸ φαντάζονταν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ἐνενήντα. Τότε εἶχε κυριαρχήσει ἡ ψευδαίσθηση τῆς παγκόσμιας συμφιλίωσης καὶ εἰρήνης, βασισμένη ὅμως στὴν κυριαρχία τῆς Νέας Τάξης ποὺ ἔδειξε μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία τὰ «δόντια» της στὴν διάλυση τῆς....
Γιουγκοσλαβίας καὶ ὄχι μόνο, (ἡ ἱστορία τῆς διάλυσης τῆς Γιουγκοσλαβίας ἀκόμα δὲν ἔχει γραφτεῖ καὶ πολλὰ σημεῖα παραμένουν «σκοτεινὰ» κυρίως ὅσον ἀφόρα τὸν ὑπονομευτικὸ ρόλο τῆς Γερμανίας).
Σήμερα τὰ πράγματα ἔχουν ἀλλάξει ὁλοκληρωτικά. Ἡ Ἀρκούδα ἀπὸ τὸν βορρᾶ καὶ ὁ Δρακὸς ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ ἔχουν πλέον πλασαριστεῖ, εἰδικὰ ἡ Ἀρκούδα, σὰν ἀνάχωμα στὴν ἐπέλαση τῶν Ἀμερικανοευρωπαίων ποὺ ἐπέβαλλαν διεθνῶς τὸν πολιτισμὸ τῆς διαστροφῆς, τῆς καταναλωτικῆς ρομποτοποίησης τοῦ ἀνθρώπου, τῆς πολτοποίησης τῶν λαῶν μὲ τὴν διὰ τῆς βίας σχεδὸν ἀνάμειξη διαφορετικῶν ἐθνοφυλετικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἀποχρώσεων καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς δυνατότητας τοῦ ἀνθρώπου νὰ σκέφτεται ἀφοῦ τὸν πλημμύρισαν μὲ διάφορα τεχνολογικὰ «εὐρήματα» γιὰ νὰ τὸν ἐλέγχουν καὶ τὰ ὁποῖα τὸν ἔκαναν ἀνίκανο νὰ δημιουργεῖ ἀνεξάρτητους συλλογισμοὺς καὶ νὰ βγάζει ἀντικειμενικὰ συμπεράσματα. Βέβαια δὲν μποροῦμε νὰ ἀγνοήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα εἶναι μέσα στὸν παγκόσμιο οἰκονομικὸ σύστημα, ἄλλωστε δὲν μποροῦσε νὰ γίνει διαφορετικά.
Ἡ κρίση ὅμως τῆς Κριμαίας σήμανε τὴν σημαντικὴ ἀνατροπὴ σὲ ὅλα τα μέχρι σήμερα παγκόσμια δεδομένα. Ἡ ἀπληστία τῆς Γερμανίας συνδυαζόμενη μὲ τὴν ἀρχομανία τῶν ΗΠΑ νὰ ἐπεμβαίνουν ὅποτε θέλουν στρατιωτικὰ καὶ νὰ ὑποτάσσουν λαοὺς καὶ ἔθνη, τοὺς ἔφερε μέσα στὴν «φώλια» τῆς Ἀρκούδας, συμμαχώντας ἐναντίον της μὲ τὸν πιὸ ἀκραία ναζιστικὴ παράταξη τῆς Οὐκρανίας ποὺ ἔχει παρελθὸν μὲ τὸν Χίτλερ κὰ μὲ τὰ ἐγκλήματα τῶν ναζιστῶν στὴν πάλε ποτὲ Σοβιετικὴ Ρωσία. Οἱ μυστικές τους ὑπηρεσίες μὲ μεγάλη ἀφέλεια παραπλάνησαν τοὺς ἡγέτες τῆς Γερμανίας καὶ τὸν πολὺς κ. Ὀμπάμα, ὅτι ἡ Ἀρκούδα δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ ἀντιδράσει ἐνῶ παράλληλα βάφτιζαν τὸν ναζισμὸ δημοκρατία, τοὺς διαδηλωτές, εἰδικὰ ἐκπαιδευμένα στρατιωτικὰ σώματα, σάν… ἀγωνιστὲς γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Οὐκρανίας.  Ὅλα αὐτὰ ὅμως προκάλεσαν γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῆς Ἀρκούδας. Μὲ ἕνα ἡγέτη ποὺ κρατοῦσε μέχρι τώρα μιὰ μετριοπαθῆ στάση στὶς δυτικὲς προκλήσεις, ὅπως αὐτὲς ἐκδηλώθηκαν στὸν Καύκασο, στὸν Βόρειο Πόλο, στὴν Βαλτικὴ θάλασσα, ἀκόμα καὶ στὴν Κύπρο, προχώρησε γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἀνοιχτῆ ἀντιπαράθεση μὲ τοὺς δυτικοὺς ἰνστρούχτορες τῆς ὑποταγῆς τῶν λαῶν στὴν νέα Τάξη Πραγμάτων. Εἶχε καταλάβει ὁ Πούτιν ὅτι μετὰ τὴν Οὐκρανία ἔρχονταν ἡ σειρὰ τῆς Ρωσίας καὶ αὐτὸ γιὰ αὐτὸν ἦταν ἀδύνατο νὰ τὸν δεχτεῖ. Ἴσως κάποιος ἄλλος νὰ ἔκανε τὰ «στραβὰ μάτια» καὶ νὰ ἔσκυβε τὸ κεφάλι. Ἐντωμεταξὺ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια εἶχε ἀνακαινίσει τὴν τρομερὴ στρατοκρατικὴ μηχανὴ τῆς Ρωσίας ποὺ σήμερα εἶναι ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τῶν δυτικῶν ἀνδρείκελων. Αὐτὰ τὰ ἀνδρείκελα γιὰ ἐκδίκηση προχώρησαν σὲ ἀστεία οἰκονομικὰ μέτρα κατὰ τῆς Ρωσίας ἀνοίγοντας ὅμως ἔτσι τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου. Ἤδη ἡ Ρωσία στρέφετε πρὸς ἄλλες οἰκονομικὲς ἐπιλογὲς ποὺ ἀναπόφευκτα θὰ πλήξουν ἀνοιχτὰ τὶς δυτικὲς οἰκονομίες. Ἡ ὁμάδα τῶν BRICS, ἡ «Συμφωνία τῆς Σαγκάης» καὶ ἡ Εὐρασιατικὴ Ἕνωση, θὰ ἀντιπαραταχτοῦν  στὴν ὑπὸ διάλυση Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία ποὺ ἔχει ἤδη χρεοκοπήσει. Ὅσον ἀφοα τὴν Ἰαπωνία, αὐτὴ δὲν θὰ μπορέσει νὰ ὀρθοποδήσει ὅσο ἀπέναντί της θὰ ἔχει τὸν Δράκο.  
Ἄρχισε ἄραγε ἡ ἀντιστροφὴ τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας τῆς νέας Τάξης; Εἶναι δύσκολο νὰ ἀπαντήσουμε καταφατικὰ καθὼς οἱ ταγοὶ τῆς παγκόσμιας ὑποδούλωσης θὰ πολεμήσουν λυσσαλέα γιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ κυριαρχοῦν οἰκονομικά, πολιτιστικὰ καὶ στρατηγικά. Τὰ δεδομένα ὅμως δείχνουν ὅτι τώρα ὑπάρχει ἕνα ἰσχυρὸ ἀνάχωμα καὶ οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ τὸ πληρώνουν ἀκριβὰ θὰ εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Γερμανοαμερικανοί.  Μὲ μιὰ κίνηση κατάργησης τοῦ δολαρίου σὰν διεθνὲς οἰκονομικὸ μέσο συναλλαγῆς, κυρίως γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, θὰ εἶναι τὸ κύκνειο ἄσμα τῆς Ἀμερικῆς ἐνῶ ἡ ἐνεργειακὴ καταστροφὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης θὰ εἶναι ἡ σκληρὴ τιμωρία στὴν γερμανικὴ ἀλαζονεία καὶ στὴν γερμανικὴ ἀναισθησία γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.  Ὀψόμεθα, ἀλλὰ οἱ ἐξελίξεις σίγουρα θὰ ἐπιταχυνθοῦν καθὼς ἡ ἀνοησία αὐτῶν ποὺ χαράσσουν τὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις στὴν Οὐάσιγκτον καὶ στὸ Βερολίνο, ἔχει χάσει τὸν λογαριασμὸ μὲ ἀρχὴ τὴ Συρία καὶ τώρα τὴν Κριμαία. 
Κάπου στὸν χάρτη ὑπάρχει καὶ ἡ χώρα μας. Ἡ σημερινὴ Ἑλλάδα ἔχει μιὰ κατοχικὴ κυβέρνηση ποὺ τὸ μόνο ποὺ τὴν ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῶν ξένων ἀδίστακτων ἀφεντάδων της. Ἔχει ὅμως ἕνα μεγάλο ἀτού ποὺ κάνεις δὲν μπορεῖ νὰ τῆς τὸ ἀκυρώσει. Εἶναι ὁ πνευματικὸς πατέρας τῆς Ρωσίας, ὅπως τὸ παραδέχτηκε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πούτιν. Μήπως ἡ λύτρωσή μας θὰ ἔρθει ἀπὸ ἔξω, καθὼς ἐδῶ μέσα το «παιχνίδι» φαίνεται πώς  εἶναι σημαδεμένο; Ἐμεῖς πολὺ ἁπλὰ ἔχουμε νὰ διαλέξουμε: Μὲ αὐτοὺς ποὺ ἐπὶ δεκαετίες μᾶς πρόδωσαν ἐπανειλημμένα μὲ τὸν χειρότερο τρόπο καὶ τώρα λεηλατοῦν τὴν χώρα μὲ μιὰ ἀδίστακτη δοσιλογικὴ κυβέρνηση, ἢ μὲ τὸ «ἀνάχωμα» τῆς Ἀρκούδας, πού ἔχει δείξει μὲ εἰλικρίνεια ὅτι θέλει νὰ ἐπενδύσει στὸ μέλλον μας;

1 σχόλιο:

  1. "Ἐμεῖς πολὺ ἁπλὰ ἔχουμε νὰ διαλέξουμε: Μὲ αὐτοὺς ποὺ ἐπὶ δεκαετίες μᾶς πρόδωσαν ἐπανειλημμένα μὲ τὸν χειρότερο τρόπο καὶ τώρα λεηλατοῦν τὴν χώρα μὲ μιὰ ἀδίστακτη δοσιλογικὴ κυβέρνηση, ἢ μὲ τὸ «ἀνάχωμα» τῆς Ἀρκούδας, πού ἔχει δείξει μὲ εἰλικρίνεια ὅτι θέλει νὰ ἐπενδύσει στὸ μέλλον μας;"

    Για τους διαθέτοντες έστω και μια ελάχιστη κρίση, το ερώτημα δεν έπρεπε καν να τίθεται: με τους πρώτους η εξαφάνιση του Ελληνικού Εθνους μας είναι απλά θέμα χρόνου!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.