27 Μαρ 2014

Ἡ Συνοδοιπόρος στὰ "ναρκοπέδια" καὶ ἡ "Μπουρλοτιέρισσα" τοῦ Ἀρχιπελάγους

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ταμπέλες καθοδήγησης ἔχουν ἀπὸ πολλοῦ μαρκάρει τὶς ζωές μας. πρὸς οἰκονομικὸ ναρκοπέδιο, πρὸς πνευματο-κοινωνικὸ ναρκοπέδιο,  πρὸς οἰκογενειακὸ-ἐπαγγελματικὸ ναρκοπέδιο, πρὸς πολιτικὸ ναρκοπέδιο, πρὸς γεωπολιτικὸ-γεωστρατηγικὸ ναρκοπέδιο.Ἕνας πλανήτης σκέτο ναρκοπέδιο!
Ὅλα τα μονοπάτια  ναρκοθετήθηκαν καὶ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους , ὄχι γιὰ νὰ ἐμποδίσουμε τὸν κοινὸ ἐχθρὸ ἀλλὰ συνεργοῦντος καὶ αὐτοῦ νὰ τὸν φέρουμε κὰτ εὐθεία μέσα στὶς αὐλὲς  τῶν σπιτιῶν μας.  Τελικὰ "ναρκοθετήθηκε" καὶ τὸ ἴδιο το μυαλό μας καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀξιολογήσει ἀκόμη καὶ τὰ καθημερινὰ δρώμενα.
“Κάποιος πρέπει νὰ σᾶς πεῖ πὼς δὲν ζεῖτε σὲ ὄνειρο, οὔτε σὲ ἐφιάλτη. Ζεῖτε μία πολὺ ἄσχημη πραγματικότητα, ποὺ θὰ χειροτερέψει...” Κι ἐμεῖς ἀναρωτιόμαστε: Ἐμένα μὲ πιάνουν τὰ νέα μέτρα, ἀγνοώντας (ἠθελημένα) πὼς....
ὅταν θὰ μᾶς "πιάσουν", θὰ εἶναι πολὺ ἀργά…
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑ: “ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑ...” 

30 Ἰανουαρίου 1823: Μὲ τὴν ἀνεύρεση τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τήνου τῆς Εὐαγγελίστριας  ξεκινάει ἡ συνοδοιπορία τῶν νεώτερων χρόνων τῆς πονεμένης  Ρωμιοσύνης μὲ τὸ Θεῖο Πεπρωμένο της στὰ δύσκολα  γεωπολιτικὰ δρώμενα τῆς ἱστορίας. Οἱ ξυπόλητοι Ἀγωνιστὲς τοῦ '21 (βλ. Μακρυγιάννης κ.ἃ) ΤΗΝ ἐπισκεπτόταν μὲ τὶς Ὑδραίικες σκοῦνες στὰ πολεμικὰ διαλείμματα γιὰ νὰ τοὺς εὐλογήσει τὰ ἅρματα καὶ νὰ τοὺς ψιθυρίσει στὸ αὐτὶ  "τὸ Ποθούμενο τῆς Λευτεριᾶς ξεκίνησε. Πάρτε φαλάγγι τοὺς ἐχθρούς το ΥΙΟΥ μού".
Καὶ αὐτὸ τὸ κάνανε μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ  κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς μὲ πράξεις καὶ παραλείψεις  "ναρκοθέτησαν" τὴν ἱστορικὴ πορεία τοῦ Γένους βλ. δολοφονία Ἰωάννη Καποδίστρια , ἐμφύλιες διαμάχες κ.ἃ Καὶ ὅμως μέσα στὰ ναρκοπέδια τῆς ἱστορίας καὶ στὶς συγκυρίες τῶν γεγονότων  εἴχαμε τὴν ἴδια τὴν ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ- Συνοδοιπόρο  νὰ ἀποναρκοθετεῖ τὶς διαδρομὲς  τοῦ Ἔθνους   στὶς φοβερὲς δοκιμασίες –τραγωδίες του.
Μπορεῖ νὰ μὴν τὸ ἀξίζαμε ἀλλὰ πάντα ΤΗΝ εἴχαμε "ναρκοσυλλέκτη" δίπλα μας Γιὰ νὰ τὸ ποῦμε πιὸ ἁπλά… "Αν δὲν εἴχαμε τὴν ΜΑΝΑ τοῦ ΘΕΟΥ Συνοδοιπόρο  δὲν τὴν βγάζαμε καθαρὴ". Καὶ πῶς νὰ τὴν "βγάλουμε  καθαρὴ" ἂν  δὲν ΤΗΝ εἴχαμε  Προστάτη καὶ Βοηθὸ στὸν ἀκήρυκτο πόλεμο ποὺ διεξαγάγει ἡ Ρωμιοσύνη μὲ τοὺς ἀντίχριστους ὅλων των ἐποχῶν. 
Ἐπειδὴ τὸ μένος τοὺς εἶναι τέτοιο ἐναντίων μας φρόντισαν νὰ ¨τορπιλίσουν¨ καὶ τὴν ἴδια τὴν Συνοδοιπόρο μᾶς τὸ 40 ἀνήμερά της Ἑορτῆς ΤΗΣ μέσα στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ της στὴν Τῆνο.
Μήπως καὶ σήμερα δὲν THN "τορπιλίζουν" μὲ ἔξωθεν ὁδηγίες, ἀποφάσεις,  κ.ἅ; Μήπως νομίζουν ὅτι ἡ Συνοδοιπόρος μας δὲν θὰ τοὺς ἀπαντήσει πάλι ὅπως τοὺς ἀπάντησε καταλλήλως στὰ βουνὰ τῆς ΒΟΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ; Μήπως ἐν ἔτει 2014 ἡ ἀπάντηση τῆς Μεγαλόχαρης σὲ αὐτοὺς  θὰ εἶναι πλέον ὁλοκληρωμένη καὶ τελειωτικὴ; Τί βλέπουμε τὰ τελευταῖα χρόνια δίχως νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε ἐξ αἰτίας τῆς ἀκηδίας τῶν "εὕρω- πακέτων";
Κάποιους νὰ ποντίζουν νάρκες στὶς ζωὲς μᾶς βλ. μνημόνια καὶ ταυτόχρονα νὰ ποντίζουν νάρκες σὲ ὅλο το Αἰγαῖο. Νὰ στήνουν ἕνα σκηνικὸ μὲ ὑφαλοκρηπίδες, ΑΟΖ, γκρίζες ζῶνες, ἐνεργειακοὺς διαδρόμους κ.ἃ  μὲ ἐπιδίωξη ἄλλοι "νὰ ζεστάνουν" τὶς τσέπες τους, ἄλλοι νὰ μᾶς ἐκμηδενίσουν Ἐθνικὰ καὶ οἱ ἐξ ἀνατολῶν νὰ ξαναζήσουν τὸ ξεφτισμένο ὄνειρο τῆς ὀθωμανικῆς ὑπεροχῆς.
Τὸν σκοπὸ τοὺς τὸν ξέρουν καλὰ καὶ τώρα  "σήμανε"  ἡ ὥρα νὰ δοῦν καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πράξεών τους. Ὅμως δὲν ξέρουν τὸν ΣΚΟΠΟ ποὺ μᾶς φυλάει καὶ εἰδικότερα στὸ Αἰγαῖο ποὺ  εἶναι ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ ἡ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ τῆς ΤΗΝΟΥ. Μπουρλοτιέρηδες πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἔχουμε…
Ἡ Παναγιὰ ἀφοῦ περισυλλέξει ὅλες τὶς νοητὲς νάρκες  ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Ἔθνους  καὶ ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, θὰ φέρει τοὺς δικοὺς ΤΗΣ "μπουρλοτιέρηδες" καὶ ἀργότερα θὰ ἀναδείξει καὶ ἀπὸ ἐμᾶς τέτοιους γιὰ νὰ κάνει τὸ Αἰγαῖο "κόλαση" γιὰ τοὺς ἐχθρούς του ΥΙΟΥ της καὶ ΘΕΟΥ μᾶς ποὺ ἤδη ἔχουν τὰ "κόλλυβα στὸ ζωνάρι" γιὰ τὸ μνημόσυνο ποὺ τοὺς ἐπιφυλάσσει ἡ ἱστορία  μόλις τολμήσουν νὰ φτάσουν στὰ ἕξη μίλια τῆς ὑφαλοκρηπίδας (Γέρων Παΐσιος).
Ἡ  ἀπάντηση ΤΗΣ αὐτὴ τὴν φορὰ θὰ εἶναι συμμετρική των κακουργηματικῶν ἐπιδιώξεών τους. Μὲ ὅλους αὐτοὺς ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ ἔχει παλιοὺς λογαριασμοὺς καὶ πρέπει νὰ ξεχρεώσουν! Γιὰ τοὺς ἄπιστους ἐξ ἠμῶν ποὺ εἴμαστε μάλιστα καὶ πολλοὶ  ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ρεαλιστὲς ἰδεοληψίες ποὺ δὲν βλέπουν λύση στὰ προβλήματα ποὺ μᾶς ἕσφιξαν θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ καλοσυνάτα…
- Ποιὰ Μάνα ἀφήνει τὰ παιδιά της στὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν ΤΗΣ;
- Ποιὰ Μάνα δὲν συγκινεῖται ὅταν βλέπει τὴν Τιμὴ ¨τῶν πασῶν γενεῶν τῆς Ρωμιοσύνης¨ νὰ κατακλύζει τὸ σπιτικό της μὲ ὕμνους καὶ  ὠδὲς πνευματικὲς  στὸ Αἰγαιοπελαγίτικο Θρονὶ ΤΗΣ;
- Ποτὲ δὲν σᾶς ἄφησα μόνους ἔστω καὶ ἂν δὲν τὸ βλέπατε.
- Τὸ ἔπος τοῦ '21 δὲν τελείωσε ἀκόμη γιὰ αὐτὸ καὶ τὸ ἄλγος καὶ οἱ ὠδίνες τοῦ Ἔθνους συνεχίζονται…
-  Ἡ ζωντανὴ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ μοῦ στὸ ἀλβανικὸ ἔπος τοῦ '40 ἦταν ἡ "προαναγγελία"  τῶν δεινῶν ποὺ θὰ ὑποστοῦν οἱ ἐχθροί μου μὲσ τοῦ Αἰγαίου τα νερά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.