16 Νοε 2013

Τζαμὶ στὴν Ἀθήνα τζαμὶ καὶ ἡ Ἁγια-Σοφιὰ στὴν Κωνσταντινούπολη

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἐνῶ στὴν Ἀθήνα δόθηκε πλέον καὶ ἐπίσημα τὸ σῆμα νὰ ἀρχίσουν τὰ ἔργα γιὰ τὴν ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ τεμένους, ἂν καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἤδη ὑπάρχουν περὶ τὰ ἑξήντα τζαμιὰ σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς πρωτεύουσας, στὴν Κωνσταντινούπολη δόθηκε σαφὲς μήνυμα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, ὅτι σύντομα ἡ ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης τὸ μεγάλο αὐτὸ σύμβολο τοῦ χριστιανισμοῦ θὰ ἀκολουθήσει τὸν «δρόμο» τῆς ἁγίας Σοφίας Τραπεζούντας καὶ τῆς ἁγίας Σοφίας τῆς Νίκαιας ποὺ ἤδη λειτουργοῦν σὰν μουσουλμανικὰ τεμένη. 
Ο Bulent Arinc, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης ὁποῖος βρέθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ ἑορτάσει τὴν μουσουλμανικὴ ἑορτὴ τοῦ Muharrem, (μία «γεύση» τῆς ὁποίας πήραμε πρόσφατα στὸν Πειραιὰ ὅταν δεκάδες μουσουλμάνοι αὐτομαστιγώθηκαν μὲ ἕνα πραγματικὰ σοκαριστικὸ τρόπο τελείως ξένο πρὸς τὰ ἑλληνικὰ ἤθη), σὲ δηλώσεις ποὺ ἔκανε τοποθετήθηκε φανερὰ ὅτι πολὺ σύντομα ἡ ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, τὸ μεγάλο αὐτὸ ἀρχιτεκτονικὸ ἀριστούργημα καὶ σύμβολο τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τῆς ἑλληνορθόδοξης βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας θὰ ξαναλειτουργήσει...
ὅπως τόνισε σὰν μουσουλμανικὸ τέμενος ἱκανοποιώντας τὶς ἐπιθυμίες ἑκατοντάδων χιλιάδων Τούρκων μουσουλμάνων. Μάλιστα ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, (γνωστὸς γενίτσαρος), ὑπερηφανεύτηκε μὲ ἐνδεικτικὸ τρόπο γιὰ τὴν προκλητικὴ μετατροπὴ σὲ τζαμὶ τῆς ἁγίας Σοφίας τῆς Νίκαιας, μία ἱστορικὴ ἐκκλησία στὴν ὁποία ὅπως ἀναφέρετε πρέπει νὰ ἔγινε ἡ ἱστορικὴ πρώτη οἰκουμενικὴ σύνοδος τῆς Νίκαιας καὶ τὴν μετατροπὴ τῆς γνωστῆς ἁγίας Σοφίας Τραπεζούντας ἐπίσης σὲ τζαμί, ἕνα γεγονὸς ποὺ ξεσήκωσε ἀκόμα καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῶν σημερινῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Τώρα σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ Bulent Arinc, καὶ ἡ ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης πρόκειται σύντομα νὰ λειτουργήσει ξανὰ σὰν «οἶκος προσευχῆς» γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ὅπως ἦταν μέχρι τὸ 1934 ὅταν ὁ Μουσταφὰ Κεμὰλ σκεφτόμενος καθαρὰ συμφεροντολογικὰ τὴν ἔκανε μουσεῖο γιὰ νὰ γίνει ἔκτοτε τὸ μεγαλύτερο τουριστικὸ ἔσοδο τῆς Τουρκίας.

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὴν μετατροπὴ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης σὲ τζαμὶ ὑποστηρίζει ἐπίσης ἐδῶ καὶ καιρὸ μία μεγάλη μουσουλμανικὴ ὀργάνωση, τὸ «Ἵδρυμα Νέων Ἀνατολίας», τῆς ὁποίας μάλιστα τὰ περισσότερα μέλη της προέρχονται ἀπὸ τὸ κυβερνῶν ἰσλαμικὸ κόμμα τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ, Ταΐπ Ἐρντογᾶν. Μάλιστα ἡ ὀργάνωση αὐτὴ ἔχει ἀρχίσει μία μεγάλη καμπάνια συλλογῆς ὑπογραφῶν γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί.  Ἡ ἐκστρατεία αὐτὴ ἔχει πάρει καὶ ἕνα πολὺ χαρακτηριστικὸ τίτλο ποὺ κυκλοφορεῖ σὲ πολλὰ τουρκικὰ ΜΜΕ, «Σπάστε τὶς ἁλυσίδες - Ἀνοῖξτε   τὴν ἁγία Σοφία σὰν τζαμί». Ὁ πρόεδρος τοῦ «Ἱδρύματος Νέων Ἀνατολίας», Salih Turhan, ἀνέφερε ὅτι ἡ ἁγία Σοφία, αὐτὸ τὸ ἀρχιτεκτονικὸ  μεγαλούργημα, εἶναι τό... σύμβολο τοῦ Φατίχ, δηλαδὴ τοῦ Πορθητῆ τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὅπως ὁ Μωάμεθ ὁ δεύτερος μόλις μπῆκε στὴν Πόλη μετέτρεψε τὴν ἁγία Σοφία σὲ τζαμί, ἔτσι καὶ τώρα θὰ πρέπει ὁ ναὸς αὐτὸ νὰ ἀποδοθεῖ στὴν πραγματική του λειτουργία, δηλαδὴ σάν… μουσουλμανικὸ τέμενος. Ἡ ἐκστρατεία μας θὰ ἱκανοποιηθεῖ, ὅπως ὑποστήριξε ὁ πρόεδρος τοῦ «Ἱδρύματος Νέων Ἀνατολίας», μόνο ἂν ἀκουστεῖ ξανὰ ἡ μουσουλμανικὴ κλήση γιὰ προσευχὴ ἀπὸ τοὺς τέσσερεις μιναρέδες τῆς ἁγίας Σοφίας τῆς Κωνσταντινούπολης, ἕνα γεγονὸς ποὺ θὰ ἑορταστεῖ ἀπὸ ὅλο τὸν

Ἔτσι ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση προχωρεῖ σὲ σταδιακὴ μουσουλμανοποίηση τῆς Ἀθήνας πρὸς μεγάλη χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση κάποιων μουσουλμανολάγνων δημαρχῶν, (ποὺ δὲν ἔχουν καὶ ἰδέα τί εἶναι τὸ καταπιεστικὸ Ἰσλάμ), στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ μεγαλύτερο σύμβολο τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδοξίας ἀπειλεῖται πλέον καὶ ἐπίσημα ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ χείλη τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς ἰσλαμικῆς κυβέρνησης τοῦ Ἐρντογᾶν νὰ μετατραπεῖ σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος. Καὶ ἐμεῖς ἐνῶ θὰ «βουλιάζουμε» στὴν ἀδράνειά μας, δὲν ἀποκλείετε σὲ λίγο καιρὸ νὰ δοῦμε καὶ τοὺς μιναρέδες νὰ κυριαρχοῦν ποῦ ; στὴν ἴδια τὴν πατρίδα τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὴ ὁποία μαρτύρησαν χιλιάδες νεομάρτυρες ἀπὸ τὴν τουρκο-ἰσλαμικὴ θηριωδία.

3 σχόλια:

 1. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω σε κάποιο ρεπορτάζ σας, κατά πόσο είναι νόμιμη η δημόσια "εκδήλωση" του αυτομαστιγώματος (κατ' αυτούς του Muharrem). Τι λέει το ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. ή το Δικαιοσύνης;! Υπάρχει κάποιος "υπεύθυνος που έδωσε "άδεια" για κάτι τόσο ειδεχθές;!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτά τα βάρβαρα δημόσια αυτομαστιγώματα δεν επιτρέπονται ούτε στην Τουρκία...

   Επιτρέπονται όμως στην "προοδευτική" και "αντιρατσιστική" Ελλάδα του 2013 !

   Αν τολμήσουν κάποιοι Έλληνες πατριώτες να βγουν με Ελληνικές Σημαίες για κάποιο Εθνικό θέμα, τους πολιορκούν καμιά δεκαριά διμοιρίες των ΜΑΤ.

   Στο αυτομαστίγωμα των ισλαμιστών πού ήταν η αστυνομία ;;

   ΥΓ - Φανταστείτε πόσο φανατικοί είναι για να τα κάνουν αυτά στον εαυτό τους...

   Φανταστείτε τι θα κάνουν στους Χριστιανούς όταν τους διατάξουν οι αρχηγοί τους.

   Διαγραφή
 2. Παρά ταύτα ο Βαρθολομαίος συλλειτουργεί και συμπροσεύχεται με τον Πάπα.
  Αδιαφορεί για το ορθόδοξο ποίμνιο και επί της ουσίας δεν έχει ακουστεί φωνή συμπαράστασης υπέρ του ΄Εθνους.
  ΤΙ ΝΑ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ;;;
  Τίποτα απολύτως, σιωπή και πάλι σιωπή και για το σύμβολο της Ορθοδοξίας, την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ !!!
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ;;;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.