30 Οκτ 2013

Ἀποκλειστικὴ συνέντευξη τοῦ Σταμάτη Σπανουδακη στὴν "Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη"

1. Τί προτείνετε στοὺς νέους ποὺ βλέπουν τὴν πατρίδα τους νὰ ξεπουλιέται καὶ νὰ ἐξευτελίζεται;
Κουράγιο, δύναμη, τρέλα, ἐφευρετικότητα καὶ γερὲς ἀρχὲς ριζωμένες σὲ παραδείγματα μεγάλων Ἑλλήνων ποὺ προϋπῆρξαν. Πάνω ἀπὸ ὅλα ὅμως, πίστη στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὸν καθένα τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ βέβαια καθόλου φόβο. Ἀκόμη καὶ στὸ βαθύτερο σκοτάδι.

2. Τί κάνετε σὲ περιστάσεις ποὺ κλονίζεται ἡ πίστη σας καὶ ταυτόχρονα λόγω ἀθυμίας – ραθυμίας δὲν μπορεῖτε νὰ προσευχηθεῖτε;
Παίζω μουσική. Εὐτυχῶς αὐτὴ ἡ εὐλογία μου δόθηκε, σὰν ἐργόχειρο, σὰν προσευχή, σὰν τρόπος ἐπικοινωνίας καὶ πρὸς τὰ κάτω, ἀλλὰ καὶ κυρίως πρὸς τὰ πάνω.

3. Γιατί ἐπιλέξατε ὡς μουσικὸ θέμα στὸν δίσκο σᾶς τὸν Μαρμαρωμένο Βασιλιά;
Γιατί τὸν ἀγάπησα πολύ. Καὶ τὸν περιμένω. Νάρθει σὰν ἀστραπή!!!

4. Ἡ λέξη “ἀλήθεια” ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ “Α”(στερητικὸ)+ “Λήθη”. “Αλήθεια” σημαίνει “ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ”.  Πῶς μέσω τῆς μουσικῆς μποροῦμε νὰ διατηρήσουμε τὴν ἱστορική μας μνήμη;
Ντύνοντας μὲ πολλὴ γερὰ μουσικὰ θέματα, ἢ μελωδίες ἂν θέλετε, ποὺ νὰ ἀντέχουν στὸν χρόνο, ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μᾶς συγκινοῦν καὶ ποὺ οἱ ὀρδὲς τῶν ἀνθελλήνων προσπαθοῦν νὰ....

μᾶς κάνουν νὰ ξεχάσουμε.  Ἔχει αὐτὴ τὴ δύναμη ἡ μουσική.

5.      Ἔχετε σκεφτεῖ – ἐμπνευστεῖ νὰ γράψετε μουσικὴ μὲ βάση τὰ τραγικὰ γεγονότα πού συμβαίνουν στὴν Ἑλλάδα;
Ὄχι ἀκόμη. Εἶναι πολὺ πρόσφατα, ὅλοι ἔχουν γνώμη καὶ ζοῦν οἱ πρωταγωνιστές τους. Προτιμῶ τὰ γεγονότα ὅταν πιὰ ἔχουν ἐξελιχθεῖ καὶ τελειώσει. Καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἄλλωστε.

6.      Τί εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ μουσική; Ἕνα λογικὸ δόγμα κανόνων, ἕνα συναίσθημα, μία συνείδηση, κάτι ἄλλο; Τί εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο τὴν καθιστὰ ξεχωριστή;
Ἑλληνικὴ μουσικὴ δυστυχῶς δὲν ἔχουμε. Πολὺ ἐλάχιστη. Τραγούδια χιλιάδες. Ἂν μιλᾶτε γιὰ τὴν μουσική, ποὺ ἐμένα ἐνδιαφέρει, εἶναι ἕνα ὄνειρο φωτεινό, εἶναι μία…. γαλανόλευκη σὲ ἦχο, εἶναι μία θάλασσα σὲ νότες καὶ τὸ ὕψιστο θὰ ἦταν ἴσως μία ἀκρόπολη σὲ ἕνα ἁπλό, παιδικὸ καὶ ὅμως μεγαλειῶδες μειδίαμα.

7.      Ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος τῆς Πίστεως στὴν δημιουργία ἑνὸς μουσικοῦ σας ἔργου;
Ὁ πρῶτος καὶ ὁ τελευταῖος. Τὸ Α καὶ τὸ Ω. Τὸ ἄπιαστο ποῦ γίνεται γιὰ λίγο δικό σου καὶ μὲ ἕνα ἥσυχο ἀεράκι φεύγει καὶ πάλι. Καὶ πάντα, ἡ παιδικὴ καρδιὰ καὶ διάθεση.

8.      Πέτρινα χρόνια, …«Ἑλλάδα στοὺς ὤμους τὴ γῆ κουβαλᾶς, ἐσὺ ποὺ χάραξες τοὺς δρόμους, τὴ φωνή σου νὰ βρεῖς ζητάς».Γράψατε ἕνα ὑπέροχο τραγούδι κάπου 25 χρόνια πρίν. Εἶναι καράβι χωρὶς δική του πυξίδα ἢ κιβωτὸς ἡ πατρίδα μας;
Ἔχει καὶ πυξίδα καὶ γερὸ σκαρὶ καὶ καλοτάξιδη πάντα ἦταν καὶ θὰ εἶναι. Ἀπὸ καπετάνιους καὶ πληρώματα πάσχουμε. Καὶ ἀπὸ προορισμούς, Ἰθάκες.

9.      Πόσο εὔκολο εἶναι γιὰ ἕναν ἄνθρωπο τοῦ καλλιτεχνικοῦ χώρου ποὺ διακηρύττει Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα νὰ ἀνέβει τόσο ψηλὰ καὶ τί δυσκολίες-εὐλογίες ἀντιμετώπισε στὸ διάβα του;
Ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, οἱ δυσκολίες. Ἀλλὰ ἀσύγκριτα ἄλλης ποιότητας καὶ διάρκειας, οἱ εὐλογίες. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ καλλίτερος σύμβουλος γιὰ ὅλα αὐτά.

10) Πόσο ἐπίκαιρη εἶναι ἡ παράδοσή μας;  Συνεχίζει καὶ σήμερα νὰ ἐμπνέει καλλιτέχνες;  Σὲ μία ἐποχὴ ἐθνικῆς καταθλίψεως ἡ Ἑλλάδα συνεχίζει νὰ παράγει πολιτισμό;
Ναὶ καὶ στὰ δύο, ἀλλιῶς οὔτε θὰ μὲ ξέρατε, οὔτε θὰ μοῦ ζητούσατε συνέντευξη.

11) Πῶς ἐμπνευστήκατε τὸ τραγούδι θὰ “θὰ ἔλθεις σὰν ἀστραπή”;
Θὰ σᾶς γελάσω. Ὅλα αὐτὰ γίνονται μέσα σου, μὲ ἕναν ἁπλὸ καὶ μαγικὸ τρόπο. Σὰν νὰ ἀκοῦς διάφορα στὸ ραδιόφωνο καὶ νὰ λὲς κάποια στιγμή, ὡραῖο εἲν’ αὐτό, τὸ κρατάω.

12) Πῶς  ἐξηγεῖτε τὴν ἐκκωφαντικὴ σιωπὴ τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων καὶ δημιουργῶν  γιὰ τὸ δράμα ποῦ βιώνει ὁ λαός μας;
Μιλάω ὅποτέ μου ζητηθεῖ. Καὶ παράγοντας μουσικὴ καὶ ἀπαντώντας σὲ ὅτι ἐρωτῶμαι. Καὶ δὲν αἰσθάνομαι καθόλου πνευματικὸς ἄνθρωπος. Λίγο μὲ προσβάλλει ὁ ὅρος καὶ τὸ τί σημαίνει πιά.

13) Τί εἶναι αὐτό, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ σᾶς συγκινήσει σὲ ἕναν ἄνθρωπο;
Ὁ πόνος, τὸ κόμπλεξ, ἡ δειλία, ἡ ἀτζαμοσύνη. Καὶ σὲ μία ἄλλη ἀνάγνωση, ἡ παλικαριά.

14) Τί μπορεῖ νὰ ἑνώσει τοὺς Ἕλληνες;
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἐσταυρωμένος!

15) Τέτοιοι ποῦ εἴμαστε, τέτοιους ἔχουμε ἢ τέτοιοι ποῦ εἶναι, τέτοιοι τοὺς ἀξίζουμε;
Καὶ τὰ δύο σωστὰ εἶναι. Μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις οἱ ὁποῖες ἐλπίζω αὔριο, θὰ κάνουν τὸν νικηφόρο ἀγώνα καὶ γιὰ ὅλους τους ἄλλους.

16) Ἕνα μήνυμα, τὸ ὁποῖο ἐνδεχομένως θὰ θέλατε νὰ στείλετε σὲ ὅλους τους ἀναγνῶστες τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης.
Ὅλα ὅσα σᾶς εἶπα, μπορεῖ καὶ νὰ ‘ναὶ ἐντελῶς ἀλλιῶς. Ὁ χρόνος καὶ ὁ πόνος θὰ δείξουν!
Εὐχαριστοῦμε τὸν μουσικὸ κ. Ἀρτέμιο Φανουργιάκη, γιὰ τὴν συνδρομή του, στὴν συνέντευξη αὐτή!
Γιὰ τὴν ΄΄ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ΄΄
Τομέας Νεότητος Ἀθηνῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.