10 Ιαν 2014

Ἀκόμα καί… οἱ Τοῦρκοι γελᾶνε μαζὶ μὲ τὸν Μπουτάρη

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μεγάλη δημοσιότητα πῆρε γιὰ ἄλλη μία φορὰ ὁ νῦν δήμαρχος τῆς Θεσσαλονίκης, κ Μπουτάρης καὶ ὑποψήφιος δήμαρχος στὶς ἐρχόμενες δημοτικὲς ἐκλογὲς τοῦ προσεχοῦς Μαΐου ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Hurriyet, ἡ ὁποία σημειωτέον στὸ παρελθὸν ἔχει ἀπευθύνει ὕμνους καὶ εὔσημα γιὰ τὸν ἔνθερμο φίλο τς Τουρκίας, ὅπως τὸν ἔχουν χαρακτηρίσει τὰ περισσότερα τουρκικὰ ΜΜΕ.
Ἀφορμὴ γιὰ τὸ νέο αὐτὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας εἶναι ἡ εἴδηση ποὺ προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση στὴν Τουρκία, τοῦ καινούργιου ἔρωτα τοῦ ἀξιότιμου δημάρχου τῆς Θεσσαλονίκης, κ Μπουτάρη, μὲ τὴν αὐστριακὴ πρώην ἠθοποιὸ τοῦ θεάτρου, Gabriela Scheiner. Μάλιστα ἡ μεγάλη διαφορὰ ἡλικίας, ποὺ ὅπως ἀναφέρεται ὁ κ Μπουτάρης εἶναι μόλις 72 ἐτῶν καὶ ἡ κ Scheiner 52, δὲν ἐμπόδισαν τοὺς δύο ἐρωτευμένους νὰ ζήσουν τὸν μεγάλο τους ἔρωτα κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διακοπῶν τῶν Χριστουγέννων.
Ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα προβάλλει καὶ τὶς δηλώσεις τοῦ ἀξιότιμου δημάρχου τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ ὁμολόγησε ὅτι ὄντας πατέρας τριῶν παιδιῶν ἔζησε πενήντα χρόνια μὲ τὴν πρώην σύζυγό του, τὴν Ἀθηνᾶ, ἡ ἀπώλεια τῆς ὁποίας τοῦ στοίχησε πάρα πολύ. Τὸ μεγάλο πρόβλημά του ὅμως ἦταν ὅτι δέν…
ἠρέμησε σεξουαλικὰ καὶ ὅτι μετὰ τὴν ἀπώλεια τῆς Ἀθηνᾶς εἶχε… μεγάλο σεξουαλικὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖο ἔγινε ἀκόμα μεγαλύτερο καθὼς ἡ ἡλικία του τὸν ἐμπόδιζε νὰ ξανακάνει ἕνα δεσμὸ ποὺ θὰ τοῦ ἔλυνε αὐτὸ τὸ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, ὅπως ὁμολόγησε, φοβόνταν τὴν πιθανὴ ἀπόρριψή του ἀπὸ μία καινούργια ὑποψήφια σύντροφο στὶς σεξουαλικές του ἀναζητήσεις λόγω ἡλικίας. Τώρα ὅμως γεμάτος χαρὰ βρίσκεται μὲ τὴν νέα του σύντροφο στὴν ζωὴ καὶ στὸν ἔρωτα καὶ αὐτὸ ξαναέφερε τὸ χαμόγελο στὰ «παραπονεμένα» χείλη του. Καί, ὅπως κατέληξε ὁ ἀξιότιμος δήμαρχος τῆς Θεσσαλονίκης, κ Μπουτάρης, πιστεύει ὅτι ἀκόμα καὶ ἡ ἀείμνηστος πρώτη σύζυγός του, ἡ Ἀθηνᾶ, θὰ εἶναι χαρούμενη ποὺ ξαναβρῆκε τὴν εὐτυχία στὴν ἕνωσή του μὲ τὴν νέα του σύντροφο αὐστριακὴ καλλιτέχνιδα, κ Gabriela Scheiner

Γιὰ ἄλλη μία φορὰ λοιπὸν ὁ ἀξιότιμος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ἔκλεψε τὴ παράσταση καὶ στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου. Ἀλλὰ τὸ «ρεσιτὰλ» τοῦ κ Μπουτάρη πέραν τῶν ἐρωτικῶν του ἐπιτυχιῶν ἔχει καὶ ἄλλη πιὸ ἐνδιαφέρουσα «ἀνατολικὴ» διάσταση ποὺ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε. Μόλις ἐκλέχτηκε οἱ Τοῦρκοι πανηγύρισαν γιὰ τὴν ἐκλογὴ του καθὼς ἡ φήμη του σὰν τουρκολάγνος εἶχε φτάσει ἀπὸ καιρὸ στὴν Τουρκία. Ἀπὸ τότε ἄρχισε νὰ βγαίνει πιὸ συχνὰ σὲ τουρκικὰ κανάλια παρὰ στὰ ἑλληνικὰ καὶ φυσικὰ σὲ κάθε τοῦ ἐμφάνιση ἐμφανίζονταν σὰν πιὸ Τοῦρκος καὶ ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς Τούρκους. Ἔτσι δὲν ἄργησε νὰ πέσει ἡ πρώτη «βόμβα» Μπουτάρη,  (κατὰ τό.. κάβα Μπουτάρη). Στὶς 20 Νοεμβρίου τοῦ 2010, λίγες δηλαδὴ μέρες μετὰ τὴν ἐκλογή του στὴν δημαρχία Θεσσαλονίκης ἀνήγγειλε, ὅπως τὸ δημοσίευσε μὲ πηχυαίους τίτλους ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Radikal, ὅτι θὰ ἀναγείρει μνημεῖο ὑπὲρ τῶν Νεοτούρκων, (δηλαδὴ τῶν μεγαλυτέρων σφαγέων τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας), στὴν πλατεία Ἐλευθερίας τῆς Θεσσαλονίκης.  Σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, ὁ μεγάλος φίλος τς Τουρκίας ἀψηφώντας τὶς ἀντιδράσεις τοῦ θρησκευτικοῦ κατεστημένου τῆς Θεσσαλονίκης ἀλλὰ καὶ τῶν ποντιακῶν ὀργανώσεων, θὰ στήσει ἕνα μνημεῖο γιὰ τὴν «ἐπανάσταση» τῶν Νεοτούρκων στὴν γνωστὴ πλατεία τῆς Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στὴν ἴδια ἐφημερίδα γίνονταν γνωστὸ στὸ τουρκικὸ κοινὸ ὅτι ὁ κ Μπουτάρης θὰ κάνει καὶ τζαμὶ γιὰ τοὺς μουσουλμάνους Τούρκους καὶ ἄλλους ποὺ διαμένουν στὴν Θεσσαλονίκη. Λίγες μέρες μετὰ καὶ συγκεκριμένα στὶς 6 Δεκεμβρίου, ὁ γνωστὸς ἀνταποκριτὴς στὴν Ἑλλάδα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Sabah, Στέλιος Μπερμπεράκης, ἀγκαλιὰ μὲ τὸν Μπουτάρη καὶ μὲ φόντο τὴν παραλία τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸ λιμάνι, παίρνει μία μεγάλη συνέντευξη ἀπὸ τὸν δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ Μπουτάρη ποὺ τὴν δημοσίευσε σὲ πρωτοσέλιδο στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα. Στὴν συνέντευξη αὐτὴ ὁ κ Μπουτάρης δήλωσε πῶς ἐπιθυμία τοῦ εἶναι νὰ ὀνομαστεῖ ἡ ὁδὸς Ἀποστόλου Παύλου ὅπου βρίσκεται τὸ πατρικό, (;;),  σπίτι τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ Ἀτατούρκ, (δηλαδὴ τοῦ πατέρα τῆς ἐθνοκάθαρσης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας), σὲ ὁδὸ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ καὶ παράλληλα ἐπανέλαβε τὴν ἐπιθυμία του γιὰ μνημεῖο τῶν Νεοτούρκων στὴν πλατεία Ἐλευθερίας. Στὴν ἴδια «βαρυσήμαντη» συνέντευξη ἀναφέρονταν  πόσο λατρεύει ὁ κόσμος τῆς Θεσσαλονίκης τὸν.. ἄξιο αὐτὸ δήμαρχο καὶ ὅλοι τὸν φωνάζουν στοὺς δρόμους… «Yassu Dimarhe»! Τώρα, μὲ τὴν φόρα ποὺ εἶχε πάρει ὁ κ Μπουτάρης ἑπόμενο ἦταν νὰ προχωρήσει καὶ στὴν ἑπόμενη φάση παρεμβαίνοντας ἀκόμα καὶ στὰ ἐσωτερικά τς Τουρκίας δηλώνοντας ὅτι στηρίζει τὸν Ἐρντογᾶν στὸ μεγάλο του σχέδιο νὰ ἀνοίξει μεγάλο κανάλι σὰν καινούργιο Βόσπορο στὴν βορειοανατολικὴ πλευρὰ τῆς Κωνσταντινούπολης. Σημειωτέον ὅτι τὸ σχέδιο αὐτὸ ἔχει συναντήσει ἔντονες ἀντιδράσεις στὴν ἴδια τὴν Τουρκία καὶ μάλιστα πολλοὶ ἀναφέρουν ὅτι παραβιάζει ἀκόμα καὶ τὴν συνθήκη τοῦ Μοντρὲ χώρια γιὰ τὴν οἰκολογικὴ καταστροφὴ ποὺ θὰ προκαλέσει σύμφωνα μὲ πολλοὺς Τούρκους ἐπιστήμονες. Σὲ σχετικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Zaman, στὶς Μαρτίου τοῦ 2011, ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ Μπουτάρης ἐξέφρασε τὴν στήριξή του στὸ μεγάλο αὐτὸ σχέδιο τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ, Ταΐπ Ἐρντογᾶν, γιὰ τὸ μεγάλο κανάλι στὴν περιοχὴ τῆς Κωνσταντινούπολης. Στὸ ἴδιο δημοσίευμα ὁ κ Μπουτάρης τόνισε ὅτι θεωρεῖ τὸν Ἐρντογᾶν σὰν ἕνα ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους παγκοσμίως ἡγέτες. Χαρακτηριστικὸ εἶναι πὼς στὸ ἴδιο δημοσίευμα  ἐπισημαίνονταν  ὅτι ἡ κατασκευὴ αὐτοῦ το καναλιοῦ θὰ σημάνει κατὰ πάσα πιθανότητα τὸ τέλος στὸ μεγαλόπνοο σχέδιο τοῦ ἀγωγοῦ Μπουργὰζ-Ἀλεξανδρούπολης, ἀφοῦ θὰ λύσει τὸ πρόβλημα τῆς διέλευσης τῶν τάνκερ ἀπὸ τὸν Βόσπορο. Δηλαδὴ μὲ λίγα λόγια θὰ «θάψει» ὁριστικὰ  τὸ σχέδιο αὐτὸ ποὺ ἀφ’ ἑνὸς θὰ ἔβαζε τὴν Ἑλλάδα δυναμικὰ στὸ παιχνίδι τῶν ἀγωγῶν καὶ ἀφ’ ἑτέρου θὰ ἔδινε ἕνα δυνατὸ χαστούκι στὶς τουρκικὲς φιλοδοξίες νὰ ἔχει ἡ Τουρκία τὴν ἀποκλειστικότητα τῶν ἐνεργειακῶν ἀγωγῶν. Τὰ «χτυπήματα» ὅμως τοῦ κ Μπουτάρη δὲν σταμάτησαν ἐδῶ. Στὶς 11 Δεκεμβρίου τοῦ 2011, σὲ δηλώσεις του ποὺ μεταδόθηκαν ἀπὸ τὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων, Anadolu Ajansi, ἀποκάλυπτε τὴν... ὕπαρξη μουσουλμανικῆς μειονότητας στὴν Θεσσαλονίκη καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὅπως τόνισε, θὰ ἀναγείρει νέο μουσουλμανικὸ τέμενος γιὰ νὰ ὑπάρχει μόνιμη θρησκευτικὴ στέγη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θεσσαλονίκης. Οἱ δηλώσεις αὐτὲς τοῦ ἀξιότιμου κ Μπουτάρη εἶχαν γίνει ἀπὸ τὴν Σμύρνη ὅπου βρίσκονταν καθὼς τὸ πήγαινε ἔλα μὲ τὴν Τουρκία δὲν σταμάτησε ποτέ. Παράλληλα εἶχε προσθέσει ὅτι θὰ ἐπιδιώξει μὲ κάθε μέσο τὴν ἀδελφοποίηση τῆς Σμύρνης μὲ τὴν Θεσσαλονίκη, ἴσως στὰ… χνάρια τοῦ συνωστισμοῦ τῆς ἐπίσης ἀξιότιμης  κ Ρεπούση. Καὶ πράγματι στὶς 2 Ἀπριλίου τοῦ 2013, ὁ κ Μπουτάρης ἔκανε τὸ πρῶτο σημαντικὸ βῆμα πρὸς αὐτὴ τὴ κατεύθυνση. Σύσσωμος ὁ τουρκικὸς τύπος ἀνέφερε ὅτι μετὰ ἀπὸ 90 χρόνια ξαναέγινε μουσουλμανικὴ θρησκευτικὴ τελετὴ στὴν Θεσσαλονίκη μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ κ Μπουτάρη στὸ γνωστὸ τέμενος τοῦ ἀρχαιολογικοῦ μουσείου ποὺ εἶχε κτιστεῖ γιὰ τοὺς Ντονμέδες, δηλαδὴ τοῦ ἐξισλαμισμένους Ἑβραίους τῆς Θεσσαλονίκης .

Αὐτὸς εἶναι ὁ περίφημος καὶ ἀξιότιμος δήμαρχος «σούπερσταρ» τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε δικαίωμα γνώμης γιὰ τοὺς προσωπικὲς ἐρωτικές του περιπέτειες, ἀλλὰ ἀντὶ γιὰ ἔργα στὴν πόλη μᾶς βλέπουμε συνέχεια  τὰ διάφορα καταπληκτικά του σόου ποὺ γίνονται πρωτοσέλιδα ἀκόμα καὶ στὸν τουρκικὸ τύπο. Ἀντὶ γιὰ δήμαρχο δηλαδή, ἔχουμε ἕνα… φοβερὸ σόουμαν μὲ διεθνῆ καριέρα. Δὲν μένει παρὰ νὰ πάρει τὶς κατάλληλες ἀπαντήσεις ἀπὸ τοὺς Θεσσαλονικεῖς στὶς ἑπόμενες δημοτικὲς ἐκλογὲς ποὺ πλησιάζουν καὶ ἔχουν γίνει ὁ ἐφιάλτης γιά… πολλοὺς Μπουτάρηδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.