19 Νοε 2013

Βγαίνει σὲ δημοπρασία ἡ θρυλικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη - ''Φωτιά καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους''!


«Φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους» ἦταν ἡ θρυλικὴ ἀπειλὴ ποὺ εἶχε ἀπευθύνει τὸ 1822 ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πρὸς κατοίκους χωριῶν προκειμένου νὰ τοὺς παροτρύνει νὰ βοηθήσουν στὴν πολιορκία τῆς Πάτρας. Ἡ φράση αὐτή, δὲν εἶναι μία προφορικὴ ἀφήγηση ἡ ὁποία ἔχει περάσει στὴν ἱστορία, ἀλλὰ ὑπάρχει στὴν πραγματικότητα καὶ συγκεκριμένα σὲ μία ἐπιστολὴ τοῦ ἴδιου του Κολοκοτρώνη πρὸς «τὰ χωρία τῆς Λιοδώρας, ὅλα ἀπὸ Ζάτουνα ἕως Ἄσπρα Ὀσπήτια», προκειμένου νὰ τὸν ἀκολουθήσουν τὸ 1822 στὴν πολιορκία τῆς Πάτρας ἐναντίον τοῦ Ἰμπραὴμ Πασᾶ καὶ τοῦ Ἕλληνα προδότη ὑπαρχηγοῦ Δημήτρη Νενέκου. Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα ''Τὰ Νέα'' ἡ ἐπιστολὴ αὐτή, ἀναμένεται νὰ δημοπρατηθεῖ τὴν Τετάρτη ἀπὸ τὸν οἶκο «Πέτρος Βέργος» καὶ ἀνήκει σὲ μία ἰδιωτικὴ συλλογὴ μὲ ὀκτὼ ἐπιστολές, ἡ ὁποία ἀναμένεται νὰ.... 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ...
«βγεῖ στὸ σφυρί», μὲ τὴν ἐκτίμηση τοῦ ἐγγράφου νὰ κυμαίνεται μεταξὺ 2.500-3.500 εὐρώ.

Τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Εἰς Ἐλόγου Σᾶς χωρία τῆς Λιοδώρας, ὅλα ἀπὸ Ζάτουνα ἕως Ἄσπρα Ὀσπήτια. Εὐθὺς ὅπου λάβετε τὸ παρόν μου νὰ ἀκούσετε τὴν φωνὴν τοῦ γενναιοτάτου χιλιάρχου Δημητράκη Πλαπούτα, τὸν ὁποῖον διορίζω μὲ πληρεξουσιότητα νὰ πάρη τὰ ἅρματά σας καὶ ὅλοι μαζὺ νὰ ἐλθῆτε τὸ ὀγληγορώτερον κατὰ τὸ χρέος σας. Τοῦ ἔδωσα ἄδεια διὰ ἐκείνους ἀπὸ ἐσᾶς ὅπου δὲν θελήσουν νὰ θύση καὶ νὰ ἀπολέση μὲ φωτιὰ καὶ τζεκούρι, οἱ δὲ λοιποὶ εἶσθε εἰς τὴν ἀγάπην μου καὶ κάμνετε τὸ χρέος σας μὲ προυθυμίαν, καὶ ἐλπίζω ὅτι θ' ἀκολουθήσετε χωρὶς δυσκολίας. Ἀκολουθήσατε λοιπὸν καθὼς σᾶς γράφω καὶ ἀκολουθήσατε τὸν Καπιτᾶν Δημητράκη νὰ προφθάσετε τὸ ὀγληγορώτερον.

15 Ἰουνίου 1822, Σαραβάλι ἐκ τῆς πολιορκίας Πατρών,

Ὁ Στρατηγὸς Θεόδωρος Κολκοτρώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.