8 Δεκ 2013

Τὸ κροατικὸ δημοψήφισμα καὶ οἱ ἀνορθόδοξες συμβιώσεις

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος  Χολέβας- Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Τὴν Κυριακὴ 1.12.2013 τὰ δύο τρίτα τῶν Κροατῶν ψηφοφόρων ἀποφάσισαν νὰ προστατεύσουν τὴν παραδοσιακὴ ἔννοια τῆς οἰκογένειας. Ψήφισαν κατὰ τοῦ λεγομένου «γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων», δηλαδὴ κατὰ τοῦ συμφώνου Ἐλεύθερης Συμβίωσης ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου. Τώρα ἡ Κροατικὴ Κυβέρνηση, μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,  εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ θεσπίσει εἰδικὸ ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, στὸ ὁποῖο θὰ ὁρίζεται ἡ οἰκογένεια ἀποκλειστικὰ ὡς ἡ ἔννομη συμβίωση ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Ἄλλωστε αὐτὸ προβλέπουν τὸ  Ρωμαϊκὸ Δίκαιο καὶ ἡ Χριστιανικὴ διδασκαλία, δύο θεμελιώδεις πυλῶνες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ ἀποτέλεσμα θεωρεῖται νίκη τοῦ ἰσχυροῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ κλήρου τῆς Κροατίας καθὼς καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ποιμαίνει τὴ σερβικὴ μειονότητα. Ἡττημένοι εἶναι οἱ ψευδοπροοδευτικοὶ διανοούμενοι.
Στὴ χώρα μας τὸ ζήτημα εἶναι ἐπίκαιρο λόγω τῆς πρόσφατης ἀπόφασης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ). Δὲν ἔχουμε δεῖ ὁλόκληρο τὸ πρωτότυπο κείμενο τῆς ἐτυμηγορίας, ἀλλὰ ἀπὸ ὁρισμένες παραγράφους τοῦ ἀγγλικοῦ κειμένου, πού μου ἔστειλαν φίλοι νομικοί, διανοίγεται ἕνα παράθυρο γιὰ ἀνατροπὴ τῆς ἀποφάσεως. Πρέπει ἡ Πολιτεία νὰ καταθέσει ἔφεση καὶ νὰ ζητήσει νέα ἐκδίκαση ἐνώπιον διευρυμένης συνθέσεως, δηλαδὴ.... περισσοτέρων δικαστῶν. Αὐτὸ ἔκανε ἡ Ἰταλία στὴν περίπτωση τοῦ Ἐσταυρωμένου στὰ σχολεῖα. Στὴν πρώτη δίκη τὸ ΕΔΔΑ καταδίκασε τὴν Ἰταλία, ὅμως στὴ δεύτερη δίκη μὲ διευρυμένη σύνθεση τὴν δικαίωσε. Τὸ Δικαστήριο ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν τοῦ τὴ μαζικὴ ἀντίδραση  τῶν κομμάτων καὶ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἰταλικοῦ λαοῦ.
Οἱ ἀποφάσεις τῶν Εὐρωπαϊκῶν Δικαστηρίων δὲν βασίζονται μόνον σὲ νομικὰ κριτήρια,  ἀλλὰ καὶ σὲ πολιτικὲς ἰσορροπίες. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ὀφείλει νὰ δείξει σεβασμὸ στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ κληρονομιά μας καὶ στὴ βούληση τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ. Μπορεῖ νὰ μὴν ἐφαρμόσει τὴν ἀπόφαση  διοργανώνοντας  ἕνα δημοψήφισμα, ἢ νὰ τὴν ἐφεσιβάλει στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο. Πρέπει, πάντως, νὰ παρουσιάσει ἰσχυρὴ νομικὴ καὶ εὐρύτερη ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση στὸ Δικαστήριο, διότι ἡ πρόσφατη ἀπόφαση καταγράφει τὴν ἔλλειψη πειστικῶν ἐπιχειρημάτων ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας .
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ νομικὰ ἐπιχειρήματα ἡ Πολιτεία μπορεῖ, ἂν θελήσει νὰ ἀνατρέψει τὴν ἀπόφαση, νὰ ἀξιοποιήσει καὶ τὶς ἀπόψεις τῶν παιδοψυχολόγων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπισημάνουν πόσο λάθος εἶναι νὰ υἱοθετοῦνται παιδιὰ  ἀπὸ δύο ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου.
Ἂς σεβασθοῦμε τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 ποὺ ἤθελαν μία Ἑλλάδα Ὀρθόδοξη Χριστιανική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.